Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

ALU system cassette-composite PANEL - część projektu ALTERPANEL 

ALU system cassette-composite PANEL ... więcej ... sposób łączenia paneli


Systemy KRAMARZ

Logo sygnet i logotyp

Znaki towarowe i opis

ALU system cassette-composite PANEL

jako część projektów i systemów POLPANEL i ALTERPANEL
oraz najnowszego HCA (system grzewczo-chłodzący-absorbujący)
w ramach prowadzonych od lat prac badawczo-rozwojowych nad systemami i
wielofunkcyjnymi panelami aluminiowymi grzewczo-chłodzącymi i ich modułami ...

TM - Projekt ALU system cassette-composite PANEL - znak towarowy ... więcej

Prace B+R obejmują między innymi najnowsze wynalazki i wzory takie jak np.

01/ Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek)
02/ Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (wynalazki)
03/ Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie (wynalazek)
04/ Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki)
05/ Łańcuch kulisty pływalny (wynalazek)
06/ Panel absorbujący grzewczo-kumulujący (wynalazek)
07/ Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła (wynalazki)
08/ Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające (wynalazki)
09/ Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek)

10/ Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących (wzór przemysłowy)
11/ Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy)
12/ Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy)
13/ Łata absorbująca ciepło (wzór przemysłowy)

??? oraz wiele innych dotyczących całości systemów i wykorzystania w poszczególnych wersjach rozwojowych paneli ALU

ALU system cassette-composite PANEL jako część projektów, systemów i prac B+R

Technologia produkcji i zastosowań systemu
wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL

Projekt ALTERPANEL to następca poprzedniego systemu POLPANEL
sumujący zebrane doświadczenia prac B+R, wdrożeniowych i rzeczywistego stosowania paneli ALU-Therm, którego efektem mają być tańsze i doskonalsze produkty dla najnowszej technologii ogrzewania płaszczyznowego w sposób wielostrefowy czynnikiem grzewczym o temperaturze 26-28 stopni Celsjusza.

ALU system cassette-composite PANEL
ma za zadanie i cel wiodący obniżyć o 50% cenę gotowego wyrobu, zwiększając przy tym efektywność dotychczasowego systemu, ogrzewania strefowego i sekwencyjnego płaszczyzny pól podłóg i ścian wyłożonych i złożonych z panela kasetowego w połączeniach kompozytowych z materiałami ceramicznymi, drewnopodobnymi i innymi o funkcji wykończeniowej, izolacyjnej i kumulującej ciepło dostarczone na końcówkach obiegu w granicach 22 stopni Celsjusza.

System oparto na wersjach nawierzchniowych i ukrytych w strukturze budynku w postaci zaprojektowanych powtarzalnych modułów paneli użytkowych o nazwie i przedrostku ALU a końcówce PANEL z nazwą pomiędzy nimi identyfikującą ich przeznaczenie i końcowe zastosowanie użytkowe, jak np.. ALU-Bed PANEL, ALU-Accu PANEL, ALU-Volt PANEL, ALU-Roof PANEL, itd…

Nazwa projektu i systemu wywodzi się i ma rodowód powstały z nazw AL od aluminium, TER od termiki i PANEL od POLPANEL a w swej istocie, znaczeniu i celu jaki przyświecał jego twórcy i autorowi, ma odzwierciedlać alternatywę dla poprzedniego panela oraz wcześniejszych jego rozwiązań z/i/w całości tego obszaru prac B+R oraz eksploatacji technologii w warunkach rzeczywistych.

System przeszedł pomyślnie w warunkach rzeczywistych, trudnych i przy dużej powierzchni grzewczej 500 m/kw. przez kilka sezonów, sprawdzian techniczny i eksploatacyjny tak pod względem jego działania jak i samych kosztów jego eksploatacji w Ośrodku „Magdalena” w Górach Izerskich w Świeradowie Zdroju.

Technologia jest przygotowana do wdrożeń przemysłowych jej produktów, zaś osiągnięty poziom gotowości technologicznej został zamknięty na ostatnich z końcowych etapów według TRL i GEKON oraz wysokiej ochronie prawnej.

System ALTERPANEL tworzy:

Grupa nowych na rynku technologii i jej całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych w postaci wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego wnętrz lub odbioru ciepła słonecznego z fasad, dachów i innych nasłonecznionych powierzchni budynków - podsumowany koncepcją, pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniami, testami i innymi ujawnionymi w poprzednim Projekcie i systemie POLPALNEL

Zastosowane nowe technologie:

1/ Technologia produkcji innowacyjnych okładzin ściennych i podłogowych grzewczo-chłodzących typu panel
2/ Technologia produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących
3/ Technologia produkcji grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm
4/ Technologia ogrzewania płaszczyznowego w sposób wielostrefowy czynnikiem niskotemperaturowym
5/ Technologia chłodzenia płaszczyznowego w sposób wielostrefowy czynnikiem niskotemperaturowym
6/ Technologia ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym sekwencyjnie
7/ Technologia chłodzenia płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym sekwencyjnie
8/ Technologia odbioru i absorpcji ciepła oraz energii słonecznej panelem grzewczo-chłodzącym
9/ Technologia produkcji systemu wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL

Zastosowane nazwy skrótowe technologii i systemów:

01/ POLPANEL ALU system
02/ Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL
03/ Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL
04/ ALU system cassette-composite PANEL
05/ HCA system grzewczo-chłodzący i absorbujący
06/ System termiczno-akustyczny ALU PANEL
07/ System grzewczo-chłodzący ALU PANEL
08/ System grzewczo-wykończeniowy ALU PANEL
09/ System grzewczo-absorbujący ALU PANEL
10/ System grzewczo-kumulujący ALU PANEL
11/ System kasetowo-kompozytowy ALU PANEL
12/ System liniowo-fasadowy ALU PANEL
13/ System krzyżowo-fasadowy ALU PANEL
14/ System szkieletowo-fasadowy ALU PANEL

Prawa własności intelektualnej:

1/ Autorskie do koncepcji, nazw, wzorów, rysunków, opracowań techniczno-technologicznych, wdrożeń i całości innowacji
2/ Twórcy wynalazków: P336019, P341914, P345226, P346435, P382880, P383039, P388048, P388988, P384253, P384272
... oraz kilkunastu niejawnych na dzień podsumowania prac badawczo-rozwojowych
3/ Twórcy wzorów przemysłowych: 04443, 13053, 18948, 20392, 20416, 24486, 000938089-001
4/ Twórcy grafiki i nazw znaków towarowych: 338124, 458309, 458310, 458311, 459533, 469357, 016455404
5/ Know-how do całości (pozytywne i negatywne)

Okres realizacji od: 16.01.2008r. do odwołania
Zasięg europejski
Autor i Koordynator: Józef Kramarz

Prawa ochronne w zakresie wynalazków, systemów i prac badawczo-rozwojowych

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - znak towarowy słowny UE na teren 28 krajów UE na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAB+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słownyLICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny


... zobacz więcej znaków towarowych

Wynalazki które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych nad systemem

Udział bezpośredni ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Udział pośredni ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Udział zasadniczy ...

Kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawniania części prac badawczo-rozwojowych


Wzory przemysłowe które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych

W kolejności ich numerów ...

W.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
W.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
W.18948 - Listwa panelowa
W.20392 - Termiczna listwa panelowa
W.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa
W.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

oraz kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawnienia części prac badawczo-rozwojowych

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty KramarzAbsorbery KramarzSystemy Kramarz

Prawa autorskie do myśli i systemów, opracowań, wynalazków, wzorów i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Zobacz też ... B+R, systemy i ich oznakowanie - HCA, POLPANEL i ALTERPANEL

B+R prace badawczo-rozwojowe KRAMARZ POLSKA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Graficzne, opisowe i tytułowe oznakowanie prac B+R i własności intelektualnej

ALU-Solar PANEL "Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny" - KRAMARZ POLSKAALU-Profil PANEL "Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących" - KRAMARZ POLSKASpoon-click "Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające" - KRAMARZ POLSKA


... zobacz więcej wynalazków i wzorów przemysłowych

Ulotki i foldery obrazujące zakres prac badawczo-rozwojowych i praw z lat w PDF

Technologia oraz uruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących i wdrożenie do produkcji grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - ulotka z 2010r. w PDFALU-Composite PANEL - ulotka z 2017r. w PDFWynalazek "Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny" - ulotka z 2018r. w PDF


... zobacz więcej opracowań i folderów w PDF

Spoon click - nowy sposób łączenia paneli w pole pływające znoszące kompensację

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazki

Sprzęg „spoon-click” zastosowany w najnowszych rozwiązaniach systemowych i modułowych paneli zarówno do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych ma zapewnić i usprawnić ich zdefiniowany montaż oraz demontaż tak w układach poziomych liniowych jak i pionowych liniowych czy też krzyżowych w dowolnym układzie i układach mieszanych pętli meandra grzewczego lub chłodzącego albo absorbującego na odcinku do 200 mb bez cięć i połączeń w polu ściany, fasady czy podłogi.

Dodatkowo spoon-click w wersjach rozwojowych paneli kasetowych oraz wielofunkcyjnej kasety panela do połączeń kompozytowych z dowolnym materiałem w układach poziomych i pionowych ma zagwarantować stały dostęp użytkownika czy też serwisu do wnętrza kasety i panela bez demontażu odwrotnego całego pola.

W dalszych wersjach zastosowań wytworu w jego skończonej całości służyć może jako zawias o kącie minimalnym rozwarcia 90 stopni co tworzy dalsze i nieograniczone możliwości dla systemów - ALU system cassette-composite PANEL oraz HCA

Sprzęg łyżkowo-zaklikowy "spoon-click"


Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - przykładowe oznakowanie

modułów paneli ALU projektu i systemu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

ALU PANEL R.294800 - znak towarowy słowno-graficzny na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAALU Bed PANEL R.294801 - znak towarowy słowno-graficzny na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAALU Therm PANEL R.293895 - znak towarowy słowno-graficzny na rzecz KRAMARZ Józef POLSKALogo, logotyp znaku towarowego ALU system cassette-composite PANEL

ALU system cassette-composite PANEL - Logo, sygnet, logotyp, znak towarowy i handlowy systemu ... więcej w PDF