Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak towarowy 498684 

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm - Decyzja UPRP ... więcej zgłoszenie

Decyzja Urzędu Patentowego RP Warszawa, dnia 21.01.2020 r.

Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego
na znak towarowy słowny zgłoszony w dniu 23.03.2017 r.
Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm ® przez Józef Kramarz

na rzecz: Józef KRAMARZ, Krobica, POLSKA

Ochrona znaku towarowego trwa od dnia 23.03.2017 r.

Jeden ze znaków towarowych słownych do ochrony
technologii produkcji całej Grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm
opracowanej oraz wdrożonej przez jej autora i twórcę w latach 2009/2010
w zakresie wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących, ściennych i podłogowy

Zobacz ... Świadectwo i Prawo Ochronne NR R.326106

Decyzja UPRP z dnia 21.01.2020 r. o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak 498684

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.498684

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia Z.498684 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Znak towarowy słowny "Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm" - Decyzja UPRP o udzieleniu ochrony na rzecz Kramarz Polska ... więcej opis i zgłoszenie

...

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo tworzone i patentowane w Polsce przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej - dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących ® oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE oraz Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® oznakowana znakami towarowymi RP czy w zakresie wyrobu Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® oznakowany znakiem towarowym RP wraz dalszymi znakami towarowymi jak niżej, w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które dotowało i udzieliło kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenie oraz wprowadzenie na rynek Polski i UE … zobacz licencje i znaki

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

Nowa niskotemperaturowa i niskoemisyjna, płaszczyznowa technologia ogrzewania

Polska technologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, niskotemperaturowa panelem grzewczo-chłodzącym ... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa

Polska najnowsza technologia ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym grzewczo-chłodzącym ALU Term, tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana przez autora w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowymi oraz oznaczona przez niego słownymi znakami towarowymi RP i UE

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ®

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®
(unijny)

Nowa technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku

Polska technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych ... wiecej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła z wentylacji wnętrz oraz spalin kominowych

Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min. opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia, opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa. Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła ze spalin oraz ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena i w miejscu Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ®


Nowa technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowo - przemysłowych

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych ... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego ścieków

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena.

Najnowsze wynalazki i wzory przemysłowe w jej zakresie to, między innymi:

Kaskadowy spiralny absorber ciepła oraz Wieloblokowy akumulator ciepła


Nowa technologia akumulacji i gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej

Polska technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Akumulacji i magazynowania ciepła

Technologia gromadzenia i magazynowania
energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku
w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także
samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne
to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty
eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników.

Absorbery ciepła (ze ścieku, spalin, słońca, rozkładu materii)
Akumulatory ciepła (wieloblokowy i kaskadowy, gruntowy zimny i ciepły)
Łaty dachowe + panele fasadowe absorbujące i akumulujące ciepło (sposoby)
Polski System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation) (sposoby +)

Nowa technologia recyklingu ciepła odpadowego, traconego i usuwanego z obiektu

Polska technologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Recyklingu ciepła odpadowego i traconego

Technologie recyklingu ciepła
odpadowego technologicznego i
biologicznego ze ścieków i odpadów,
spalin i wentylacji przemysłowych oraz
domowych a także odbioru i akumulacji ciepła
naturalnego i promieniowania słonecznego, według
sposobów oraz rozwiązań patentowych KRAMARZ POLSKA,
sumująca wszystkie zebrane dotychczas doświadczenia twórcy w
obszarze prac badawczo-rozwojowych, wieńczonych powstaniem czysto
Polskich systemów ogrzewania, chłodzenia, absorpcji oraz akumulacji ciepła
na potrzeby podstawowe człowieka jako ich użytkownika oraz gospodarki kraju
pod nadaną nazwą: system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący HCA

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, strefowe, sekwencyjne i kasetowe

Polskim - Wielofunkcyjnym panelem grzewczo-chłodzącym, ALU PANEL, ALU Profil PANEL, ALU Therm PANEL, ALU Bed PANEL ®

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcej

...

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i oznaczeń

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą WIELOFUNKCYJNY PANEL lub ALU a najczęściej nazw połączonych, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowych przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących bez cięć i połączeń meandra o długości do 200 mb. dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie wymienione wyżej.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2020

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko te zgłoszenia wynalazków z 2018 i 2019 roku, których zadaniem jest nie tylko poszerzenie i utrwalenia obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie oraz komercjalizacja i wdrożenia do masowej produkcji przez ewentualnych licencjobiorców ...

Wzornictwo przemysłowe i wzory przemysłowe systemu wieszaka wielofunkcyjnego

i samego designu do zastosowań grzewczo-chłodzących oraz absorbująco-akumulujących ciepło w polskim systemie HCA ((instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła) powstałego w ramach systematycznych prac badawczo-rozwojowych - jako najnowszy i odrębnie stworzony system dla wszelkiego typu zawiesi i mocowań bezinwazyjnych na naszych panelach aluminiowych pod nadaną nazwą i oznaczeniem: bezinwazyjny system mocowań wielofunkcyjnych wieszaków systemowych Kramarz Polska

Prawo z Rejestracji 25631 - Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego ... więcejPrawo z Rejestracji 25678 - Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego ... więcej

WIELOFUNKCYJNE WIESZAKI
SYSTEMOWE KRAMARZ POLSKA

bez wiercenia i klejenia, zawsze i w
każdej chwili do zmiany, wymiany czy
też stałej możliwej ich rozbudowy oraz
uzupełnień o dalsze nowe lub konieczne
w Twojej łazience, przedpokoju, garażu i
warsztacie oraz i innych pomieszczeniach

najnowsze rozwiązania w
zakresie systemu mocowania
wieszaków różnego przeznaczenia i
zastosowania w wewnętrznych systemach
grzewczo-chłodzących w tym systemu HCA
w układzie poziomym jak i pionowym PANELI

Polskie Systemy HCA - panele i systemy grzewcze, chłodzące i akumulujące ciepło

HCA system grzewczo-chłodzący ... więcej

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system grzewczo-chłodzący

oznakowany w klasie 11 jako:

systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

innymi słowy:

ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń w systemie płaszczyznowym
za pomocą paneli podłogowych i ściennych mocowanych na przegrodach
wewnętrznych budynków, stanowiących tak elementy wykończeniowe wnętrz

HCA system absorbująco-akumulujący ... więcej

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system absorbująco-akumulujący (klasa 06, 11, 42 i 45)

innymi słowy:

absorpcji ciepła zrzutowego i traconego w procesach
użytkowych i przemysłowych za pomocą całej gamy absorberów
ciepła oraz jego akumulacji poprzez jego magazynowanie i gromadzenie
w masie akumulacyjnej X akumulatorów ciepłych i zimnych oraz wieloblokowych
według projektów, wynalazków i patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych
dostępnych do zastosowań obiektowych oraz przemysłowych na Licencji Kramarz Polska


Czym jest Europejski Zielony Ład oraz z czego wynika konieczność jego realizacji

Zrównoważony Przemysł - Do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i środowiskowych konieczna jest nowa polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym. W latach 1970–2017 roczne światowe wydobycie surowców potroiło się i nadal wzrasta. Ponad 90% utraty bioróżnorodności oraz deficytu wody spowodowane jest wydobywaniem i przetwarzaniem zasobów. Unijny przemysł odpowiada za 20% emisji gazów cieplarnianych w UE. Zaledwie 12% materiałów wykorzystywanych w unijnym przemyśle pochodzi z recyklingu. W marcu 2020 r. UE przyjmie strategię przemysłową, która wspierać będzie zieloną transformację. Przemysłowi trzeba pomóc w modernizacji i wykorzystywaniu możliwości w UE i na świecie. Głównym celem będzie wspieranie rozwoju nowych rynków produktów o zamkniętym cyklu życia i neutralnych dla klimatu. Konieczne jest obniżenie emisyjności i modernizacja energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja stali i cementu. Komisja przedstawi politykę „zrównoważonych produktów”, której priorytetem będzie ograniczanie i ponowne wykorzystanie materiałów, zanim zostaną poddane recyklingowi. Ustanowione zostaną minimalne wymogi zapobiegające wprowadzaniu na unijny rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Podjęte zostaną działania przeciwko fałszywym twierdzeniom dotyczącym ekologiczności produktów lub usług - a to tylko jeden z siedmiu obszarów polityki docelowej.

Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Zobacz także ... projekty w zakresie ochrony środowiska naturalnego polskich gór

Projekt Izery TOP dla ochrony środowiska naturalnego Gór Izerskich ... więcej

Projekt Izery TOP

Mający na celu przybliżenie jego wartości
turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych

poprzez: demonstrację zastosowań technologii ochrony środowiska naturalnego Gór Izerskich oraz Pogórza Izerskiego w drodze technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej w wyniku zastosowań niskoemisyjnych technologii ogrzewania HCA i innych celowych pozyskania oraz odbioru ciepła traconego i zrzutowego oraz jego akumulacji bez wpływu ubocznego dla komfortu tych obiektów i jego mieszkańców a wręcz jego podniesienia zarówno w aspekcie estetycznym, cieplnym jak i czysto ekonomicznym utrzymania co winno się przełożyć na bezpośrednie zyski tak gości jak i samych zarządców tego typu obiektów oraz samej bazy dla usług typu:

Noclegi Pokoje Apartamenty Domki w Górach Izerskich ®

Zobacz też ... grupę znaków towarowych oraz klas towarowych do ochrony projektu

Grupa znaków towarowych "Magdalena" ... więcej

Klasy towarowe 06, 11, 36, 42, 43 i 45
dla usług między innymi takich jak ujęte w klasie 43 (wyciąg)

Ośrodki wypoczynkowe; Pensjonaty, domy gościnne; Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje; Usługi w zakresie kwater wczasowych; Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie; Usługi w zakresie obozów turystycznych, zakwaterowanie; Usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego; Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach; Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych; Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych; Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania; Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych; Usługi w zakresie wynajmu pokojów; Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego; Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych; Usługi w zakresie zakwaterowania; Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy; Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania; Wynajem konstrukcji namiotowych; Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania; Wynajmowanie kwater; Wynajmowanie pokoi; Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy;

Zobacz też ... licencje gotowe do udostępnień pod Programy UE i RP Czysta Energia

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy oraz urządzenia grzewcze HCA ... więcej

Polskie niskoemisyjne technologie ogrzewania oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA, tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii
Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA

Transfer technologii w drodze licencji wyłącznych, niewyłącznych i ograniczonych - TAK

Zobacz też ... kanał filmowy KRAMARZ POLSKA i filmy udostepnione przez twórcę

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz na Youtube

KRAMARZ POLSKA
Kanał filmowy twórcy i wynalazcy
prezentujący autorskie nagrania z obszaru
jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich a także budowy
Ośrodka Wypoczynku i Pracy Twórczej MAGDALENA na zboczu Sępiej Góry.

ALU Solar PANEL

Profile ALU oraz Prototyping 3D

Niskoemisyjne systemy grzewcze HCA

Wieszaki systemowe i wielofunkcyjne HCA

Polskie wynalazki oraz Patenty Kramarz Polska

.....