Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego 24774 i Prawo NR 23187 

Wzór przemysłowy - Krosno malarskie ... więcej Projekt ART-RAM

PRAWO z REJESTRACJI NR 23187

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Krosno malarskie

Prawo ochronne trwa od dnia 08.08.2016r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 23187 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 23187 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy


zobacz ... Projekt ART-RAM

Prawo z Rejestracji NR 23187 wzoru przemysłowego - Krosno malarskie ART-RAM

Prawo z Rejestracji NR 23187 wzoru przemysłowego pt. Krosno malarskie

Krosno malarskie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krosno malarskie, dla nowego typu podobrazia i naciągu płótna malarskiego na nim w czterech odmianach wzoru, sklasyfikowane według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 06–07 pod numerem bazowym 06070730 i numerze seryjnym polskim L00125, w postaci wyprofilowanej listwy sosnowej lub listwy z MDF metodą skrawania albo tłoczenia opatentowaną metodą z Patentu PL NR 199684 – służące do składania ram podobrazia, obrazów, plakatów, blejtramów i innych oraz osadzania w nich nowego rodzaju naciągu i zapięcia płótna malarskiego na nim w sposób rozbieralny i konfigurowany dowolnie.

Istotą wzoru i jego czterech odmian jest nowy kształt obrysowy przekroju poprzecznego skończonej listwy krosna nadany przez wspólny element półwałka na stronie wierzchniej listwy krosna czy złożonej ramy, różniący się w kolejnych odmianach wzoru jedynie kształtem ich podstawy i części spodniej listwy lub ramy.

Przedmiot wzoru i jego kolejnych odmian z cechą wspólną części wierzchniej w postaci półwałka został uwidoczniony w rysunku na którym ponumerowane figury od 1 do 4 przedstawiają cztery kolejne odmiany wzoru w przekroju poprzecznym krosna wraz z wektorowym wyznaczeniem kształtu i obrysu, wyznaczonego od punktu „A” do punktu „B” ze wskazaniem części wspólnej czterech odmian wzoru wyznaczonych od punktu „C” do punktu „D” w kierunku ruchu wskazówek zegara. Nowe kształty kolejnych odmian wzoru przemysłowego zostały stworzone na potrzeby zastosowania w nich nowego rodzaju zapięcia i mocowania na złożonej z obrobionych i zaciętych pod skosem 4 listew krosna złożonego w ramę podobrazia na którym zostanie naciągnięte płótno malarskie w miejsce znanego dotychczas i obecnie stosowanego mocowania trwałego płótna za pomocą typowych zszywek. Wszystkie przedstawione odmiany wzoru przemysłowego znajdują i będą miały zastosowanie w przemysłowej produkcji listew ram krosna, listew ram do obrazów, listew do ram plakatów i innych tego typu produktów gabarytowych w stanie skończonym w których ze względu na ich przestrzenność logistyczno-transportową będzie istnieć możliwość ich transportu w stanie rozebranym poprzez oddzielenie płótna malarskiego czy skończonego obrazu od ram krosna również rozbieralnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w jego czterech odmianach to cechy postaciowe które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji poprzez ukształtowanie odmienne obrysu konturowego listwy krosna w przekroju pionowym poprzecznym stanowiącym o odmienności kształtu każdej z czterech odmian wzoru, wyznaczonej linią zewnętrzną konturową poprowadzoną w kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu „A” do punktu „B” w jego kolejnych odmianach jak pokazano na rysunku Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4.

Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 23187 - Krosno malarskie ART-RAM

Prawo z Rejestracji NR 23187 wzoru przemysłowego pt. Krosno malarskiePrawo z Rejestracji NR 23187 wzoru przemysłowego pt. Krosno malarskiePrawo z Rejestracji NR 23187 wzoru przemysłowego pt. Krosno malarskiePrawo z Rejestracji NR 23187 wzoru przemysłowego pt. Krosno malarskie

...

Zobacz także ..... inne Świadectwa oraz Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - PRAWO z REJESTRACJI NR 23222 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 24759 KRAMARZ POLSKA

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 24815 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25045 KRAMARZ POLSKA

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 25046 KRAMARZ POLSKA

Łata absorbująca ciepło - PRAWO z REJESTRACJI NR 25052 KRAMARZ POLSKA

Krosno malarskie ART-RAM - PRAWO z REJESTRACJI NR 25213 KRAMARZ POLSKA

Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25214 KRAMARZ POLSKA

Zobacz też .. Znak towarowy słowno-graficzny ART-RAM do oznaczeń wzoru krosna

Świadectwo i Prawo Ochronne NR 312970 na znak towarowy SG "ART-RAM" ... więcej kompletny skan


PRAWO OCHRONNE NR 312970

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ART-RAM

Prawo ochronne trwa od dnia 10.07.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 312970
w wydaniu UPRP na znak towarowy

ART-RAM R.312970

Decyzja UPRP o udzieleniu ochrony na znak towarowy Z.489424 "Projekt ART-RAM"

Decyzja UPRP o udzieleniu ochrony na znak towarowy Z.489424 "Projekt ART-RAM"


Projekt ART-RAM

Decyzja
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 28.03.2019 r.

Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego
na znak towarowy słowno-graficzny "Projekt ART-RAM"
zgłoszony w dniu 16.08.2018r. pod numerem Z.489424 przez
uprawnionego do/i/ze znaku towarowego JÓZEF KRAMARZ POLSKA

na rzecz: Józef KRAMARZ, Krobica, POLSKA w klasach 6, 16, 20, 42 i 45

Ochrona znaku towarowego trwa od dnia 16.08.2018r.