Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego 26996 i Prawo NR 25046 

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... więcej opis wzoru

ŚWIADECTWO REJESTRACJI i
PRAWO z REJESTRACJI NR 25046

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący

Prawo ochronne trwa od dnia 03.10.2018r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i
prawa z rejestracji NR 25046 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy

zobacz też ... nasze systemy łączenia paneli na click

zobacz też ... opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 25046 w PDF

Dokument wystawiony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - przykłady

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... więcej

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący stanowiący część wytworu w formie ukształtowanej profila aluminiowego wyposażonego w kompensatory poprzeczne cieplne do budowy paneli dekoracyjnych budynków.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym zaznaczony w obrysie linią grubszą wraz z masą kumulacyjną zaznaczoną ukośnie linią cieńszą a Fig. 2 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym, umiejscowiony w wytworze łoża i sprzęgu zaznaczonych linią cieńszą wraz z częścią końcówek wzoru panela zapiętych w sprzęgu na zawiasie łyżkowym, natomiast Fig. 3 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym wraz z częścią końcówek panela spiętych z kolejnymi panelami umiejscowiony w wytworze sprzęgu na podwójnym zawiasie łyżkowym w formie obcego pióra, narysowanym linią cieńszą.

Cechy istotne wzoru: kształt, jak pokazano na ilustracji.

Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 25046 - przykład dokumentu z bazy UPRP

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... wzór przemysłowy opisPanel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... wzór przemysłowy ilustracja

...

Zobacz też ... Sposoby i urządzenia do odbioru oraz magazynowania energii cieplnej

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła ... więcej

Wynalazki z 2018 roku

Kaskadowy absorber ciepła

oraz

Sposób odbioru ciepła zrzutowego
ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcej

Wynalazki z 2018 roku

Łata dachowa absorbująca ciepło

oraz

Sposób odbioru ciepła z dachu
za pomocą łat absorbujących ciepło


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący ... wiecej


Wynalazek z 2018 roku

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący


do zastosowania masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tym urządzeniu co do jej składu oraz
stanu, masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

oznaczony też w naszych pracach badawczo-rozwojowych jako panelowy
absorber ciepła do odbioru i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Gromadzenie energii cieplnej w akumulatorach ciepła - wyciąg z wynalazku do HCA

Do zastosowań w systemach HCA, które nadwyżki odebranego czy pozyskanego ciepła za pomocą naszych absorberów, paneli czy też łat lub innych będących w opracowaniu, odprowadzane będą do dodatkowych akumulatorów ciepła i wymienników zlokalizowanych w gruncie w sąsiedztwie lub bezpośrednio pod samym budynkiem … Wyciąg z przykładowych wynalazków, np.

P.403497 - Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych

Wynalazki realizują i rozwiązują problem (akumulacji ciepła) zmasowanego gromadzenia energii cieplnej z dwóch dostępnych powszechnie żródeł energii odnawialnej, naśladując technicznie sposoby i wzorce stworzone przez naturę. Innymi słowy obiekt wzniesiony przez człowieka, pozyskuje, gromadzi, oddaje a następnie wykorzystuje ciepło skumulowane w dwóch różnego przeznaczenia, akumulatorach gruntowych ciepła z których jeden może pozyskiwać, kumulować i oddawać czynnik grzewczy o stałej temperaturze 20 stopni Celsjusza w ciągu całego roku i w przekroju jego poszczególnych pór. Sposób pozwala wznosić budynki samowystarczalne i o pełnej autonomi oraz realizować wszelkie możliwe systemy budownictwa pasywnego. Generalnie został opracowany do wykorzystania celowego i kompleksowego oraz przemysłowego, naszych rodzimych rozwiązań w postaci różnego rodzaju systemów paneli grzewczo-chłodzących a także wszelkiego typu absorberów ciepła służących do pozyskiwania energii cieplnej z natury czy też jej odzysku ze zrzutu odpadowego. Zastosowany sposób trzywarstwowego obiegu czynnika termodynamicznego w obiekcie wybiega daleko w przyszłość pogłębiając nim znaną ogólnie więdzę z zakresu termiki i nauk pokrewnych.

Zobacz ... system grzewczo-chłodzący POLPANEL i rodzaje ogrzewania POLPANEL

Projekt POLPANEL ... więcej

z Projektu POLPANEL
zainicjowanego w 2008 roku
przez autora, koordynatora oraz
wynalazcę paneli grzewczo-chłodzących.


System tego rodzaju ogrzewania i typu paneli grzewczych został pierwszy raz wdrożony do produkcji ciągłej przemysłowej w 2010 roku w wiodącej wówczas tłoczni profili aluminiowych w świecie i Polsce Sapa Aluminium - czego efektem był skończony profil i gotowy panel podłogowy oraz panel ścienny a także profil i panel łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących (wodnych i elektrycznych) samoistny oraz do mocowań w panelu ściennym co dało początki powstania i konfiguracji najnowszych i alternatywnych systemów grzewczo-chłodzących, takich jak ALTERPANEL oraz HCA.

W części opartych na starszych wynalazkach, dotyczących ogrzewania podłogowego płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym w sposób strefowy i sekwencyjny.

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcej

...

Zobacz ... systemy i sposoby łączenia paneli z Grupy ALU-Therm oraz Zielony Panel

Patentowane oraz chronione systemy i sposoby łączenia naszych paneli grzewczo-chłodzących i absorbująco-kumulujących ciepło w swej strukturze ALU + X (masa kumulacyjna x) - akumulująca w panelach kumulujących przejściowo ciepło odebrane z bryły budynku oraz natury w tym zwłaszcza z części nasłonecznionych fasad i dachów zabudowanych nimi, stanowiąc tak magazyn przejściowy ciepła w postaci nowych rodzajów zapięć i sprzęgu w nadanym oznaczeniu anglojęzycznym: Duo-spoon lub Spoon-click albo Vertical-click ustalonych w szeregu rodziny najnowszych wynalazków oraz wzorów przemysłowych zgłoszonych do ochrony w latach 2016 - 2018

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające ... więcej

Najnowsze wynalazki na sposoby łączenia paneli na click

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża
nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające


zgłoszone w dniu 26.03.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczone numerem P.425026 [ WIPO ST 10/C PL425026 ]

kluczowe dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zakresie
składania pola ścian i podłóg niskotemperaturowego płaszczyznowego
ogrzewania podłogowego, ściennego oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej
Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające ... wiecej

Kolejne dwa wynalazki z 2018 roku

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra
łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające


zgłoszone w dniu 21.05.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczone numerem P.425646 [ WIPO ST 10/C PL425646 ]

kluczowe dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zakresie sposobu
łączenia paneli podłogowych i składania pola ścian, podłóg niskotemperaturowego
płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej nimi
Vertcal click PANEL ... więcejSpoon click PANEL ... więcejDuo spoon PANEL ... więcej

...

Wzory do paneli typu click oraz systemy montażu paneli podłogowych i fasadowych

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

pod nadaną przez autora i
ich twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakami towarowymi

Vertical-click PANEL oraz Spoon-click PANEL

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia paneli po polsku

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Wzór przemysłowy do zastosowań oraz połączeń paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym wraz z funkcją dodaną zawiasu

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

pod nadaną przez autora i
ich twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakiem towarowym

Duo-spoon PANEL

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia paneli po polsku

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Wzór przemysłowy pióra obcego sprzęgającego, przypominający podwójną łyżkę o funkcji zawiasu do łączenia, demontażu czy też serwisowania paneli kasetowych najnowszego kasetowego ogrzewania podłogowego POLPANEL, opracowanego w ramach prowadzonych obecnie prac badawczo-rozwojowych, B+R nad nowatorskim i innowacyjnym systemem HCA (heating cooling absorbing accumulation system) PL

Zobacz też - sprawozdanie UPRP z urzędowego badania stanu techniki zgłoszenia

Sprawozdanie z badania stanu techniki wynalazku "Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła" ... więcej

Stan techniki

Sprawozdanie o stanie techniki
zgłoszenia P.425645 wynalazku, pt.

Sposób odbioru ciepła
zrzutowego ścieków za pomocą
kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła


Badanie stanu techniki wykonane przez UPRP
określające wstępnie szanse na uzyskanie patentu
na ten wynalazek oraz inne wyszczególnione z nazwy
wynalazki wraz z kategorią dokumentów tworzących stan
techniki światowej w danym obszarze rozwiązania w sposobach i urządzeniach


Zobacz jedno z ciekawszych i nowych rozwiązań do zastosowania w systemie HCA

Zgłoszone do opatentowania w postaci wynalazku, pt. "Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad" tworzącego system odbioru ciepła a także będących w opracowaniu jego dalszych wersji rozwojowych wraz z wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi dla ochrony całości prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze celowym, udoskonalenia horyzontalnej transmisji ciepła słonecznego z nagrzanych części dachu i fasad budynków za pomocą meandra złożonego z jednego przewodu …..

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad ... więcej

System odbioru ciepła z dachu i fasad

(podpowierzchniowy z pod poszycia dachu i fasad) tworzy
kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnym
zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń
zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego.

Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego
komponentów został zamknięty na ostatnim poziomie gotowości technologii
i jest przygotowany komplementarnie do wdrożeń przemysłowych lub zleconych
odpowiednim podmiotom trzecim w drodze udostępnienia pod Programy i dotacje UE.

System posiada udokumentowane i systematyczne prace badawczo-rozwojowe
oraz testowe w warunkach zbliżonych stosowania do rzeczywistych i użytkowych
oraz odpowiednią ochronę prawną całości rozwiązań dla stworzenia, tzw. monopolu
i wyłączności na rynku w zakresie tego typu i szeregu rozwiązań do pozyskiwania ciepła.

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko 9 dojrzałych wynalazków z 2018r., których zadaniem jest nie tylko poszerzenie obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie i wdrożenie ...

zobacz też ... opracowanie w zakresie całości systemu HCA w PDF

Zobacz też ... inne Świadectwa i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych do HCA

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - PRAWO z REJESTRACJI NR 23222 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 24759 KRAMARZ POLSKA

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 24815 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25045 KRAMARZ POLSKA

Łata absorbująca ciepło - PRAWO z REJESTRACJI NR 25052 KRAMARZ POLSKA

Zobacz też ... Znak towarowy i harmonogram prac B+R do - HCA to czyste powietrze

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń praw, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych i licencji

HCA to czyste powietrze - znak towarowy i prace B+R ... więcej