Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku 

Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU solar PANEL ® - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

Odbiór ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

PATENT na Sposób łączenia paneli słonecznych ... zobacz

PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny ... zobacz

Rys historyczny i początek prac B+R w zakresie odbioru ciepła słonecznego - uzysk

Wyciąg i fragmenty z opisu patentowego PL 198814 odnośne stanu techniki z dnia zgłoszenia wynalazku 7.12.2000 r.

Znany jest w tej dziedzinie przykład kolektora energii słonecznej zawarty w opisie patentowym PL 167388 oraz intensywny kolektor ciepła słonecznego zawarty w opisie patentowym JP58092752 gdzie w pierwszym z nich w połączonym układzie płasko-rurowym następuje proces absorpcji tego ciepła do zbiornika rurowego wypełnionego cieczą natomiast w drugim proces absorpcji tego ciepła słonecznego jest poprzez zbiornik kulisty oddawany do zbiornika zewnętrznego - oba te przykłady tworzą znane dziś powszechnie kolektory słoneczne płaskie, rurowe i kuliste - stacjonarne mogące uzyskać moc niskiego rzędu oraz opłacalności z uwagi na brak mobilności oraz samych możliwości zwielokrotnienia i koncentracji wiązki cieplnej na powierzchni roboczej kolektora słonecznego.

Kolektory te z zasady mocowane są na dachach domów, obiektów i wymagają dla uzyskania swej sprawności dużych powierzchni roboczych a nadto odpowiedniej lokalizacji względem słońca co nie zawsze jest możliwe w przypadku budynków wcześniej wybudowanych.

Ponadto kolektory te a szczególnie płaskie pochłaniają i absorbują energię słońca tylko jedną stroną absorbera, którą w tym przypadku jest płyta płaska pochłaniająca wraz z przewodami rurowymi cieczowymi małej objętości, oświetlana i ogrzewana jednostronnie przez promieniowanie słoneczne co stanowi, że tylko ta część powierzchni absorbera jest częścią roboczą przyjmującą i pochłaniającą stałą, określoną tą powierzchnią ilość promieniowania wykorzystywaną efektywnie pod warunkiem, że promienie słoneczne padają w sposób ciągły i prostopadle na powierzchnię kolektora w ciągu całego dnia od wschodu do zachodu słońca i przez cały okrągły rok w przekroju poszczególnych pór roku.

Niestety rozwiązania te z uwagi na swe duże powierzchnie robocze są z reguły pozbawione możliwości sterownych a tym samym możliwości efektywnego ich wykorzystania w okresie poszczególnych a różnych od siebie pór roku w których gęstość i siła promieniowania słonecznego jest zróżnicowana. Ponadto generalnie jako urządzenia przepływowe pozbawione są możliwości kumulowania w sobie pozyskanego ciepła, które bezpośrednio odprowadzane jest i gromadzone w wymiennikowi.

ALU solar PANEL ® - znak towarowy ... zobacz świadectwo i prawo ochronne R.319404

Natomiast w rozwiązaniach przemysłowych znanych jako elektrownie słoneczne czy piece słoneczne pozyskiwanie energii słonecznej przebiega na ogromnych płaszczyznowo obszarach gdzie wiązka promieni słonecznych za pomocą płaskich luster koncentrowana jest z tego obszaru na wieży heliotermicznej czy na wklęsłym zwierciadle skupiającym te promienie na stosie, piecu słonecznym.

Obecnie, doświadczenia dotychczas zebrane,
zaowocowały rozwiązaniami daleko dalej idącymi w zakresie uzysku ciepła.


Ostatnie i najnowsze wynalazki, skupiają się głównie i zasadniczo na wykorzystaniu bryły budynku jako całości, do odbioru i magazynowania przejściowego ciepła słonecznego za pomocą paneli solarnych różnego typu i o różnych możliwościach, stanowiących w sumie i ostateczności niezbędne elementy wykończeniowe fasad i dachów budynków - w wersji nawierzchniowej i odkrytej jako jeden z proponowanych systemów i wariantów technologii odbioru ciepła słonecznego z elewacji oraz dachu.


Natomiast w wersji podpowierzchniowej, ukrytej ALU Bed PANEL ® system paneli solarnych odbiera ciepła z dowolnej nasłonecznionej powierzchni ścian i fasady czy też elewacji budynku czyniąc go niskoinwestycyjnym w porównaniu z systemem nawierzchniowym.

Podobnie działa system odbioru ciepła z dachu, generalnie jako ukryty pod poszyciem czy to blachy czy też dachówki z reguły w układzie horyzontalnym meandra przewodów rurowych umieszczonych w typowych lub aluminiowych łatach dachowych zaś w wersji nawierzchniowej pokryć w postaci dachowych paneli ALU Roof jako wertykalny w układzie meandra umieszczonego w łożu tych paneli.

Wszystkie rozwiązania tworzące technologię i jej poszczególne systemy dedykowane są do najnowszego polskiego systemu HCA.

Wyciąg i fragmenty z opisu patentowego
na "Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających" - stan techniki ze zgłoszenia wynalazku 26.03.2018 r.


Tak proponowany sposób łączenia paneli może i rozwiązuje dotychczasowy dla nich problem ich łączenia za pomocą opisanych i uszeregowanych czynności łączenia, na jednym uniwersalnym i spinającym je łożu nośnym sprzęgającym.

Tak proponowany sposób łączenia paneli na/i/ wraz z łożem nośnym sprzęgającym jako całość wynalazków, rozwiązuje dotychczasowy problem pełnego zakrycia, krycia i ukrycia dla oczu kolan pętli meandra przewodów rurowych grzewczych oraz meandra przewodów grzewczych elektrycznych.

Tak proponowane łoże nośne sprzęgające o funkcji sprzęgu, montażowej i nośnej dla przewodów rurowych i grzewczych, pozwalające na zapięcie na nim w sposób trwały i skończony paneli grzewczo-chłodzących czy innego typu materiałów, rozwiązuje problem montażu oraz przewodnictwa fazowego w obu kierunkach a także samej konwekcji ciepła w przypadku paneli grzewczych.

Korzystne skutki z wynalazków, to w szczególności, uzyskanie znacznych efektów i wymiernych uzysków energetycznych w postaci niższych kosztów eksploatacyjnych ogrzewania, chłodzenia lub absorpcji czy akumulacji ciepła poprzez szybszą i bezpośrednią emisję ciepła do otoczenia oraz mniejsze zapotrzebowanie na czynnik grzewczy w systemach ogrzewania a także niższe koszty inwestycji przymusowych poprzez zdefiniowany, prosty i szybki montaż.

Wynalazki mogą znaleźć zastosowanie w ogrzewnictwie, chłodnictwie oraz budownictwie dla powszechnych i podstawowych potrzeb człowieka jako nowe rodzaje ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń czy też absorpcji i akumulacji ciepła słonecznego z dachów i fasad budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Wynalazki tworzące technologię i jej wybrane sytemy w sposobach i urządzeniach

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach - najnowsze wynalazki z 2018 roku Kramarz Polska ... wiecejŁata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - najnowszy wynalazek z 2018 roku Kramarz Polska ... więcejWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - najnowszy wynalazek z 2018 roku Kramarz Polska ... więcej
Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego - wynalazek z 2018 roku Kramarz Polska ... więcejPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - najnowszy wynalazek z 2018 roku Kramarz Polska ... więcejPanel absorbujący grzewczo-kumulujący - najnowszy wynalazek z 2018 roku Kramarz Polska ... więcej

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Najnowsze Świadectwa i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych do prac B+R

Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - wzór przemysłowy dedykowny do systemu HCA Kramarz Polska ... zobacz Świadectwo i Prawo NR 25492Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - wzór przemysłowy dedykowny do systemu HCA Kramarz Polska ... zobacz Świadectwo i Prawo NR 25046Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - wzór przemysłowy dedykowny do systemu HCA Kramarz Polska ... zobacz Świadectwo i Prawo NR 23222

...

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2020

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i akumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko te zgłoszenia wynalazków z 2018 i 2019 roku, których zadaniem jest nie tylko poszerzenie i utrwalenia obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie oraz komercjalizacja i wdrożenia do masowej produkcji przez ewentualnych licencjobiorców w drodze dokonanej, transferu technologii z poszczególnych praw własności intelektualnej do i dla konkretnego podmiotu ...

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

OFERTA TRANSFERU TECHNOLOGI ... ogólnodstępna w sieci do 31.05.2020r.

OFERTA TRANSFERU TECHNOLOGI ... ogólnodstępna w sieci do 31.03.2020r.

Słowne znaki towarowe do ochrony paneli, systemów i technologii odbioru i uzysku

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® - znak towarowy słowny UE na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo Rejestracji znaku UEPanel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® - znak towarowy słowny na rzecz KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo Ochronne R.318603Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® - znak towarowy słowny na rzecz Kramarz Polska ... zobacz Decyzję UPRP

...

Zobacz inne - Prawa Ochronne na zarejestrowane znaki towarowe na rzecz Kramarz

R w kółku - oznaczenie zarejestrowanego znaku towarowego ... zobacz więcej

Zarejestrowane i wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i 27 krajów w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA oraz wskazanych z nazwy i adresów siedziby podmiotów, które mają licencję i zgodę na posługiwanie się znakiem … więcej znaków towarowych

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

Zobacz też ... licencje gotowe do udostępnień pod Programy UE i RP Czysta Energia

Niskoemisyjne technologie oraz systemy grzewcze HCA KRAMARZ POLSKA ... wiecej

NA Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA, które

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA

Nowa niskotemperaturowa i niskoemisyjna, płaszczyznowa technologia ogrzewania

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Polska technologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,  panelem grzewczo-chłodzącym - B+R KRAMARZ POLSKA ® … więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa

Polska technologia ogrzewania niskotemperaturowego
panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu
pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik
z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów
emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana w światowym
stanie techniki kilku patentami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi RP i UE

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ® (słowny RP)

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® (słowny RP)

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® (słowny UE)

Nowa technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Polska technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku - B+R KRAMARZ POLSKA ® … więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła
z wentylacji wnętrz oraz spalin kominowych


Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min.
opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia.
opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa.

Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła spalin i
ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń.

Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do
wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione
powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych
samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte

Nowa technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowo - przemysłowych

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Polska technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowych i przemysłowych - B+R KRAMARZ POLSKA ® … więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu
ciepła traconego i zrzutowego ścieków


Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków -
konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK
opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo
odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej
ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny
przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju.

Najnowsze wynalazki i wzory przemysłowe w jej zakresie to, między innymi:

Kaskadowy spiralny absorber ciepła oraz Wieloblokowy akumulator ciepła


Nowa technologia akumulacji i gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Polska technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - B+R KRAMARZ POLSKA ® … więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Akumulacji i magazynowania energii cieplnej

Technologia gromadzenia i magazynowania
energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku
w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także
samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne
to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty
eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników.

Absorbery ciepła (ze ścieku, spalin, słońca, rozkładu materii)
Akumulatory ciepła (wieloblokowy i kaskadowy, gruntowy zimny i ciepły)
Łaty dachowe + panele fasadowe absorbujące i akumulujące ciepło (sposoby)
Polski System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation) (sposoby +)

Nowa technologia recyklingu ciepła odpadowego, traconego i usuwanego z obiektu

opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowana w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępniana do stosowania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca stosowania, osoby, podmiotu lub organizacji

Polska technologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych - B+R KRAMARZ POLSKA ® … więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Recyklingu ciepła odpadowego i traconego

Technologie recyklingu ciepła
odpadowego technologicznego i
biologicznego ze ścieków i odpadów,
spalin i wentylacji przemysłowych oraz
domowych a także odbioru i akumulacji ciepła
naturalnego i promieniowania słonecznego, według
sposobów oraz rozwiązań patentowych KRAMARZ POLSKA,
sumująca wszystkie zebrane dotychczas doświadczenia twórcy w
obszarze prac badawczo-rozwojowych, wieńczonych powstaniem czysto
Polskich systemów ogrzewania, chłodzenia, absorpcji oraz akumulacji ciepła
na potrzeby podstawowe człowieka jako ich użytkownika oraz gospodarki kraju
pod nadaną nazwą: system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący HCA

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo stworzone, patentowane i testowane w Polsce w Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w Górach Izerskich pod nazwą Magdalena, przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej. Dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących ® oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE oraz Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® oznakowana znakami towarowymi RP czy w zakresie wyrobu Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® oznakowany znakiem towarowym RP wraz dalszymi znakami towarowymi jak niżej, w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które dotowało i udzieliło kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenie oraz wprowadzenie na rynek Polski i UE … zobacz licencje i znaki towarowe

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

Zobacz też czym jest Europejski Zielony Ład i z czego wynika konieczność realizacji

Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE oraz Polski wkład

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Zobacz też ... siedzibę i miejsce w mapach Google - dojazd i komunikacja z nami

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska ... zobacz w Google maps

KRAMARZ POLSKA to MARKA oraz Nowe Polskie Technologie

Niezależny ośrodek, park, organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie innowacji, której podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, tzw. B+R oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez transfer wiedzy i praw w postaci wartości niematerialnych i prawnych takich jak: technologie, patenty, wzory, know-how, prawa autorskie i B+R do przedsiębiorstw i podmiotów trzecich w drodze licencji przemysłowych i obiektowych.

Głównie w obszarze konstrukcji zespolonych, niskoemisyjnych technologii ogrzewania oraz systemów i urządzeń grzewczych HCA dla potrzeb technicznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wynikających tak z podstawowych potrzeb ludzkich.

Zielone technologie wpisane w Europejski Zielony Ład oraz Program Czyste Powietrze

Zobacz też ... kanał filmowy KRAMARZ POLSKA i filmy udostepnione przez twórcę

Kanał filmowy Kramarz Polska na YouTube ... zobacz

KRAMARZ POLSKA
Kanał filmowy twórcy i wynalazcy
prezentujący autorskie nagrania z obszaru
jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich a także budowy
Ośrodka Wypoczynku i Pracy Twórczej MAGDALENA na zboczu Sępiej Góry.

ALU Solar PANEL

Profile ALU oraz Prototyping 3D

Niskoemisyjne systemy grzewcze HCA

Wieszaki systemowe i wielofunkcyjne HCA

Polskie wynalazki oraz Patenty Kramarz Polska

Zobacz też ... najnowsze technologie przygotowane do udostepnień przez Ośrodek

TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA - TM ... więcej WNiP

...Technologie Kramarz Polska gotowe TRL do udostępnień i wdrożeń - transfer praw