Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Łata dachowa do odbioru ciepła z dachu i fasad budynków ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

Wynalazek 017 - Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu - koncepcja 

Wynalazek - Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu - Projekt koncepcyjny czołgu X ... więcej PROJEKT X

KADŁUB
PIRAMIDO-STOŻKOIDALNY CZOŁGU


Wynalazek P.365352
zgł. do UPRP z 18.02.2004r. zastrzeżenia patentowe (10)
Uprawniony : Kramarz Józef,
Twórca przedmiotu : Kramarz Józef, Dębica, PL

>>> następny wynalazek (018)

Kolejny z naszych wynalazków
w zakresie nowej koncepcji budowy
czołgów nowej generacji o innym zestaleniu
wieży z kadłubem oraz innych zespołach trakcyjnych,
rozpoczynający od podstaw serię wynalazków do Projektu X


Opublikowany

Dalej kolejny wynalazek

Powrót do historii i chronologii wynalazków

Historia i losy tego wynalazku, inspiracji i celu jaki przyświecał jego twórcy, wkrótce

zobacz tymczasem ... Projekt X w PDF

Wynalazek uczestniczy i tworzy udział w Projekcie X stanowiącym w całości polską myśl techniczną w zakresie budowy i rozwoju czołgu "x" ustaloną szeregiem naszych wynalazków w tym obszarze wiedzy technicznej oraz opatentowanego stanu techniki światowej.

więcej ... projekt koncepcyjny polskiego czołgu X

B+R Patenty Prawa Ochronne Kramarz Polska - Patent 205163 do Projektu X ... więcej opis i projekt koncepcyjny polskiego czołgu X oraz Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu

Patent NR 205163 na Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu … na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205163 z roku 2004 do Projektu X

PATENT PL 205163 - Rysunek z Patentu 205163 - PROJEKT X koncepcyjny polskiego czołgu nowej generacji tworzy 100 nowych wynalazków w zakresie sposobów budowy i działania oraz urządzeń wchodzących w skład nowatorskich rozwiązań KRAMARZ POLSKA … więcej opis i Projekt XPATENT PL 205163 - Rysunek z Patentu 205163 - PROJEKT X koncepcyjny polskiego czołgu nowej generacji tworzy 100 nowych wynalazków w zakresie sposobów budowy i działania oraz urządzeń wchodzących w skład nowatorskich rozwiązań KRAMARZ POLSKA … więcej opis i Projekt XPATENT PL 205163 - Rysunek z Patentu 205163 - PROJEKT X koncepcyjny polskiego czołgu nowej generacji tworzy 100 nowych wynalazków w zakresie sposobów budowy i działania oraz urządzeń wchodzących w skład nowatorskich rozwiązań KRAMARZ POLSKA … więcej opis i Projekt X

...

Zastrzeżenia patentowe dla tej wersji kadłuba czołgu nowej generacji z Projektu X

1. Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu, znamienny tym, że konstrukcja jednolita bryły czołgu, składa się z podstawy odwróconej pryzmy ściętej (1) z narożników której wyprowadzone są słupowo dla kadłuba (8) i wieży (5) cztery krawędzie wiązaniowo-nośne (2) zwieńczone w kadłubie (8) wieńcem kadłuba (3) o podstawie ostrosłupa lub stożka ściętego na którym oparta jest tożsamą podstawą (4) wraz z kontynuacją krawędzi (2) i linii podziału (7) wieża (5) o kształcie skończonym ostrosłupa lub stożka w której płaszczyzny płaskie lub płasko-wypukłe (6) są kontynuacją jednolitą lub złamaną pod dowolnym kątem, płaszczyzn płaskich lub płasko-wypukłych (6) kadłuba (8) wyznaczone tak według krawędzi (2) i linii podziału (7) wyznaczających tak też linie grodzi wewnętrznych dla trwało-zmiennego pancerza komorowego (17).

2. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z odrębnego przedziału bojowego załogi (9) o odrębnie ustalonej strukturze i konstrukcji niezależnej od kadłuba (8) i wieży (5) na którym oparto skorupę kadłuba (8) i wieży (5) wraz z działem (18) w osłonie pryzmatoidalnej (19).

3. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z wnęk wewnętrznych (12) mieszczących wersje gąsienic dwurzędowych (10) lub trzy rzędowych (11).

4. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z czterech pionowych wnęk wewnętrznych zamkniętych włazami (15) o funkcji przedziałów silosowo-magazynowych.

5. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z zewnętrzno-wewnętrznych wnęk węzłów (14) ustalonych na połączeniu płaszczyzn (6) spływu z płaszczyzną (6) w krawędzi obrysowej spływu pancerza (13) o funkcji cumowniczej, infostradowej oraz przyłączeniowej.

6. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się i posiada po obwodzie wieńca (3) rozmieszczone dookólnie włazy wizjerów obserwacji dookólnej (16).

7. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że wieża (5) posiada włazy wejściowo-ewakuacyjne (22) oraz systemów różnych (23) a kadłub (8) włazy (15) oraz (14) a także (16) ustalone w sposób jednolity w całej bryle czołgu.

8. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że wieża (5) czołgu w wersji ostrosłupoidalnej oraz działo (18) posiada izolację termiczno-radiologiczną, zamkniętą osłoną pancerną kształtu pryzmatoidu (19).

9. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że kadłub (8) i wieża (5) oraz działo w osłonie (19) ma zewnętrznie dodane moduły (20).

itd. jak w opisie patentowym z 2004 roku.

opis patentowy PL 205163 w PDF

Zobacz też inne Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac i opracowań B+R

Systemy łączenia i montażu paneli na click ... więcejSystemy akumulacji i akumulatory ciepła ... więcejSystemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła traconego ... więcej