Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Absorber stopowy przelotowy ścieku w wersjach rozwojowych (x), (y), (z) 

PATENT PL198134


Ściekowy stopowy absorber ciepła (heat absorber)

Darmowa energia cieplna ze
ścieków zrzutowych wytwarzanych przez nas.

Metoda i urządzenie prezentują nowy sposób podejścia do odbioru
ciepła odpadowego ścieków zaś sama innowacyjność procesu polega
na selekcji termicznej zrzucanego ścieku oraz stopowaniu jego przepływu
na czas pełnego odbioru jego ciepła co wyprzedza wszystkie znane światowe
rozwiązania w tym temacie - instalacja jest w stanie obniżyć koszty wytwarzania
ciepłej wody użytkowej o minimum 50% dotychczasowych kosztów jej wytworzenia.

Wersja rozwojowa z której wyprowadzono między innymi najnowszy absorber
kaskadowy ścieków i sposób odbioru nim zupełnego ciepła odpadowego ścieku.


Ściekowy absorber ciepła to początek prac nad naszymi absorberami ciepła HCA

Transfer technologii KRAMARZ POLSKA


SPOSÓB i URZĄDZENIE do ODZYSKIWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO ŚCIEKÓW

OPIS WYNALAZKU PL345442 - z daty 24.01.2001r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 198134

OPIS PATENTOWY PL 198134 B1

KRAMARZ JÓZEF, Świeradów Zdrój, POLSKAPrzedmiotem wynalazków jest sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków zwłaszcza domowych i przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczych poprzez jego absorbcję, magazynowanie i zwrot do zimnego medium, zasilającego te urządzenia grzewcze w których wytwarzana jest ciepła woda użytkowa i inne przemysłowe z których po jej zużyciu i wykorzystaniu następuje zrzut do instalacji i kanalizacji a dalej oczyszczalni ścieków.

Znane są urządzenia, jak na przykład z polskiego opisu patentowego PL 107019 w postaci i do celów, podgrzewacz sprężonego powietrza lub europejskiego EP 0492799 ciśnieniowy wymiennik ciepła a także amerykańskiego US 5522453 grzejnik płynu pralki automatycznej. Jednakże żadne z tych urządzeń nie służy i nie nadaje się do celu odzyskiwania ciepła ścieku o ciśnieniu atmosferycznym w przedziale temperatur od 20 do 90 stopni Celsjusza bowiem pierwsze służy do podgrzewania powietrza sprężonego drugie wymiany ciepła pomiędzy dwoma płynami o różnym ciśnieniu a trzecie jako podgrzewacz liniowy płynu pralki automatycznej.

Ujawnione też jest urządzenie w polskim opisie wynalazku P. 341715 ściekowy absorber ciepła jako i do wstępnego liniowego odbioru ciepła odpadowego ścieku, służące tak do recyklingu ciepła technologicznego charakterystyczne monoblokiem w którym w odwrotnych do siebie kierunkach płynie zrzucany ściek oraz zimna woda zasilająca urządzenia grzewcze.

Celem wynalazku w sposobie odzyskiwania ciepła jest uzyskanie pełnego i efektywnego sposobu odbioru tego ciepła ścieku przy pomocy w/w urządzenia w postaci absorbera i dalszy oraz wcześniejszy jego odbiór a także jego ujęcie poza w/w absorberem w warunkach zastosowania nowych środków technicznych rozdzielenia ścieku zaworem rozdzielającym oraz nowej instalacji do przepływu odrębnego ścieków ciepłych po ich rozdzieleniu zaworem i skierowaniu do instalacji odpływowej ciepłej tworzącej tak odrębny i osobny oraz zamknięty obieg tego ciepła. Istota sposobu odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków polega na tym, że ściek poddany po zrzucie z urządzeń go wytwarzających pomiarowi temperatury zaworem inteligentnym zostaje w granicach uzyskanych pomiędzy 20 a 90 stopni Celsjusza skierowany do odrębnej instalacji zrzutu ścieków realizującej obieg zamknięty ciepła za pomocą kilku urządzeń z których w/w pełni rolę absorbera liniowego zaś przedmiotowe rolę absorbera grawitacyjnego oraz wymiennika i magazynu przejściowego ciepła a dwa końcowe rolę urządzeń absorbujących resztki ciepła oraz oczyszczających ten ściek przed zrzutem ostatecznym resztek materialnych tego ścieku do kanalizacji zbiorczych wewnętrznych budynku i zewnętrznych w gruncie czy oczyszczalni.

Innymi słowy za pomocą nowych środków technicznych w postaci zaworu inteligentnego czy inaczej temperaturowego oraz nowej i częściowej instalacji zrzutu ścieku ciepłego, ściek jako ciekłe medium zostaje poddane selekcji termicznej i obróbce dalszej polegającej na absorpcji i odbiorze energii cieplnej niesionej grawitacyjnie wraz ze ściekiem przez dwa pierwsze urządzenia w części zasadniczej tego sposobu, dodatkowo wspomaganej tak dwoma nowymi urządzeniami.

Selekcja i obróbka ścieku pozwala w części dwóch pierwszych urządzeń odzysk energii cieplnej i ciepła na poziomie minimum 50 procent co oznacza, że sposób tworzy alternatywne źródło tej energii zaś wykorzystanie dalsze dwóch nowych urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Korzystnie dla sposobu jest jeżeli ciepło odebrane dwoma urządzeniami i zmagazynowane w jednym z nich trafia w tym samym zamkniętym obiegu do instalacji wody zimnej zasilającej urządzenia grzewcze dla urządzeń zużywających to ciepło i wytwarzających zrzucany, oczyszczany ściek.

Korzystnie dla sposobu jest jeżeli system odzyskujący ciepło na odcinku instalacji odpływowej ciepłej od zaworu rozdzielającego do wyjścia z systemu posiada izolację cieplną i termiczną.

Istota urządzenia do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków polega na tym, że tunel, kanał zrzutowy ścieku umieszczony centralnie wewnątrz zbiornika i magazynu przez który płynie woda zimna zasilająca urządzenia grzewcze posiada u swej podstawy i na wyjściu ścieku z tego urządzenia zawór inteligentny ciśnieniowo-temperaturowy, który steruje przepływem ścieku przez to urządzenie w zakresie jego poziomu i wypełnienia zależnego od temperatury oraz ilości zrzutu ścieku ciepłego - tak by max. móc ciepło ścieku odebrać do zbiornika i magazynu. Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli tunel na swoim wewnętrznym i zewnętrznym obwodzie posiada użebrowanie wchodzące kontaktowo w obszar obu cieplnych środowisk ścieku i wody.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli posiada na swoim zewnętrznym obwodzie izolację termiczną chroniącą zbiornik przed nadmierną utratą ciepła już zgromadzonego w jego wnętrzu.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli może pracować i być instalowane w pionie, poziomie lub pod innym dowolnym kątem pozwalającym na łączenie z zewnętrznymi instalacjami zrzutu tych ścieków lub bezpośrednio na istniejących instalacjach kanalizacyjnych obiektu i w gruncie.

Korzystnie dla sposobu oraz urządzenia jest, że system odzyskujący ciepło w konfiguracji tak złożonej może posiadać na odcinku od zaworu rozdzielającego do wyjścia z systemu do kanalizacji zbiorczej i w kolejności ustalonej urządzenia dodatkowe w postaci absorberów ciepła, filtrów ścieku, urządzeń odzyskujących wodę techniczną, przemysłową i pitną oraz III zawór.

Sposób odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków wraz z urządzeniami do jego odbioru zapewnia ciągły odbiór tego ciepła i magazynowanie w każdym przypadku gdy ściek ciepły płynie równocześnie z wodą zasilającą urządzenia grzewcze jak i w przypadku gdy zużyta woda ciepła spuszczana, zrzucana jest z urządzeń napełnionych tą wodą, ściekiem jak to ma miejsce w użytkowaniu wanien kąpielowych, zlewów, kotłów i innych objętościowych, nieprzepływowych bezpośrednio co umożliwia zawór ciśnieniowo-temperaturowy przelotowy, regulujący przepływ ścieku w całym systemie, utrzymując lub nie zadany poziom ścieku w urządzeniu tak odbierającym i magazynującym to ciepło na czas pożądany i niezbędny dla jego max. odbioru.

Ściekowy stopowy absorber ciepła do systemu HCA

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na którym Fig.1, przedstastawia schemat sposobu odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków, Fig.2, urządzenie do odzyskiwania i magazynowania ciepła w przekroju pionowym a Fig.3, urządzenie w przekroju poprzecznym według lini AA.

Ściek w postaci zużytej wody z urządzeń a , b i c w zależności od tego czy jest zimny czy ciepły kierowany jest I zaworem inteligentnym, temperaturowym, rozdzielającym 1 do instalacji odpływowej, zrzutowej zimnej i zwykłej 2 lub do instalacji odpływowej, zrzutowej ciepłej 3 prowadzącej przez urządzenie x do urządzenia odzyskującego i magazynującego ciepło 9 w którym następuje absorpcja ciepła tego ścieku, do środowiska zimnej wody wypełniającej zbiornik 14 urządzenia 9 zasilanego z instalacji zimnej wody 10 która absorbuje i magazynuje, kumuluje ciepło odebrane ze ścieku, przenosząc je dalej instalacją przez urządzenie x lub nie do instalacji 5 zasilającej urządzenie grzewcze 6 do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, kierowanej instalacją 7 do ujęcia ciepłej wody 8 zużywanej następnie w urządzeniach a , b i c skąd ponownie instalacją 3 poprzez urządzenie x , 9 , y i z w postaci już zimnego ścieku oraz jego resztek materiałowych trafia do kanalizacji zbiorczej budynku 13 do której też instalacją odpływową zimną 2 osobno i odrębnie odprowadzany jest ściek zimny nie wchodzący w system odbioru ciepła i nie kontaktujący się ze ściekiem ciepłym oraz instalacją odpływową ciepłą 3 izolowaną termicznie 16 zaś całość oraz częstotliwość przepływu ścieku ciepłego przez instalację odpływową ciepłą 3 regulowana jest ciśnieniowo poziomem słupa cieczy w tunelu przelotowym 17 oraz jego temperaturą, mierzoną tak II zaworem inteligentnym ciśnieniowo-temperaturowym 19 który reguluje jej przelotem, przepływem przez obszar urządzenia 9 na czas odbioru tego ciepła. Urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieku 9 składa się z zamkniętego cylindrycznego zbiornika 14 użebrowanego wewnętrznie pierścieniowo, liniowymi żebrami 15 do którego instalacją 10 doprowadzona jest zimna woda użytkowa a wyprowadzona już w postaci ogrzanej instalacją 5 i w którym to zbiorniku 14 centralnie umieszczony jest tunel przelotowy 17 użebrowany wewnętrznie pierścieniowo, liniowymi żebrami 18 na zewnątrz to którego osadzone są żebra 15 i przez który to przepływa ściek doprowadzony i wyprowadzony instalacją odpływową 3 regulowany w przepływie zaworem 19 ze środowiska którego to ścieku ściankami i żebrami liniowymi 18 następuje proces pochłaniania i absorpcji ciepła oddawanego ściankami i żebrami liniowymi 15 do środowiska zimnej wody wypełniającej tak zbiornik 14 co w sumie budowy i układu konstrukcyjnego tworzy z urządzenia 9 wstępny podgrzewacz wody ciepłej użytkowej oraz jej magazyn izolowany odrębnie i dodatkowo izolacją termiczną 20 niezależną od izolacji 16 całego systemu w którym to go zainstalowano.

Sposób i urządzenie może mieć powszechne zastosowanie i wykorzystanie dla realizacji podstawowych potrzeb ludzkich oraz oszczędności energii i złóż kopalnych a także ochrony środowiska naturalnego człowieka poprzez znaczne ograniczenie emisji ciepła i dwutlenku węgla do atmosfery a nadto przyczynić się i wnieść wkład w rozwój nowych technologii odzysku oraz recyklingu ciepła technologicznego stanowiąc wynalazkami jej podstawowy i znaczący udział.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENT CLAIMS / PATENT - RESTRICTIONS

1. Sposób odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków, znamienny tym, że ściek w postaci ciekłej po zrzucie z urządzeń (a) , (b) i (c) zostaje poddany selekcji cieplnej zaworem temperaturowo-rozdzielającym (1) który ściek ciepły o temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza kieruje do instalacji odpływowej (2) natomiast powyżej i w granicach od 20 do 90 stopni Celsjusza do instalacji odrębnej (3) w której za pomocą urządzeń liniowych (x) oraz magazynowych (9) i oddziaływania na materię tego ścieku w sposób kontaktowy żebrami (18) tunela przelotowego (17) zakończonego zaworem ciśnieniowo-temperaturowym (19) który utrzymuje stały poziom ścieku w urządzeniu (9) na czas absorpcji tego ciepła, poprzez żebra (15) do środowiska wody zimnej zgromadzonej w zbiorniku (14) urządzenia (9) i zwrot do instalacji (5) obiegu zamkniętego (3).

2. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że ciepło odebrane i zgromadzone w urządzeniu (9) instalacją (5) przez urządzenie (x) przenoszone jest w ogrzanej wodzie do urządzenia grzewczego (6) a następnie instalacją (7) w postaci ciepłej wody użytkowej do ujęć wody ciepłej (8) urządzeń je zużywających (a) , (b) i (c) z których zrzut ten następuje, zamykając tak jego obieg.

3. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że ciepło odebrane i zgromadzone w urządzeniu (9) instalacją (5) z pominięciem urządzenia (x) przenoszone jest w ogrzanej wodzie do urządzenia grzewczego (6) a następnie instalacją (7) w postaci ciepłej wody użytkowej do ujęć wody ciepłej (8) urządzeń je zużywających (a) , (b) i (c) z których zrzut ten następuje, zamykając tak jego obieg.

4. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że każdy ściek po zrzucie bez stosowania selekcji cieplnej w przypadku jej wyłączenia czy awarii w zakresie jego temperatury od 0 stopni Celsjusza wzwyż zostaje skierowany z pominięciem instalacji (2) bezpośrednio do instalacji (3) poprzez wszystkie w niej zastosowane urządzenia (x) , (9) , (y) , (z) i dalej zbiorczej budynku (13).

5. Urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków posiadające tunel przelotowy użebrowany wewnętrznie i zewnętrznie, umieszczony centralnie wewnątrz zbiornika, znamienne tym, że posiada u swej podstawy na wyjściu z tunela (17) i urządzenia (9) zawór ciśnieniowo-temperaturowy (19) utrzymujący ściek w urządzeniu na czas zadany odbioru i absorpcji tego ciepła do środowiska i magazynu wody przepływowej zbiornika (14) przed jego ostatecznym zrzutem z instalacji odrębnej (3) do kanalizacji zbiorczej budynku (13).

6. Urządzenie według zastrz.5, znamienne tym, że urządzenie (9) posiada na swym zewnętrznym obwodzie izolację termiczną (20) chroniącą zbiornik (14) i urządzenie (9) przed nadmierną utratą ciepła a końcówki wejściowe i wyjściowe instalacji cieplnej i odrębnej (3) dodatkową izolację cieplno-termiczną (16).

7. Urządzenie według zastrz.5, znamienne tym, że może być łączone oraz konfigurowane dowolnie w pionie, poziomie i pod dowolnie wybranym kątem z urządzeniami (x) , (y) i (z) na i w instalacjach ciepłych (3) oraz zimnych (2) a także innych mieszanych wewnętrznych budynku czy zewnętrznych w tym tych, które na stałe umieszczone są w gruncie, służąc tak wraz z nimi do odzysku i recyklingu ciepła odpadowego wszelkich ścieków.

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

... PATENT NR 198134

Prawa autorskie do całości systemów odbioru ciepła i samych absorberów ciepła

Ustalone zostały pierwszymi opracowaniami i zgłoszeniami wynalazków do UPRP już w roku 2000 oraz pierwszymi publikacjami Patentów twórcy tego typu rozwiązań w nadanych nazwach handlowych „absorber ciepła” np.. spalinowy czy też ściekowy.

Wszystkie systemy absorpcji i odbioru ciepła wewnętrznego czy też zewnętrznego oraz jego pochłaniania i kumulacji przez dużą grupę projektowanych absorberów ciepła lub paneli absorbujących w obu przypadkach opartych na wysokim współczynniku przewodnictwa aluminium oraz masie kumulującej ciepło „x” to wysoce zaawansowana innowacja technologiczna oraz produktowa, rozwijana i udoskonalana wciąż i do chwili obecnej w wyniku i efekcie prowadzonych na bieżąco prac badawczo-rozwojowych oraz testowych w budowanym od podstaw Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich.

... zobacz też znak towarowy Ośrodka

więcej ... technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Absorbery ciepła z różnych środowisk w postaci wynalazków do systemów HCA

Spalinowy kształtkowy absorber ciepła do systemu HCA ... zobacz więcejPanelowy nawierzchniowy absorber ciepła do systemu HCA ... zobacz więcejŚciekowy kaskadowy absorber ciepła do systemu HCA ... zobacz więcej

Inne do odzysku, pochłaniania, absorpcji i kumulacji ciepła oraz prawa do/i/z nich

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - wynalazek z 2018 roku na potrzeby i do zastosowań w tworzonym systemie HCAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek z 2018 roku na potrzeby i do zastosowań w tworzonym systemie HCAPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek z 2018 roku na potrzeby i do zastosowań w tworzonym systemie HCA

Znaki towarowe słowne dla prac B+R, paneli wielofunkcyjnych i absorberów ciepła

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - więcejZnak towarowy słowny UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - więcejZnak towarowy słowny - Absorber ciepła -

Projekt polskiego systemu HCA autor i koordynator projektu Józef Jan Kramarz

Projekt HCA - Panele wielofunkcyjne, absorbery ciepła i akumulatory ciepła dedykowane do systemu HCA

System grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA to efekt połączonego zastosowania naszych paneli wielofunkcyjnych grzewczo-chłodzących i różnego typu absorberów ciepła oraz akumulatorów ciepła, według wynalazków KRAMARZ POLSKA - panel+absorber+akumulator ciepła ... zobacz w PDF

...

Graficzne znaki towarowe i logotypy paneli wielofunkcyjnych do systemu HCA

Znak towarowy ALU-PANEL do oznaczenia paneli aluminiowych KRAMARZ POLSKAZnak towarowy ALU-Bed PANEL do oznaczenia łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących-absorbujących oraz absorberów w których zastosowano łoże aluminiowe KRAMARZ POLSKAZnak towarowy Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący do oznaczenia różnego typu i rodzaju paneli KRAMARZ POLSKA


Opracowania z zakresu prac badawczo-rozwojowych nad panelami i ich systemami

Sposób odbioru ciepła zrzutowego scieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła (efekt i rezultat prac B+R) ... więcej w PDF

Odzysk ciepła traconego i zrzutowego z wentylacji, spalin i ścieków - Patenty i wynalazki na odzysk i pozyskiwanie ciepła Kramarz PL