Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Licencja Kramarz Polska - znak towarowy słowny na wynalazki, wzory ... 

Znak towarowy słowny - LICENCJA KRAMARZ POLSKA - do oznaczeń Certyfikatów Licencji i Udostępnienia praw własności intelektualnej ... zobacz też znak towarowy słowno-graficzny i CERTYFIKAT


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

na wynalazki, wzory przemysłowe, znaki i inne prawa
własności intelektualnej oraz prace badawczo-rozwojowe i know-how,
stanowiąca wydaną zgodę na ich wykorzystanie przez podmioty i osoby
trzecie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla własnych celów
w tym Wniosków pod dotacje UE, ulgi podatkowe, odpisy amortyzacyjne, kredyt
technologiczny, promesy, zabezpieczenia i kredyty bankowe oraz inne konieczne …

Zobacz spis i wykaz naszych licencji
na których podmioty w nich określone
uzyskały korzyści w formie dotacji unijnych

Spis i wykaz Licencji udzielonych przykładowym podmiotom w Polsce

Potwierdzenie zgłoszenie do UPRP z dnia 15.03.2018r. pod numerem Z.483568

Znak towarowy słowny LICENCJA KRAMARZ POLSKA zgłoszony przez Kramarz Józef Polska

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.483568

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia na znak towarowy słowny LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... więcej ... przykładowe Certyfikaty

...

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia Z.483568 w ogólnodostepnej bazie UPRP


Opis znaku

Znak towarowy słowny składa się z nazwy LICENCJA KRAMARZ POLSKA stanowiącej skrót od nazwy Licencja Kramarz Józef Polska i określenia oraz zgody i upoważnienia podpisanego przez Józef Kramarz na wykorzystanie przez osoby i podmioty trzecie praw własności intelektualnej tegoż w postaci praw autorskich, praw z patentów i wynalazków, praw z wzorów przemysłowych i użytkowych, praw ze znaków towarowych, wyników prac badawczo-rozwojowych jako tzw. B+R, wyników prac wdrożeniowych, projektów i opracowań w zakresie jego nowych technologii i innowacji procesowych oraz produktowych a także know-how do nich co do zakresu i rodzaju Licencji lub udostępnienia czy transferu tych praw na rzecz wskazanego z nazwy i adresu podmiotu lub osoby fizycznej na warunkach określonych w zawartych umowach licencji lub udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych, know-how albo TRL (osiągnięcia odpowiedniego poziomu gotowości technologicznej).

Przeznaczony jest do oznakowywania z nazwy i marki KRAMARZ POLSKA, licencji dla modułów i grupy paneli w postaci aluminiowych oraz kompozytowych profili grzewczo-chłodzących oraz absorbujących ciepło zewnętrzne z fasad, dachów i infrastruktury budynków oraz obiektów i innych sklasyfikowanych tak w klasie 06.

Przeznaczony jest także do oznakowania z nazwy i marki nowych systemów ogrzewania strefowego, sekwencyjnego, płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą aluminiowego łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących, konfigurowanego w module panela lub złożonego pola paneli podłogowych albo ściennych, tworzących nowy niskotemperaturowy grzejnik płaszczyznowy do ogrzewania wnętrz i innych sklasyfikowany tak w klasie 11.

Przeznaczony jest głównie do oznakowywania z nazwy, marki i tytułu do wszelkich prac koncepcyjnych, konstrukcyjno-projektowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i użytkowych w warunkach rzeczywistego stosowania profili, paneli i systemów grzewczo-chłodzących-absorbujących powstałych w wyniku długoletnich prac B+R ich twórcy oraz uprawnionego do nich a także wszystkich innych tego typu prac w zakresie tworzenia nowych technologii i systemów czy nowych produktów dla różnych branż, ujętych tak w dokumencie Licencji i sklasyfikowanych tak w klasie 42 lub innych.

Przeznaczony jest zasadniczo do oznakowywania z nazwy marki dla licencji produkcyjnych i przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, obiektowych i serwisowych na wymienione w klasie 06, 11 i 42 oraz innych wyroby i usługi, systemy, prace i usługi w zakresie systemów i całej grupy między innymi profili modułów paneli oznakowanych jako: Alu, Panel, Wielofunkcyjny, Grzewczo-chłodzący, Termiczno-akustyczny oraz inne dotyczące nowych technologii i ich nowych czy ulepszonych produktów powstałych i stworzonych tak przez twórcę i uprawnionego, wystawiającego dokument licencji, udostępnienia, transferu i zgody Józef Kramarz, sklasyfikowane tak w różnych klasach towarowych.

W szczególności na towary i usługi w klasach:

Klasa 06

Boazeria metalowa, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Elementy wyciskanego aluminium, Profile aluminiowe, Folia aluminiowa, Aluminium,

Klasa 11

Ogrzewanie podłogowe, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania,

Klasa 42

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych,

Klasa 45

Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich,

Inne znaki towarowe identyfikujące pochodzenie prac badawczo-rozwojowych B+R

Znak towarowy identyfikujący
prace badawczo-rozwojowe, tzw. B+R


Prace badawczo-rozwojowe z 2010r. folder w PDF

Prace badawczo-rozwojowe z 2011r. folder w PDF

Prace badawczo-rozwojowe z 2013r. folder w PDF

Prace badawczo-rozwojowe z 2017r. folder w PDF

Prace badawczo-rozwojowe z 2018r. folder w PDF

Prace badawczo-rozwojowe z 2018r. folder w PDF - HCA

Prace badawczo-rozwojowe z 2018r. folder w PDF - PROJEKTY

Wynalazki i wzory przemysłowe z lat 1992/2018 - najważniejsze przykłady prac B+R

ALU-Solar PANEL "Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny" (PATENT na wynalazek) KRAMARZ POLSKASpoon-Click "Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących" (wzór przemysłowy) KRAMARZ POLSKASpoon-Click "Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające" (wynalazki) KRAMARZ POLSKAALU-Profil PANEL "Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących" (wzór przemysłowy) KRAMARZ POLSKA ALU-Composite PANEL "Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący" (wzór przemysłowy) KRAMARZ POLSKAALU-Therm PANEL "System i urządzenie do sekwencyjnego i modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem" (wynalazki) KRAMARZ POLSKA

zobacz więcej ... z oznaczenia, tytułu i lat

Znaki towarowe słowne i graficzne z lat 2008/2018 - najważniejsze przykłady

Znak towarowy słowno-graficzny "Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący"Znak towarowy słowny "Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm" Znak towarowy słowno-graficzny "ALU-Therm PANEL"

...

zobacz więcej ... z oznaczenia, grafiki i lat

Licencje przymusowe w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym - artykuł

Wyciąg ...

O systemie licencjonowania przymusowego wiadomo niezbyt wiele. W Polsce nie zajmuje on szczególnego miejsca w doktrynie, gdyż nie stosuje się go w praktyce. Pomimo szczegółowego uregulowania instytucji licencji przymusowej w Prawie własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r., do tej pory nie zastosowano przepisów odnoszących się do opisywanej problematyki. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił ostatniej licencji przymusowej w 1990 r., kiedy to wydano zezwolenie na korzystanie z rozwiązania dotyczącego urządzenia do gaszenia ognia, przeznaczonego zwłaszcza dla maszyn górniczych. Wówczas nie obowiązywała jednak ustawa, którą posługujemy się dzisiaj.

Licencjonowanie przymusowe jest jednak bardzo ważną i obiecującą instytucją prawną, ponieważ dotyka znaczące dziedziny życia, takie jak zdrowie publiczne. Instytucja licencji przymusowej istnieje w prawie międzynarodowym oraz prawach wielu państw od ponad 100 lat, ale w ostatnich latach stała się przedmiotem szerokich dyskusji na świecie. Nie tylko dlatego, że wciąż wzbudza wiele kontrowersji, lecz także w związku z postępem globalizacji i pojawianiem się nowych technologii, zastosowań czy metod. Według raportu z 3 listopada 2014 r. przygotowanego przez Stały Komitet Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ds. Prawa Patentowego (WIPO; ang. Standing Committee on the Law of Patents – SCP) w sumie 87 państw członkowskich uznaje w swoich systemach prawnych licencjonowanie przymusowe. Stanowi to ponad połowę wszystkich członków WIPO. Niemniej jednak licencji przymusowych udziela się niezmiernie rzadko, gdyż związane są one z wystąpieniem szczególnych okoliczności. Umiejętność wykorzystania szans, jakie niesie za sobą system licencjonowania przymusowego, może jednak pozytywnie wpłynąć na rynek. Kanada jest tego świetnym przykładem. W latach 1969-1992 udzielono tam aż 613 licencji przymusowych na produkty farmaceutyczne, co spowodowało znaczny wzrost wartości rynku leków generycznych (generyków).

Polski ustawodawca w sposób szczegółowy uregulował licencjonowanie przymusowe. Regulacje, które znajdują się w polskich przepisach prawnych, muszą być jednak kompatybilne zarówno z prawem unijnym, jak i prawem międzynarodowym właściwym w opisywanym zakresie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tych regulacji prawnych wynikających z prawa unijnego, a także z umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych wiążących Polskę, które w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się do kwestii licencjonowania przymusowego oraz miały wpływ na zakreślenie ram prawnych tej instytucji w polskim ustawodawstwie.

Zobacz ... pełny tekst polecanego opracowania w PDF

Licencja

Z definicji jest to zezwolenie ... dla pojęcia występującego w prawie własności intelektualnej oraz w publicznym prawie gospodarczym. W prawie własności intelektualnej jest to upoważnienie do korzystania z cudzego dobra niematerialnego zaś w publicznym prawie gospodarczym jest to jeden z instrumentów reglamentowania działalności gospodarczej.

W prawie własności przemysłowej odróżnia się licencję od umowy licencyjnej. Podczas gdy licencja to upoważnienie do korzystania z cudzego dobra niematerialnego to umowa licencyjna jak każda inna jest dwustronną czynnością prawną, dzięki której licencjobiorca uzyskuje licencję na warunkach w niej określonych.

W naszym wypadku CERTYFIKAT LICENCJI to podstawa naszego upoważnienia i zezwolenia na korzystanie z naszego dobra niematerialnego na warunkach określonych w odrębnej umowie licencyjnej na podstawie których to warunków i ich zapisów uzyskano naszą LICENCJĘ i która to LICENCJA trwa od dnia ściśle określonego w tym CERTYFIKACIE LICENCJI - innymi słowy są to dwa podstawowe dokumenty, związane prawnie które decydują o tym czy ktoś uzyskał naszą LICENCJĘ na nasze spersonalizowane dobro niematerialne (wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy, prawa autorskie, know-how, wyniki, efekty i rezultaty B+R czy inne).

Zobacz też ... Wykaz i spis udzielonych licencji na spersonalizowane dobro niematerialne

Zobacz także Certyfikaty Licencji wydane na konkretne prawo i na rzecz podmiotu

Certyfikat Licencji i Licencja na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. ... więcejCertyfikat Licencji i Licencja na rzecz INTEGER. pl S.A. ... więcejCertyfikat Licencji i Licencja na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. ... więcej

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty Kramarz - Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej KRAMARZ Józef POLSKAWynalazki Kramarz - Graficzne, opisowy i tytułowe oznakowanie wynalazków KRAMARZ Józef POLSKAAbsorbery Kramarz - absorbery ciepła z różnego środowiska - spalinowy, ściekowy, dachowy, kaskadowy, słoneczny, płaszczyznowy, kumulacyjny itd. KRAMARZ Józef POLSKA


TM - Licencja KRAMARZ POLSKA - zobacz też więcej znaków towarowych

Licencja Kramarz Polska

Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych, podjęciem ewentualnej i możliwej współpracy, w zakresie realizacji, nowatorskich i ambitnych Projektów, dotyczących w głównej mierze polskiego systemu HCA oraz innych, którym nie jest obca idea, rozwoju i promocji polskiej myśli technicznej oraz wszystkich tych, którzy szukają niszy rynkowej oraz nowych technologii i ich produktów w tym w szczególności takich, które obniżą energochłonność naszych budynków, pozwalając jednocześnie na pozyskanie darmowej energii cieplnej w efekcie zastosowań naszych absorberów ciepła zarówno tych do jego odzysku jak i pozyskania z natury oraz samego obiektu

Zaproszenie do rokowań ... więcej

...

Technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku ... transfer praw

Technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku ... zobacz