Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Ochronne znak towarowy R.326106 - Grupa innowacyjna ® 

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ... zobacz też Decyzję UPRPGrupa innowacyjnych paneli ALU Therm ... zobacz też Decyzję UPRP

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 326106

Na słowny znak towarowy i prawo wyłączne, używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium RP w zakresie całości frazy oraz pojedyńczych słów w klasach towarowych 42 i 45 w odniesieniu do B+R, paneli, technologii, praw autorskich i całej pozostałej własności przemysłowej w tym obszarze

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.03.2017r.

Kompletny skan świadectwa ochronnego i prawa
ochronnego NR 326106 w wydaniu UPRP na znak towarowy


Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne na znak towarowy R.326106 - z przykładu

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.326106

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia Z.498684 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ... zobacz też Decyzję UPRPGrupa innowacyjnych paneli ALU Therm ... zobacz też Decyzję UPRPGrupa innowacyjnych paneli ALU Therm ... zobacz też Decyzję UPRP

...

Towary i usługi w klasach chronionych oraz objętych naszym znakiem towarowym

Klasa 42

Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi technologiczne,

Klasa 45

Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej,

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® - słowny znak towarowy Prawo Ochronne NR 326106

...

Najnowsza technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad oraz dachów budynku w

wyrobach ALU Solar PANEL ®, ALU Bed PANEL ®, ALU Therm PANEL ®, Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® oraz dalszych logotypach dla tej grupy innowacyjnych paneli jak np. ALU-Roof PANEL, ALU-Volt PANEL i innych, wykorzystująca nasłonecznione części bryły budynku do absorpcji i odbioru ciepła słonecznego a także jego częściowej akumulacji w nowej masie X

Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynków ... wiecejNowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynków ... wiecej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Decyzja o udzieleniu PATENTU na Sposób łączenia paneli ... zobacz

Nowa niskotemperaturowa i niskoemisyjna, płaszczyznowa technologia ogrzewania

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Technologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa panelem grzewczo-chłodzącym ... więcejTechnologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa panelem grzewczo-chłodzącym ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa

Polska technologia ogrzewania niskotemperaturowego
panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu
pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik
z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów
emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana w światowym
stanie techniki kilku patentami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi RP i UE

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ® (słowny RP)

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® (słowny RP)

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® (słowny UE)

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Nowa technologia akumulacji i gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku ... więcejTechnologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Akumulacja i magazynowanie energii cieplnej

Technologia gromadzenia i magazynowania
energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku
w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także
samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne
to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty
eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników.

Absorbery ciepła (ze ścieku, spalin, słońca, rozkładu materii)
Akumulatory ciepła (wieloblokowy i kaskadowy, gruntowy zimny i ciepły)
Łaty dachowe + panele fasadowe absorbujące i akumulujące ciepło (sposoby)
Polski System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation) (sposoby +)

Balustrada systemowa do odbioru ciepła słonecznego i oświetlenia terenu w nocy

która wraz z innymi prawami wyłącznymi a także kolejnym wzorem przemysłowym Wp.28431 "Pochwyt balustrady" jako jedna z części wytworu, tworzy autonomiczny i niezależny system odbioru ciepła słonecznego z nagrzanych części balustrad infrastruktury zewnętrznej budynków oraz jego dalszej akumulacji w akumulatorach ciepła i nowych systemach absorbująco-akumulujących HCA

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego "Balustrada" ... więcej

PRAWO z REJESTRACJI NR 25912

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Balustrada

Prawo ochronne trwa od dnia 20.12.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25912 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25912 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy

Balustrada systemowa do odbioru ciepła z pochwytu oświetleniowego
dedykowana do technologii odbioru ciepła z fasad budynku i systemu HCAZobacz też - Patenty i prawa wyłączne własności przemysłowej wydane przez UPRP

Patenty Kramarz Polska ... więcej

PATENTY KRAMARZ POLSKA

na rzecz

KRAMARZ Józef POLSKA z zakresu i działu

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe i transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo, górnictwo, konstrukcje zespolone
F - Mechanika, oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie i technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika

według wykazu międzynarodowego

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Licencje Kramarz Polska ... więcej

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa
na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Licencje projektowe i licencje na zarządzanie prawami własności intelektualnej


Badanie i stan techniki zgłoszonych do ochrony wynalazków KRAMARZ POLSKA

Sprawozdanie ze stanu techniki ... więcej

Sprawozdania ze stanu techniki
wynalazków zgłoszonych do opatentowania
przez Kramarz Józef Polska wykonane przez UPRP


Stan techniki według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnych każdemu przed datą zgłoszenia wynalazku do ochrony, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Wynalazek należący do stanu techniki nie spełnia koniecznego warunku nowości i tym samym nie może zostać opatentowany albowiem zgodnie z polskim prawem przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Decyzje UPRP o udzielonych Patentach i Prawach Ochronnych - stan ochrony praw

Decyzje UPRP w sprawie praw własności przemysłowej KRAMARZ POLSKA ... więcej


Wybrane przykłady decyzji
odnośne najnowszych zgłoszeń
w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Decyzje UPRP o udzielonych prawach ochronnych
na wynalazki, wzory przemysłowe i znaki towarowe wydane
na rzecz twórcy i uprawnionego z prawa Kramarz Józef Polska.

Najnowsze Patenty i Prawa Ochronne z 2020 roku KRAMARZ POLSKA
tworzące nasze polskie innowacje technologiczne, procesowe i produktowe


Pojęcia i definicje związane
z obszarem innowacji i prac B+R

Przykłady innowacji technologicznych … zobacz