Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego 24486 i Prawo NR 23222 

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 23222 wzoru przemysłowego - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących ... więcej opis wzoru

PRAWO z REJESTRACJI NR 23222

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

Prawo ochronne trwa od dnia 25.04.2016r.

Kompletny scan
świadectwa rejestracji i
prawa z rejestracji NR 23222
w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy

zobacz też ... opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 23222 w PDF

Dokument wystawiony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - przykład

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 23222 wzoru przemysłowego - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących ... więcej opis wzoru

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących w formie ukształtowanej profila aluminiowego do budowy paneli dekoracyjnych budynków sklasyfikowane według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 25-01 pod numerem bazowym 2501B057 i numerze seryjnym polskim B00042. – służące do osadzania w nich typowych rur Pex-AI-Pex i przewodów grzewczych Deviflex celem ogrzewania, chłodzenia i odbioru ciepła systemem płaszczyznowym PolPanel w wielu zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych tych paneli w fazie i etapie wykończenia budynków.

Nowy kształt wzoru przemysłowego odzwierciedla budowę i kształt części składowej modułów powtarzalnych paneli dekoracyjnych i użytkowych pod nazwą: Alu-Therm Panel, Alu-Solar Panel, Alu-Roof Panel, Alu-Green Panel, Alu-Volt Panel, Alu-Accu Panel, Alu-Glass Panel, Alu-Light Panel, Alu-Mirror Panel, Alu-Aqua Panel, itd..

Przedstawiony wzór przemysłowy znajduje i będzie miał zastosowanie w wielofunkcyjnym systemie POLPANEL ALU system: ogrzewania płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym w sposób sekwencyjny, odbioru i absorpcji promieniowania słonecznego widzialnego i niewidzialnego, kumulacji ciepła w masach mineralnych, płynach i mieszaninach oraz wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynków i człowieka.

Istotą wzoru jest nowy kształt obrysowy przekroju poprzecznego łoża nadany przez elementy jego zamocowań i połączeń z panelem skończonym o funkcji użytkowej grzejnika niskotemperaturowego oraz odbiornika ciepła z pomieszczeń wewnętrznych a także paneli w zastosowaniach zewnętrznych do pozyskiwania energii cieplnej promieniowania słonecznego i wytwarzania energii elektrycznej w systemie fotowoltaicznym oraz wielu innych niejawnych.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Figura 1, w przekroju poprzecznym przedstawia wzór wraz z wektorowym wyznaczeniem obrysu wzoru od punktu „A” do punktu „B”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to cechy postaciowe wyglądu zewnętrznego wyróżniające wzór na tle innych znanych już wzorów, pokazane na ilustracji wzoru, które stanowią podstawę do jego wizualizacji i identyfikacji.

Kształt jak pokazano na ilustracji wzoru charakterystyczny jest, ukształtowaniem odmiennym obrysu konturowego wzoru w przekroju pionowym poprzecznym stanowiącym o odmienności jego kształtu wyznaczonego linią zewnętrzną konturową poprowadzoną w kierunku ruchu wskazówek ze-gara od punktu „A” do punkt „B” jak pokazano na rysunku w Fig. 1 na ilustracji wzoru przemysłowego.

Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 23222 - Łoże aluminiowe nośne rur Pex

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 23222 wzoru przemysłowego - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - str.1 ... więcej opis wzoruŚwiadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 23222 wzoru przemysłowego - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - str.2 ... więcej opis wzoru

...

Zobacz też ... inne dokumenty UPRP - jak np. sprawozdanie z badania stanu techniki

Sprawozdanie z badania stanu techniki zgłoszenia wynalazku P.425645 Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła

STAN TECHNIKI

Przykładowe Sprawozdania ze stanu techniki wynalazków Kramarz Józef Polska

Urząd Patentowy RP każdorazowo do każdego zgłoszonego wynalazku sporządza sprawozdanie o stanie techniki światowej danego zgłoszenia, cytując nim kategorie dokumentu, które decydują wstępnie o możliwościach patentowych zgłoszonego wynalazku, celem wskazania w niniejszym sprawozdaniu, materiałów stanowiących wstępną ocenę przedmiotu zgłoszenia, która ma pozwolić zgłaszającemu na zorientowanie się co do szans uzyskania ochrony oraz podjęcia dalszych ewentualnych działań związanych z wykorzystaniem przedmiotu rozwiązania, np. wykorzystania pierwszeństwa do ubiegania się o ochronę w ramach patentu europejskiego czy też w innych krajach na świecie w ramach procedury międzynarodowej PTC

sprawozdania z badania stanu techniki ... więcej

Zobacz też ... dokumenty wydawane przez UPRP po zakończeniu procedury badań

Decyzja o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak towarowy 482372 - Licencja Kramarz Polska R.314081

DECYZJE UPRP i OHIM

Przykładowe Decyzje UPRP i OHIM w sprawie zgłoszeń Kramarz Józef Polska

Urząd Patentowy RP w każdym z przypadków, po rozpatrzeniu zgłoszeń wynalazków, wzorów, znaków towarowych czy też innych przedmiotów zgłoszeń objętych zakresem administracyjnym działania urzędu, wydaje Decyzję administracyjną o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego od której zgłaszający ma prawo się odwołać.

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak towarowy Z.482372

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa z Rejestracji wzoru przemysłowego Wp.26421

Decyzja OHIM Alicante Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - wzór wspólnotowy

Zobacz też ... inne Świadectwa Ochronne na udzielone przez UPRP prawa wyłączne

Prawo Ochronne NR 294801 na znak towarowy słowno-graficzny ALU-Bed PANEL ... więcejPrawo Ochronne NR 294800 na znak towarowy słowno-graficzny ALU-PANEL ... więcejPrawo Ochronne NR 223927 na znak towarowy słowno-graficzny POLPANEL ... więcej

...

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

System Kramarz Polska i polska myśl techniczna ... więcej

Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac B+R

łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R

Polska myśl techniczna utrwalona w Patentach i stanie techniki światowej

Zobacz jedno z ciekawszych i nowych rozwiązań do zastosowania w systemie HCA

Zgłoszone do opatentowania w postaci wynalazku, pt. "Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad" tworzącego system odbioru ciepła a także będących w opracowaniu jego dalszych wersji rozwojowych wraz z wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi dla ochrony całości prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze celowym, udoskonalenia horyzontalnej transmisji ciepła słonecznego z nagrzanych części dachu i fasad budynków za pomocą meandra złożonego z jednego przewodu …..

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad ... więcej

System solarny do odbioru ciepła z dachu i fasad

(podpowierzchniowy z pod poszycia dachu i fasad) tworzy
kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnym
zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń
zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego.

Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego
komponentów został zamknięty na ostatnim poziomie gotowości technologii
i jest przygotowany komplementarnie do wdrożeń przemysłowych lub zleconych
odpowiednim podmiotom trzecim w drodze udostępnienia pod Programy i dotacje UE.

System posiada udokumentowane i systematyczne prace badawczo-rozwojowe
oraz testowe w warunkach zbliżonych stosowania do rzeczywistych i użytkowych
oraz odpowiednią ochronę prawną całości rozwiązań dla stworzenia, tzw. monopolu
i wyłączności na rynku w zakresie tego typu i szeregu rozwiązań do pozyskiwania ciepła.

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko 9 dojrzałych wynalazków z 2018r., których zadaniem jest nie tylko poszerzenie obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie i wdrożenie ...

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujacych ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcej

jedne z wynalazków z 2018 roku do polskiego systemu HCA

Łata dachowa absorbująca ciepło

oraz

Sposób odbioru ciepła z dachu
za pomocą łat absorbujących ciepło


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Zobacz też ... dalsze przedmioty ochrony przemysłowej dla tego typu rozwiązania

oraz przykłady ochrony polskiej myśli technicznej w zakresie tworzonego od podstaw polskiego systemu HCA

Łata absorbująca ciepło do systemu HCA ... więcej

Wzór przemysłowy

Łata absorbująca ciepło

do zastosowań w wynalazkach

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad
za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty
absorbujące ciepło w kilku wersjach
- rozwojowych

Najnowszy system absorpcji ciepła
z pod powierzchni dachów, fasad i elewacji
budynków - podpowierzchniowy i ukryty całkowicie
w strukturze budynku - kompatybilny i nieinwazyjny w
dotychczasowe i tradycyjne systemy budownictwa polskiego.

Łata absorbująca ciepło - znak towarowy słowny ... więcej


Znak towarowy słowny

Łata absorbująca ciepło

Znak towarowy słowny składa się z nazwy łata absorbująca ciepło i dotyczy sposobów oraz urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich, będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego - oddający syntetycznie nazwę fantazyjną i skrótową dla nowego rodzaju aluminiowej łaty dachowej lub fasadowej albo grzewczej, służącej zasadniczo do odbioru, pochłaniania i kumulacji ciepła z nasłonecznionych części dachów lub fasad i jego transmisji w układzie meandrowym przewodem rurowym umieszczonym w niej do wymiennikowni obiektu na potrzeby tzw. przez autora i zgłaszającego - recyklingu ciepła oraz systemu HCA.

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45

Zobacz też ... Znak towarowy słowny B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA R.318602

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny do oznaczeń rezultatu i efektu prac badawczo-rozwojowych oraz licencji

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny R.318602 zarejestrowany na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA ... więcej

...

Zobacz też ... inne Świadectwa i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych do HCA

Ustalone i uzyskane przez KRAMARZ Józef POLSKA w zakresie ochrony praw autorskich i przemysłowych tworzących system HCA

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 24759 KRAMARZ POLSKA

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 24815 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25045 KRAMARZ POLSKA

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 25046 KRAMARZ POLSKA

Łata absorbująca ciepło - PRAWO z REJESTRACJI NR 25052 KRAMARZ POLSKA

Zobacz też ... Znak towarowy i harmonogram prac B+R do - HCA to czyste powietrze

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń praw, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych i licencji

HCA to czyste powietrze - znak towarowy ... więcej