Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Kredyt technologiczny 

Transfer Technologii - Technology Transfer


Kredyt technologiczny i fundusz kredytu technologicznego.
Kredyt technologiczny tylko na technologie nowe i takie, które nie
są i nie były stosowane na świecie dłużej niż i w ciągu ostatnich 5 (pięć) lat.transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw

poszukujemy producentów nowych energooszczędnych urządzeń


Fundusz Kredytu Technologicznego

Uprzejmie informujemy, że 18 czerwca 2008 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz.730), która zastąpiła ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy oznaczony został na 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. W momencie wejścia w życie ustawy Bank Gospodarstwa Krajowego traci możliwość udzielania kredytów technologicznych.

Od 1 stycznia 2009 roku kredyt technologiczny będzie funkcjonował na nowych zasadach. Będą go udzielać banki komercyjne ze środków własnych, natomiast BGK spłaci część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej z Funduszu Kredytu Technologicznego. Kredyt technologiczny ma być udzielany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez te banki komercyjne, które podpiszą umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą, środki FKT będą mogły być wykorzystane jedynie na premie technologiczne. BGK nie będzie już sam udzielał kredytów, a jedynie decydował o częściowej ich spłacie, przyznając premię technologiczną. FKT zostanie dodatkowo zasilony ze środków unijnych funduszy strukturalnych. Wielkość kredytu technologicznego nie będzie (jak do tej pory) ograniczona, natomiast maksymalną wysokość premii określa projektowana ustawa.

Przedsiębiorca będzie składał wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego, po czym bank kredytujący zawrze z nim warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyzna promesę kredytu technologicznego. Wniosek o przyznanie premii technologicznej przedsiębiorca będzie składał do BGK za pośrednictwem banku kredytującego, dołączając do niego warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego oraz komplet dokumentów, w tym zobowiązanie do przekazywania do BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK na podstawie ustawy.

Bank kredytujący będzie sprawdzał kompletność i poprawność wniosków oraz przeprowadzał analizę zdolności kredytowej przedsiębiorców. BGK będzie badał spełnianie warunków ustawowych dotyczących nowości technologii oraz sposobu jej wdrożenia do produkcji na podstawie opinii jednostki naukowej. Jeżeli wniosek będzie zgodny z warunkami i będą dostępne środki z Funduszu, BGK przyzna promesę premii technologicznej. Po przyznaniu przez BGK promesy będzie można przystąpić do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. BGK przekaże decyzję o przyznaniu promesy premii technologicznej do banku kredytującego, a bank podpisze z przedsiębiorcą umowę o udzielenie kredytu technologicznego. Kopia tej umowy zostanie przekazana do BGK jako warunek zawarcia umowy o wypłatę premii technologicznej.

Premia nie będzie uzależniona od wartości kredytu, lecz jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł oraz limitów pomocy publicznej na inwestycję dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalną kwotę kredytu będzie ustalał bank kredytujący.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

FKT będzie utworzony jako państwowy fundusz celowy w formie rachunku bankowego, z którego będą wypłacane premie technologiczne. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw gospodarki, zaś obsługę bankową prowadził będzie BGK.

Na środki Funduszu będą się składać dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej, odsetki od lokat środków Funduszu w bankach, wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz inne wpływy.

( treść artykułu za BGK )

Więcej aktualnych informacji na ten temat uzyskają Państwo na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego :BGK informacja ...


USTAWA z dnia 30 maja 2008r...