Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

ALU-Composite PANEL - logotyp i prace B+R nad HCA, logo, TRL, ZT 

Grupa Zielony Panel - ALU-Composite PANEL ... zobacz też PANEL kompozytowy grzewczo-chłodzacy-absorbujący

Logo i logotyp

ALU-Composite PANEL

Aluminiowy panel kompozytowy do
zastosowań wewnętrznych w celach grzewczych
i zewnętrznych do odbioru ciepła słonecznego z elewacji i fasad
w połaczeniu z najnowszą kasetą panela lub samym panelem kasetowym,

tworzy:

ALU system cassette-composite PANEL ma za zadanie i cel wiodący
obniżyć o 50% cenę gotowego wyrobu, zwiększając przy tym efektywność
dotychczasowego ogrzewania strefowego i sekwencyjnego płaszczyzny pól
podłóg i ścian wyłożonych i złożonych z panela kompozytowego w dalszych
połączeniach celowych z materiałami ceramicznymi, drewnopodobnymi i innymi ...

Zielony Panel - logo, logotyp i znak towarowy do oznaczeń ALU-Composite PANEL

ALU-Composite Panel - logo logotyp i znak towarowy modułu panela z grupy zielony panel ... Opis w PDF

...

Zobacz też ... pozostałe oznaczenia i prace nad nową grupą paneli - zielony panel

ALU-Green PANEL ... więcej "grupa zielony panel"ALU-Cassette PANEL ... więcej "grupa zielony panel"ALU-cassette-composite PANEL ... więcej "grupa zielony panel"


...
ALU-Composite PANEL ... Aluminiowy panel kompozytowy... Logotyp, piktogram, logo, znak handlowy i towarowy do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych i projektowych w zakresie tworzenia i udoskonalania nowego modułu panela przeznaczonego do zastosowań i wykorzystania w technologiach i systemach HCA, ALTERPANEL i POLPANEL - oparty na kilku autorskich wynalazkach, wzorach i pierwszeństwach z lat poprzednich.

Początki jego opracowań sięgają roku 2008 i inspirowane są pierwszeństwami z kilku wiodących wynalazków w tym między innymi „Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy” w którym istota sposobu wytwarzania panela kompozytowego polega i sprowadza się do tego, że płyta grzewcza została zespolona z przewodów rurowych i foli aluminiowej jej zawinięciem na 3/4 obwodu przewodu rurowego ukształtowanego w formę podkowy rozmieszczonej brzegowo w panelu na 2/3 jego wysokości lub długości mierzonej od podstawy zaś nośnik panela w postaci płyty pilśniowej porowatej po ukształtowaniu jego dwóch odrębnych części stanowiących tak w sumie płytę termicznie izolacyjną z których na części pierwszej osadzono zespoloną wcześniej płytę grzewczą wraz z przewodem rurowym, został połączony z drugą częścią na i za pomocą ukształtowanej odpowiednio płyty głuszącej ich sklejeniem lub nie w jednym roboczym cyklu prasowania i łączenia wszystkich komponentów wraz z pokryciem stanowiącym wierzchnią warstwę dekoracyjną tego panela co czyni cykl i proces technologiczny produkcji panela w pełni skończonym jednym oddziaływaniem na materię wszystkich jego składników, komponentów.

Natomiast istota panela kompozytowego polega na tym, że w skład panela wchodzą i tworzą go odpowiednio przygotowane warstwy robocze z których pierwsza od czoła stanowi nowy rodzaj płyty grzewczej powstałej z połączenia przewodów rurowych oraz cienkościennej folii aluminiowej zawiniętej na 3/4 obwodu tego przewodu a druga w kolejności część pierwszą i połowę nośnika panela oraz płyty termiczno izolacyjnej natomiast trzecia ukształtowaną odpowiednio płytę głuszącą łączącą dwie poprzednie warstwy z warstwą czwartą stanowiącą drugą połowę nośnika panela oraz płyty termiczno izolacyjnej a całość połączoną trwale tych warstw zamyka oklejeniem albo zapięciem ostatnia i czołową z tych warstw tzw. pokrycie dekoracyjno zdobnicze panela, dla i do wymienny w czasie jego użytkowania i eksploatacji jako grzejnika termiczno-akustycznego.

Korzystne skutki tych wynalazków tak dla sposobu jak i panela są takie, że warstwa pierwsza panela tworzy po złożeniu z modułów pola ściany, podłogi czy sufitu nowy wielkopłaszczyznowy grzejnik o funkcji grzewczej i chłodzącej a jego druga warstwa dla niego i tego pola izolację termiczno-akustyczną zaś trzecia z jego warstw w postaci płyty głuszącej barierę wygłuszającą i pochłaniającą akustykę pomieszczenia co w połączeniu z warstwą czwartą izolacji termiczno-akustycznej odcina to pole ścian, podłóg czy sufitów od akustyki zewnętrznej tego i to pomieszczenie co w takim układzie warstw kompozytu tworzy nowe i lepsze właściwości panela grzewczo-chłodzącego oraz termiczno-akustycznego w tej wersji kompozytowej.

Panel kompozytowy w zastosowaniach deski podłogowej do ogrzewania lub tarasowej czy też elewacyjnej do odbioru ciepła słonecznego w zależności od kompozytu warstw roboczych i w połączeniach dodatkowych z innymi materiałami, tworzyć może nie tylko system grzewczy-chłodzący czy też termiczno-akustyczny lub jako odwrócony absorpcyjno-pochłaniający to zwłaszcza i szczególnie wykończeniowy przynoszący wymierne zyski energetyczne ...

Wynalazki i wzory przemysłowe związane z kompozytowym panelem grzewczym ...

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgającePANEL kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbującyWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

Moduły panela ALU - opis, funkcja, przeznaczenie i zastosowanie, B+R

ALU-Air PANEL

zobacz też ... PANEL kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący

ALU-Roof PANEL

ALU-Volt PANEL

ALU-Accu PANEL

ALU-Solar PANEL

ALU-Green PANEL

ALU-Design PANEL

ALU-Security PANEL

ALU-Cassette PANEL

ALU-Absorbing PANEL

ALU-Multi-function PANEL

HCA, strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL i sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL

Zobacz też ... innowacje produktowe i procesowe

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Znaki Towarowe dla B+R Technologii Systemów Grupy Paneli i Licencji - Trademark

POLPANEL

ALU-PANEL

ALU-Bed PANEL

ALU-Profil PANEL

ALU-Solar PANEL

ALU-Therm PANEL

POLPANEL ALU system

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący

Wynalazki które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych nad panelem

Udział bezpośredni ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Udział pośredni ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Udział zasadniczy ...

Kilkanaście niejawnych na dzień ujawniania części prac badawczo-rozwojowych

Zobacz też ... reklamówki i opisy prac badawczo-rozwojowych w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2013 rok B+R TRL i zastosowanie paneli ALU w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF

Zobacz też ... folderówki i zdjęcia w JPG i PNG

Wdrożenia wynalazków i prace badawcze

Znaki Towarowe i Logotypy Paneli ALU POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

Panele ALU-Therm z wdrożeń w Sapa Aluminium opisy technologii i logotypy modułów paneli ALU

TRL - poziom gotowość technologii i systemu Polpanel do ogrzewania panelami ściennymi i podłogowymi ALU-Therm

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

... Zobacz też nasze Profile na Facebook i Google+

Profil JJK na Facebook

Panel ALU-Therm na Facebook

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący na Facebook

Profil twórcy i uprawnionego na Google+

Strona Technologie Kramarz Polska na Google+

MAGDALENA Ośrodek Innowacji Wypoczynku i Pracy Twórczej na Google +

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-Design PANEL (panel wykończeniowy z możliwością zmiany jego pokryć) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)ALU-Air PANEL (panel do transportu kanałowego czynnika grzewczego w postaci powietrza) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)ALU-Bed PANEL (profil i panel łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)

.........

Znak towarowy, logotyp, logo systemów POLPANEL i ALTERPANEL

dla oznaczania produktu, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R oraz
wdrożeniowych i testowych systemów ALU PANEL powstałych w okresie realizacji Projektu ALTERPANEL

w kolejności prac i ich oznakowania jako:

System termiczno-akustyczny ALU PANEL
System grzewczo-chłodzący ALU PANEL
System grzewczo-wykończeniowy ALU PANEL
System grzewczo-absorbujący ALU PANEL
System grzewczo-kumulujący ALU PANEL
System kasetowo-kompozytowy ALU PANEL
System liniowo-fasadowy ALU PANEL
System krzyżowo-fasadowy ALU PANEL
System szkieletowo-fasadowy ALU PANEL


System termiczno-akustyczny ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System grzewczo-chłodzący ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System grzewczo-wykończeniowy ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)
System grzewczo-absorbujący ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System grzewczo-kumulujący ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System kasetowo-kompozytowy ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)
System liniowo-fasadowy ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System krzyżowo fasadowy ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System szkieletowo-fasadowy ALU PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów