Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Portfel patentów 

patenty na sprzedaż - patents for sale

Do czego ma służyć, po co się go tworzy i co wchodzi
w jego skład oraz jaka jest jego wartość - audyt patentowy


zobacz też - nowe dotacje

zobacz też - nasze patenty

zobacz też - nasze wynalazki

zobacz też - nasze wzornictwo

zobacz też - naszą technologię ogrzewania

zobacz też - naszą technologię odzysku ciepła ścieków

zobacz też - naszą technologię odzysku ciepła z wentylacji i spalin


Zarządzanie prawami własności intelektualnej to planowa strategia opierająca się w krajach rozwiniętych na tworzeniu tzw. Portfela Patentów czy to już przedsiębiorstwa czy też osoby prywatnej, polegająca na rzetelnym z reguły wstępnym, rozpoznaniu rynku patentowego w obszarze danej dziedziny patentowej określonej w nim znanym stanem techniki, zgłoszeniu i ochronie przedmiotu patentowalnego tj. takiego który posiada tę zdolność i któremu przyznano taką ochronę, utrzymywaniu jego okresowej ochrony oraz egzekwowaniu praw patentowych przyznanych i utrzymywanych w danym kraju czy na jego terytorium - co tworzy w sumie tzw. własność wyłączną na tym rynku.

Portfel Patentów dla jego oceny dzielimy z reguły na trzy grupy, które stanowią : patenty które są obecnie używane lub będą używane przez jego właściciela w przyszłości, patenty które są czy mogą być cenne i przydatne dla innych osób czy firm i patenty pozostałe oraz inne czyli takie które nie są bezpośrednio powiązane z pierwszą i drugą grupą patentów i które najczęściej spoczywają w szufladach biurek czy skrytkach sejfów.

Podział taki zasadniczo weryfikuje i decyduje o wartości poszczególnej grupy patentów z czego dla ich wyceny oraz szans ich wylicencjonowania istotnym jest czy patent jest już używany innymi słowy wdrożony bowiem ta grupa stanowi obecnie najcenniejszą część i zawartość tego portfela, zaś w drugim przypadku patent nie używany czyli leżący może w określonych sytuacjach być dla jego właściciela cenniejszym bowiem ten jest sam w sobie cennym dla innych osób czy firm i jako tzw. prawo wyłączne może blokować czy też hamować rozwój, produkcję czy też sprzedaż tych osób czy ich firm.

W obu tych przypadkach dla grupy pierwszej i drugiej portfela patentów ich właściciele są zdeterminowani w prowadzaniu spójnej strategii pomnażania patentów dla tych dwóch grup co przekłada się bezpośrednio na ich zyski oraz dochody a w efekcie na obniżenie wszelkich kosztów opracowań, badań, ochrony i egzekucji praw z dwóch podstawowych grup oraz dodatkowo ewentualnej trzeciej grupy patentów.

Strategia takiego zarządzania została wymyślona i realizowana jest do dziś w USA co też stanowi w sumie o ich niebywałym sukcesie gospodarczym, dobrobycie mieszkańców i ich prymacie dla całego postępu i tworzenia oraz rozwoju nowych technologii - strategia ta przynosi i przysparza dziś USA 36 procent wpływów budżetowych i jest to wskaźnik stale rosnący - dla przykładu dochody z licencji patentowych wzrosły w USA z 15 miliardów dolarów w roku 1990 do ponad 110 miliardów dolarów w roku 1999.

Powyższe dochody USA wynikają z doskonałej i najbardziej sprawnej w świecie, ochrony praw patentowych na tym rynku przez ich rodzimy wymiar sprawiedliwości oraz to samo prawo, które w całości obowiązuje tak w UE jak i w Polsce, chodzi tu w tym przypadku o ochronę konwencyjną, Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883.

Zgodnie z którą właściciel patentu ma prawo do wykluczenia innych osób z możliwości wykonywania, używania, posiadania i oferowania na sprzedaż oraz sprzedaży a także samego importowania wynalazku i przedmiotu patentu na terenie i teren kraju, którego patent ten dotyczy - są to tylko podstawowe z wielu innych, atrybuty tego prawa własności wyłącznej.

Dla potrzeb tych praw własności, stworzono nowe i odrębne od praw własności rzeczowej pojęcie funkcjonujące pod nazwą licencji, które dosłownie oznacza obietnicę i zezwolenie właściciela patentu innymi słowy licencjodawcy, że ten nie będzie się domagał w stosunku i od licencjobiorcy, respektowania jego praw własności wyłącznej kiedy ten będzie chciał korzystać czy będzie korzystał z jego wynalazku gdzie korzystanie oznacza w tym wypadku wszelką możliwą eksploatację tego wynalazku - w zamian za tę obietnicę tenże licencjobiorca może się zgodzić na zapłacenie określonej opłaty licencyjnej czy też tzw. wynagrodzenia licencyjnego na rzecz tegoż licencjodawcy.

Opłata ta potocznie jest rekompensatą za udzieloną na piśmie zgodę używania praw z i do wynalazku i kształtuje się w zależności od ilości lub wielkości oraz czasu a także zakresu wykorzystania tego zezwolenia czy tej obietnicy - w Polsce wynosi ona z reguły 10 procent od ustalonej wielkości obrotu i wykorzystania tego prawa do i z wynalazku.

Oznacza to, że licencja i czynność ta jest zawsze odpłatna a zgodnie z utrwalonymi w końcu w prawie krajowym zmianami, wynikłymi z implementacji przepisów UE w postaci DYREKTYWY 2004/48/WE do prawa krajowego - samo wkroczenie w monopol tego prawa bez względu na to czy było świadome czy też nie, rodzi skutek i obowiązek zapłaty opłaty licencyjnej i jest to przy tym najłagodniejsza z sankcji, dysponowanych prawem.

Z powyższych reguł wynika zatem jasna zasada zastosowania „portfela patentów” i jego podziału na trzy grupy, które w każdym z trzech możliwych przypadków mogą przynieść jego właścicielowi wcześniej czy później lukratywne zyski w postaci opłat licencyjnych czy wykupu praw patentowych pod warunkiem, że on sam nie będzie się wzbraniał przed ich przyjęciem - co często i wcześniej zdarzało się już w historii wynalazczości światowej oraz polskiej.

Bowiem, często wynalazcy wychodzili z założenia, że ich wynalazki należy najlepiej ukryć lub trzymać w swojej własnej głowie na swój własny użytek - dziś prawo konwencyjne wyklucza ten typ działań tzw. licencją przymusową a wszystkie zgłoszone wynalazki podlegają wcześniejszej czy późniejszej publikacji - choć w swej niechlubnej już historii znamy przypadek Dekretu Bieruta, którym na polecenie Moskwy zakazano otwartej publikacji wynalazków, pomimo faktu, że Polska była już członkiem w/w Konwencji.

Polska myśl techniczna po roku 1945 a należy tu przypomnieć, że do w/w Konwencji przystąpiono już w roku 1919, w zgłaszanych i opracowywanych wynalazkach zaczęła masowo trafiać do Moskwy na użytek jej gospodarki socjalistycznej a zwłaszcza zbrojeń.

Prawo konwencyjne z uwagi na potrzebę rozwoju gospodarki globalnej oraz samego już postępu ludzkości a także jego dziedzictwa, ogranicza czasową zdolność praw z patentu i nie daje ich właścicielowi absolutnych praw wyłącznych - prawa te od dnia zgłoszenia ich do ochrony mogą trwać maksymalnie 20 lat przy czym opłaty okresowe rosną wprost proporcjonalnie do upływającego okresu ich ochrony - za każdy następujący po sobie rok ochrony właściciel musi wnosić coraz większe opłaty roczne a te są niebagatelne i sięgają dla przykładu w USA do 150 tyś. dolarów a w Polsce do kilkunastu tyś. złotych.

Dodać jeszcze należy, że sama procedura uzyskania Patentu tak w Polsce jak i w innym kraju jest niezwykle czasochłonna i zajmuje przeciętnie 7 lat z czego zapewne ukuto na zachodzie stwierdzenie, że łatwiej jest skończyć jeden kierunek studiów niż uzyskać i stać się właścicielem Patentu - co nie powinno oczywiście zrażać naszych rodzimych twórców bo należymy przecież do jednego z najbardziej upartych i wytrwałych narodów.