Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R i inne związane ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Patent i know-how 

Transfer technologii

Patent wymagający opublikowania oraz
know-how jako informacje poufne – to dwie kompatybilne
formy własności intelektualnej mogące razem współistnieć, zaś sama
komercjalizacja patentu wraz z know-how przynosi efekt synergii zwiększający
potencjał rynkowy chronionego wynalazku, technologii i innowacji w każdym wydaniu.Rozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami własności intelektualnej, w szczególności pomiędzy patentem a tzw. know-how, jest szczególnie istotne dla właściwego zarządzania jej zasobami i procesami. Ważne jest zrozumienie, że patent – wymagający opublikowania – i know-how – informacje poufne – to dwie kompatybilne formy własności intelektualnej. Mogą razem współistnieć, a komercjalizacja patentu wraz z know-how przyniesie efekt synergii i zwiększy potencjał rynkowy chronionego wynalazku.

W tradycyjnym ujęciu istnieje dylemat wyboru między patentowaniem a ochroną przez know-how. Nie wszystkie rozwiązania nadają się na ochronę poprzez patent i nie zawsze jest pełne zaufanie do know-how. Również aspekt kosztów i posiadanego przez firmę budżetu nie pozostaje bez znaczenia.

Szukając odpowiedzi na pytanie: „patent czy knowhow?” należy pamiętać, że dobre zarządzanie tymi dwoma typami własności intelektualnej na raz sprawia, że stają się one formami komplementarnymi i mogą współistnieć. Co więcej, mogą razem być przedmiotem tej samej umowy licencyjnej bądź innej formy komercjalizacji.

Stosowanie tzw. hybrydowych umów licencyjnych w transferze technologii, obejmujących swym zakresem zarówno patent, jak i know-how, jest czymś powszechnie stosowanym w świecie. Pytanie zatem nie powinno brzmieć: „patent czy know-how?”, lecz: „kiedy patent, a kiedy know-how?”. Zachowanie tych dwóch form i właściwe postępowanie według przyjętych reguł sprawi, ze nastąpi efekt synergii i wartość tak chronionej własności intelektualnej będzie znacznie wyższa.

Know-how to termin odnoszący się do poufnej informacji technicznej, mającej już pewną wartość rynkową. Jest to wiedza, która nie powinna wypłynąć z przedsiębiorstwa chcącego na jej podstawie budować swój potencjał i zdobywać pozycję rynkową. Z charakterystyki know-how wynika, że nie jest ono namacalną materią - urządzeniem, roztworem, programem. Może to być zatem model biznesu, technologia, receptura czy sposób przeprowadzania pewnych badań.

Know-how, w odróżnieniu od patentu, nie jest również formalnie chronione (nie ma rejestracji praw wyłącznych, związanych z nią opłat itp.) ani ograniczone czasowo (prawa własności nie wygasają). Ponadto, nie jest także objęte wymogiem poziomu wynalazczości (nie musi być innowacją). Najistotniejszą cechą tej formy własności intelektualnej jest poufność informacji. Ważnym elementem wspomagającym ochronę poufnej wiedzy jest sformułowanie następujących zasad, reguł oraz procedur i objęcie nimi wszystkich pracowników firmy:

• regulamin zarządzania know-how,
• regulamin postępowania z dokumentacją know-how,
• szkolenie pracowników w zakresie know-how i jego znaczenia dla firmy,
• klauzula poufności wbudowana w umowę o pracę, bądź podpisywana osobno jako aneks,
• ograniczony dostęp do dokumentacji know-how (rejestr dostępu),
• regulamin postępowania z gośćmi z zewnątrz (asysta na terenie zakładu),
• miejsca przechowywania dokumentacji know-how pod ścisłym nadzorem i zamknięciem,
• opieczętowanie każdej strony dokumentacji tajemnicy handlowej jako „poufne”,
• opracowanie strategii odejścia pracowników.

Należy przy tym pamiętać, że wartość dodaną know-how tworzy nie tylko informacja o stosowanych procesach czy recepturach, ale również informacja o nieudanych doświadczeniach. Zatem „to, co nie działa”, podlegać powinno tym samym wytycznym ochronnym jak "to, co działa”.

Patent i jego ogłoszenie to nośnik publikacji wynalazku. To, co ujawnione w patencie przestaje być tajną wiedzą i tym samym nie może być know-how. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie patentowe wymaga ujawnienia wszelkich informacji tylko w momencie zgłoszenia. Poza tym, tylko w zakresie wiedzy twórców i tylko w odniesieniu do danego wynalazku chronionego zastrzeżeniami. Wszelka wiedza wychodząca poza te elementy jest właśnie know-how i jako taka powinna być traktowana w jednostce macierzystej.

Patent z reguły zgłaszany jest we wczesnej fazie rozwoju wynalazku dla uprzedzenia innych i zdobycia pierwszeństwa. Zakres zastrzeżeń zwykle jest ograniczony, by nie zamykać sobie ścieżki dalszego rozwoju i nie naruszać własności intelektualnej już chronionej. A zatem wszelka wiedza uzyskana przy dalszych badaniach i udoskonaleniach wynalazku, jak również wiedza zdobyta na drodze do wynalazku, a w szczególności doświadczenia zakończone niepowodzeniem, oraz wszelka wiedza wychodząca poza zastrzeżenia stanowi know-how firmy.

Znaczenie know-how w biznesie wyraźnie rośnie. Płynące zza oceanu przykłady konsekwencji będących rezultatem bezprawnego użycia danej technologii pokazują, jak ważną część majątku firmy stanowi tajemnica handlowa. Kary za jej odtajnienie i wykorzystanie sięgają w USA nawet 300 - 450 mln dolarów.

W wielu przypadkach knowhow jest nawet lepszą podstawą budowania i utrzymania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa niż patent, który chroni tylko mały fragment technologii będącej częścią komercyjnego zastosowania innowacji i daje wyłączność praw tylko na 20 lat. Najlepszym przykładem jest potęga Coca-Coli, która od prawie 120 lat buduje swój potencjał na bazie tajemnicy handlowej (receptura napoju należy bowiem do know-how firmy). Dlatego też dla zwiększania pozycji rynkowej firmy niezbędne jest jednoczesne, właściwe zarządzanie tymi dwoma typami własności intelektualnej.

... tekst za uprp