Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

TM - znak towarowy słowno-graficzny - HCA to czyste powietrze 

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej w PDF


Znak towarowy słowno-graficzny do Projektu HCA system

HCA to czyste powietrze

Zgłoszenie do UPRP z dnia 24.08.2018r.
zarejestrowane tak pod numerem Z.489658
przez oraz na rzecz autora i koordynatora tegoż
Projektu HCA system, KRAMARZ Józef POLSKA

zobacz też ... Projekty realizowane

zobacz też ... Projekt czyste POWIETRZE

zobacz też ... Decyzję UPRP o udzieleniu ochrony

Potwierdzenie zgłoszenia TM do UPRP z dnia 24.08.2018r. pod numerem Z.489658

Znak towarowy słowno-graficzny "HCA to czyste powietrze" zgłoszony przez Kramarz Józef Polska

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.489658

Projekt HCA ... więcej

Dokumentacja zgłoszeniowa i opisowa znaku z przykładu w zakresie systemu HCA

Opis znaku towarowego słowno-graficznego:

Znak towarowy słowno – graficzny składa się z nazwy HCA to czyste powietrze osadzonej w grafice w kolorach białym, szarym, czerwonym, zielonym i niebieskim jak w rysunku i obrazie poniżej, charakteryzującej i przedstawiającej skośną szachownicę złożoną z 12 pól w kształcie rombu. Przeznaczony jest głównie do oznakowania nowego systemu HCA w zakresie nowych wyrobów i usług dotyczących systemów ogrzewania, chłodzenia i absorpcji, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła za pomocą paneli wielofunkcyjnych ALU, absorberów ciepła oraz akumulatorów ciepła, nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji i usług oraz prac B+R w zakresie systemów ogrzewania, chłodzenia i absorpcji płaszczyznowej w układach wewnętrznych i zewnętrznych.

W szczególności na towary i usługi w klasach:

Klasa 06


Listwy metalowe, Profile aluminiowe, Aluminium profilowane wytłaczane, Elementy wyciskanego aluminium, Termoizolowane profile metalowe, Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, Profile z metalu na drzwi, Boazeria metalowa, Fasady metalowe, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Deski dachowe z metalu, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Folia aluminiowa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,

Klasa 11

Ogrzewanie podłogowe, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Piece słoneczne, Panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Akumulatory ciepła, Urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, Systemy chłodzące do lodowisk, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Instalacje grzewcze, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze zamontowane w oknach, Instalacje filtrujące powietrze, Instalacje nawilżające powietrze, Urządzenia oczyszczające powietrze, Umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, Urządzenia ogrzewające wykorzystujące spalanie katalityczne, Filtry powietrza, Filtry ścieków, Filtry kurzu, Elektrostatyczne filtry powietrza, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Filtry do wody, Filtry do instalacji przemysłowych, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),

Klasa 42

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Ocena zagrożeń środowiskowych, Pomiary środowiskowe,

Klasa 45

Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, Licencjonowanie własności przemysłowej, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie,

Grafika znaku

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do systemu HCA ... więcej


Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - ogrzewanie i kumulacja ciepła

W 1999 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.336019 "Termiczna listwa panelowa" w którym ujawniono pierwszy raz mocowanie przewodów grzewczo-chłodzących o różnym przekroju w panelach ściennych wyposażonych w aluminiową płytę grzewczą oddającą ciepło czynnika termodynamicznego.

Zobacz opis patentowy PL 193961 w PDF

W 2000 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.341914 "Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy" który ujawniał brzegowe mocowanie przewodów grzewczo-chłodzących oraz elektrycznych kabli grzewczych w wąskiej strefie brzegowej łączenia paneli podłogowych i ściennych gotowych paneli aluminiowych … cyt. wyciąg ze zgłoszenia P.341914

"Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy może mieć zastosowanie do ogrzewania wodnego, elektrycznego i wodno-elektrycznego, przy jednoczesnym spełnianiu funkcji wykończonej podłogi pomieszczeń użytkowych, mieszkalnych, biurowych, hotelowych i innych."

"Rozwiązanie to w tym wariancie pozwala na użycie niskotemperaturowych źródeł ciepła i w pełni efektywne, szybkie ich wykorzystanie: kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne wytwarzające czynnik grzewczy o temperaturze rzędu 30-40 stopni Celsjusza."

Zobacz opis patentowy PL 196383 w PDF

W 2001 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.346435 "System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem" w którym ujawniono zalety ekonomiczne tego rodzaju ogrzewania płaszczyznowego oraz wpływ ujemny na emisję spalin do atmosfery poprzez znaczącą redukcję i obniżenie zapotrzebowania oraz temperatur czynnika grzewczego … cytując, wyciąg ze zgłoszenia P.346435

"System i urządzenie może mieć powszechne zastosowanie w ogrzewnictwie i budownictwie zwłaszcza energooszczędnym, autonomicznym i pasywnym bowiem tworzy rodzaj nowego ogrzewania płaszczyznowego o regulowanej w czasie powierzchni grzewczej grzejnika zasilanego w rozlicznych przykładach wykonania niskotemperaturowym czynnikiem grzewczym na poziomie plus lub minus 20 stopni Celsjusza, pochodzącego dodatkowo z odzysku i recyklingu ciepła wewnętrznego budynku lub dostarczonego z zewnątrz z urządzeń wytwarzających lub pozyskujących czynnik o tej temperaturze z wody, ziemi i powietrza lub stałych procesów chemicznych i fizycznych przebiegających w naszej naturze na co dzień."

Zobacz opis patentowy PL 200319 w PDF

W 2007 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.382880 "Powietrzno-termiczna listwa panelowa" w którym ujawniono zastosowanie i wykorzystanie trzeciego czynnika termodynamiczny w tego typu panelach i ogrzewaniu za pomocą kanałowej transmisji ogrzanego lub schłodzonego powietrza … cyt. wyciąg ze zgłoszenia P.382880

"Znane są z polskiego opisu wynalazku PL 336019 listwy wewnątrz których znajduje się rurowa kształtka umieszczona pomiędzy płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną przez którą przepływa medium ogrzewane lub chłodzone z zewnątrz. Znane są z polskiego opisu wynalazku PL 341914 listwy wielofunkcyjne w których na wąskim obrzeżu mocowane są przewody rurowe oraz przewody elektryczne grzejne. Oba te rozwiązania w swej konstrukcji oraz zespoleniu na polu tak ściany jak i podłogi mogą wykorzystywać wyłącznie czynnik roboczy w postaci medium i prądu lub obu. Nadto, oba te rozwiązania w przypadku braków, zaników czynnika roboczego stają się bezużyteczne co rodzi nowy cel ich dalszego wykorzystania przy zastosowaniu innego czynnika"

"Listwami według wynalazku można wykładać całe powierzchnie ścian, podłóg, sufitów lub ich części w zależności od wymogów klimatycznych oraz potrzeb cieplnych ich potencjalnych użytkowników w miejsce istniejących systemów grzewczo-chłodzących lub dodatkowo do nich dla uzyskania dodatkowego efektu wykończenia pomieszczeń. Wynalazek stanowi udział i tworzy nowe sposoby montażu, mocowania oraz zmiany pokryć jednostki i modułu panela w postaci listwy ściennej lub podłogowej a także ma za zadanie wspierać i rozwijać „nową technologię produkcji innowacyjnych okładzin ściennych i podłogowych grzewczo-chłodzących typu panel” o nazwie POLPANEL."

Zobacz opis patentowy PL 205160 w PDF

W 2008 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.384253 "Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy" w którym ujawniono proces technologiczny produkcji i zespolenia kompozytów (grzewczych, izolacyjnych, akustycznych i wykończeniowych) w jednym skończonym i krótkotrwałym cyklu roboczym, którego efektem jest postać gotowego panela o funkcji i cechach grzewczych, izolacji termicznej i akustycznej oraz wykończenia ścian i przegród wewnętrznych budynku … cyt. wyciąg z wynalazku P.384253

"Sposób i wyrób może mieć powszechne zastosowanie w produkcji wyrobów do wykończenia wnętrz i ich ogrzewania, chłodzenia, izolowania termicznie oraz akustycznie a także wygłuszania w obu kierunkach ścian, podłóg oraz sufitów a ostatecznie wnosić wkład i udział w tworzenie nowych technologii dla potrzeb budownictwa, ogrzewnictwa, chłodnictwa oraz wzornictwa użytkowego i przemysłowego."

W 2008 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.384272 "Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz układ wężownicy splecionej" w którym ujawniono sposób ułożenia wężownicy meandra, tak aby w jednokierunkowym przepływie czynnika oddać nią i rozłożyć równomiernie temperaturę w polu ścian, podłóg czy sufitów złożonych z modułów panela … cyt. wyciąg z wynalazku P.384272

"Wynalazek może mieć powszechne zastosowanie w nowych rodzajach oraz układach wykończenia, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń ALTERPANEL i POLPANEL stworzonych na potrzeby człowieka i rynku, odnowy i wymiany systemów grzewczych na bardziej ekonomiczne i energooszczędne a także recyklingu całości jego komponentów oraz samej ochrony środowiska w tym przyczynienia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery z uwagi na użycie i wykorzystanie niskotemperaturowego czynnika oraz żródeł alternatywnych jego wytworzenia w miejsce powszechnie znanych i kopalnych."

W 2009 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.388048 "Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych" ujawniający istotę sposobu odbioru, kumulacji i zwrotu energii cieplnej obiektów polegającą na tym, że wszystkie powierzchnie zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne ścian oraz dachów budynku a także stropów oddają poprzez meandrowy system rur umieszczonych w panelach lub bezpośrednio w nich w układzie pionowym, poziomym, ukośnym lub krzyżowo mieszanym poprzez czynnik termodynamiczny o niskiej temperaturze krzepnięcia, ciepło odebrane z nich do zewnętrznego zbiornika wodnego lub wewnętrznej wymiennikowni z których to ciepło zgromadzone w nich poprzez centralę zaworów automatycznych, transportowane jest do urządzeń wewnętrznych budynku oraz powierzchni wewnętrznych o charakterze grzewczo-chłodzącym a także środkowych spełniających rolę bariery termicznej obiektu o stałej 10 stopniowej temperaturze w skali C … cyt. wyciąg z wynalazku P.388048

"Innymi słowy znany w naturze proces odbioru za pomocą lustra wody i kumulacji ciepła w głębinach i dolnych warstwach, nawierzchniowych zbiorników wodnych jak stawy, jeziora, morza i oceany został przekształcony i zmieniony za pomocą trzywarstwowej sieci połączeń meandrowych transportujących ciepło obiektów z wnętrza oraz powierzchni nagrzanych do zewnętrznego zakrytego i izolowanego przez naturę zbiornika podziemnego lub wewnętrznej wymiennikowni w sposób porównywalny do krwioobiegu obiektu w wersji trzykrotnie zadaniowej odbioru, kumulacji i zwrotu tego ciepła w tego rodzaju obiektach naziemnych."

"Sposób według wynalazku może mieć powszechne zastosowanie w budownictwie dla potrzeb oszczędności energii oraz wykorzystania a także recyklingu ciepła wytworzonego przez budynek oraz samą naturę."

W 2009 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.403487 "Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych w którym ujawniono dwa rodzaje akumulatorów ciepła i sposoby współdziałania i współpracy z wyżej wymienionym sposobem według wynalazku P.388040 … cyt. wyciąg z wynalazku P.403487

"Przedmiotem wynalazku jest moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych służący do pozyskiwania i gromadzenia w akumulatorach ciepłych (4) i akumulatorach zimnych (5) energii pozyskanej z promieniowania cieplnego Słońca przez powierzchnie (1) nasłonecznione budynku (8) i urządzenia zewnętrzne (w) oraz promieniowania cieplnego Ziemi (10) przez powierzchnie robocze wnęk modułów (6) z których poprzez centralę (7) następuje zwrot energii cieplnej do urządzeń budynku (x), (y) i (z) oraz bezpośredni do powierzchni (3) grzewczo-chłodzącej budynku oraz powierzchni środkowej (2) stanowiącej stałą barierę termiczną dla całości tak zintegrowanego systemu oraz obiektu."

W 2009 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.388988 "Sposób przenoszenie ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ciepło" w którym ujawniono sposób dwukrotnego lub większego przeformowania i zwiększenia powierzchni grzewczej rury wielowarstwowej … cyt. z wynalazku P.388988

"Istota sposobu polega na tym, że za pomocą nowego środka technicznego w postaci rury wielowarstwowej z warstwą przenoszącą ciepło, temperatura medium krążącego w rurze zostaje oddana i przekazana na zewnątrz rury za pomocą odpowiedniej zewnętrznej warstwy roboczej w postaci grzebieni aluminiowych, siatki aluminiowej lub folii aluminiowej albo włosów aluminiowych do środowiska i otoczenia tej rury lub ze środowiska i otoczenia rury za pomocą tejże warstwy roboczej do medium krążącego i przepływającego w rurze. Innymi słowy zewnętrzna warstwa robocza zwiększa powierzchnię grzewczo-odbiorczą rury o wielkość zadaną od 100 - 1000 %."

"Wynalazki mogą mieć zastosowanie w ogrzewaniu podłogowym i ściennym oraz produkcji paneli grzewczo-chłodzących a także znaleźć zastosowanie w nowych formach pozyskiwania energii cieplnej z wody, powietrza, gruntu i słońca oraz wszelkich sposobach obniżenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w budynkach istniejących i nowo budowanych."


Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - pozyskanie oraz odzysk ciepła

W 2000 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.341715 "Ściekowy absorber ciepła" w którym ujawniono rozwiązanie do odbioru liniowego ciepła odpadowego i zrzutowego ścieków domowych … cyt. z wynalazku P.341715

"Absorber może być montowany w instalacje istniejące i nowe budynków oraz poza nim w gruncie dla celu zastosowań powszechnych w gospodarstwach domowych i przemyśle dla potrzeb oszczędności energii oraz ochrony środowiska a także recyklingu ciepła w tym tworzenia nowych sposobów i metod pozyskania ciepła technologicznego oraz jego odzyskiwania z ciepła odpadowego ścieków domowych i przemysłowych."

Zobacz opis patentowy PL 196379 w PDF

W 2000 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.342677 "Spalinowy absorber ciepła" w którym ujawniono rozwiązanie kształtki do odbioru liniowego ciepła ze spalin kominowych … cyt. z wynalazku P.342677

"Istota wynalazku polega na tym, że duża cześć tego ciepła zawarta w dymie i spalinach a kierowana kominem do atmosfery jest odebrana przez absorber i ponownie wykorzystana przez użytkownika bez zużywania dla jego wytworzenia energii."

"Spalinowy absorber ciepła może mieć powszechne zastosowanie w domach, budynkach użyteczności publicznej, kotłowniach i ciepłowniach jako urządzenie wspomagające instalacje centralnego ogrzewania oraz wytwarzające ciepłą wodę użytkową."

Zobacz opis patentowy PL 195174 w PDF

W 2000 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.344417 "Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy" w którym ujawniono rozwiązanie do pozyskiwania, kumulowania i przetwarzania energii słońca w energię cieplną, mechaniczną i elektryczną dla potrzeb powszechnego użytku w wariancie małej mocy i w wariancie dużej mocy … cyt. z wynalazku P.344417

"Istotą wynalazku jest jego skorupowa sferyczna budowa z poszczególnych części różnego przeznaczenia, w których znamienna dla obu wersji wynalazku jest komora absorpcyjna z umieszczonym w jej wnętrzu zbiornikiem kulistym pochłaniającym i kumulującym energię słoneczną, która w połączeniu z resztą w całość tworzy wysokosprawny i efektywny w ciągu całego roku absorber heliostacjosferyczny pochłaniający promieniowanie cieplne słońca powierzchnią kulistego zbiornika absorpcyjnego, dodatkowo skoncentrowanego w stopniu różnym dla absorberów dużej mocy przy swej zwartej budowie i działający dodatkowo jako akumulator ciepła gromadzonego na okres braków i przerw w nasłonecznieniu powierzchni roboczych całego absorbera w obu wariantach."

"Absorber małej mocy może mieć powszechne zastosowanie dla pozyskiwania i kumulowania energii cieplnej słońca na wewnętrzne potrzeby dla wytwarzania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania budynków oraz służyć jako przenośne urządzenie do nagrzewania wody do wysokich temperatur w warunkach polowych pozbawionych energii elektrycznej i innej oraz sieci wodociągowych. Absorber dużej mocy poza zastosowaniami wymienionym wyżej może mieć powszechne zastosowanie użytkowe i przemysłowe dla wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze stałego, odnawialnego źródła energii jakim jest powszechnie dostępna i praktycznie niewyczerpalna energia słoneczna."

Zobacz opis patentowy PL 198814 w PDF

W 2001 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.345442 "Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków" w którym ujawniono sposób i rozwiązania do pozyskiwania, kumulowania i przetwarzania energii cieplnej ścieków powyżej 20 stopni Celsjusza … cyt. z wynalazku P.345442

"Istota sposobu odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków polega na tym, że ściek poddany po zrzucie z urządzeń go wytwarzających pomiarowi temperatury zaworem inteligentnym zostaje w granicach uzyskanych pomiędzy 20 a 90 stopni Celsjusza skierowany do odrębnej instalacji zrzutu ścieków realizującej obieg zamknięty ciepła za pomocą kilku urządzeń z których w/w pełni rolę absorbera liniowego zaś przedmiotowe rolę absorbera grawitacyjnego oraz wymiennika i magazynu przejściowego ciepła a dwa końcowe rolę urządzeń absorbujących resztki ciepła oraz oczyszczających ten ściek przed zrzutem ostatecznym resztek materialnych tego ścieku do kanalizacji zbiorczych wewnętrznych budynku i zewnętrznych w gruncie czy oczyszczalni."

"Sposób i urządzenie może mieć powszechne zastosowanie i wykorzystanie dla realizacji podstawowych potrzeb ludzkich oraz oszczędności energii i złóż kopalnych a także ochrony środowiska naturalnego człowieka poprzez znaczne ograniczenie emisji ciepła i dwutlenku węgla do atmosfery a nadto przyczynić się i wnieść wkład w rozwój nowych technologii odzysku oraz recyklingu ciepła technologicznego stanowiąc wynalazkami jej podstawowy i znaczący udział."

Zobacz opis patentowy PL 198134 w PDF

W 2003 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.362447 "Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych" w którym ujawniono sposób i rozwiązania do pozyskiwania, kumulowania i przetwarzania energii cieplnej spalin kominowych i usuwanego powietrza … cyt. z wynalazku P.362447

"Istota wynalazku w sposobie I odzyskania ciepła, polega na tym, że ciepło spalin lub ciepło zużytego powietrza transportowane jest za pomocą innego środka technicznego w postaci komina dwutunelowego w którym to za pomocą tunela zewnętrznego transportowane jest czyste, nowe i dodatkowo uzdatnione powietrze z zewnątrz obiektu w kierunku odwrotnym do ciągu ciepła usuwanego z obiektu w wyniku czego i tak połączonego równolegle w działaniu procesu w kominie dwutunelowym przebiega naturalny proces absorpcji tego ciepła ze środowiska gazowego ciepłego do środowiska gazowego zimnego w którym to procesie cząsteczki powietrza czystego przejmują ciepło z powietrza usuwanego lub spalin i wewnętrznego tunela komina zwracając je kratkami nawiewowymi w całości do wnętrza tego obiektu bowiem całość masy powietrza dostarczanego do obiektu tunelem otokowym, zewnętrznym tworzy rodzaj płaszcza termodynamicznego w którym to cząsteczki powietrza wracają już do obiektu wraz z przejętą częścią ciepła usuwanego."

"Innymi słowy proces odbioru polega na tym, że ciepło usuwane w spalinach i powietrzu przebiega w innym tunelu umieszczonym w dodanym płaszczu termodynamicznym którego czynnikiem jest powietrze czerpane z zewnątrz i przemieszczane czy też tłoczone do wnętrza obiektu, natomiast w drugiej wersji tego sposobu i przy pomocy dodanego urządzenia absorpcja ta przebiega za pośrednictwem i przy udziale zbiornika nieprzepływowego, który pełni rolę dodatkową akumulatora ciepła w powstałym tak kominie."

"Sposoby i urządzenia według wynalazków mogą mieć powszechne zastosowane w budownictwie mieszkaniowym i ogrzewnictwie dla potrzeb oszczędności energii i ogrzewania, recyklingu ciepła raz wytworzonego jego kumulacji i zamknięcia w obiegu zamkniętym, oczyszczania, uzdatniania i wzbogacania powietrza oraz pożarnictwie dla bezinwazyjnego tłumienia pożarów w zarodku w pomieszczeniach specjalnych bez udziału ludzi a także innych niejawnych wynikających z konstrukcji dwutunelowej tych kominów."

Zobacz opis patentowy PL 200318 w PDF

W 2007 roku zgłoszono do opatentowania wynalazek P.383489 "Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów" w którym ujawniono sposób i rozwiązanie do pozyskiwania, kumulowania i przetwarzania energii cieplnej z rozkładu części organicznych i mineralnych … cyt. z wynalazku P.383489

"Wynalazki mogą mieć powszechne zastosowanie dla podstawowych potrzeb ludzkich, wytwarzania energii cieplnej oraz tworzenia jej rezerw."

Zobacz opis patentowy PL 207154 w PDF

TM - HCA to czyste powietrze - zobacz też więcej znaków towarowych

...

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2018

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko 9 dojrzałych wynalazków z 2018r., których zadaniem jest nie tylko poszerzenie obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie i wdrożenie ...

Zobacz też opisowe tytuły tych wynalazków

Recykling ciepła odpadowego ... więcej

...

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepło ... więcej

...