Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wielofunkcyjny profil grzewczo-chłodzący ALU łoża nośnego przewodów 

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących ... zobacz więcej wzorów


Prawo NR 23222 na

Łoże aluminiowe nośne
dla przewodów grzewczo-chłodzących


Wzór przemysłowy jednego z wielu profili
nośnych przewodów PEX-AL-PEX i DEVI oraz innych
do zastosowań w panelach grzewczych, chłodzących i absorbujących
systemu ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 23222 na rzecz KRAMARZ POLSKA

zobacz ... kompletny dokument i scan obrazu Świadectwa Rejestracji NR 23222


Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących w formie ukształtowanej profila aluminiowego do budowy paneli dekoracyjnych budynków sklasyfikowane według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 25-01 pod numerem bazowym 2501B057 i numerze seryjnym polskim B00042. - służące do osadzania w nich typowych rur Pex-Al-Pex i przewodów grzewczych Deviflex celem ogrzewania, chłodzenia i odbioru ciepła systemem płaszczyznowym PolPanel w wielu zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych tych paneli w fazie i etapie wykończenia budynków.

Nowy kształt wzoru przemysłowego odzwierciedla budowę i kształt części składowej modułów powtarzalnych paneli dekoracyjnych i użytkowych pod nazwą: Alu-Therm Panel, Alu-Solar Panel, Alu-Roof Panel, Alu-Green Panel, Alu-Volt Panel, Alu-Accu Panel, Alu-Glass Panel, Alu-Light Panel, Alu-Mirror Panel, Alu-Aqua Panel, itd..

Przedstawiony wzór przemysłowy znajduje i będzie miał zastosowanie w wielofunkcyjnym systemie POLPANEL ALU system: ogrzewania płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym w sposób sekwencyjny, odbioru i absorpcji promieniowania słonecznego widzialnego i niewidzialnego, kumulacji ciepła w masach mineralnych, płynach i mieszaninach oraz wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynków i człowieka.

Istotą wzoru jest nowy kształt obrysowy przekroju poprzecznego łoża nadany przez elementy jego zamocowań i połączeń z panelem skończonym o funkcji użytkowej grzejnika niskotemperaturowego oraz odbiornika ciepła z pomieszczeń wewnętrznych a także paneli w zastosowaniach zewnętrznych do pozyskiwania energii cieplnej promieniowania słonecznego i wytwarzania energii elektrycznej w systemie fotowoltaicznym oraz wielu innych niejawnych.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Figura.1, w przekroju poprzecznym przedstawia wzór wraz z wektorowym wyznaczeniem obrysu wzoru od punktu „A” do punktu „B”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to cechy postaciowe wyglądu zewnętrznego wyróżniające wzór na tle innych znanych już wzorów, pokazane na ilustracji wzoru, które stanowią podstawę do jego wizualizacji i identyfikacji.

Kształt jak pokazano na ilustracji wzoru charakterystyczny jest, ukształtowaniem odmiennym obrysu konturowego wzoru w przekroju pionowym poprzecznym stanowiącym o odmienności jego kształtu wyznaczonego linią zewnętrzną konturową poprowadzoną w kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu „A” do punkt „B” jak pokazano na rysunku w Fig. 1. na ilustracji wzoru przemysłowego.


Wynalazki które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych nad profilem

Udział bezpośredni ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Udział pośredni ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Udział zasadniczy ...

Kilkanaście niejawnych na dzień ujawniania części prac badawczo-rozwojowych

Wzory przemysłowe i ich udział w pracach badawczo-rozwojowych nad profilem

W kolejności ich numerów ...

W.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
W.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
W.18948 - Listwa panelowa
W.20392 - Termiczna listwa panelowa
W.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa
W.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

oraz kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawnienia części prac badawczo-rozwojowych

Profile łoża nośnego ALU-Bed PANEL

Profile łoża ALU-Bed PANEL

ujawniona i opublikowana część profili łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących oraz wyników prac badawczo-rozwojowych

Prawa autorskie do myśli, opracowań, wynalazków, wzorów, znaków i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe i wzory w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Znaki Towarowe dla B+R Technologii Systemów i grupy profili w klasach 06, 42 i 45

Logotyp ALU-Profil PANEL oraz Znak Towarowy ALU-Bed PANEL dla kilkudziesięciu profili wielofunkcyjnego łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących

POLPANEL


ALU-PANEL


ALU-Bed PANEL


ALU-Therm PANEL


Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm


Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący


Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący


Zobacz też ... innowacje produktowe i procesowe HCA, POLPANEL i ALTERPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA


Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL


Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL


Zobacz też ... foldery i opisy prac badawczo-rozwojowych nad profilami łoża w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF


2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF


2013 rok B+R TRL i zastosowania paneli ALU w PDF


2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF


Zobacz też ... folderówki i zdjęcia w JPG i PNG

Wdrożenia wynalazków i prace badawcze


Znaki Towarowe i Logotypy Paneli ALU POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


Panele ALU-Therm z wdrożeń w Sapa Aluminium opisy technologii i logotypy modułów paneli ALU


TRL - poziom gotowość technologii i systemu Polpanel do ogrzewania panelami ściennymi i podłogowymi ALU-Therm i ALU-Bed


Zobacz też ... nasze Profile na Facebook i Google+

Profil JJK na Facebook


Panel ALU-Therm na Facebook


Profil twórcy i uprawnionego na Google+


Strona Technologie Kramarz Polska na Google+


Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący na Facebook


MAGDALENA Ośrodek Innowacji Wypoczynku i Pracy Twórczej na Google +


Prawo z Rejestracji NR 23222 Wzoru Przemysłowego

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - profil No 24486 9/10

Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 23222 ... w PDF otwieranym w nowym oknie

Prawo z Rejestracji NR 23222 na wzór przemysłowy dla wielofunkcyjnych profili aluminiowych grzewczo-chłodzących łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących oraz HCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący ... więcej

pobierz w PDF
Zobacz też ... Inne Projekty i innowacje realizowane obecnie lub wcześniej, koordynowane także przez ich twórcę i autora

Projekt "X"

Projekt HCA

Projekt ART-RAM

Projekt POLPANEL

Projekt ALTERPANEL

Projekt POLPANEL ALu system

Projekt INNOWACJE dla wszystkich

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-Composite PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Steatyt PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)Wielofunkcyjny aluminiowy panel grzewczo-chłodzący (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów