Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek do HCA 

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek 2018) - więcej ... POLPANEL HCA system

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

Panele energetyczne słoneczne
wielofunkcyjne zostały stworzone
do zastosowań w systemach POLPANEL,
ALTERPANEL i HCA (heating-cooling-absorbing system)

jako jeden z naszych absorberów w tym, min.

Słoneczny absorber ciepła (energetyczny)

pod nadaną nazwą i oznaczeniem dla tej grupy ALU-Solar PANEL

zobacz też ... znak towarowy ALU-Solar PANEL

zobacz też ... sprawozdanie UPRP z badania stanu techniki wynalazku P.424994

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku P.424994 [ WIPO ST 10/C PL424994 ]

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.424994

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.424994 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Decyzja UPRP o udzieleniu Patentu na wynalazek - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku WIPO ST 10/C PL424994 - "Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny" przez KRAMARZ POLSKA

Fragmenty z opisu wynalazku - wyciąg

Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych i dachowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej.

Znane są z polskiego opisu wynalazku PL336019 listwy charakterystyczne rurową kształtką umieszczona pomiędzy płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną przez którą przepływa medium ogrzewane lub chłodzone z zewnątrz. Znane są z polskiego opisu wynalazku PL341914 listwy wielofunkcyjne charakterystyczne tym, że na wąskim obrzeżu mocowane są przewody rurowe oraz przewody elektryczne grzejne. Znany jest z polskiego wynalazku PL200319 system wraz z urządzeniem do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem charakterystyczny złożonymi modułami paneli w których w układzie meandrowym rozprowadzono przewody rurowe grzewcze oraz elektryczne sterowane urządzeniem dla tworzenia odpowiednich sekwencji emisji ciepła. Znane są też z polskiego opisu wynalazku PL205160 listwy panelowe charakterystyczne wnęką, tunelem do transportu ciepłego lub zimnego powietrza.

Wszystkie te konstrukcje służą wewnętrznym potrzebom ogrzewania oraz chłodzenia a także wykończenia pomieszczeń. Celem wynalazku jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń ich twórcy w zakresie procesu emisji ciepła wewnątrz budynków w nowym odwróconym procesie jego absorbowania z otoczenia do wewnątrz przez dodatkowe zewnętrzne wykorzystanie przedmiotowych rozwiązań i zebranych doświadczeń w nowym zewnętrznym panelu energetycznym służącym do absorpcji termicznej, w tym: odbioru, kumulacji i pozyskiwania z promieniowania słonecznego ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w sposób niezakłócony, niezależny i dwutorowy przy wykorzystaniu nowych paneli i ich połączonego oraz zespolonego zastosowania w takim systemie absorpcji płaszczyznowej ciepła i promieniowania słonecznego przez nową budowę konstrukcyjną, wielofunkcyjnego energetycznego modułu panela alu.

Wynalazek nie ujawnia budowy nowych modułów ceramicznych w tym zastosowanego modułu fotowoltaicznego (z) oraz modułu termicznego (y) a także budowy, przeznaczenia, zastosowania i stosowania nowego rodzaju łoża nośnego (v) z uwagi na ich niejawne sposoby stosowania i zastosowań, budowę i skład na dzień zgłoszenia wynalazku, które zostaną ujawniane przez ich twórcę w odrębnych zgłoszeń patentowych.

Panelami według wynalazku, można wykładać w sposób połączony na łożach nośnych przewodów rurowych, całe fragmenty i pola ścian fasadowych czy też elewacji i dachów, tworząc nimi wielkopłaszczyznowy system absorpcji ciepła za pomocą jednego przewodu rurowego tworzącego tak w tym polu jednolity i ciągły układ meandrowy o jednej końcówce wlotowej i jednej wylotowej bez żadnych złączy i połączeń na długości meandra do 200 metrów bieżących.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu według opracowanego wynalazku, będzie w szczególności możliwe uzyskanie znacznych efektów i wymiernych uzysków energetycznych w postaci darmowej energii cieplnej oraz elektrycznej a także efekt końcowy w postaci dokonanej jako inwestycji przymusowej, wykończenia części nasłonecznionych fasad, elewacji i dachów obiektów użytkowych.

Wynalazek uczestniczy i znajdzie zastosowanie w autorskich systemach nawierzchniowych, liniowych jego twórcy: POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w tym zwłaszcza tych, które dotyczą budowy systemów fasadowo-elewacyjnych z profili aluminiowych ALU PANEL oraz BED PANEL z których to z tym wynalazkiem, możliwa będzie konfiguracja takich systemów twórcy wynalazku, jak wymienione niżej: .....

Wynalazek opracowano w ramach długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli wielofunkcyjnych grzewczo-chłodzących dla i do jego nowych ulepszonych i udoskonalonych zastosowań absorpcyjno-pochłaniających w budownictwie i ogrzewnictwie plus pozyskiwania wolnej energii a także dla podstawowych potrzeb człowieka pod nadaną nazwą i oznaczeniem jednostki modułu panela jako ALU-Solar PANEL lub ALU-Volt PANEL w zależności od wersji zastosowanych modułów płyty ceramicznej oraz jednostki i modułu łoża nośnego ALU-Bed PANEL.

...

Graficzne, opisowe i tytułowe oznakowanie prac B+R - wynalazki i wzory od 1992r.

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające (wynalazeki 2018) - KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKA

...

Ulotki i foldery obrazujące zakres prac badawczo-rozwojowych i praw z lat w PDF

Technologia oraz uruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących i wdrożenie do produkcji grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - ulotka z 2010r. w PDFUruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących i wdrożenie do produkcji grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - ulotka z 2011r. w PDFTRL oraz uruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących i wdrożenie do produkcji grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - ulotka z 2013r. w PDFALU-PANEL znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA - ulotka z 2017r. w PDFMarka i znaki towarowe KRAMARZ POLSKA - ulotka z 2018r. w PDFWynalazki „Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające” - ulotka z 2018r. w PDF

Znaki towarowe słowne do oznaczenia praw, prac B+R, know-how, TRL i licencji

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKAPOLPANELLICENCJA KRAMARZ POLSKA

Znaki towarowe słowno-graficzne do oznaczania praw, prac B+R, systemów i paneli

POLPANEL ALU systemALU system cassette-composite PANELALU spoon-click PANEL

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i oznaczeń

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Natomiast sam sprzęg „spoon-click” zastosowany w najnowszych rozwiązaniach systemowych i modułowych paneli zarówno do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych ma zapewnić i usprawnić ich zdefiniowany montaż oraz demontaż tak w układach poziomych liniowych jak i pionowych liniowych czy też krzyżowych w dowolnym układzie i układach mieszanych pętli meandra grzewczego lub chłodzącego albo absorbującego na odcinku do 200 mb bez cięć i połączeń w polu ściany, fasady czy podłogi.

Spoon-click w wersjach rozwojowych paneli kasetowych oraz wielofunkcyjnej kasety panela do połączeń kompozytowych z dowolnym materiałem w układach poziomych i pionowych ma dodatkowo zapewnić stały dostęp użytkownika, serwisu do wnętrza kasety i panela.

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Wynalazki Kramarz - Graficzne, opisowy i tytułowe oznakowanie wynalazków KRAMARZ Józef POLSKAPatenty Kramarz - Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej KRAMARZ Józef POLSKAZnaki towarowe Kramarz (Trademark) - Znaki towarowe słowne, słowno-graficzne, graficzne i logotypy KRAMARZ Józef POLSKAAbsorbery Kramarz - absorbery ciepła z różnego środowiska - spalinowy, ściekowy, dachowy, kaskadowy, słoneczny, płaszczyznowy, kumulacyjny itd. KRAMARZ Józef POLSKASystemy Kramarz - ogrzewania i absorpcji ciepła - nawierzchniowe i ukryte, fasadowe i dachowe KRAMARZ Józef POLSKAFoldery Kramarz - Opracowania, ulotki, foldery i inne opublikowane materiały z prac badawczo-rozwojowych KRAMARZ Józef POLSKA w PDFZobacz też ... filmy w sieci z danymi z baz wynalazków oraz wyszukiwania w sieci