Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Oferta - transfer technologii 

Transfer technologii możliwy jest do
każdego podmiotu „przedsiębiorcy” w tym MŚP
tak w zakresie kupna jak i nabycia udziałów w konkretnym
patencie czy prawie oraz samych licencji na nie. Oferta transferu technologii
oraz praw wyłącznych do nich na obszar RP lub UE dotyczy produkcji i dystrybucji
innowacyjnych urządzeń lub umiejscowienia i wykorzystania ich w konkretnym projekcie.


Transfer naszych technologii może zapewnić Ci monopol przemysłowy i dystrybucyjny
na całym rynku a to sprawdzona już dawno w Japonii i innych krajach rozwiniętych recepta
na każdy kryzys gospodarczy a już zwłaszcza na wszechobecną w wolnym rynku konkurencję.


OFERTA TRANSFERU zupełnego TECHNOLOGII ogrzewania niskotemperaturowego ALTERPANEL (opis)

Generalnie sprowadza się do zastąpienia znanego ogrzewania miejscowego (grzejniki) oraz ogrzewania podłogowego (zatapiane przewody i instalacje wodne w posadzkach) jedną uniwersalną metodą ogrzewania wielkopłaszczyznowego czynnikiem grzewczym o temperaturze rzędu 20 do 30 stopni Celsjusza, skończonym panelem podłogowym albo ściennym, który po wykończeniu nim podłóg lub ścian pomieszczeń pełni rolę grzejnika. Innymi słowy wykończona podłoga albo ściana ogrzewa lub chłodzi pomieszczenie w sposób najbardziej przyjazny człowiekowi utrzymując pożądany komfort cieplny na stałym i tym samym poziomie zarówno w okresach zimowych jak i letnich przez cały okrągły rok co min. eliminuje konieczność stosowania energochłonnych systemów klimatyzacyjnych.

Technologię tworzy szereg opatentowanych i zgłoszonych do opatentowania rozwiązań z których tylko należy wymienić w ich kolejności wynalazki : PL336019, PL341914, PL345226, PL346435, PL382880, PL383039, PL384253, PL384272 oraz EP08104630 i EP08104801 a także wzory przemysłowe i wspólnotowe.

Koszty inwestycyjne tego rodzaju nowego ogrzewania są porównywalne z ogrzewaniem tradycyjnym, znanym oraz kosztami wykończeń ścian lub podłóg w dotychczasowy sposób zaś koszty eksploatacyjne nowego rozwiązania są o 50 % niższe od ponoszonych obecnie w wszystkich znanych rozwiązaniach ogrzewania stosowanego w kraju, UE, USA i świecie.

Poszukiwany jest inwestor, który w drodze licencji pełnej podejmie temat wdrożenia masowej produkcji na skalę i rynek minimum kraju i UE w okresie licencji ustawowej 5 lat z możliwością jej automatycznego przedłużania na kolejne okresy pięcioletnie do czasu zupełnego wyczerpania ochrony przedmiotowych wynalazków i innych objętych tą umową.

Dodatkowym atutem inwestycyjnym jest możliwość uzyskania udziałów w prawach i umowach licencjach zawartych oraz daleko idących uprawnień do egzekwowania wstecz naruszeń praw wyłącznych (opłat licencyjnych) z minimum pięciu Patentów i kilku Praw.

Potrzebny kapitał na uruchomienie i wdrożenie produkcji kompleksowej wyrobów w całym i pełnym asortymencie to rząd od 0,5 do 1 miliona zł. PLN, zależny od posiadania obiektów dla tego typu produkcji (aluminium, drewno) z czego profile aluminiowe mogą być realizowane w Grupie Kęty SA a inne komponenty u mniejszych podwykonawców.

Produkcja i technologia a zwłaszcza jej opatentowane przedmioty jako innowacje, które nie były stosowane w świecie w ciągu ostatnich 3 lat, mają szanse uzyskać dotacje z UE w ramach obowiązujących programów w tym PO IG w wymiarze dużo większych środków niż zakładane jw. co może wzbudzić zainteresowanie i przyciągnąć potencjalny kapitał.

Dodać należy, że wymuszone przez UE „certyfikaty energetyczne” które w końcu zaczęły u nas obowiązywać, wymuszą z koleji poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań dla nowego i starego budownictwa co w dalszej kolejności zmusi nie tylko deweloperów ale wszystkich budujących już na etapie projektowania i dalej stosowania rozwiązań naszego i tego typu jako alternatywy dla starych i energochłonnych systemów grzewczych.

W przypadku zainteresowania komercjalizacją naszej technologii w zakresie przyszłych umów zostaną zagwarantowane rynki wyłączne w wybranych krajach europejskich i świecie w drodze posiadanych pierwszeństw konwencyjnych do ubiegania się o ochronę na wskazanych i wybranych przez inwestora rynkach zewnętrznych.

ABSORBERY - to znane urządzenia do pochłaniania gazów lub jego składników przez ciecz, w naszych najnowszych rozwiązaniach służą ono do pochłaniania i absorpcji ciepła z bardzo różnych środowisk, najczęściej takich które mają dodatni i zgubny wpływ na podnoszenie efektu cieplarnianego ziemi jako globu.

Efekt cieplarniany spowodowany jest głównie ograniczeniem wypromieniowania ciepła z powierzchni ziemi oraz atmosfery w przestrzeń kosmiczną przez samego człowieka w szczególności przez emisję gazów cieplarnianych oraz nadmierną produkcję tego ciepła na ziemi w sposób, który nie konsumuję go do końca co w efekcie wraz z docierającym promieniowaniem słonecznym prowadzi do globalnego ocieplenia, tj. płaszcza ziemi, wody i oceanów, powietrza i atmosfery. Jedynym możliwym sposobem, zatrzymania tego postępującego procesu jest dla ziemi i człowieka zmiana jego nawyków i przyzwyczajeń poprzez wykształcenie nawyku, znacznego ograniczenie wytwarzania ciepła dla jego podstawowych potrzeb przez niego samego - według najnowszych danych ilość ciepła zbędnego w postaci nadprodukcji i odpadu przekroczyła wartości krytyczne dla naszej ziemi co w wyniku tych odkryć doprowadziło do zmasowanych prac i opracowywania takich technologii, które mogłyby przywrócić konieczną ziemi i nam równowagę. Dlatego też nasze rozwiązania nie mają wcale na celu ograniczenie produkcji ciepła a tylko i jedynie wykorzystanie już wyprodukowanego ciepła do samego końca, metodami i urządzeniami do jego odzysku, kumulacji i zwrotu do ponownego użytku oraz jego efektywny odzysk z nadwyżek zgromadzonych w płaszczu ziemi, wodzie i oceanach, powietrzu i atmosferze a także zatrzymanie i ponowny przerób w wartości użytkowe - cieplnego promieniowania słonecznego oraz przetworzenie wszelkiego rodzaju odpadów naturalnych w sposób pozwalający pozyskać ciepło z tego procesu.

Nasza najnowsza technologia : Pozyskiwania energii cieplnej z odpadów ma pokazać i udowodnić, że odpady pochodzenia biologicznego można wykorzystać i przetworzyć w wartości użytkowe tak w gospodarstwach domowych jak i w wielkich przedsiębiorstwach oczyszczania i utylizacji wraz z całą gamą przemysłu rolno-spożywczego, leśnego i drzewnego.

Urządzenia i sposoby w postaci wynalazków, które mogą sprostać wyzwaniu i przyczynić się do obniżenia efektu cieplarnianego ziemi oraz przyczynić się do znacznych oszczędności energii i dalszego wykorzystania energii odnawialnych, w części tej którą na dzień obecny można ujawnić z dokumentacji - dostępne w formie licencji otwartej co oznacza wprost, złożenie oświadczenia o gotowości udzielenia takiej licencji, pod dalszym i prawnym warunkiem, że oświadczenie to zostało opublikowane w WUP.

Licencja otwarta to licencja niewyłączna i taka którą może uzyskać każdy zainteresowany pod warunkiem zawarcia umowy licencyjnej lub przystąpienia do korzystania z wynalazku zaś korzystaniem jest w tym wypadku, wszelka możliwa eksploatacja wynalazku - w zakresie tego ostatniego licencjobiorca jest prawnie zobowiązany zawiadomić pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku o tym fakcie ( w tym wypadku nas ). Należy mieć przy tym na uwadze, że sama dokumentacja wynalazku często nie wystarczy do jego samodzielnego urzeczywistnienia oraz jego wdrożenia do masowej produkcji, wynalazcy muszą bowiem ujawnić w tych dokumentacjach tylko istotę rozwiązania dla jej poprawności i zgodności z prawem a wynalazek to najczęściej niezliczona ilość szczegółów, uwarunkowań i doświadczeń, których w tych dokumentacjach nie zamieszczają - przechowując je dla pewności w głowie. Nadto w przypadku już zawartych umów licencyjnych z braku wiedzy o nich może dojść do tzw. kolizji prawnej i to na różnych polach eksploatacji takiej licencji. Dlatego też niniejszym twórca, uprawniony i ich właściciel zmuszony jest o tym fakcie poinformować wszystkie zainteresowane podmioty chcące przystąpić do korzystania z w/w wynalazków bez powiadomienia składającego to oświadczenie. Ponadto należy posiadać wiedzę czy przypadkiem licencja nie jest już wpisana do rejestru UPRP co mogłoby świadczyć, że jest wyłączna oraz wiele innych danych aby nie narazić się na zarzut naruszenia praw wyłącznych.

W przypadku ubiegania się o wszelkiego rodzaju środki z dotacji unijnych czy z innych źródeł w tym finansowania w ramach: dotacji na innowacje lub np. kredytu technologicznego należy mieć na uwadze, że kryterium oceny wniosków dla nowości rozwiązania czy innowacji zostało zawężone już do jednego roku - co oznacza wprost, że nowe i innowacyjne rozwiązanie lub technologia to taka, która nie była stosowana nigdy i nigdzie a sam wyrób nie ujrzał jeszcze światła dziennego.

Zapoznaj sie też z kryteriami oceny wniosków pod dotacje UE

... FORMULARZ KONTAKTOWY

... nowa technologia odzysku ciepła ze ścieków

... nowa technologia ogrzewania płaszczyznowego

... nowa technologia odzysku ciepła z powietrza i spalin

... nowa technologia pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

... nowa technologia obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

... nowa technologia produkcji miodu naturalnego i upraw roślin miododajnych

Zobacz też poszczególne oferty w wersji do ściągnięcia i druku w pdf.

01... Ogrzewanie sekwencyjne wielostrefowe czynnikiem niskotemperaturowym

02... Odzysk ciepła z powietrza i spalin usuwanych z pomieszczeń

03... Formowanie wieloliniowe materiałów drewnopochodnych

04... Bezklejowe suche mocowanie pokryć paneli i okładzin

05... Odzysk ciepła zrzutowego ze ścieków i kanalizacji

06... Ogrzewanie podłogowe panelem podłogowym

07... Zimowe gąsienice do Twego samochodu

08... Polska produkcja miodu naturalnego

09 ... Absorber ciepła słonecznego

10... Spalinowy absorber ciepła

11... Ściekowy absorber ciepła

12... Termiczna listwa panelowa

ŚCIENNY PANEL GRZEWCZY - OFERTA

PODŁOGOWY PANEL GRZEWCZY - OFERTA

PATENTY i PRAWA OCHRONNE KRAMARZ POLSKA - OFERTA

POLSKA TECHNOLOGIA OGRZEWANIA NISKOTEMPERATUROWEGO - OFERTA