Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nowa technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych 

Polskie Technologie Kramarz Polska  - Nowa Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska


POLSKIE TECHNOLOGIE HCA

Odzysk i recykling
ciepła traconego i zrzutowego ścieków


Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków -
konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK
opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo
odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej
ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny
przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju.

zobacz też - absorber ciepła zrzutowego ścieków

zobacz też - sposób i urządzenia do odzysku ciepła odpadowego ścieków

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo tworzone i patentowane w Polsce przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej - dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE czy też paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ALU Term oznakowanych znakami towarowymi RP albo Absorber ciepła i dalszymi w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA … zobacz

TRADEMARK - znaki towarowe więcej

Rys historyczny i początek naszych prac B+R w zakresie odzysku ciepła ze ścieków

W obecnej dobie, zbliżającego się szybkimi krokami kryzysu paliwowego i energetycznego myśl techniczna całego świata skupiła się na szukaniu rozwiązań, które mogłyby nie tylko zapobiec jego skutkom ale zdecydowanie ograniczyć do minimum zużycie paliw i energii dla wytwarzania ciepła na potrzeby człowieka i jego codziennych koniecznych czynności. Szacuje się, że w samej tylko Uni Europejskiej około 90 % całkowitej energii zużytej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych zużywane jest przez urządzenia, które nie konsumują tego ciepła do końca, mowa jest tu o 60 mln. zmywarek do naczyń, 240 mln. pralek automatycznych, 70 mln. pryszniców kabinowych oraz 150 mln. wanien kąpielowych a także 300 mln. zlewów komorowo-naczyniowych. Sam koszt wytworzenia energii cieplnej dla tych urządzeń jest wprost zastraszający jeżeli unaoczni się, że 50 % z niej po jej wykorzystaniu trafia jako odpad do typowej kanalizacji wraz z jej zrzutem w postaci ścieku z tych tylko urządzeń.

Europejskie prace badawcze, prowadzone przez stowarzyszenie Lowheat zaowocowały opracowaniem wymiennika, który ma w założeniach odzyskać 50 % energii zużytej do ogrzania wody co dałoby w skali Europy oszczędności rzędu 10 mld. kWh energii przy założeniu, że jej mieszkańcy instalowaliby wymiennik i oszczędzali w ten sposób około 1000 kWh rocznie. PERA the Innovation Company w ramach tego projektu opracowała wymiennik Warmit, który może odzyskać 50 % ciepła z wody zużytej pod prysznicem.

Daleko bardziej zaawansowane prace i postęp w tej dziedzinie, mocno zbliżony do naszych opracowań osiągnęły Stany Zjednoczone Ameryki, które problem i ogrom tych strat potraktowały kompleksowo a nie tylko fragmentarycznie i wycinkowo aczkolwiek w sposób mocno spóźniony bowiem nasze rozwiązania i opracowania powstałe już na przełomie wieku w latach 1999 - 2001, wyprzedziły znacznie obecny poziom ich wiedzy w tym temacie - pierwszeństwa konwencyjne naszych wynalazków datują się już od roku 2000 co pokazuje, że problem ten według nas istniał i był znany już dużo wcześniej nam, przywołując i cytując z opisu naszego Patentu PL 196379 B1, fragment odnoszący się do zastosowania jednego tylko z naszych wielu wynalazków w tym obszarze pt. Ściekowy absorber ciepła, że „Absorber może być montowany w instalacje istniejące i nowe budynków oraz poza nim w gruncie dla celu zastosowań powszechnych w gospodarstwach domowych i przemyśle dla potrzeb oszczędności energii oraz ochrony środowiska a także recyklingu ciepła w tym tworzenia nowych sposobów i metod pozyskania ciepła technologicznego oraz jego odzyskiwania z ciepła odpadowego ścieków domowych i przemysłowych”.

Opracowania amerykańskie skupiły się głównie na liniowym odbiorze ciepła ze ścieków transportowanych w znany, stary i tradycyjny sposób podczas gdy nasze zmierzają w kolejnych wynalazkach do początkowej selekcji cieplnej ścieku i jego rozdzielenia od ścieku zimnego a następnie jego wyhamowania i zatrzymania na czas odbioru z niego ciepła do samego końca a następnie jego oczyszczenie do poziomu wody przemysłowej a finalnie przed zrzutem resztek materialnych ścieku do jego końcowego uzdatnienia do poziomu czystej wody użytkowej - co poza dużo większym odbiorem i uzyskiem ciepła powoduje odbiór wody ze zrzucanego ścieku.

Dla porównania polskiej i amerykańskiej myśli technicznej w tym obszarze wskazane jest porównanie i wykazanie różnic w obu odrębnych podejściach do tematu odzysku ciepła ze ścieków - amerykanie a konkretnie DOE Inventions w ramach programu finansowanego przez Departament of Energy opracowali proste urządzenie pod nazwą roboczą GFX do montażu na pionowych przewodach kanalizacyjnych w których kontaktowo za pomocą spirali owiniętej wokół rury kanalizacyjnej uzyskuje się częściowy odbiór tego ciepła, zaś sam pomysł urządzenia i jego działania wykorzystał opatentowane z resztą zjawisko biofilmu powstałe wewnątrz rur kanalizacyjnych, które spowalnia przepływ tego ścieku.

Nasze opatentowane rozwiązanie w odróżnieniu od GFX, oparte zostało natomiast na mechanicznym i wymuszonym spowolnienieniu przepływu tego ścieku a nawet jego stopowaniu na czas pełnego odbioru wynalazkiem PL 345442 który tworzy między innymi sam sposób odbioru tego ciepła jego kumulacji oraz dalszych oczyszczania i uzdatniania wody odebranej ze ścieku co wyprzedza całą amerykańską myśl o dobrych parę kroków w tym obszarze wiedzy i technologii tematycznej.

Potwierdzone badania GFX przez Pensylwania Power and Ligot wykazały bardzo dużą przydatność tego urządzenia gdzie oszczędności sięgnęły 800 - 2300 kWh w skali roku co tylko dowodzi konieczności takich prac oraz zastosowania ich efektów w gospodarce nie tylko USA i UE ale i Polsce, która nie jest ani bogata ani oszczędna ani rozwinięta.

Innym z kierunków poszukiwania i realizacji technologii odzysku ciepła ze ścieków jest wykorzystanie dużych wymiennikowi oraz pomp ciepła, które między innymi testowane są w ramach różnych badań i programów w europejskiej Szwajcarii gdzie już w latach 80 z mizernym skutkiem próbowano pozyskać ciepło ze ścieków do ogrzewania mieszkań obecnie program ten jest wznawiany i testowany w oparciu o bardziej sprawne i wydajne pompy ciepła - jednakże odzyskiwanie ciepła z kanalizacji tą metodą i dla tych potrzeb wiąże się zawsze z koniecznością istnienia dużej infrastruktury mieszkalnej, ogromnych i kosztownych oraz czasochłonnych inwestycji.

Nasza technologia, uwzględnia wszystkie negatywne aspekty rozwiązań amerykańskich i europejskich co oznacza, że może być stosowana z powodzeniem zarówno w obszarze micro jak i macro albowiem urządzenia według wynalazków można zastosować tak w całym osiedlu, budynku jak i samym mieszkaniu - podstawowy absorber ( x ) to urządzenie do odbioru liniowego ciepła przepływającego przezeń ścieku i jego zwrot bezpośredni do urządzenia wytwarzającego ciepłą wodę użytkową bądź zwrot wprost do instalacji wody ciepłej albo i zimnej - zapewniony monostrukturą wysokoprzewodzącą ciepło z którego w całości wykonany jest absorber oraz jego wielofunkcyjnością działania a takżę prostotą budowy i samego montażu.

Budowa i zasada działania absorbera ( x ) sprowadza się do małogabarytowego, prostego urządzania w postaci jednorodnego bloku z odpowiedniego stopu aluminium, który można umieścić w dowolnym miejscu ściany czy posadzki korzystnie za urządzeniem czy wieloma z których następuje zrzut ścieku tak aby optymalnie blisko przepuścić przez niego instalację zrzutu ścieku oraz przewody instalacyjne zasilające urządzenia grzewcze lub doprowadzające wodę ciepłą albo i zimną - ten zaś zapewnia stałą możliwość dowolnego konfigurowania, włączania i wyłączania z jego obiegu instalacji odbierającej to ciepło co czyni z niego urządzenie o bardzo wysokiej sprawności - sprawności dużo wyższej od w/w rozwiązań USA i UK.

Sama struktura stopu aluminium użytego do jego produkcji oraz sposób łączenia dwóch podstawowych komponentów jest przedmiotem odrębnego opracowania, które nie sposób omawiać na obecnym etapie ujawnień naszej technologii, dość wspomnieć, że odpowiedni profil o odpowiednim składzie i fakturze dla naszego absorbera jest możliwy do wykonania przez nasz rodzimy przemysł, konkretnie Grupę Kęty SA.

Jednakże mając na uwadze, że każdy odbiór liniowy ciepła nawet najbardziej sprawnym urządzeniem może co najwyżej doprowadzić i osiągnąć zmieszanie temperatur obu tych środowisk (ciepłego ścieku i zimnej wody zasilającej) a w jego efekcie uzysk częściowy oraz dalsze straty w postaci nie do końca odebranego ciepła jak to ma też miejsce w obu prezentowanych rozwiązaniach USA i UK - opracowano zatem, daleko idące rozwiązania, których efektem jest odbiór całościowy ciepła ścieku oraz dalszy jego przerób służący odzyskaniu i pozyskaniu z niego wody czystej użytkowej.

Nasz wynalazek PL345442 pod tytułem : Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków oraz kolejne, ujawniane w ostatnich latach, rozwiązują ostatecznie problem końcowego odzysku ciepła ze ścieków i jego wykorzystania przez nasze systemy plus.

Natomiast najnowsze wynalazki z 2018 roku sumujące zebrane doświadczenia, pt. "Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła" stanowiące w sobie akumulator i magazyn ciepła, zdolny odebrać i zakumulować ciepło zrzucanego ścieku do temperatury jego zrzutu można uznać za wieńczące polskie prace badawczo-rozwojowe nad tego typu sposobami i urządzeniami - wpisanymi jako kaskadowy absorber ciepła wraz z innymi wynalazkami w całość polskiego systemu HCA i samego odbioru ciepła ze ścieków szarych, popłuczyn basenowych, myjni samochodowych i innych.

Zobacz … System HCA i opracowania w PDF

Zobacz także ... Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej

Patenty, Dowody pierwszeństwa i Prawa ochronne własności intelektualnej ... więcej

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

Dokument Patentowy i PATENT NR 198134

Dokument Patentowy i PATENT NR 196379

Patenty Pierwszeństwa i Prawa Ochronne Kramarz PolskaInnowacje ... produktowe, procesowe i technologiczne tworzące nasze systemy plus

ochrony środowiska i powietrza poprzez recykling ciepła i zwrotne wykorzystanie energii cieplnej, zrzutowej i odpadowej do ogrzewania

Systemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła
powstałe w wyniku prac B+R - to między innymi:

POLPANEL, ALTERPANEL i HCA
oparte na wynalazkach i wzorach dotyczących
głównie paneli wielofunkcyjnych oraz absorberów ciepła
dzielone zasadniczo w zakresie paneli tak wewnętrznych jak
i zewnętrznych na nawierzchniowe jako wykończeniowe i ukryte
jako niewidoczne w strukturze budynku wśród których można wyodrębnić
takie które poza funkcją grzewczą służą do absorpcji ciepła słonecznego dla
celów grzewczych, wytwarzania energii oraz kumulacji energii cieplnej w nich.

Dalszy ich podział w zakresie zastosowań zewnętrznych nawierzchniowych to panele
mobilne dachowe i fasadowe do budowy systemów fasadowych różnego typu i rodzaju.

Systemy recyklingu ciepła i zwrotnego wykorzystania energii cieplnej Kramarz Polska ... więcej

Systemy recykling ciepła KRAMARZ POLSKA

W swej istocie sprowadzają się generalnie do ograniczenia emisji ciepła do atmosfery w tym ciepła technologicznego wszelkich procesów spalania oraz ciepła biologicznego wytwarzanego przez ludzi, zwierzęta, bakterie i drobnoustroje a także ciepła naturalnego słońca, które pochłania i przyjmuje płaszcz ziemi ( grunt, skała i woda ) poprzez jego odbiór i odzysk, zatrzymanie i kumulację do ponownego wykorzystania w odpowiednim okresie.

Stworzony od podstaw system HCA ... to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii.

Systemy akumulacji ciepła w masie X oraz akumulatory ciepła Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R
nad gromadzeniem energii cieplnej za
pomocą naszych paneli, absorberów i akumulatorów

Zainicjowane pierwszymi wynalazkami
z 2009 roku w zakresie modułów akumulatora
ciepła w dwóch wersjach rozwojowych oraz samego
sposobu ogrzewania i odbioru ciepła za pomocą naszych paneli

W wyniku, których to prac powstały obecnie
patentowane rozwiązania z przejściowymi magazynami
ciepła kumulowanego na potrzeby nocne i dni bezsłonecznych.

Akumulatory: zimny i ciepły akumulator ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła

Zobacz też ... nasze wynalazki w zakresie absorpcji oraz odzysku ciepła zrzutowego

z roku 2018 w zakresie sposobów i urządzeń do pozyskiwania wolnej i czystej energii cieplnej z nasłonecznionych części dachów lub fasad oraz odzysku ciepła traconego ścieków a także budowy kominów wentylacyjnych i spalinowych do odbioru ciepła usuwanego przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi budynków - dedykowane także wraz z innymi starszymi wynalazkami do systemu HCA.

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.

Wynalazek z 2018r. Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła ... więcejWynalazek z 2018r. Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcejWynalazek z 2018r. Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa ... więcej

...

Zobacz także ... Polska technologia ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego

Polska technologia ogrzewania płaszczyznowego - niskotemeraturowa panelem grzewczo-chłodzącym ... wiecej

POLSKA TECHNOLOGIA
Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -
niskotemperaturowa panelem grzewczo-chłodzącym


Polska technologia ogrzewania niskotemperaturowego
panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu
pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik
z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów
emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana w światowym
stanie techniki kilku patentami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi UE i RP

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ®


Zobacz też ... Znak towarowy i harmonogram prac B+R do - HCA to czyste powietrze

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń praw, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych i licencji

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny i opis prac B+R ... więcej


w nazwach i oznaczeniach wykazanych HCA to czyste powietrze i innych w zakresie system grzewczo-chłodzący a zwłaszcza wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz panel grzewczo-chłodzący ALU Term a także Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm i ich moduły ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, ALU-Solar PANEL, ALU-Profil PANEL czy też Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący i inne powstałe w wyniku prac B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA oznaczonych jako Projekt POLPANEL oraz Projekt ALTERPANEL a także Projekt HCA system które łącznie tworzą strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL oraz sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL a także najnowsze kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL realizowane systemem profili aluminiowych POLPANEL ALU system spod znaku i marki POLPANEL oraz KRAMARZ POLSKA wymagają bezwzględnie udzielenia i zgody LICENCJA KRAMARZ POLSKA na ich użycie i wykorzystanie w jakimkolwiek celu pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa autorskiego, prawa przemysłowego, prawa unijnego oraz międzynarodowego w zakresie wskazanej na tej stronie i w bazach własności intelektualnej KRAMARZ POLSKA

LICENCJE ... zobacz przykład licencji z lat ubiegłych udzielone pod programy POIG

Licencja Kramarz Polska na rzecz BAUMIT ... więcejLicencja Kramarz Polska na rzecz INTEGER pl SA ... więcejLicencja Kramarz Polska na rzecz BAUMIT ... więcej

...

Zobacz też ... inne Świadectwa i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych do HCA

ustalone i uzyskane przez KRAMARZ Józef POLSKA w zakresie ochrony praw autorskich i przemysłowych tworzących systemy HCA czy inne w ramach realizowanych i koordynowanych przez autora Projektów w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa z rejestracji na terytorium RP do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego z wzoru przemysłowego KRAMARZ Józef POLSKA

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - PRAWO z REJESTRACJI NR 23222 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 24759 KRAMARZ POLSKA

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 24815 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25045 KRAMARZ POLSKA

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 25046 KRAMARZ POLSKA

Łata absorbująca ciepło - PRAWO z REJESTRACJI NR 25052 KRAMARZ POLSKA

Zobacz .... system grzewczo-chłodzący POLPANEL i rodzaje ogrzewania POLPANEL

TM - Projekt POLPANEL

Projekt i system POLPANEL część I

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcej


Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz użytkowych i spalin kominowych

Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz użytkowych i spalin kominowych Kramarz Polska ... więcej


Odzysk i recykling
ciepła z wentylacji i spalin kominowych


Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min.
opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia.
opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa.

Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła spalin i
ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń.

Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do
wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione
powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych
samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte.

Technologie recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych

Technologie recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych Kramarz Polska ... więcejRECYKLING CIEPŁA

Technologie recyklingu ciepła
odpadowego technologicznego i
biologicznego ze ścieków i odpadów,
spalin i wentylacji przemysłowych oraz
domowych a także odbioru i kumulacji ciepła
naturalnego słońca i promieniowania słonecznego ...

według i za pomocą rozwiązań patentowanych przez KRAMARZ POLSKA
Zobacz też ... Prawa Ochronne na zarejestrowane znaki towarowe na rzecz Kramarz

wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA

Znak towarowy "POLPANEL" R.223927 - PRAWO OCHRONNE NR 223927

Znak towarowy "ALU-Therm PANEL" R.293895 - PRAWO OCHRONNE NR 293895

Znak towarowy "Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący" R.294226 - PRAWO OCHRONNE NR 294226

Znak towarowy "ALU-PANEL" R.294800 - PRAWO OCHRONNE NR 294800

Znak towarowy "ALU-Bed PANEL" R.294801 - PRAWO OCHRONNE NR 294801

Znak towarowy "ART-RAM" R.312970 - PRAWO OCHRONNE NR 312970

Znak towarowy "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" R.314081 - PRAWO OCHRONNE NR 314081

Znak towarowy "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" R.318602 - PRAWO OCHRONNE NR 318602

Znak towarowy UE "wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący" R.016455404 - PRAWO OCHRONNE 016455404

Znak towarowy "panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term" R.318603 - PRAWO OCHRONNE NR 318603

Zobacz też ... siedzibę i miejsce w mapach Google - dojazd i komunikacja z nami

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w mapach Google ... zobacz i ustal trasę dojazdu

KRAMARZ POLSKA to MARKA oraz Nowe Polskie Technologie

Niezależny ośrodek, park, organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie innowacji, której podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, tzw. B+R oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez transfer wiedzy i praw w postaci wartości niematerialnych i prawnych takich jak: technologie, patenty, wzory, know-how, prawa autorskie i B+R do przedsiębiorstw i podmiotów trzecich w drodze licencji przemysłowych i obiektowych.

Głównie w obszarze konstrukcji zespolonych, niskoemisyjnych technologii ogrzewania oraz systemów i urządzeń grzewczych HCA dla potrzeb technicznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Zielone technologie wpisane w Europejski Zielony Ład oraz Program Czyste Powietrze

Zobacz też ... czym jest Europejski Zielony Ład i z czego wynika jego konieczność

Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Zobacz też ... najnowsze technologie przygotowane do udostepnień przez Ośrodek

TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... wiecej

...Technologie Kramarz Polska gotowe TRL do udostępnień i wdrożeń - transfer praw