Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Ochrona środowiska i udział technologii 

eco-technologie - ochrona środowiska i udział nowych technologii na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka

Ochrona środowiska i udział technologi
na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka,
ziemi oraz jej zasobów w nieustającym wyścigu technologicznym
całego świata. Skutki oraz próby równoważenia i wyrównywania bilansu
strat i zysków globalnej polityki ubiegłych stuleci w których postęp oparto na ropie.


transfer wiedzy do przedsiębiorstw

nasza technologia odzysku ciepła ze ścieków

nasza technologia ogrzewania czynnikiem niskotemperaturowym

nasza technologia odzysku ciepła traconego w procesie ogrzewania i wentylacji obiektów


Nowe technologie w ochronie środowiska …

Postęp nauki otworzył człowiekowi drzwi, za którymi kryje się fantastyczny świat nowych technologii. Jednakże równoczesny rozwój przemysłu i coraz większe zapotrzebowanie na energię pociągają za sobą negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego. Spośród najważniejszych zagrożeń środowiska związanych ze współczesną działalnością człowieka można wymienić przemysłowe zanieczyszczenie atmosfery, które pociąga za sobą problem kwaśnych deszczy, globalne ocieplenie oraz ubożenie stratosferycznej warstwy ozonowej. Zanieczyszczeniu ulegają także morza i oceany (głownie ropą i substancjami ropopochodnymi), wody śródlądowe oraz gleby. Ponadto drastycznie spada liczba gatunków zwierząt występujących na Ziemi. Tak silna antropopresja stanowi niezwykłe obciążenie dla środowiska i trudno oczekiwać, że do przywrócenia równowagi wystarczą naturalne zdolności do samoregulacji. Pojawia się więc nowe wyzwanie dla człowieka, który ma teraz szansę naprawić szkody wyrządzone środowisku. Z pewnością pomocne okażą się w tym nowe technologie. Aby pomoc środowisku w powrocie do naturalnej równowagi, najpierw trzeba poznać i dokładnie zbadać mechanizmy świata przyrody. Rozwój nowych technologii w przyszłości z pewnością okaże się tu nieoceniony. Już dziś trudno sobie wyobrazić badanie zanieczyszczeń atmosfery czy tempa topnienia lodowców bez użycia komputera. Także długofalowe prognozy procesów zachodzących na Ziemi, takich jak wpływ wzrostu stężenia CO2 na klimat, opierają się na modelowaniu komputerowym. Dotychczasowe modele były wielce uproszczone ze względu na ograniczone możliwości obliczeniowe komputerów. Jednak w przyszłości, gdy zastosujemy komputery kwantowe, będziemy w stanie stworzyć model procesów przebiegających na Ziemi w całej jego złożoności. Dzięki temu dałoby się przewidzieć i złagodzić skutki np. podniesienia poziomu wód w oceanach z powodu globalnego ocieplenia. Możliwość szybszego, niż się wcześniej spodziewano, wzrostu poziomu mórz musi być uwzględniona przy planowaniu takich działań, jak umacnianie wybrzeża. Ogromne znaczenie ma tutaj dokładność przewidywań, gdyż podniesienie poziomu wód o zaledwie o 1 m może zatopić niektóre wyspy Pacyfiku, znaczne obszary Bangladeszu i Florydy, a także zagrozić miastom od Nowego Jorku po Buenos Aires. Istotny dla przewidywań jest monitoring elementów środowiska przyrodniczego. Automatyczne stacje pomiarowe zapisują niektóre parametry meteorologiczne, takie jak temperatura powietrza atmosferycznego czy prędkość wiatru. Jednak inne elementy, np. natężenie opadów atmosferycznych, trzeba notować ręcznie. Być może problem ten uda się rozwiązać dzięki telefonii komórkowej. Jak wiadomo, deszcz zaburza połączenia radiowe. Zależnie od średnicy kropli i ich natężenia, zmienia się siła i częstotliwość sygnału radiowego. Wiedząc o tym, operatorzy dbają, aby stacje bazowe automatycznie kompensowały osłabienie sygnału związane ze zmianą warunków atmosferycznych. Wykorzystanie tych informacji od firm telekomunikacyjnych, pomogłoby tworzyć o wiele dokładniejsze niż obecnie modele pogodowe i badać zmiany klimatu. Opracowanie nowych, dokładnych detektorów ww. parametrów staje się celem wielu grup badawczych. Stosunkowo niedawno naukowcom udało się otrzymać papierowe mikrosensory, które mogą służyć jako detektory chemikaliów, zmian temperatury, czujniki pojawiania się korozji oraz zmian biologicznych. Elektro-aktywny papier jest doskonałym materiałem bazowym dla rożnego rodzaju miniaturowych urządzeń elektrycznych ze względu na jego niską masę, łatwą dostępność, niską cenę oraz "ekologiczność" - papier jest w pełni wtórnie przetwarzalny. Zbudowano również nowy rodzaj pH - metru, poprzez wypełnienie kanałów powietrznych biegnących wzdłuż długiej osi światłowodu barwnikiem fluorescencyjnym wrażliwym na zmianę pH. Mogą one rejestrować zmianę pH roztworów, w których zanurzymy końcówkę zmodyfikowanego światłowodu. Wynalazek ten może się okazać bardzo użyteczny przy badaniu pH kwaśnych opadów. Zastosowanie lidaru fluorescencyjnego zaś umożliwiło badanie zanieczyszczeń akwenów wodnych. spowodowanych wyciekami ropy naftowej. Można jednoznacznie określić miejsca występowania plam ropy i grubość jej warstwy a także rodzaj ropy lub jej produktów pochodnych na podstawie analizy długości fali odpowiadającej maksimum fluorescencji. Ponadto lidar ten umożliwia wykrywanie obłoków sodu przemieszcząjących się na wielkich wysokościach, powstałych na skutek reakcji jądrowych. Możliwe stało się też zdalne badanie rozkładu pyłów i aerozoli w atmosferze za pomocą lidarow. Dzięki tym i podobnym odkryciom monitoring środowiska stale się rozwija i ulepsza. Zminimalizowane zostało zjawisko bezkarnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Dzięki ewolucji nowych technologii także przyszłość zagrożonych gatunków zwierząt nie rysuje się już w tak czarnych barwach. Wszelkie obserwacje życia dzikich zwierząt z zastosowaniem tradycyjnych metod badawczych, np. filmowanie czy rejestracja dźwięków, zajmują ogromną ilość czasu i są bardzo kosztowne. Dużo lepszy byłby nowoczesny system kamer i czujników ruchu oraz ciepła sterowanych za pomocą sygnału z instytutu badawczego za pośrednictwem satelitów. Umożliwiłoby to biologom środowiskowym dwudziestoczterogodzinne badania zwyczajów fauny. Dzięki temu inteligentnemu systemowi może udałoby się ocalić chociaż część gatunków zagrożonych wyginięciem. Drugim aspektem, w którym nowe technologie odgrywają pierwszoplanową rolę, jest poszukiwanie nowych, ekologicznych źródeł energii. Powszechnie wiadomo, że paliwa kopalne mają przecież ograniczone zasoby i niekorzystnie wpływają na klimat. Awarie w elektrowniach jądrowych zaś skutecznie zniechęciły ludzi do ich budowy. Zadaniem dla naukowców jest ciągłe ulepszanie, podnoszenie sprawności energetyki solarnej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Już w najbliższym czasie na rynek wprowadzone zostaną oparte na nanotechnologii ogniwa słoneczne, które zwiększą procentowy udział Słońca w produkcji energii elektrycznej na Ziemi. Główną zaletą tych ogniw, opartych na organicznych polimerach przewodzących, będzie niska cena uzyskiwanego przez nie prądu elektrycznego. Ponadto ich produkcja na skalę masową będzie skutkowała niską ceną ogniw i ich dostępnością dla przeciętnego obywatela. Dobra wiadomością dla ekologów będzie też fakt, iż półprodukty do produkcji takich urządzeń mogą być w pełni biodegradowalne. Innym, ciekawym pomysłem na ekologiczne paliwo jest wodór, którego wykorzystanie dotychczas jako źródła energii dla pojazdów mechanicznych było nieopłacalne oraz ryzykowne ze względu na jego łatwopalność. Niedawno opracowano jednak metodę pozyskiwania wodoru z amoniaku, którą będzie można w przyszłości zastosować w pojazdach mechanicznych. Jest to metoda bezpieczna, polega na rozbiciu cząsteczki amoniaku na azot i trzy atomu wodoru. Z rury wydechowej auta napędzanego takim silnikiem wydobywałby się tylko azot oraz para wodna, zatem byłby to przepis na super ekologiczne paliwo, a wprowadzenie go do użytku powszechnego to kwestia opracowania odpowiedniej konstrukcji silnika oraz zminimalizowania kosztów produkcji i eksploatacji. Oczywiście wprowadzenie nowych źródeł energii nie zwalnia nas z obowiązku jej oszczędzania! Można zabiegać o to, by ludzie wyłączali światło wychodząc z pokoju czy oszczędnie gospodarowali wodą, jednak chyba skuteczniejsze jest uczynienie przedmiotów codziennego użytku mniej energochłonnymi. Urządzenie, dzięki któremu biorąc prysznic będziemy oszczędzać wodę, opracowali naukowcy z Australii. Metoda polega na wysycaniu wody drobnymi pęcherzykami powietrza, które zwiększają objętość strumienia. Woda płynie z prysznica z taką samą siłą i nawilża tak samo dobrze, ale zużywamy przy tym o 30% mniej wody! Amerykańscy naukowcy natomiast wynaleźli organiczne diody świetlne, znacznie bardziej energooszczędne od tradycyjnych żarówek. Po podłączeniu do prądu emitują one idealnie białe światło i do tego nie nagrzewają się. Podsumowując tylko obniżanie cen pozwoli wprowadzić te technologie do powszechnego użycia, dzięki czemu faktycznie przyczynią się one do poprawy stanu środowiska naturalnego. W przeciwnym razie obecne badania nad produkcją nowych urządzeń uwzględniających już wpływ na środowisko przyrodnicze okażą się bezużyteczne. Dziś możemy chronić środowisko jedynie stosując się do zaleceń naukowców oraz używając urządzeń będących efektem ich dotychczasowej, ciężkiej pracy. Minie niestety trochę czasu, nim pójdą oni o krok dalej i stworzą preparaty neutralizujące substancje szkodliwe dla środowiska. Tylko w ten sposób przywróciliby naturalny stan równowagi Ziemi i naprawiliby błędy popełnione w przeszłości.

Marta Kulik ... Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, UW