Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu na wynalazek P.425026 z 07.02.2020r. 

Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu na Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających ... zobacz zgłoszenie i pierwszeństwo


DECYZJA PATENTOWA

Decyzja Urzędu Patentowego RP Departament Badań Patentowych, Warszawa, dnia 07.02.2020 r. Urząd Patentowy udziela PATENTU na wynalazek zgłoszony w dniu 26.03.2018 r. przez Józef Kramarz, Polska za numerem P.425026

Polski Patent na Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających

Ochrona wynalazku i sposobu trwa od dnia 26.03.2018 r. kluczowa dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA tak w zakresie składania pola ścian i podłóg, niskotemperaturowego i płaszczyznowego ogrzewania podłogowego, ściennego oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej panelami ALU Solar ® i technologii odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynków jak i łoży ukrytych ALU Bed PANEL ®


Decyzja UPRP z dnia 07.02.2020 r. o udzieleniu PATENTU na wynalazek P.425026

pod polskim tytułem: Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających oraz
i angielskim tytułem: Method for joining panels by means of the carrying and coupling bed and the carrying and coupling bed

PATENT PL 234841

Stan techniki wynalazku P.425026

Opis Patentowy PL 234841 B1 w PDF

Opis Patentowy PL 234841 B1 skany stron

Opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425026

Zobacz też Prawo Ochronne znak towarowy R.294801 - ALU Bed PANEL

Zobacz też Świadectwo i Prawo Ochronne znak towarowy R.319404 - ALU Solar PANEL

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425026 w ogólnodostepnej bazie przedmiotów UPRP

Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu na Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających ... zobacz zgłoszenie i pierwszeństwo

...

Uwaga ... na oszustów podszywających się pod UPRP - Falszywe Decyzje i opłaty

Od lat oszuści praktykują wyłudzenie opłat za rzekomo wydane Decyzje przez Urzędy Patentowe na całym świecie. Proceder ten jest też z powodzeniem praktykowany w Polsce. Przedstawiona wyżej z oryginału Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu tak jak i inne Decyzje UPRP, zawierają numer rachunku UPRP na który należy wnieść opłatę - numer tego rachunku jest stały i niezmienny od lat - jest to pierwsza i podstawowa rzecz oraz zasada na którą należy zwrócić uwagę aby nie paść ofiarą zorganizowanego procederu wyłudzenia opłat na inne konto. Ponadto, bazy podstawowe oraz wyszukiwarki przedmiotów ochrony UPRP - wykazują aktualny stan zgłoszeń i ochrony. Zapoznaj się z kolejną możliwością sprawdzenia i uwiarygodnienia otrzymanej Decyzji i wezwania do opłaty.

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

Panele słoneczne 3 w 1 - OFERTA 03 TRANSFERU PRAW WYŁĄCZNYCH aktualna do 31.12.2020r.

Odzysk ciepła zrzutowego ścieków - OFERTA 02 TRANSFERU PRAW WYŁĄCZNYCH aktualna do 31.12.2020r.

Wielofunkcyjne wieszaki systemowe HCA - OFERTA 01 TRANSFERU PRAW WYŁĄCZNYCH aktualna do 31.12.2020r.

Licencje pod Programy UE i RP Czysta Energia i Zielony Ład - Transfer technologii

opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowanych w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępnianych do stosowania i korzystania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca zastosowania, osoby, podmiotu lub organizacji oraz przedsiębiorstwa na przemysłowe korzystania z wynalazków, wzorów, B+R i Know-how w sposób przemysłowy i produkcyjny w ramach wniosków aplikacyjnych pod dotacje UE w programach regionalnych, ogólnokrajowych i UE ...

Niskoemisyjne technologie i systemy grzewcze HCA KRAMARZ POLSKA ... więcej

NA Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA, które

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA

Nowe technologie odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Polska technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ® - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® ... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Świadectwo Ochronne na znak towarowy ALU Solar PANEL ... zobacz

Nowa niskotemperaturowa i niskoemisyjna, płaszczyznowa technologia ogrzewania

Polska technologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,  panelem grzewczo-chłodzącym - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa

Polska najnowsza technologia ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym grzewczo-chłodzącym ALU Term, tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana przez autora w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowymi oraz oznaczona przez niego słownymi znakami towarowymi RP i UE

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ® (słowny RP) ... zobacz

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® (słowny RP) ... zobacz

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® (słowny UE) ... zobacz

Nowa technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku

Polska technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła z wentylacji wnętrz oraz spalin kominowych

Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min. opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia, opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa. Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła ze spalin oraz ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena i w miejscu Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ®

Zobacz jeden z opublikowanych opisów patentowych

Nowa technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowo - przemysłowych

Polska technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowych i przemysłowych - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego ścieków

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena.

Najnowsze wynalazki i wzory przemysłowe w jej zakresie to, między innymi:

Kaskadowy spiralny absorber ciepła oraz Wieloblokowy akumulator ciepła

Zobacz jeden z opublikowanych opisów patentowych

Nowa technologia akumulacji i gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej

Polska technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Akumulacji i magazynowania energii cieplnej

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne związane, to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników, które w efekcie tak budżetów domowych jak i całego kraju są możliwe do obniżenia co najmniej o połowę w wyniku zastosowań technologii i jej absorberów oraz akumulatorów ciepła.

Absorbery ciepła (ze ścieku, spalin, słońca, rozkładu materii), Akumulatory ciepła (wieloblokowy i kaskadowy, gruntowy zimny i ciepły), Łaty dachowe + panele fasadowe absorbujące i akumulujące ciepło (sposoby), Polski System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation) (sposoby +)

Nowa technologia recyklingu ciepła odpadowego, traconego i usuwanego z obiektu

Polska technologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Recyklingu ciepła odpadowego i traconego

Nowe technologie recyklingu ciepła odpadowego technologicznego i biologicznego ze ścieków i odpadów, spalin i wentylacji przemysłowych oraz domowych a także odbioru i akumulacji ciepła naturalnego i promieniowania słonecznego, według sposobów oraz rozwiązań patentowych KRAMARZ POLSKA, sumująca wszystkie zebrane dotychczas doświadczenia twórcy w obszarze prac badawczo-rozwojowych, wieńczonych powstaniem czysto Polskich systemów ogrzewania, chłodzenia, absorpcji oraz akumulacji ciepła na potrzeby podstawowe człowieka jako ich użytkownika oraz gospodarki naszego kraju, pod nadaną i stosowaną nazwą: polskich systemów HCA

HCA system grzewczo-chłodzący ... zobacz

HCA system absorbująco-akumulujący ... zobacz

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo stworzone, patentowane i testowane w Polsce w Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w Górach Izerskich pod nazwą Magdalena, przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej. Dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących ® oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE oraz Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® oznakowana znakami towarowymi RP czy w zakresie wyrobu Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® oznakowany znakiem towarowym RP wraz dalszymi znakami towarowymi jak niżej, w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które dotowało i udzieliło już kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenie oraz wprowadzenie na rynek Polski i UE … zobacz licencje i znaki

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

Zobacz też czym jest Europejski Zielony Ład i z czego wynika konieczność realizacji

Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE oraz Polski wkład

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Najnowsze Świadectwa i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych do prac B+R

Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - wzór przemysłowy dedykowny do systemu HCA Kramarz Polska ... zobacz Świadectwo i Prawo NR 25492Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - wzór przemysłowy dedykowny do systemu HCA Kramarz Polska ... zobacz Świadectwo i Prawo NR 25046Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - wzór przemysłowy dedykowny do systemu HCA Kramarz Polska ... zobacz Świadectwo i Prawo NR 23222

...

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2020

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i akumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko te zgłoszenia wynalazków z 2018 i 2019 roku, których zadaniem jest nie tylko poszerzenie i utrwalenia obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie oraz komercjalizacja i wdrożenia do masowej produkcji przez ewentualnych licencjobiorców w drodze dokonanej, transferu technologii z poszczególnych praw własności intelektualnej do i dla konkretnego podmiotu ...

Znaki towarowe do oznaczenia systemów i profili aluminiowych modułu panela ALU

POLPANEL ALU system ® - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo OchronneALU Solar PANEL ® - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo OchronneALU Profil PANEL ® - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo Ochronne

...

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący ® - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo OchronneALU Therm PANEL ® - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo OchronneALU Bed PANEL ® - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo Ochronne

...

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i oznaczeń

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą WIELOFUNKCYJNY PANEL lub ALU a najczęściej nazw połączonych, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowych przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących bez cięć i połączeń meandra o długości do 200 mb. dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie wymienione wyżej.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Wzornictwo przemysłowe i wzory przemysłowe systemu wieszaka wielofunkcyjnego

i samego designu do zastosowań grzewczo-chłodzących oraz absorbująco-akumulujących ciepło w polskim systemie HCA ((instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła) powstałego w ramach systematycznych prac badawczo-rozwojowych - jako najnowszy i odrębnie stworzony system dla wszelkiego typu zawiesi i mocowań bezinwazyjnych na naszych panelach aluminiowych pod nadaną nazwą i oznaczeniem: bezinwazyjny system mocowań wielofunkcyjnych wieszaków systemowych Kramarz Polska

Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego - zobacz Prawo z Rejestracji 25631Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - zobacz Prawo z Rejestracji 25678

WIELOFUNKCYJNE WIESZAKI
SYSTEMOWE KRAMARZ POLSKA

bez wiercenia i klejenia, zawsze i w
każdej chwili do zmiany, wymiany czy
też stałej możliwej ich rozbudowy oraz
uzupełnień o dalsze nowe lub konieczne
w Twojej łazience, przedpokoju, garażu i
warsztacie oraz i innych pomieszczeniach

najnowsze rozwiązania w
zakresie systemu mocowania
wieszaków różnego przeznaczenia i
zastosowania w wewnętrznych systemach
grzewczo-chłodzących w tym systemu HCA
w układzie poziomym jak i pionowym PANELI

Zobacz też ... kanał filmowy KRAMARZ POLSKA i filmy udostepnione przez twórcę

Kanał filmowy na YouTube KRAMARZ POLSKA ... zobacz

KRAMARZ POLSKA
Kanał filmowy twórcy i wynalazcy
prezentujący autorskie nagrania z obszaru
jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich a także budowy
Ośrodka Wypoczynku i Pracy Twórczej MAGDALENA na zboczu Sępiej Góry.

ALU Solar PANEL

Licencje Kramarz Polska

Wzory przemysłowe Kramarz Polska

Słowne znaki towarowe Kramarz Polska

Polskie wynalazki oraz Patenty Kramarz Polska