Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek 

WYNALAZEK - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - KRAMARZ POLSKA 2018

Wynalazek 2018 roku

Panel wielofunkcyjny
mobilny horyzontalnie i wertykalnie


Do zabudowy elewacji i fasad w celach
wykończeniowych oraz wytwarzania energii elektrycznej a
także cieplnej na potrzeby budynku jako Fasadowy absorber ciepła

Jeden z wielu systemów paneli wielofunkcyjnych ALU-Therm PANEL
oznaczonych jako ALU-Solar PANEL, ALU-Volt PANEL i ALU-Mobile PANEL
w zależności od jego wersji rozwojowej, materiałowej i kompozytu ogniw solarnych.

W wynalazku zastosowano też najnowsze sposoby łączy SPOON-CLICK i DUO-SPOON


Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku P.425433 [ WIPO ST 10/C PL425433 ]

pod polskim tytułem: Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie
pod angielskim tytułem: Multipurpose panel horizontally and vertically mobile

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425433

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425433 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku do ochrony "Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie" przez KRAMARZ Józef POLSKA

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425433 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Fragmenty z opisu wynalazku ... wyciąg

Przedmiotem wynalazku jest panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie, przeznaczony głównie do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych, dachowych i ogrodzeniowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej lub części przęsła parkanu ...

Ujawnione są też rozwiązania P.424994 a także P.425026 w postaci energetycznego panela słonecznego oraz sposobu łączenia paneli na łożu nośnym sprzęgającym. Wszystkie te konstrukcje nie posiadają cech mobilności i możliwości ruchu po ich złożeniu tak w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia czy też absorpcji i pochłaniania ciepła za ich pomocą bez względu na sposób ich złożenia, zarówno w układzie poziomym (horyzontalnym) jak pionowym (wertykalnym) ...

Celem wynalazku jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń ich twórcy w zakresie procesu emisji i absorbowania ciepła z otoczenia budynku do wnętrz poprzez dodatkowe zwiększenie możliwości absorpcji płaszczyzny paneli zewnętrznych w postaci tak płyty grzewczej jak i płyty ceramicznej lub obu razem w tym zwłaszcza energetycznego panela słonecznego za pomocą jej kątowych ustawień pod względem pozycji horyzontalnej słońca w układzie poziomym paneli a także w zależności od ruchu ziemi względem słońca i jej pozycji wertykalnej w układzie pionowym paneli czy też układzie mieszanym ...

Panelami według wynalazku o długości do 14 mb, można wykładać w sposób połączony na łożach nośnych przewodów rurowych, całe fragmenty i pola ścian fasadowych czy też elewacji i dachów lub parkanów, tworząc nimi wielkopłaszczyznowy system absorpcji ciepła za pomocą jednego przewodu rurowego tworzącego tak w tym polu, jednolity i ciągły układ meandrowy o jednej końcówce wlotowej i jednej wylotowej bez żadnych złączy i połączeń na długości meandra do 200 metrów bieżących z dostępem do wnętrza systemu ...

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu według opracowanego wynalazku, będzie możliwe uzyskanie znacznych efektów i wymiernych uzysków energetycznych w postaci darmowej energii cieplnej oraz elektrycznej a także efekt końcowy w postaci dokonanej jako inwestycji przymusowej, wykończenia koniecznego części nasłonecznionych fasad, elewacji czy dachów obiektów użytkowych ...

Wynalazek opracowano w ramach długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli wielofunkcyjnych grzewczo-chłodzących alu-therm dla i do jego nowych ulepszonych i udoskonalonych zastosowań absorpcyjno-pochłaniających w budownictwie i ogrzewnictwie plus pozyskiwania wolnej energii a także dla podstawowych potrzeb człowieka pod nadaną nazwą i oznaczeniem modułu i jednostki panela wielofunkcyjnego jako ALU-Mobile PANEL lub ALU-Solar PANEL albo ALU-Volt PANEL w zależności od wersji zastosowanych modułów płyty ceramicznej, ogniw i kompozytu.

Grupa innowacyjnych paneli solarnych absorbująco-akumulujących ciepło ALU to

kilka złożonych innowacji produktowych i procesowych tworzących w sumie nową technologię chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz odbioru, akumulacji i transmisji ciepła z fasad i dachów budynku, której podstawowy opatentowany moduł wynalazku pod tytułem: Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny wraz z kolejnym opatentowanym wynalazkiem pod tytułem: Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych, tworzy podwaliny dla dalszych i kolejnych wersji rozwojowych paneli solarnych nowej generacji, mogących stosować i wykorzystywać najnowsze ogniwa fotowoltaiczne, wymiennie w czasie bez demontażu i zakłócenia estetyki fasad.

Polski PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny ALU Solar PANEL

rozwiązuje problem chłodzenia ogniw fotowoltaicznych i jednoczesnego odprowadzenia i odbioru ciepła w postaci darmowej energii cieplnej co poprawia jakość i żywotność każdego rodzaju ogniw, przy czym sam w sobie i całości skończonej stanowi elementy wykończenia fasad i elewacji oraz dachów, czyniąc innowację i produkt jako 3 w 1 - dalsze wersje rozwojowe tego typu paneli słonecznych mają możliwości mobilne w zakresie poziomych lub pionowych ustawień modułu fotowoltaicznego względem pozycji słońca a jeszcze dalsze patentowane i kolejne wersje, częściowej i przejściowej akumulacji ciepła w masie akumulującej ciepło …

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny ... zobacz

Polski PATENT na Sposób łączenia paneli wielofunkcyjnych na łożu nośnym BED

Polski PATENT NR 234841 na Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających jest ściśle związany i stanowi podstawy sposobu łączenia i mocowania tychże Wielofunkcyjnych energetycznych paneli słonecznych oraz innych i jako tako w zakresie ochrony obu przedmiotowych rozwiązań winien być postrzegany i analizowany w sumie, zwłaszcza w zakresie sposobu ich łączenia w płaszczyznowe pole pływające oraz samego sprzęgu zarówno na fasadzie czy elewacji budynku jak i na dachu …

Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających ... zobacz

Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku Kramarz Polska ... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Najnowszej generacji panele słoneczne 3 w 1, nieinwazyjne architektonicznie

Zobacz także ... Prawo Ochronne na łoże nośne dla przewodów - ALU Bed PANEL ®

ALU Bed PANEL - Prawo Ochronne na znak towarowy ... więcej


Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294801

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Bed PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294801
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Zobacz ... Prawo Ochronne na wielofunkcyjne panele solarne - ALU Solar PANEL ®

ALU Solar PANEL - Prawo Ochronne na znak towarowy ... więcej


Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Solar PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319404
w wydaniu UPRP na znak towarowy

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

Innowacje technologiczne, procesowe i produktowe według definicji i systematyki

INNOWACJE procesowe, produktowe i technologiczne KRAMARZ POLSKA ... więcej

INNOWACJE najogólniej - to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych
lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.
W naszym wypadku są to głównie innowacje produktowe i procesowe, powstałe w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, udokumentowanych opracowaniami, wynalazkami i wzorami przemysłowymi, które tworzą całkowicie nowe produkty oraz procesy technologiczne związane z ich wytworzeniem, zastosowaniem i organizacją związaną z nimi (np. nowych zdefiniowanych technik, składania, łączenia, montażu, itd.)
Patenty, Prawa Ochronne, Prawa z Rejestracji, decydują o ich nowości i podziale na:

Produktowe – produkt nie znany lub produkt znacznie zmodernizowany.
Organizacyjne – nowe lub unowocześnione systemy organizacyjne (technik).
Technologiczne – modyfikacja czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Zaś ich efektem ma być: zwiększenie funkcjonalności, użyteczności produktów i usług, unowocześnienie przestarzałych systemów, udoskonalenie technologii, optymalizacja czasu pracy, ochrona środowiska naturalnego człowieka i wykorzystanie energii natury.

Przykładowe innowacje technologiczne i prace systematyczne B+R trwające od lat

Nowe technologie to technologie które nie były stosowane powszechnie w świecie w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat i o których wiedza nie jest ani powszechna ani dostępna ani znana tak w zakresie przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne jak i w zakresie samych procesów tak użytkowych jak i technologicznych czy też konstrukcji wyrobów wytworzonych według tych technologii wraz z wszelką wiedzą ich praktycznego stosowania i zastosowania technicznego oraz efektów które mają przynosić ich użytkownikowi i nabywcy tej wiedzy oraz jej produktów … definicje według podręcznika Frascati Manual oraz wytycznych i przepisów w Polsce.

Natomiast systematyczne prace badawczo-rozwojowe B+R to pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac (z ang. research and development).

Zaś w polskim systemie prawnym zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W naszym przypadku zgodnie z wytycznymi i wskazaniami podręcznika Frascati Manual - nasze prace B+R spełniają pięć podstawowych kryteriów ich uznawalności, tj. są: nowe i oryginalne, twórcze, niepewne, systematyczne oraz przenaszalne i powtarzalne o czym odrębnie świadczą przyznane Dotacje podmiotom trzecim na podstawie naszych LICENCJI KRAMARZ POLSKA.

Nowe i oryginalne - bo wydano na nie Patenty i Prawa z Rejestracji oraz Prawa Ochronne potwierdzające własność intelektualną
Twórcze - bo autorskie prawa majątkowe oraz osobiste a także twórcy całej własności przemysłowej należą w całości do nas
Niepewne - bo nie były stosowne powszechnie w świecie i Polsce, tj. dostępne użytkownikowi dla określenia wyniku końcowego
Systematyczne - bo nie są "ad hoc" i zostały udokumentowane z datą pewną, wynalazkami, patentami i innymi prawami ochronnymi
Przenaszalne i powtarzalne - bo były i są przenoszone w drodze rozlicznych Licencji w sposób powtarzalny dla ich zastosowań

Podręcznik Oslo Frascati Manual

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - chronione jest znakiem towarowym słownym

i oznacza w skrócie, wyłączne prawo stosowania znaku w sposób zarobkowy i zawodowy oraz co istotne, że nikt nie może właścicielowi ograniczyć czy zakazać prowadzenia prac B+R i usług wymienionych w klasach 42 i 45 oraz oznaczania ich efektów i produktów końcowych nazwą własną wyrobu w klasach 06 i 11 według klasyfikacji nicejskiej albowiem takie prowadziłoby w sumie do naruszenia praw ze znaku towarowego, wolności Konstytucyjnych z art. 73 oraz sygnowanych przez Polskę aktów Prawa Międzynarodowego i UE.

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo Ochronne na słowny znak towarowy

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45, między innymi w takim zakresie jak:

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie metod produkcji, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, itd. …

zobacz ... Prawo Ochronne NR R.318602

Certyfikat Licencji chroniony jest także znakiem towarowym słownym i graficznym

co oznacza w skrócie, wyłączne prawo stosowania znaku w sposób zarobkowy i zawodowy w odniesieniu do całej własności intelektualnej autora, twórcy i uprawnionego ze znaku oraz co istotne i znamienne, że nikt nie może tak właścicielowi samego znaku jak i własności opisanej w Certyfikacie Licencji, ograniczyć tego prawa w żaden sposób, np.. przez niedozwolone użycie i wykorzystanie w jakimkolwiek celu bez jego zgody i podpisu lub wbrew warunkom ustalonym w odrębnie zawartych Umowach Licencyjnych czy też użycia i używania w przypadku rozwiązanych lub cofniętych Licencjach albowiem takie prowadziłoby w sumie do naruszenia praw ze znaku towarowego, wolności Konstytucyjnych z art. 73 oraz sygnowanych przez Polskę aktów Prawa Międzynarodowego i UE.

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo Ochronne na znak towarowy


LICENCJA KRAMARZ POLSKA ®

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45, między innymi w takim zakresie jak:

Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, itd. ...

zobacz ... Prawo Ochronne NR R.314081


Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i polskiego systemu HCA

Wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących
z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także
ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA
oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKARysunek wynalazku zatwierdzonego do projektu i systemu HCA

…..

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA

.......

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA