Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Znak towarowy słowny oznaczeń - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA 

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - na prace badawczo-rozwojowe nad HCA, ALTERPANEL i POLPANEL - więcej ... Decyzja UPRP o udzieleniu ochrony

Znak towarowy słowny

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - R.318602

do oznaczania, identyfikowania i rozpoznawania
prac badawczo-rozwojowych i innej wiedzy specjalistycznej
jako tzw. know-how wypracowanego i uzyskanego w ramach
prac B+R nad systemami POLPANEL, ALTERPANEL, HCA i innymi
Projektami realizowanymi przez KRAMARZ POLSKA lub przez podmioty
i osoby trzecie na podstawie bądź to udzielonych licencji czy też ich udostępnień.

Między innymi w klasie 42
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich

Kompletny skan Świadectwa i Prawa Ochronnego R.318602

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa Ochronnego

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.483533

Opis znaku

Znak towarowy słowny składa się z nazwy B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA stanowiącej skrót od nazwy „Prace badawczo-rozwojowe i know-how Kramarz Józef Polska” dla oznaczania tego rodzaju prac oraz wiedzy specjalistycznej i określenia nim zgody i upoważnienia podpisanego przez Józef Kramarz na wykorzystanie przez osoby i podmioty trzecie praw własności intelektualnej tegoż w postaci praw autorskich, praw z patentów i wynalazków, praw z wzorów przemysłowych i użytkowych, praw ze znaków towarowych, wyników prac badawczo-rozwojowych jako tzw. B+R, wyników prac wdrożeniowych, projektów i opracowań w zakresie jego opracowań dotyczących nowych technologii i innowacji procesowych oraz produktowych a także know-how do nich jako innej wiedzy specjalistycznej co do zakresu i rodzaju udostępnienia czy transferu tych praw i wyników oraz wiedzy na rzecz wskazanego z nazwy i adresu podmiotu lub osoby fizycznej na warunkach określonych w zawartych umowach udostępnienia określonych wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub know-how albo TRL (osiągnięcia odpowiedniego poziomu gotowości technologicznej).

Przeznaczony jest do oznakowywania z nazwy i marki KRAMARZ POLSKA, licencji dla modułów i grupy paneli w postaci aluminiowych oraz kompozytowych profili grzewczo-chłodzących oraz absorbujących ciepło zewnętrzne z fasad, dachów i infrastruktury budynków oraz obiektów i innych sklasyfikowanych tak w klasie 06.

Przeznaczony jest także do oznakowania z nazwy i marki nowych systemów ogrzewania strefowego, sekwencyjnego, płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą aluminiowego łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących, konfigurowanego w module panela lub złożonego pola paneli podłogowych albo ściennych, tworzących nowy niskotemperaturowy grzejnik płaszczyznowy do ogrzewania wnętrz i innych sklasyfikowany tak w klasie 11.

Przeznaczony jest głównie do oznakowywania z nazwy, marki i tytułu do wszelkich prac koncepcyjnych, konstrukcyjno-projektowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i użytkowych w warunkach rzeczywistego stosowania profili, paneli i systemów grzewczo-chłodzących-absorbujących powstałych w wyniku długoletnich prac B+R ich twórcy oraz uprawnionego do nich a także wszystkich innych tego typu i rodzaju prac w zakresie tworzenia nowych technologii i systemów czy nowych produktów dla różnych branż, ujętych tak w wydanym do nich i na nie Certyfikacie udostępnienia podpisanym przez Kramarz Józef - sklasyfikowanych tak w klasie 42 lub innych klasach, które byłyby przedmiotem prac B+R.

Przeznaczony jest zasadniczo do oznakowywania z nazwy marki dla licencji produkcyjnych i przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, obiektowych i serwisowych na wymienione w klasie 06, 11 i 42 oraz innych wyroby i usługi, systemy, prace i usługi w zakresie systemów i całej grupy między innymi profili modułów paneli oznakowanych jako: Alu, Panel, Wielofunkcyjny, Grzewczo-chłodzący, Termiczno-akustyczny oraz inne dotyczące nowych technologii i ich nowych czy ulepszonych produktów powstałych i stworzonych tak przez twórcę i uprawnionego, wystawiającego dokument ich udostępnienia, transferu i zgody Józef Kramarz - sklasyfikowanych tak w różnych klasach towarowych.

W szczególności na towary i usługi w klasach:

Klasa 06

Boazeria metalowa, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Elementy wyciskanego aluminium, Profile aluminiowe, Folia aluminiowa, Aluminium,

Klasa 11

Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe,

Klasa 42

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,

Klasa 45

Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich,

zobacz też ... Decyzja UPRP o udzielonej ochronie

Potwierdzenie zgłoszenie do UPRP z dnia 15.03.2018r. pod numerem Z.483533

Słowny B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA zgłoszony przez Kramarz Józef Polska

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.483533

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia znaku towarowego słownego i wniosku o udzielenie ochrony na - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - z dniem 15.03.2018r. do ochrony

...

Graficzne i tytułowe oznakowanie najnowszych prac badawczo-rozwojowych i B+R

WYNALAZKI - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgajacego oraz łoże nośne sprzegające - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - KRAMARZ POLSKAWYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - KRAMARZ POLSKAPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKA

...

... Zobacz więcej wynalazków i ich opisów

Zobacz też ... B+R, systemy i ich oznakowanie - HCA, POLPANEL i ALTERPANEL

Przykłady prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i procesami w naszym wykonaniu

Prace badawczo-rozwojowe i zdefiniowane przykłady prac B+R

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Inne znaki towarowe słowne i graficzne oraz logotypy na rzecz KRAMARZ POLSKA

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzącyLICENCJA KRAMARZ POLSKAPOLPANELGrupa innowacyjnych paneli Alu-ThermALU-Solar PANELALTERPANEL


... Zobacz więcej znaków towarowych i ich oznaczeń logotypowych

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty KramarzAbsorbery Kramarz do odzysku, pochłaniania, absorpcji i kumulacji ciepła traconego i naturalnego słońcaFoldery Kramarz w PDF


Definicja prac badawczo-rozwojowych według norm prawnych i stanowiska NCBiR

Zgodnie z definicją prac rozwojowych przedstawioną w art. 2 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki pracami rozwojowymi jest nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych,

b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,

c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie, prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

Definicja prac badawczo-rozwojowych według podręcznika Frascati Manual i OECD

Podstawowa definicja:

„Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o ludzkości, kulturze i społeczeństwie, a także dla opracowania nowych zastosowań dostępnej wiedzy”. Aby prace zostały uznane za „badawczo-rozwojowe”, muszą (przynajmniej w teorii) spełnić jednocześnie pięć kryteriów: być nowe i oryginalne (mieć za cel nowe ustalenia oraz być prowadzone na podstawie oryginalnych koncepcji lub ich nowej interpretacji), twórcze, niepewne (co do ostatecznego wyniku lub przynajmniej co do ilości czasu i środków potrzebnych do jego osiągnięcia), systematyczne (czyli nie ad hoc) oraz przenaszalne (swobodnie przekazywane lub komercjalizowane) i powtarzalne.

Działalność B+R a innowacje technologiczne:

Innowacje technologiczne to wszystkie czynności naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe i handlowe – w tym inwestycje w nową wiedzę – które faktycznie lub w zamierzeniu prowadzą do wdrażania technologicznie nowych lub udoskonalonych produktów i procesów. Działalność B+R jest tylko jednym z elementów wśród tych czynności i może być podejmowana na różnych etapach procesu innowacyjnego. Może ona służyć nie tylko jako zasadnicze źródło nowatorskich pomysłów, lecz także jako sposób rozwiązywania problemów, do którego można odwołać się w dowolnym momencie procesu aż po wdrożenie.

Poza działalnością B+R w procesie innowacyjnym można wyróżnić inne formy działalności innowacyjnej. Zgodnie z Podręcznikiem Oslo (OECD, 1997a – wydanie polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008), są to: nabycie technologii w postaci niematerialnej oraz know- -how, nabycie technologii w postaci materialnej, oprzyrządowanie i inżynieria przemysłowa, projektowanie przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, inne zakupy inwestycyjne, uruchomienie produkcji oraz marketing nowych lub udoskonalonych produktów.

Ponadto w przypadku innowacji opartych na rządowych programach B+R może się także pojawić znaczący etap zwany etapem demonstracji. „Demonstracja to przedsięwzięcie angażujące innowację wdrożoną w pełnej lub niemal pełnej skali w realistycznym środowisku w celu: i) określania kierunków polityki kraju, lub ii) propagowania wykorzystania danej innowacji” (Glennan et al., 1978). Należy zauważyć, że dane gromadzone i publikowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną OECD (OECD International Energy Agency) obejmują działalność badawczą, prace rozwojowe i „demonstracje” (Research, Development and Demonstration – R, D and D).

Prawdopodobnie najwięcej błędów przy pomiarach dotyczących działalności B+R powstaje na skutek trudności w określeniu granicy między pracami rozwojowymi a czynnościami pokrewnymi niezbędnymi w procesie realizacji innowacji. Błędy w tym zakresie są szczególnie istotne, ponieważ niezależnie od tego, iż wiele innowacji wymaga prowadzenia kosztownych prac B+R, koszty przygotowania wynalazku do produkcji są często jeszcze wyższe. Podrozdziały 2.3.4 i 2.4.1 w rozdziale 2 przedstawiają wskazówki i konwencje dotyczące tych problemów wraz z przykładami. Zawierają one wskazówki dotyczące wytyczania tej granicy w dziedzinie rozwoju oprogramowania komputerowego i projektów o dużej skali, w szczególności w sferze obronności. Dodatkowe wskazówki na temat postępowania w przypadku projektów o dużej skali przedstawiono w aneksie 10 wraz z przykładami różnic między działalnością B+R a przedprodukcyjnymi pracami rozwojowymi.

Podręcznik Frascati Manual w PDF

prace badawcze przykłady - prace badawczo-rozwojowe definicja - ulga na prace badawczo-rozwojowe - B+R - kody QR - TM

TM - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - zobacz też więcej znaków towarowych

...

Systemy Kramarz Polska powstałe w ciągu długoletnich systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska - uzbrojenia i konstrukcji zespolonych ... wiecejSystemy Kramarz Polska - ogrzewania absorpcji i odzysku ciepła ... więcejSystemy Kramarz Polska - akumulacji i gromadzenia ciepła ... więcej

...

Systemy Kramarz Polska - łączenia i montażu paneli na click ... więcej

Najnowsze

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R -
łączenia paneli na click czy też klik


to między innymi:

Vertical-click oraz Spoon-click a także Duo-spoon

ustalone we wzorach przemysłowych oraz
wynalazkach dotyczących sposobów łączenia paneli
zarówno grzewczo-chłodzących jak i absorbująco-kumulujących
tworzących rodzime i polskie systemy ogrzewania, absorpcji i kumulacji ciepła
ujęte w realizowanych od 2008r. Projektach POLPANEL, ALTERPANEL i HCA system

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynków ... więcejTechnologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych ... więcejTechnologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych ... więcej

...technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

technologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Licencje Kramarz Polska ... więcej


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcej

...

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujacy ciepło

Przykład prac badawczo-rozwojowych - B+R

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.

zobacz też ... opracowania i opisy HCA w PDF