Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu na wynalazek P.424994 z 10.03.2020r. 

Multifunctional solar power panel - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny ... więcej

Decyzja Patentowa - Decyzja Urzędu Patentowego RP Departament Badań Patentowych, Warszawa, dnia 10.03.2020 r. Urząd Patentowy udziela PATENTU na wynalazek zgłoszony w dniu 22.03.2018 r. przez Józef Kramarz, Polska P.424994

Polski Patent na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

pod angielskim tytułem w bazach patentowych Multifunctional solar power panel

Ochrona wynalazku trwa od dnia 22.03.2018 r. kluczowa dla systemów absorpcji płaszczyznowej promieniowania cieplnego z nasłonecznionych części dachów i fasad dla celów odbioru ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku.

Nowej generacji panel słoneczny 3 w 1 - odbiór ciepła, fotowoltaika oraz wykończenie poszyć dachów lub elewacji ścian - składowy systemu HCA panelami ALU Solar ® oraz ALU Bed ® polskiej technologii odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynków.

Decyzja UPRP z dnia 10.03.2020 r. o udzieleniu PATENTU na wynalazek P.424994

pod polskim tytułem: Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny
oraz w wersji anglojęzycznej, tytułem: Multifunctional solar power panel

zobacz ... inne Decyzje Patentowe z 2020 roku

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.424994

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.424994 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Zobacz ... Świadectwo i Prawo Ochronne znak towarowy R.294801 - ALU Bed PANEL ®

Zobacz też ... Świadectwo i Prawo Ochronne znak towarowy R.319404 - ALU Solar PANEL ®

Zobacz też ... Świadectwo i Prawo Ochronne znak towarowy R.318603 - Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Zobacz też ... Świadectwo i Prawo Ochronne znak towarowy UE 016455404 - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®

Decyzja patentowa - Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu na polski wynalazek "Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny" - "Multifunctional solar power panel" ... więcej

...

Nowe technologie odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - Nowe Technologie Kramarz Polska ... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Najnowszej generacji panele słoneczne 3 w 1, nieinwazyjne architektonicznie

Znak towarowy - ALU Solar PANEL - do oznaczenia paneli fasadowych i dachowych

Świadectwo Ochronne na znak towarowy - ALU Solar PANEL ... więcejALU Solar PANEL ... więcej, zgłoszenie, opis i grafika

PRAWO OCHRONNE NR 319404 na

znak towarowy w klasach: 06, 11, 42 i 45

ALU-Solar PANEL ®

Prawo ochronne w mocy od 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319404
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe Kramarz Józef Polska do
oznaczenia paneli słonecznych i solarnych

Polski PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny ALU Solar PANEL

rozwiązuje problem chłodzenia ogniw fotowoltaicznych i jednoczesnego odprowadzenia i odbioru ciepła w postaci darmowej energii cieplnej co poprawia jakość i żywotność każdego rodzaju ogniw, przy czym sam w sobie i całości skończonej stanowi elementy wykończenia fasad i elewacji oraz dachów, czyniąc innowację i produkt jako 3 w 1 - dalsze wersje rozwojowe tego typu paneli słonecznych mają możliwości mobilne w zakresie poziomych lub pionowych ustawień modułu fotowoltaicznego względem pozycji słońca a jeszcze dalsze patentowane i kolejne wersje, częściowej i przejściowej akumulacji ciepła w masie akumulującej ciepło ...

Wyciąg ze zgłoszenia tego wynalazku: opis, zastrzeżenia patentowe, skrót i rysunki

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych i dachowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej. Znane są z polskiego opisu wynalazku PL336019 listwy charakterystyczne rurową kształtką umieszczona pomiędzy płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną przez którą przepływa medium ogrzewane lub chłodzone z zewnątrz. Znane są z polskiego opisu wynalazku PL341914 listwy wielofunkcyjne charakterystyczne tym, że na wąskim obrzeżu mocowane są przewody rurowe oraz przewody elektryczne grzejne. Znany jest z polskiego wynalazku PL200319 system wraz z urządzeniem do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem charakterystyczny złożonymi modułami paneli w których w układzie meandrowym rozprowadzono przewody rurowe grzewcze oraz elektryczne sterowane urządzeniem dla tworzenia odpowiednich sekwencji emisji ciepła. Znane są też z polskiego opisu wynalazku PL205160 listwy panelowe charakterystyczne wnęką, tunelem do transportu ciepłego lub zimnego powietrza. Wszystkie te konstrukcje służą wewnętrznym potrzebom ogrzewania oraz chłodzenia a także wykończenia pomieszczeń. Celem wynalazku jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie procesu emisji ciepła wewnątrz budynków w nowym odwróconym procesie jego absorbowania z otoczenia do wewnątrz przez dodatkowe zewnętrzne wykorzystanie przedmiotowych rozwiązań i zebranych doświadczeń w nowym zewnętrznym panelu energetycznym służącym do absorpcji termicznej, w tym: odbioru, kumulacji i pozyskiwania z promieniowania słonecznego ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w sposób niezakłócony, niezależny i dwutorowy przy wykorzystaniu nowych paneli i ich połączonego oraz zespolonego zastosowania w systemie absorpcji ciepła i promieniowania słonecznego przez nową budowę, wielofunkcyjnego energetycznego modułu panelu alu solar oraz modułu alu volt z grupy alu green panel.

Istota wynalazku polega na tym, że jego elementarny zespół składa się z listwy panelu i dwóch łóż nośnych, mających po dwa ramiona, przy czym listwa panelu oboma wzdłużnymi obszarami brzegowymi jest dostosowana do osadzenia na jednym z ramion łóż nośnych, tych usytuowanych naprzeciwko siebie, zaś wnęka występująca między ramionami każdego z łóż nośnych jest dostosowana do umieszczenia w niej przewodu rurowego dla przenoszenia pierwszego czynnika termicznego, z kolei listwa panelu ma płytę kompensacyjną nośną, wykonaną ze stopu aluminium, która ogranicza od dołu uformowaną w listwie panelu wnękę, a przestrzeń wnęki od góry jest zamknięta warstwową płytą ceramiczną, w postaci modułu fotowoltaicznego lub modułu termicznego, stanowiąc wspomniany kanał do liniowego transportu powietrza, dostosowany do podłączenia z przewodem rurowym wymiennika ciepła.

Korzystnie dla wynalazku jest, że płyta kompensacyjna nośna, w przekroju poprzecznym, jest co najmniej częściowo uformowana w profil harmonijki.

Korzystnie dla wynalazku jest, że warstwowa płyta ceramiczna jest osadzona na płycie kompensacyjnej nośnej pod kątem o wartości co najmniej 4 stopni, mierzonym w przekroju poprzecznym, między płaszczyzną warstwowej płyty ceramicznej, a płaszczyzną przylgi łoża nośnego , dostosowanej do ustawienia na podłożu.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig.1 przedstawia w przykładzie nieograniczonym wykonania jednego z możliwych, wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny w przekroju poprzecznym panelu z uwidocznionym obszarem magazynowej wnęki (1) zawartej tak w obszarze pomiędzy liniami AA i BB, złożonej jako kompozyt z płyty kompensacyjnej nośnej (2) oraz warstwowej płyty ceramicznej (3) osadzony w stanie złożonym kompozytu brzegowo na połówkach profili łoża nośnego (4) typowych przewodów rurowych gdzie linią CC zaznaczono podłoże panelu i systemu zamocowań łoża nośnego (4) na tym podłożu.
Natomiast w przykładzie wykonania uwidocznionym w rysunku, Fig. 2 został zobrazowany panel słoneczny skończony przed jego osadzeniem na łożach a Fig. 3 złożone na łożach nośnych trzy panele słoneczne w ich połączeniach bądź to na fasadzie budynku bądź to dachu.

Panelami według wynalazku, można układać w sposób połączony na stałe, całe fragmenty i pola ścian fasadowych czy też elewacji i dachów, tworząc tak nimi wielkopłaszczyznowy system absorpcji ciepła.

Korzystne skutki z wynalazku to uzyskanie znacznych efektów i wymiernych uzysków energetycznych w postaci energii cieplnej i elektrycznej a także efekt końcowy w postaci dokonanej jako inwestycji przymusowej, wykończenia części nasłonecznionych fasad, elewacji czy dachów obiektów użytkowych.

Wynalazek opracowano w wyniku długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU.

Zastrzeżenia patentowe

1. Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny dostosowany do umieszczenia w nim przewodu rurowego dla przenoszenia pierwszego czynnika termicznego oraz zawierający kanał do liniowego transportu powietrza, które stanowi drugi czynnik termiczny, znamienny tym, że jego elementarny zespół składa się z listwy panelu i dwóch łóż nośnych (4), mających po dwa ramiona, przy czym listwa panelu oboma wzdłużnymi obszarami brzegowymi jest dostosowana do osadzenia na jednym z ramion łóż nośnych (4), tych usytuowanych naprzeciwko siebie, zaś wnęka występująca między ramionami każdego z łóż nośnych (4) jest dostosowana do umieszczenia w niej przewodu rurowego dla przenoszenia pierwszego czynnika termicznego, z kolei listwa panelu ma płytę kompensacyjną nośną (2), wykonaną ze stopu aluminium, która ogranicza od dołu uformowaną w listwie panelu wnękę (1), a przestrzeń wnęki (1) od góry jest zamknięta warstwową płytą ceramiczną (3), w postaci modułu fotowoltaicznego lub modułu termicznego, stanowiąc wspomniany kanał do liniowego transportu powietrza, dostosowany do podłączenia z przewodem rurowym wymiennika ciepła.

2. Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny, według zastrz.1, znamienny tym, że płyta kompensacyjna nośna (2), w przekroju poprzecznym, jest co najmniej częściowo uformowana w profil harmonijki.

3. Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny, według zastrz.1, znamienny tym, że warstwowa płyta ceramiczna (3) jest osadzona na płycie kompensacyjnej nośnej (2) pod kątem o wartości co najmniej 4 stopni, mierzonym w przekroju poprzecznym, między płaszczyzną warstwowej płyty ceramicznej (3), a płaszczyzną przylgi łoża nośnego (4), dostosowanej do ustawienia na podłożu.

Skrót opisu

Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do odbioru i pochłaniania ciepła słonecznego za pomocą warstwowej płyty ceramicznej (3) w postaci modułu fotowoltaicznego lub modułu termicznego do wytwarzania energii elektrycznej oraz warstwy termicznej do odprowadzania ciepła do wewnętrznej zamkniętej wnęki magazynowej (1) skąd ciepło odprowadzane jest za pomocą przewodów rurowych umieszczonych w łożu nośnym (4) do zewnętrznych wymiennikowni lub magazynów.

Rysunek

Polski PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - Rysunek wynalazku ... więcej, zgłoszenie

...

Prototyping - wydruk 3D fragmentu i wycinka paneli w stanie złożonym na łożach

Polski PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wydruk 3D, fragmentaryczny połączeń ... więcej zgłoszenie do UPRP

...

Zobacz także PATENT na sposób łączenia paneli wielofunkcyjnych na łożu nośnym

Polski PATENT NR 234841 na Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających jest ściśle związany i stanowi podstawy sposobu łączenia i mocowania tychże Wielofunkcyjnych energetycznych paneli słonecznych i jako tako w zakresie ochrony obu przedmiotowych rozwiązań winien być postrzegany i analizowany w sumie, zwłaszcza w zakresie sposobu ich łączenia w płaszczyznowe pole pływające oraz samego sprzęgu zarówno na fasadzie czy elewacji budynku jak i na dachu ...

Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających ... zobacz

Zobacz także ... Prawo Ochronne na łoże nośne dla przewodów - ALU Bed PANEL ®

ALU Bed PANEL - Świadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy ... więcej


Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294801

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Bed PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294801
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Zobacz też ... Prawo Ochronne na polskie panele absorbujące ciepło - ALU Term ®

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® ... więcej


Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318603

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.07.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318603
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Zobacz też ... Prawo Ochronne na całą grupę innowacyjnych paneli - ALU Therm ®

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 326106

Na słowny znak towarowy i prawo wyłączne, używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium RP w zakresie całości frazy oraz pojedyńczych słów w klasach towarowych 42 i 45 w odniesieniu do B+R, paneli, technologii, praw autorskich i całej pozostałej własności przemysłowej w tym obszarze

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.03.2017r.

Kompletny skan świadectwa ochronnego i prawa
ochronnego NR 326106 w wydaniu UPRP na znak towarowy

Zobacz też ... inne najnowsze wynalazki z zakresu absorpcji ciepła z dachu i fasad

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcej


Wynalazki 2018 roku

Sposób odbioru ciepła
z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących
ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach


Kolejny z naszych absorberów ciepła tym
razem w postaci absorbera dachowego, sumujący
doświadczenia z zastosowania i stosowania absorbera
powietrznego podpołaciowego - prosty w montażu oraz
znacznie efektywniejszy i co istotne tani w kosztach inwestycyjnych.

Method for collection of heat from roof and facades by means of the
heat-absorbing battens and the heat-absorbing battens in several versions


Łata dachowa do odbioru i akumulacji ciepła z dachu, fasad i elewacji - wersja accu

Wynalazek - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad

Wynalazek P.427236

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad

jeden z kilku wynalazków stworzonych do systemu i samego

Sposobu odbioru ciepła z dachu za pomocą łat
absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach.

Realizacja kompleksowa rozwiązań służących absorbcji płaszczyznowej
ciepła z powierzchni dachów i fasad budynków, prowadząca do redukcji i
obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych tych
budynków oraz znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Multi-slope roof batten for receiving heat from under the roofing and facades