Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego 27895 i Prawo NR 25631 

Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego - Prawo z Rejestracji NR 25631 ... więcej

PRAWO z REJESTRACJI NR 25631

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego

Prawo ochronne trwa od dnia 08.08.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25631 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25631 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy

INNOWACJA z linii i kolekcji - Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne

zobacz też ... wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

Prawo z Rejestracji 25631 - Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego

Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego - Prawo z Rejestracji NR 25631 ... więcejWieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego - Prawo z Rejestracji NR 25631 ... więcejWieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego - Prawo z Rejestracji NR 25631 ... więcej

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego stanowiący część wytworu w formie ukształtowanej profila ALU lub PCV wyposażony w zamocowania wzdłużne dla wymiennych zawiesi, wieszaków, podpór różnego typu i łoża dla przewodów grzewczo-chłodzących do zastosowań i budowy wewnętrznej i zewnętrznej paneli dekoracyjnych budynków.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym zaznaczony w obrysie linią grubszą zaś Fig. 2 wzór wraz z przykładami zawiesi zaznaczonych linią przerywaną, natomiast Fig. 3 wzór zapięty na łożach nośnych przewodów grzewczo-chłodzących.

Cechy istotne wzoru: kształt, jak pokazano na ilustracji.

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne - znak towarowy dla odróżnienia tej innowacji

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne - znak towarowy dla odróżnienia tej innowacji ... więcej

Znak towarowy słowno-graficzny innowacji

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne

Znak towarowy słowno-graficzny składa się z nazwy
Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne oraz grafiki w kolorach czerwony, zielony i czarny i dotyczy sposobów oraz urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich powstałych w drodze prac B+R nad nowymi produktami w nazwie i oznaczeniu graficznym, wieszaków wielofunkcyjnych do paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbująco-akumulujących ciepło, tworzących w sumie systemy połączone zawiesi, ogrzewania i absorpcji ciepła, będące tak rezultatem i efektem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy tych systemów i w tej nazwie, ujętego tak w rozwiązaniach autorskich tegoż.

zgłoszony w klasach 06, 11, 20, 21, 42 i 45 na rzecz Kramarz Józef Polska

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Systemy HCA - HCA system absorbująco-akumulujacy ... więcejSystemy HCA - HCA system grzewczo-chłodzący ... więcej

Zobacz też …

oznakowanie i
znaki towarowe dla polskich

Systemów HCA tworzonych tak przez
panele, absorbery i akumulatory ciepła

w klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45

HCA to czyste powietrze

System grzewczo-chłodzący HCA

System absorbująco-akumulujący HCA

Zobacz też ofertę udostępnienia praw własności intelektualnej pod aktywa i dotacje

Transfer praw wyłącznych z własności przemysłowej - OFERTA

Udostępnimy na korzystnych warunkach, wartości niematerialne i prawne oraz innowacje procesowe i produktowe w zakresie niskoemisyjnych technologii ogrzewania i systemów grzewczych o blisko zerowym zużyciu energii pod aktywa Twojej Firmy i dotacje …

Wielofunkcyjne wieszaki systemowe do ogrzewania ... Zobacz ofertę i zakres praw pod aktywa i dotacje UE

...

Zobacz też ... w mapach Google najnowsze informacje oraz aktualności z Ośrodka

Kramarz Polska w Google Maps

Wyświetl profil w wyszukiwarce Google

Zobacz też ... Film i animację - Wieszak wielofunkcyjny grzewczo-chłodzący do HCA

...

..... Czym jest Europejski Zielony Ład i z czego wynika konieczność jego realizacji

Europejski Zielony Ład - Wytyczne i prognozy KE ... więcej

Wytyczne i prognozy KE

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.


Zobacz także ... projekty w zakresie ochrony środowiska naturalnego polskich gór

Projekt Izery TOP ochrony środowiska naturalnego Gór Izerskich ... więcej

Projekt Izery TOP

Mający na celu przybliżenie jego wartości
turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych

poprzez: demonstrację zastosowań technologii ochrony środowiska naturalnego Gór Izerskich oraz Pogórza Izerskiego w drodze technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej w wyniku zastosowań niskoemisyjnych technologii ogrzewania HCA i innych celowych pozyskania oraz odbioru ciepła traconego i zrzutowego oraz jego akumulacji bez wpływu ubocznego dla komfortu tych obiektów i jego mieszkańców a wręcz jego podniesienia zarówno w aspekcie estetycznym, cieplnym jak i czysto ekonomicznym utrzymania co winno się przełożyć na bezpośrednie zyski tak gości jak i samych zarządców tego typu obiektów oraz samej bazy dla usług typu:

Noclegi Pokoje Apartamenty Domki w Górach Izerskich


Zobacz też ... grupę znaków towarowych oraz klas towarowych do ochrony projektu

Grupa znaków towarowych Magdalena do Projektu Izery TOP ... więcej

Klasy towarowe 06, 11, 36, 42, 43 i 45

dla usług między innymi takich jak ujętych w klasie 43 (wyciąg)

Ośrodki wypoczynkowe; Pensjonaty, domy gościnne; Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje; Usługi w zakresie kwater wczasowych; Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie; Usługi w zakresie obozów turystycznych, zakwaterowanie; Usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego; Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach; Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych; Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych; Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania; Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych; Usługi w zakresie wynajmu pokojów; Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego; Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych; Usługi w zakresie zakwaterowania; Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy; Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania; Wynajem konstrukcji namiotowych; Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania; Wynajmowanie kwater; Wynajmowanie pokoi; Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy;

Zobacz też ... polskie technologie niskoemisyjne i prawa wyłączne pod twe dotacje

Polskie technologie niskoemisyjne ogrzewania i systemy grzewcze HCA do recyklingu ciepła ... więcej

Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA