Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego 27915 i Prawo NR 25678 

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - Świadectwo Rejestracji NR 25678 ... więcej zgłoszenie i procedura przed UPRP

PRAWO z REJESTRACJI NR 25678

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

Prawo ochronne trwa od dnia 16.08.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25678 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25678 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - do systemu HCA

INNOWACJA z linii i kolekcji - Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne

Prawo z Rejestracji 25678 - Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

zobacz też ... opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 25678 w PDF

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - Świadectwo Rejestracji NR 25678 ... więcej zgłoszenie i procedura przed UPRPWieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - Opis Ochronny NR 25678 ... więcej zgłoszenie i procedura przed UPRPWieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - Opis Ochronny NR 25678 ... więcej zgłoszenie i procedura przed UPRPWieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - Opis Ochronny NR 25678 ... więcej zgłoszenie i procedura przed UPRP

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego stanowiący część wytworu w formie ukształtowanej profila wyposażonego po jego długości w dwa kanałowe zamocowania wzdłużne dla wymiennych zawiesi, wieszaków i podpór różnego typu, mocowany na panelu wnękowym, zapiętym na dwóch rodzajach łoży nośnych przewodów grzewczych i chłodzących, tworzących w sumie wraz z innymi panelami złożony w całość system grzewczo-chłodzący do zastosowań i budowy wewnętrznej i zewnętrznej paneli dekoracyjnych budynków.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym zaznaczony w obrysie linią grubszą zaś Fig. 2 wzór wraz z przykładami zawiesi zaznaczonych linią przerywaną, natomiast Fig. 3 wzór zapięty na panelu wnękowym zaznaczonym linią przerywaną zaś Fig. 4 wzór spięty i zapięty w całość na dwóch łożach nośnych przewodów grzewczych i chłodzących zaznaczonych linią przerywaną.

Cechy istotne wzoru: kształt, jak pokazano na ilustracji.

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne - znak towarowy do oznaczenia tych innowacji

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne - znak towarowy do oznaczenia innowacji ... więcej

Znak towarowy słowno-graficzny

Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne

Znak towarowy słowno-graficzny składa się z nazwy
Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne oraz grafiki w kolorach czerwony, zielony i czarny i dotyczy sposobów oraz urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich powstałych w drodze prac B+R nad nowymi produktami w nazwie i oznaczeniu graficznym, wieszaków wielofunkcyjnych do paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbująco-akumulujących ciepło, tworzących w sumie systemy połączone zawiesi, ogrzewania i absorpcji ciepła, będące tak rezultatem i efektem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy tych systemów i w tej nazwie, ujętego tak w rozwiązaniach autorskich tegoż.

zgłoszony w klasach 06, 11, 20, 21, 42 i 45 na rzecz Kramarz Józef Polska

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Zobacz ... Polskie Systemy HCA - panele i systemy grzewczo-chłodzące HCA - TM

HCA system grzewczo-chłodzący - znak towarowy słowno-graficzny, zgłoszenie i procedura

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system grzewczo-chłodzący

oznakowany w klasie 11 jako:

systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

innymi słowy:

ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń w systemie płaszczyznowym
za pomocą paneli podłogowych i ściennych mocowanych na przegrodach
wewnętrznych budynków, stanowiących tak elementy wykończeniowe wnętrz

HCA system absorbująco-akumulujący - znak towarowy słowno-graficzny, zgłoszenie i procedura

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system absorbująco-akumulujący (klasa 06, 11, 42 i 45)

innymi słowy:

absorpcji ciepła zrzutowego i traconego w procesach
użytkowych i przemysłowych za pomocą całej gamy absorberów
ciepła oraz jego akumulacji poprzez jego magazynowanie i gromadzenie
w masie akumulacyjnej X akumulatorów ciepłych i zimnych oraz wieloblokowych
według projektów, wynalazków i patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych
dostępnych do zastosowań obiektowych oraz przemysłowych na Licencji Kramarz Polska


Zobacz też ... licencje gotowe do udostępnień pod Programy UE i RP Czysta Energia

zobacz też ... Licencje już wydane

Niskoemisyjne technologie ogrzewania, systemy i urządzenia grzewcze HCA


Nieemisyjne źródła ciepła i energii

Niskoemisyjne systemy i urządzenia grzewcze HCA

Niskoemisyjne technologie grzewcze i ogrzewania POLPANEL

Niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA


które, tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców.

Zobacz też ofertę udostępnienia praw własności intelektualnej pod aktywa i dotacje

Transfer praw wyłącznych z własności przemysłowej - OFERTA

Udostępnimy na korzystnych warunkach, wartości niematerialne i prawne oraz innowacje procesowe i produktowe w zakresie niskoemisyjnych technologii ogrzewania i systemów grzewczych o blisko zerowym zużyciu energii pod aktywa Twojej Firmy i dotacje …

OFERTA KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

Zobacz też ... w Google Maps najnowsze informacje, zdjęcia i aktualności z Ośrodka

Kramarz Polska w Google Maps

Wyświetl profil w wyszukiwarce Google