Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Absorber panelowy do odbioru ciepła z elewacji, ścian, fasad i dachów 

Panelowy nawierzchniowy absorber ciepła do systemu HCA ... więcejPanele grzewcze, chłodzące i
absorbujące ciepło słoneczne z
fasad oraz ścian i dachów budynku


Powstałe w wyniku opracowań, wdrożeń i
testów techniczno-użytkowych w warunkach
rzeczywistego stosowania systemów POLPANEL
ALTERPANEL i HCA w Ośrodku Innowacji i Transferu
Technologii KRAMARZ POLSKA o wdzięcznej nazwie i imieniu
MAGDALENA w Górach Izerskich na granicy kurortu Świeradów Zdroj


POLPANEL, ALTERPANEL, HCA to czysto rodzime polskie systemy oparte w całości
na polskich opatentowanych wynalazkach, powstałe w wyniku wieloletnich prac B+RPierwsze wynalazki dotyczące paneli powstałe w latach 1999/2000 charakteryzowały się istotą, która w zamiarze i celu jaki przyświecał ich twórcy poza typowym wykończeniem wnętrz miały służyć w celach czysto grzewczych jako ogrzewanie płaszczyznowe niskotemperaturowe i nawierzchniowe w postaci wykończeniowych paneli ściennych i podłogowych a następnie chłodzących jako odbiorniki nadmiaru ciepła z pomieszczenia w okresach letnich - prowadząc tak w sumie do powstania wielu następnych i kolejnych.

Jednocześnie należało stworzyć odpowiednie wzory przemysłowe paneli nadających się do przemysłowego wykonania o odpowiednim wyglądzie (design), właściwościach i funkcjach użytkowych dla potencjalnego i przyszłego nabywcy oraz użytkownika końcowego.

Wynalazki które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych nad panelami

Udział bezpośredni ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Udział pośredni ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Udział zasadniczy ...

Kilkanaście niejawnych na dzień ujawniania części prac badawczo-rozwojowych

Wzory przemysłowe i ich udział w pracach badawczo-rozwojowych nad panelami

W kolejności ich numerów ...

W.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
W.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
W.18948 - Listwa panelowa
W.20392 - Termiczna listwa panelowa
W.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa
W.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

oraz kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawnienia części prac badawczo-rozwojowych

Logotypy polskich systemów i paneli POLPANEL

POLPANEL ALU systemPOLPANEL ALTERPANEL systemPOLPANEL HCA system (heating-cooling-absorbing system)


Panele ALU

ALU system

Prawa autorskie do myśli, opracowań, wynalazków, wzorów, znaków i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Znaki Towarowe dla B+R Technologii Systemów i Grupy Paneli w klasach 06, 42 i 45

ALU-Therm PANEL w zastosowniu absorbera ciepła z pod poszycia dachu - ukryty i niewidoczny kolektor słoneczny

POLPANEL


ALU-PANEL


ALU-Bed PANEL


ALU-Therm PANEL


Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm


Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący


Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący


Moduły panela ALU - Logotyp, opis, funkcja, przeznaczenie i zastosowanie oraz B+R

ALU-Therm PANEL ścienny wraz z łożem nośnym

ALU-Air PANEL


ALU-Volt PANEL


ALU-Accu PANEL


ALU-Solar PANEL


ALU-Green PANEL


ALU-Design PANEL


ALU-Therm PANEL ścienny częściowo uzbrojony

ALU-Security PANEL


ALU-Cassette PANEL


ALU-Absorbing PANEL


ALU-Composite PANEL


ALU-Multi-function PANEL


HCA i ogrzewanie POLPANEL


Zobacz też ... innowacje produktowe i procesowe HCA, POLPANEL i ALTERPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA


Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL


Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL


Zobacz też ... reklamówki i opisy prac badawczo-rozwojowych do wydruków w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF


2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF


2013 rok B+R TRL i zastosowania paneli ALU w PDF


2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF


Prawo Ochronne NR 294800

Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 294800


Na Znak Towarowy ALU-PANEL

wydane na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

w klasach towarowych 06, 42 i 45
Znak towarowy przeznaczony jest głównie do oznakowywania loga rodziny aluminiowych paneli wielofunkcyjnych i logotypów poszczególnych rodzajów i zastosowania dla paneli, systemu i projektu POLPANEL na wspólnym barwnym tle w postaci skośnej szachownicy złożonej z 12 pól charakteryzujacych system płaszczyznowy paneli
Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących systemów i paneli ALU

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 23222


Na Wzór Przemysłowy, pt. Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

wydane na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Klasyfikacja: 25-01

Istotą wzoru jest nowy kształt obrysowy przekroju poprzecznego łoża nadany przez elementy jego zamocowań i połączeń z panelem skończonym o funkcji użytkowej grzejnika niskotemperaturowego oraz odbiornika ciepła z pomieszczeń wewnętrznych a także paneli w zastosowaniach zewnętrznych do pozyskiwania energii cieplnej promieniowania słonecznego i wytwarzania energii elektrycznej w systemie fotowoltaicznym oraz wielu innych niejawnych.

Nowy kształt wzoru przemysłowego został stworzony na potrzeby budowy modułów powtarzalnych paneli dekoracyjnych i użytkowych pod marką i znakiem POLPANEL z nadaną nazwą handlową modułu paneli: AluTherm Panel, Alu-Solar Panel, Alu-Roof Panel, Alu-Green Panel, Alu-Volt Panel, Alu-Accu Panel, Alu-Glass Panel, Alu-Light Panel, Alu-Mirror Panel, itd.

Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 294801


Na Znak Towarowy ALU-Bed PANEL

wydane na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

w klasach towarowych 06, 42 i 45


Przeznaczony jest do oznakowywania łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących systemu oraz projektu POLPANEL dla nowego rodzaju ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła sposobem płaszczyznowym w polu złożonych z nich ścian, podłóg, fasad i innych i za ich pomocą lub w układach paneli wielofunkcyjnych oraz jego alternatywnego i najnowszego ogrzewania pod nazwą ALTERPANEL i absorpcji HCA

Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 294226


Na Znak Towarowy Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

wydane na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

w klasach towarowych 06, 42 i 45


Przeznaczony jest do oznakowywania aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących, systemu i projektu POLPANEL, nowego rodzaju ogrzewania, chłodzenia i odbioru za jego pomocą ciepła słonecznego z fasad, dachów i ścian budynków oraz wielu innych zastosowań, w tym min. w najnowszym projekcie pod nazwą ALTERPANEL w którym moduł tego panela i jego oznaczenie oraz sama nazwa ma szczególne znaczenie.

Reklamówki i folder w PDF - B+R z 2017r.

Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 293895


Na Znak Towarowy ALU-Therm PANEL

wydane na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

w klasach towarowych 42 i 45

Przeznaczony jest do oznakowywania termicznych wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczochłodzących systemu i projektu POLPANEL nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym.

Znak towarowy a zwłaszcza jego nazwa dotyczy najnowszych projektów i systemów pod nazwą ALTERPANEL i HCA w którym moduł tego panela i jego oznaczenie oraz sama nazwa ma szczególne znaczenie.
Reklamówki i folder w PDF - B+R z 2018r.

Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 223927

Na Znak Towarowy POLPANEL

wydane na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

w klasach towarowych 06, 42 i 45

... Zobacz też nasze Profile na Facebook i Google+

Profil JJK na Facebook

Panel ALU-Therm na Facebook

Profil twórcy i uprawnionego na Google+

Strona Technologie Kramarz Polska na Google+

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący na Facebook

MAGDALENA Ośrodek Innowacji Wypoczynku i Pracy Twórczej na Google +


Znaki towarowe słowne do oznaczania rezultatów, efektów i produktów prac B+R

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)Absorber ciepła (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów

Absorbery ciepła traconego, słonecznego i inne dedykowane do system HCA

Fasadowy nawierzchniowy absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCASłoneczny energetyczny absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCAPanelowy kumulacyjny absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCA


Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Systemy Kramarz - ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła panelami wielofunkcyjnymi i absorberami ciepłaPatenty Kramarz - Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej KRAMARZ Józef POLSKAB+R Kramarz - Prace badawczo-rozwojowe KRAMARZ POLSKA