Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

ALTERPANEL ...

Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologii

Projekt i system ALTERPANEL w PDF

Wynalazek PL 343498 - Patent 190199 

DOKÓLNA GĄSIENICA SAMOCHODOWA

OPIS WYNALAZKU PL343498 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 190199

OPIS PATENTOWY PL 190199 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Krobica, POLSKA

... patent

... transfer praw

... nasze technologie

... technologie recyklingu


Przedmiotem wynalazku jest dokólna gąsienica samochodowa jako urządzenie przeznaczone dla pojazdów samochodowych do zastosowań w trudnych warunkach terenowych jako dołączalny do koła pojazdu dodatkowy napęd trakcyjny. Znane są i ujawnione rozwiązania z tej dziedziny jak np. znane z opisu DE8129122 gąsienice do zastosowań w miejsce kół różnego typu pojazdów. Wadą tego i podobnych rozwiązań jest fakt i konieczność usuwania kół z pojazdu dla możliwości uzyskania celu urządzenia i napędu gąsienicowego. Znane są i ujawnione dalsze rozwiązania, które polegają na wymianie opon oraz różne w rodzaju np. łańcuchy i nakładki zakładane na oponę koła stałoistniejącego. Wszystkie te rozwiązania pozbawione są cech uniwersalności i wymagają dużych nakładów pracy przy zmianie wyposażenia czy doposażenia co nie pozwala na ich stosowanie w sposób ciągły w różnych warunkach tak trakcyjnych jak pogodowych i terenowych, w których może być pojazd. Istota rozwiązania polega na tym, że urządzenie wykonane jest w kształcie trójkątnej zwartej, dwuściennej obudowy w której umieszczona jest sztywna rolka napędowa z wbudowaną przekładnią i kołnierzem mocującycm oraz dwie amortyzowane rolki napinające po obrysie których porusza się gąsienica, dociskana do podłoża w miejscu jej przyłożenia dodatkowymi rolkami dociskowymi, amortyzowanymi niezależnie, która to całość urządzenia poprzez kołnierz mocujący rolki napędowej przykręcona jest wraz z felgą koła w miejsce stałego mocowania tego koła odpowiednio dłuższymi śrubami szpilkowymi, łączącymi w jedną całość dotychczasowe koło wraz z gąsienicą, tworząc tak razem nowy napęd kołowo-gąsienicowy, niezależny od pozostałych napędów kół lub napędów kołowo-gąsienicowych, które to urządzeniem i w zależności od pojazdu mogą być stosowane na przednią lub tylną oś pojazdu albo na obie i do wszystkich kół tradycyjnych oraz różnych pojazdów w tym wielosiowych. Gąsienica posiadająca sztywną rolkę napędową z wewnętrzną przekładnią, niezależnym bębnem napędowym, kołnierzem mocującym pozwala mocować urządzenie i przenosić zarazem napęd z osi pojazdu poprzez redukcję przekładnią wewnętrzną na bęben napędowy ciągnący gąsienicę co czyni rolkę wraz ze szpilkami mocującymi trwale złączoną w trakcyjnie współbieżnym napędzie kołowo-gąsienicowym a samą rolkę nową tak rodzajem mocowania, przeniesienia stopniowego napędu i współbieżności. Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli długość zastosowanej gąsienicy równa jest długości obwodowej opony koła a średnica koła w stosunku do średnicy bębna rolki napędowej gąsienicy wynosi jak 5 do 1 co pozwala zrównoważyć prędkość obwodową koła z prędkością posuwową gąsienicy i zapewnić zgodny ze sobą i równy sobie ruch postępowy koła i gąsienicy tak zespolonej. Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli przekładnia wewnętrzna rolki napędowej zwiększa prędkość obwodową bębna ciągnącego i prowadzącego gąsienicę pięciokrotnie co pozwala zrównoważyć prędkości obwodowe i posuwowe koła i gąsienicy tak zespolonych i osadzonych na wspólnej osi napędowej.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym Fig.1 przedstawia dokólną gąsenicę samochodową połączoną z obciętym kołem według lini AA w rzucie z góry a Fig.2 przekrój gąsienicy według lini AA. Dokólna gąsienica samochodowa szpilkami 1, poprzez kołnierz mocujący rolki napędowej 2 przymocowana jest wraz z felgą koła 8 w miejsce stałego mocowania tego koła a gąsienica 4 napięta i stabilizowana jest rolkami napinającymi 3 i dociskana do podłoża rolkami dociskowymi 5 a całość tej konstrukcji osłonięta jest w jej górnej części osłoną, błotnikiem 6, tworząc tak w całości lekki, niezależny, współbieżny napęd gąsienicowy 7. Urządzenie może mieć powszechne zastosowanie w motoryzacji oraz w zakresie podstawowych potrzeb ludzkich, ich wygody i bezpieczeństwa oraz ratownictwa i armii. Urządzenie może tworzyć nowy rodzaj napędu kołowo-gąsienicowego ponieważ napęd zadany z jednej i wspólnej osi napędowej może być przenoszony równocześnie na dotychczasowe koło i trójkątną gąsienicę poprzez zespół nowej rolki napędowej z wbudowaną tak i celowo przekładnią wraz z celowym kołnierzem mocującym tej rolki i gąsienicy w którym to urządzeniu moment obrotowy koła i moment posuwowy gąsienicy zostaje zrównoważony a moment obrotowy wału napędowego jest dla obu zamieniany w zgodny ze sobą i równy ruchowi postępowemu koła i nowej gąsienicy w miejscu ich przyłożenia i kontaktu z podłożem po którym ruch ten postępuje jako ruch całego pojazdu czy obiektu tak wyposażonego.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1.Dokólna gąsienica samochodowa w kształcie trójkąta, zawierająca rolki napinające i dociskowe na których osadzona jest gąsienica, znamienna tym, że posiada rolkę napędową z wewnętrzną przekładnią, bębnem i kołnierzem mocującym (2) na której osadzona jest gąsienica (4) napięta rolkami (3) i dociśnięta rolkami (5), która to w całości śrubami szpilkowymi (1) poprzez kołnierz rolki (2) przykręcona jest wraz z felgą koła (8) w miejsce stałego mocowania tego koła.

2.Dokólna gąsienica samochodowa według zastrz.1, znamienna tym, że długość zewnętrzna obrysowa gąsienicy (4) równa jest długości obwodowej opony i koła (8) w miejscu największej średnicy tego koła (8).

3.Dokólna gąsienica samochodowa według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że największa średnica koła (8) w stosunku do średnicy bębna rolki napędowej (2) jest stała i wynosi 5:1.


OFERTA - opis i rysunki w pdf.

PATENT NR 190199

... opis patentowy PL 190199 B1