Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Absorber biologiczny ciepła do odbioru ciepła z rozkładu materii 

Nasz 18 Patent (osiemnasty patent na pozyskiwanie energii cieplnej) PATENT PL207154 - Biological heat absorber, device and the manner of obtaining of heat energy from wastes


Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i
urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów


Metoda i urządzenie tworzą nierozerwalną innowację,
która pozwala na pozyskiwanie energii cieplnej z rozkładu materii,
odpadów organicznych, które na co dzień towarzyszą i wytwarzane są
przez naturę, człowieka i zwierzęta.

Efektem tego procesu jest nie tylko ciepło użytkowe ale i
czysty nawóz organiczny w postaci humusu - rozprowadzanego
następnie i masowo do szklarni, ogrodnictwa czy na działki przydomowe -
jako uzdatniona ziemia ogrodnicza czy też kwiatowa-rabatkowa.


Biologiczny kompostowy absorber ciepła

Absorber ciepła rozkładu materii możliwy także do wykorzystania w systemie HCA

Transfer technologii ... oferta


SPOSÓB POZYSKIWANIA ENERGII CIEPLNEJ z ODPADÓW i
URZĄDZENIE do POZYSKIWANIA ENERGII CIEPLNEJ z ODPADÓW


OPIS WYNALAZKU PL383489 - z daty 05.10.2007r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 207154

KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA
Przedmiotem wynalazku jest sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów z naturalnych procesów obiegu substancji organicznych w przyrodzie a zwłaszcza tych, które towarzyszą nam i wywołane są naszym działaniem w procesie utylizacji odpadów pochodzenia biologicznego poprzez ich przerabianie metodą kompostowania na nawóz zbliżony swoimi właściwościami do naturalnej próchnicy glebowej. W produkcji kompostu w wyniku działania mikroorganizmów w tym głównie bakterii termofilnych, promieniowców i grzybów zachodzą równolegle do siebie dwa procesy biochemiczne, mineralizacji i humifikacji z których pierwszy ma szczególne znaczenie dla wynalazku. Mineralizacja odpadów, tj. utlenianie tej substancji organicznej zawsze wywołuje reakcje egzotermiczne, które powodują tak zwany proces samo zagrzewania się pryzmy kompostowej w której temperatura tego procesu osiąga wewnątrz pryzmy wartość 50 - 65 stopni Celsjusza zależną od kilku czynników. Proces produkcji kompostu zakończony pełną humifikacją odpadów, tj syntezą składników rozkładu w wielocząstkowe substancje próchnicze trwa w zależności od stopnia wilgotności i napowietrzenia tej pryzmy oraz innych znaczących od 4 do 6 miesięcy.

Znane są powszechnie absorbery do absorpcji gazów przez ciecz, znane są też i ujawnione w polskich opisach wynalazków PL341715, PL342677, PL344417 i PL345442 absorbery, których zadaniem jest absorpcja ciepła z środowisk różnych do środowiska cieczy dla jego ponownego wykorzystania, kumulacji i dalszego przerobu, recyklingu.

W obowiązującym stanie techniki znane są także rozwiązania takie jak np. z opisu wynalazków DE19530471 lub JP2006088030 skupiające się na budowie wymiennikowi ciepła gazów i pary powstałych w procesie fermentacji odpadów organicznych albo JP11013009 w którym ciepło fermentacji zostaje wykorzystane do topienia śniegu czy też JP9124385 w którym urządzenie dozuje odpowiednią ilość wody i powietrza dla celów fermentacji. Wszystkie w/w wymienione rozwiązania nie pozwalają jednak osiągnąć celu wynalazku.

Celem wynalazku w sposobie i urządzeniu jest budowa takiego urządzenia, które sobą poprzez zespół uporządkowanych czynności w określonych warunkach tego oddziaływania na materię tych odpadów biologicznych pozwoli urządzeniem według sposobu pozyskać i odebrać część tego ciepła z pryzmy kompostowej bez zakłócenia jej procesów mineralizacji i humifikacji do odrębnego środowiska cieczy przy nieznacznym tylko oraz celowym wydłużeniu procesu pozyskania ostatecznego próchnicy glebowej o tych samych parametrach i wartościach jakie uzyskujemy w procesie naturalnym.

Istota sposobu pozyskiwania energii cieplnej z odpadów polega na tym, że odpady w postaci organicznej w ilości powyżej 30 procent w stanie rozdrobnionej i przemieszanej biomasy z trawy, chwastów, liści, słomy, łęt, trocin, zrębków liściastych i iglastych, papieru, pozostałości owoców, warzyw i innych o wielkości cząstek od 10 do 30 mm i wilgotności stałej 50 procent o pH optymalnym 6 zasypuje się lub przetransportowuje sie przenośnikiem taśmowym do modułu lub modułów połączonych urządzenia w którym tak ustaloną biomasę poddaje się procesowi jej kompostowania podczas którego w wyniku tlenowego napowietrzania, zraszania oraz rozwoju drobnoustrojów następuje proces mineralizacji odpadów w wyniku którego wydziela się ciepło powodujące ciągłe samo nagrzewanie się pryzmy, odbierane następnie do cieczy wypełniającej zbiornik umieszczony wewnątrz tej pryzmy, biomasy i odpadów.

Korzystnie, jeżeli proces kompostowania odpadów przebiega w wyniku kontrolowanego napowietrzenia 0,5 do 1,5 metra sześciennego na kilogram masy substancji organicznej na dobę oraz nawilgocenia, zraszania jej do wilgotności 50 procent trwa od 8 do 10 miesięcy co pozwala uzyskać w pożądanym okresie 5 pierwszych miesięcy efektywny i ciągły odbiór tego ciepła z rozgrzanego do temperatury 60 stopni Celsjusza wnętrza pryzmy oraz jego retransport do wymiennikowi czy urządzeń grzewczych.

Korzystnie, jeżeli proces kompostowania odpadów przebiega przez zasyp lub transport biomasy do urządzenia w sposób wieloetapowy co pozwala poprzez odpowiednie jej dawkowanie wydłużyć proces mineralizacji odpadów dwukrotnie w jednym module a w sposób wielokrotny poprzez kolejno dodane moduły czemu mają służyć celowe środki techniczne w postaci zbiornika ruchomego, przemieszczanego w pionie oraz przenośniki taśmowe o odrębnych napędach lewy i prawy o funkcji i zdolnościach mieszania, zagęszczania, ubijania oraz dociskania biomasy do zbiornika tak aby ten za pomocą tych środków był ciągle i ustawicznie ustawiony w epicentrum samo zagrzewania się biomasy.

Korzystnie, jeżeli proces kompostowania odpadów, poza realnym uzyskiem ciepła w znacznych ilościach finalnie przynosi produkt przetworzony w postaci czystego humusu co oznacza, że sam sposób i urządzenie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego człowieka i ziemi poza już dokonanym w wyniku ich połączonego działania - recyklingu odpadów, przynoszących tak podwójny nam efekt.

Istota urządzenia do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów polega na tym, że moduł jednostkowy absorbera w postaci pryzmy o dwóch ściętych czołach wyposażony w zamykane wieko ma w swej podstawie wbudowany przenośnik taśmowy a wewnątrz zawieszony, ruchomy w pionie i centralnie zbiornik przepływowy dowolnego kształtu z wyprowadzonymi końcówkami co pozwala tak wykonany moduł łączyć z następnymi w formę bryły i liniowej bandy w której tak przenośniki taśmowe jak zbiorniki przepływowe tworzą jeden zgodny i połączony w całość zespół do odbioru nim ciepła biologicznego odpadu poddanego w urządzeniu procesowi kompostowania i rozkładu cząstek organicznych.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli jego dwa uchylne boki oraz wieko a także sam zbiornik wykonane są z polietylenu wysokiej gęstość HDPE lub innego tworzywa sztucznego w którym sam proces kontaktu z materiałem organicznym zgromadzonym wewnątrz nie wpływa ujemnie na proces mineralizacji rozdrobnionego w nim odpadu oraz proces absorpcji ciepła z samo zagrzewania się tak powstałej w nim i w jego wnętrzu pryzmy.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli przenośnik taśmowy każdego modułu z osobna posiada własny napęd elektryczny mogący działać niezależnie lub zależnie w całości łączonych ze sobą kolejnych modułów urządzenia tak aby w zależności od długości tak powstałej bandy w każdym z możliwych przypadków proces ładownia odpadów organicznych, mieszania wewnątrz oraz usuwania humusu został zautomatyzowany.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli przenośnik taśmowy został rozdzielony na dwa współbieżne ale niezależne transportery lewy i prawy napędzone odrębnymi silnikami.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli moduł jednostkowy został wyposażony w układy dodatkowe dolnego napowietrzania i górnego zraszania, nawilgocenia pryzmy pozwalający łączyć się z kolejnymi układami kolejnych modułów za pomocą typowych łączy.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli oba uchylne boki u swej dolnej podstawy posiadają zawiasy taśmowe albo inne a wieko zawias zamocowany na górnej krawędzi jednego z boków a całość ta jest spięta trzykrotnie górnymi łącznikami lub łańcuchami.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli tak powstały moduł lub banda złożona z modułów zostaje zamknięty czy zamknięta płytami czołowymi z tego samego materiału, które chronią i izolują proces kompostowania oraz absorpcji ciepła z niego od reszty zewnętrznego środowiska i otoczenia bez negatywnego wpływu estetycznego na nie.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli wieko i boki oraz czoła modułu lub bandy zostały wyposażone w przelotowe kanały odpowietrzające pozwalające na wymianę powietrza i oddychanie pryzmy.

Korzystne skutki z zastosowania i realizacji wynalazków są takie, że rozwiązanie przedstawione w urządzeniu jako moduł w wersji kompletnej może służyć do zwykłego kompostowania odpadków domowych i wytwarzania wody ciepłej użytkowej a w okresie zimowym do ogrzewania budynków zwłaszcza tych które zostały wyposażone w niskotemperaturowe ogrzewanie wielkopłaszczyznowe typu POLPANEL z uwagi na wymagany i produkowany urządzeniem czynnik niskotemperaturowy, zważywszy przy tym na możliwość stałej rozbudowy o kolejne moduły urządzenia do potrzeb tego ogrzewania oraz wieloetapowy i zautomatyzowany proces dozowania, mieszania i uzdatniania.

Rozwiązanie przedstawione w urządzeniu jako moduł w wersji zubożonej o przenośnik taśmowy może służyć tym samym w/w celom przy zwiększonym nakładzie pracy. Rozwiązanie przedstawione w urządzeniu jako moduł w wersji całkowicie zubożonej o przenośnik taśmowy i zbiornik może służyć do zwykłego kompostowania odpadków w ilościach zależnych od potrzeb danego budynku, obiektu, zagrody czy gospodarstwa. Przedstawiony sposób może służyć do jednostkowego odbioru ciepła z określonej ilości odpadów organicznych poddanych zwykłemu kompostowaniu lub przemysłowemu zastosowaniu do pozyskania tego ciepła z procesów technologicznych oczyszczania i neutralizacji odpadów komunalnych w zbiorowiskach wiejskich i wielkomiejskich.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania został uwidoczniony w rysunku na którym fig.1, przedstawia przekrój poprzeczny absorbera wraz z widokiem od czoła modułu a fig.2 rzut z góry modułu urządzenia z widokiem poprzez otwarte wieko i częściowo jednego z boków.

P r z y k ł a d : I
Odpady organiczne w postaci trawy, chwastów, liści, słomy, łęt, trocin, zrębków, liściastych i iglastych, papieru, pozostałości owoców, warzyw i innych w ilości powyżej 30 procent stanu rozdrobnionej i przemieszanej biomasy o wielkości cząstek od 10 do 30 mm, wilgotności 50 procent i pH optymalnym 6 zasypuje się do modułu urządzenia 1 lub transportuje do niego przenośnikiem taśmowym 2 gdzie miesza się i formuje ruchem transportera lewego 9 i transportera prawego 10 z nich pryzmę 7 poddawaną następnie w urządzeniu lub urządzeniach 1 procesowi tlenowego napowietrzania kanałami 11 i zraszania kanałami 12 oraz oddychania kanałami odpowietrzającymi 15 powodując rozwój drobnoustrojów a następuje proces mineralizacji odpadów w wyniku którego wydziela się ciepło, odbierane następnie przez ciecz zbiornika przepływowego 3 przemieszczanego wewnątrz w pionie wraz z epicentrum opadającej pryzmy 7.

P r z y k ł a d : II
Moduł jednostkowy urządzenia 1 w którego podstawie 17 zamocowano dwa uchylne boki 5 otwierane zawiasą taśmową lub inną 14 zaopatrzone w kanały odpowietrzające 15 o charakterze przelotowej perforacji, zostały spięte w trzech miejscach łącznikiem lub łańcuchem 13 tak aby zamocowane zawiasą 14 na jednym z tych boków 5 wieko 6 mogło zamykać ściśle obszar wewnętrzny urządzenia 1 w którym umieszczono zbiornik przepływowy dowolnego kształtu 3 zaopatrzony w końcówki 4 instalacji połączeniowej, zawieszony na dwóch kolumnach 16 tak aby można go było przemieszczać w pionie nad umieszczonym w podstawie 17 przenośnikiem taśmowym 2 składającym się z transportera lewego 9 i transportera prawego 10 z których każdy posiada niezależny silnik elektryczny 8 a służącego tak do dozowania, mieszania, ubijania i zagęszczania biomasy organicznej w pryzmę 7 wokół zbiornika 3, którą w procesie mineralizacji poddaje się kontrolowanemu napowietrzaniu kanałami 11 oraz zraszaniu i nawilgoceniu kanałami 12 a która to poprzez perforację przelotową boków, wieka oraz czół tak skończonej obudowy pryzmy 7 może swobodnie oddychać co w sumie zastosowanych środków technicznych, modułu 1 przenośnika 2 i zbiornika 3 oraz możliwej dzięki nim możliwości dozowania materiału organicznego poprzez dwuetapowy zasyp oraz wieloetapowy w poszczególnych modułach uzyskano sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów organicznych i końcowy humusu o wartościach zbliżonych do naturalnej próchnicy glebowej.

Wynalazki mogą mieć powszechne zastosowanie dla podstawowych potrzeb ludzkich, wytwarzania energii cieplnej oraz tworzenia jej rezerw.

Biologiczny kompostowy absorber ciepła do systemu HCA

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENT CLAIM / PATENT - RESTRICTION

1. Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów, znamienny tym, że odpady w postaci organicznej w ilości powyżej 30 % masy w stanie rozdrobnionej i wymieszanej biomasy z trawy, chwastów, liści, słomy, łęt, trocin, zrębków liściastych i iglastych, papieru, pozostałości owoców, warzyw i innych o wielkości cząstek od 10 do 30 mm i wilgotności optymalnej 50 % o pH 6 zasypuje się przez otwór wieka (6) urządzenia (1) lub transportuje się przenośnikiem (2) urządzenia (1) i formuje się w pryzmę (7) poddaną tak następnie napowietrzeniu i nawilgoceniu kanałami (11) i (12) w stopniu pozwalającym na dobry rozwój drobnoustrojów i mineralizację odpadów w wyniku których wydziela się ciepło powodujące ciągłe samo nagrzewanie się pryzmy, odbierane następnie do cieczy wypełniającej zbiornik (3) umieszczony wewnątrz urządzenia (1) i pryzmy (7) na kolumnach (16) tak aby mógł opadać wraz z epicentrum pryzmy (7).

2. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że przebiega w warunkach kontrolowanego napowietrzania w ilości 0,5 do 1,5 metra sześciennego powietrza na kilogram masy odpadów na dobę oraz nawilgocenia i utrzymania wilgotności pryzmy (7) na poziomie stałym 50 %.

3. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że zasyp lub transport biomasy do urządzenia (1) przebiega w sposób wieloetapowy.

4. Urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów, znamienne tym, że moduł jednostkowy urządzenia (1) w kształcie pryzmy (7) o uchylnych bokach (5) wyposażonych w kanały zraszające (12) pryzmę (7) i ściętych czołach, zamykany wiekiem (6) ma w podstawę (17) wbudowane kanały napowietrzające (11) pryzmę (7) oraz przenośnik taśmowy (2) a wewnątrz zawieszony na dwóch kolumnach (16) ruchomy w pionie, przepływowy zbiornik (3) kształtu dowolnego z wyprowadzonymi z niego końcówkami instalacji (4) łączącymi moduł (1) z następnymi modułami (1) w formę liniowej bandy tworzącej w całości zespół do odbioru ciepła biologicznego z rozkładu i mineralizacji cząstek organicznych uformowanych w pryzmę (7).

5. Urządzenie, według zastrz.1, znamienne tym, że przenośnik taśmowy (2) jest rozdzielony wzdłużnie na dwa niezależne, współbieżne transportery, lewy (9) i prawy (10) z których każdy posiada swój niezależny silnik elektryczny (8).


OPIS PATENTOWY PL207154B1 w wersji pdf. ...

rysunki wynalazkuInne nasze absorbery ciepła z różnych środowisk w postaci wynalazków i systemów

Helistacjosferyczny słoneczny absorber ciepła do systemu HCA ... więcejABSORBER

to znane urządzenie do
pochłaniania gazów lub jego
składników przez ciecz, w naszych
najnowszych rozwiązaniach służy ono do
pochłaniania i absorpcji ciepła z bardzo różnych
środowisk, najczęściej takich które mają dodatni oraz
zgubny wpływ na podnoszenie efektu cieplarnianego globu.

Absorber ciepła i energii ze słońca na drodze
do panela słonecznego i łat absorbujących ciepło z poszycia fasad i dachów.Spalinowy kształtkowy absorber ciepła do systemu HCA ... więcej


SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA

Początek naszych prac nad tego typu absorberami ciepła
datowany był i jest już w latach 2000 pierwszymi zgłoszeniami
patentowymi do UPRP tego rodzaju urządzeń oraz samych sposobów odzysku ...

Urządzenie wraz z trzema innymi urządzeniami oraz
dwoma sposobami stanowi najnowszą technologię odzysku
ciepła z wnętrz budynków - traconego zawsze w procesie wentylacji i spalania ...

Nasze najnowsze niejawne rozwiązania sumujące zebrane
doświadczenia prac B+R w zakresie absorpcji ciepła ze spalin komina,
zmierzają do usprawnienia procesu i konstrukcji dużo wydajniejszych rozwiązań ...Panelowy nawierzchniowy absorber ciepła do systemu HCA ... więcej

PANELOWY ABSORBER CIEPŁA

Panele grzewcze, chłodzące i
absorbujące ciepło słoneczne z
fasad oraz ścian i dachów budynku

Powstałe w wyniku opracowań, wdrożeń i
testów techniczno-użytkowych w warunkach
rzeczywistego stosowania systemów POLPANEL
ALTERPANEL i HCA w Ośrodku Innowacji i Transferu
Technologii KRAMARZ POLSKA o wdzięcznej nazwie i imieniu
MAGDALENA w Górach Izerskich na granicy kurortu Świeradów Zdroj

POLPANEL, ALTERPANEL, HCA to czysto rodzime polskie systemy oparte w całości
na polskich opatentowanych wynalazkach, powstałe w wyniku wieloletnich prac B+R


Inne rozwiązania do odzysku, pochłaniania, absorpcji i kumulacji ciepła oraz prawa

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - wynalazek z 2018 roku do tworzonego systemu HCA ... więcejPANEL WIELOFUNKCYJNY

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący
z grupy wielofunkcyjnych paneli aluminiowych
grzewczo-chłodzących jako panelowy absorber ciepła
objęty tak wraz z innymi też znakiem towarowym "Absorber ciepła"

Dedykowany wraz z innymi wynalazkami,
wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi
do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby
odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia
i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.Znak towarowy słowny "Absorber ciepła" ... więcejZNAK TOWAROWY "Absorber ciepła"

między innymi: spalinowy, ściekowy,
heliostacjosferyczny, biologiczny, kaskadowy
oraz wielu innych za pomocą których możliwy jest
odzysk ciepła lub jego pochłanianie poprzez absorpcję
ciepła traconego, słonecznego, gruntu i innych do czynnika
odbierającego i przenoszącego to ciepło do ponownego wykorzystania

w większości naszych sposobów i urządzeń opartych na dodatkowej kumulacji
ciepła w tych rozwiązaniach oraz panelach grzewczo-chłodzących-absorbujących.
Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - słowny znak towarowy UE ... więcej
ZNAK TOWAROWY UNII EUROPEJSKIEJ (słowny)

"Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący"

Zarejestrowany na terenie 28 krajów UE na rzecz
KRAMARZ Józef POLSKA w tym Polski za numerem No 016455404

Świadectwo Rejestracji wydane przez EUIPO
oraz opis praw ochronnych, min. na licencjonowanie tych i innych technologii

Prawa autorskie do całości systemów odbioru ciepła i samych absorberów ciepła

Ustalone zostały pierwszymi opracowaniami i zgłoszeniami wynalazków do UPRP już w roku 2000 oraz pierwszymi publikacjami Patentów twórcy tego typu rozwiązań w nadanych nazwach handlowych „absorber ciepła” np.. spalinowy czy też ściekowy.

Wszystkie systemy absorpcji i odbioru ciepła wewnętrznego czy też zewnętrznego oraz jego pochłaniania i kumulacji przez dużą grupę projektowanych absorberów ciepła lub paneli absorbujących w obu przypadkach opartych na wysokim współczynniku przewodnictwa aluminium oraz masie kumulującej ciepło „x” to wysoce zaawansowana innowacja technologiczna oraz produktowa, rozwijana i udoskonalana wciąż i do chwili obecnej w wyniku i efekcie prowadzonych na bieżąco prac badawczo-rozwojowych oraz testowych w budowanym od podstaw Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich.

... więcej w opisie znaku towarowego Ośrodka

więcej ... technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Projekt polskiego systemu HCA autor i koordynator projektu Józef Jan Kramarz

Projekt HCA - Panele wielofunkcyjne, absorbery ciepła i akumulatory ciepła dedykowane do systemu HCA

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL,  ALU-Solar PANEL i ALU-Mobile PANEL a także różnych ABSORBERÓW CIEPŁA objętych w sumie pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA dedykowanych tak wraz z wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.

...

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

Odzysk ciepła traconego i zrzutowego z wentylacji, spalin i ścieków - Patenty i wynalazki na odzysk i pozyskiwanie ciepła Kramarz PL

Technologie odzysku ciepła z wentylacji wnętrz użytkowych i spalin kominowych Kramarz Polska ... więcejTechnologie odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych Kramarz Polska ... więcejTechnologie recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... Znak towarowy i harmonogram prac B+R do - HCA to czyste powietrze

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń praw, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych i licencji

HCA to czyste powietrze - znak towarowy-słowny i prace B+R ... więcej

...zobacz też ... opracowanie w zakresie systemów HCA w PDF