Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Absorber tunelowy komina - odzysk liniowy ciepła z wentylacji i spalin 

PATENT PL200318

SPALINOWY liniowy absorber ciepła

Opatentowane dwa sposoby odzysku i trzy urządzenia.
Metoda i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła spalin i
ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń.
Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do
wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione
powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych
samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte.

Innowacja i sposób na każdy kryzys energetyczny oraz wzrost cen energii.


SYSTEM KOMINOWY HCA

System kominowy z odzyskiem ciepła (sposób budowy) - zobacz najnowszy wynalazek

Spalinowy liniowy absorber ciepła to początek tego typu absorberów oraz HCA

Transfer technologii KRAMARZ POLSKA

SPOSÓB i URZĄDZENIE do
ODZYSKIWANIA CIEPŁA ZA POMOCĄ
DWUTUNELOWYCH CIĄGÓW SPALINOWO-WENTYLACYJNYCH
oraz KOMIN DWUTUNELOWY dla CIĄGÓW SPALINOWO-WENTYLACYJNYCH


OPIS WYNALAZKU PL362447 - z daty 26.09.2003r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 200318

OPIS PATENTOWY PL 200318 B1
KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA


Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych do odzyskiwania ciepła usuwanego tymi przewodami z pomieszczeń budynków do dalszego wykorzystania i przetworzenia ciepła odebranego na potrzeby wewnętrzne tych budynków w celu obniżenia ich energochłonności i kosztów całkowitych ich eksploatacji jako jeden ze sposobów wykorzystania za pomocą urządzenia i/lub komina dwutunelowego o wielokrotnie nowym przeznaczeniu.

Budynek użytkowy, mieszkalny lub hodowlany w trakcie jego wykorzystywania i zasiedlenia przez ludzi, zwierzęta i rośliny wytwarza sam i zużywa określoną ilość energii dostarczonej z zewnątrz lub wnętrza budynku w postaci ciepła niezbędnego dla egzystencji jego użytkowników, niezmiennie koniecznego acz różnego i zależnego od pór roku, które najczęściej gromadzone i kumulowane jest w powietrzu i/lub spalinach różnych wewnętrznych urządzeń grzewczych.

Ciepło wytwarzane wewnętrznie i zewnętrznie dla ogrzania i utrzymania stałej czy zadanej temperatury pomieszczeń tracone jest częściowo w samym procesie spalania różnych produktów poprzez usuwanie go wraz ze spalinami tradycyjnymi jak dotychczas jednotunelowymi ciągami spalinowymi budynku. Natomiast ciepło ogrzanego w ten lub inny sposób powietrza tracone jest w całości w procesie wentylacji pomieszczeń poprzez jego usuwanie z powodu zużycia tradycyjnymi jak dotychczas jednotunelowymi ciągami wentylacyjnymi.

Tradycyjne kominy spalinowe i wentylacyjne o ciągu naturalnym powstałym w wyniku różnicy ciśnienia powietrza pomiędzy wylotem a spodem komina oraz jego gęstości przy dotychczasowej budowie i działaniu nie dają możliwości odbioru i pozyskania ciepła tak z przewodów wentylacyjnych jak i kominowych.

Znane są wprawdzie w stanie techniki jak na przykład z opisu DE3024144 sposób budowy komina, jednotunelowego w którym warstwą otokową w jego monostrukturze i po jego obwodzie umieszczono wężownicę spiralną tworzącą rodzaj płaszcza wodnego z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami lub opisu DE3004224 o podobnym działaniu i budowie oraz opisu DE4231621 w którym na i wzdłuż jednotunelowego ciągu spalinowego zabudowano bojler wodny lub też przez bojler przepuszczono spaliny a także z opisu PL306239 bojler spalinowy, budowy i działania jak w opisie DE4231621.

Znany też jest z opisu PL342677 spalinowy absorber ciepła, stanowiący kształtkę i wkład do typowych i tradycyjnych jednotunelowych kominów. Jednakże wszystkie w/w wymienione sposoby, urządzenia oraz kominy nie służą i nie nadają się do odbioru ciepła z powietrza i spalin w sposób bezpośredni i bez udziału medium oraz wymiennika ciepła, którym w każdym z w/w opisów ciepło wyłącznie spalin odbierane jest za pośrednictwem ciekłego medium, najczęściej wody.

Nadto wszystkie w/w rozwiązania zostały opisane do działania w oparciu o jeden przewód kominowy i żadnym z nich nie można osiągnąć celu wynalazku w sposobie odbioru ciepła z jednego środowiska gazowego do drugiego środowiska gazowego, innymi słowy z powietrza i/lub spalin do powietrza ponieważ dotychczasowa konstrukcja kominów tak murowanych jak stalowych czy betonowych posiada pojedynczy przewód lub wielość takich przewodów w całości danej i możliwej monostruktury wszystkich znanych typów kominów.

Celem wynalazku w sposobie pozyskiwania i odbioru ciepła jest odbiór ciepła z przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych na dwa różne sposoby z których nadrzędny pozyskuje ciepło z obu środowisk gazowych za pomocą nowego środka technicznego w postaci komina dwutunelowego dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych w którym to czynnikiem roboczym jest wyłącznie czynnik termodynamiczny w postaci czystego powietrza zaś w drugim z tych sposobów czynnikiem roboczym jest już poza powietrzem czynnik roboczy w postaci płynu pełniącego rolę akumulatora ciepła odbieranego z obu środowisk gazowych i rolę dalszą przekaźnika do jego oddawania do środowiska gazu w postaci powietrza transportowanego zewnętrznym tunelem do pomieszczenia.

Celem wynalazku w postaci komina dwutunelowego dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych jest umożliwienie realizacji sposobu pierwszego i drugiego pozyskania i odbioru ciepła zaś urządzenia w dwóch możliwych wersjach i odrębnie wchodzącego w budowę i skład tego komina, kumulacja przejściowa ciepła w nim i jego strukturze oraz płynie jako medium wypełniającym go i zwrot tego ciepła do pomieszczenia za pomocą komina dwutunelowego a w drugiej z możliwych wersji jego przeznaczenia przekazywanie ciepła do medium w postaci płynu transportowanego dalej do typowej wymiennikowi.

Istota wynalazku w sposobie I odzyskania i odbioru ciepła, polega na tym, że ciepło spalin lub ciepło zużytego powietrza transportowane jest za pomocą innego środka technicznego w postaci komina dwutunelowego w którym to za pomocą tunela zewnętrznego transportowane jest czyste, nowe i dodatkowo uzdatnione powietrze z zewnątrz obiektu w kierunku odwrotnym do ciągu ciepła usuwanego z obiektu w wyniku czego i tak połączonego równolegle w działaniu procesu w kominie dwutunelowym przebiega naturalny proces absorpcji tego ciepła z środowiska gazowego ciepłego do środowiska gazowego zimnego w którym to procesie cząsteczki powietrza czystego przejmują ciepło z powietrza usuwanego lub spalin i wewnętrznego tunela komina zwracając je kratkami nawiewowymi w całości do wnętrza tego obiektu bowiem całość masy powietrza dostarczanego do obiektu tunelem otokowym, zewnętrznym tworzy rodzaj płaszcza termodynamicznego w którym to cząsteczki powietrza wracają już do obiektu wraz z przejętą częścią ciepła usuwanego.

Innymi słowy proces odbioru polega na tym, że ciepło usuwane w spalinach i powietrzu przebiega w innym tunelu umieszczonym w dodanym płaszczu termodynamicznym którego czynnikiem jest powietrze czerpane z zewnątrz i przemieszczane czy też tłoczone do wnętrza obiektu, natomiast w drugiej wersji tego sposobu i przy pomocy dodanego urządzenia absorpcja ta przebiega za pośrednictwem i przy udziale zbiornika nieprzepływowego, który pełni rolę dodatkową akumulatora ciepła w powstałym kominie dwutunelowym.

Korzystnie dla sposobu w pierwszej wersji jest, że może być realizowany w każdym przekroju komina i jego dwóch niezależnych ciągów w których tylko dla kominów spalinowych zachowano stosunek tunela wewnętrznego do tunela zewnętrznego jak 1 : 4. a dla komina wentylacyjnego odpowiednio 1 : 2. Korzystnie dla sposobu jest, że proces przebiega sprawnie przy udziale oraz pomocy nowego urządzenia oznaczonego jako (x) które czerpie świeże i nowe powietrze z zewnątrz transportując je tunelem zewnętrznym do tego obiektu.

Korzystnie dla sposobu jest, że proces przebiega dalej przy udziale nowego urządzenia oznaczonego jako (y) które oczyszcza i wzbogaca transportowane powietrze lub zmienia jego skład na inny czynnik gazowy w postaci azotu używanego w pomieszczeniach specjalnych do tłumienia ognisk pożaru.

Korzystnie dla sposobu jest, że proces przebiega dalej przy udziale nowego urządzenia oznaczonego jako (z) które steruje i koordynuje procesem nawiewu pomieszczeń przez każdą z kratek nawiewowych całego budynku.

Korzystnie dla sposobu jest, że proces przebiega dalej przy udziale nowego urządzenia oznaczonego jako (w) które przy lub bez udziału ciągu naturalnego tunela wewnętrznego ogrzewa powietrze transportowane do wnętrza obiektu.

Istota urządzenia, komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych, polega na tym, że składa się on z dwóch zasadniczych tuneli z których w jego konstrukcji, tunel wewnętrzny umieszczony jest wewnątrz tunela zewnętrznego tak aby wewnętrznym transportować spaliny i zużyte powietrze z wnętrza na zewnątrz obiektu a zewnętrznym w kierunku odwrotnego przepływu czyste lub uzdatnione i wzbogacone powietrze z zewnątrz obiektu do jego wnętrza.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli stosunek objętościowy dla ciągu spalin i tunela wewnętrznego do tunela zewnętrznego wynosi i ma proporcje jak 1 : 4. Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli stosunek objętościowy dla ciągu wentylacyjnego i tunela wewnętrznego do tunela zewnętrznego wynosi 1 : 2. Korzystnie dla urządzenia jest, że wykonane jest w kształcie i przekroju koła, kwadratu, prostokąta i owalu z materiałów ceramicznych, stali, betonu i innych. Korzystnie dla urządzenia jest, że współpracuje z i w zamontowanym na nim urządzeniu (x) które czerpie świeże i nowe powietrze z zewnątrz urządzenia i obiektu, transportując je dalej tunelem zewnętrznym do wnętrza tego obiektu.

Korzystnie dla urządzenia jest, że współpracuje z i w zamontowanym na nim urządzeniu (y) które oczyszcza i wzbogaca czerpane powietrze lub zamienia go na inny czynnik gazowy, korzystnie w postaci azotu do tłumienia pożarów. Korzystnie dla urządzenia jest, że współpracuje z i w zamontowanym na nim urządzeniu (z) które steruje i zawiaduje prędkością, ilością i przepływem danej masy powietrza lub innego gazu do poszczególnych pomieszczeń budynku.

Korzystnie dla urządzenia jest, że współpracuje z i w zamontowanym na nim urządzeniu (w) które podgrzewa powietrze transportowane do wnętrza obiektu.

Istota wynalazku w sposobie II pozyskania i odbioru ciepła, polega na tym, że ciepło spalin lub zużytego powietrza które transportowane jest poprzez i za pomocą innych środków technicznych w postaci urządzenia o dwóch tunelach kierunkowych, w dwóch możliwych wersjach w których następuje kumulacja przejściowa ciepła w procesie jego absorpcji z środowiska gazowego ciepłego przemieszczanego tunelem wewnętrznym, poprzez to urządzenie zostaje zwrócone do środowiska gazowego zimnego transportowanego tunelem zewnętrznym w kierunku odwrotnym poprzez to urządzenie w wyniku czego cząsteczki zimne powietrza przejmują ciepło spalin i zużytego powietrza zwracając je kratkami nawiewowymi w całości do wnętrza tych pomieszczeń.

Korzystnie dla sposobu jest, jeżeli urządzenie w obu wersjach ma zachowany stosunek tunela wewnętrznego do zewnętrznego jak 1 : 4 dla spalin, zaś 1 : 2 dla powietrza zużytego usuwanego z wnętrza obiektu i jego pomieszczeń. Istota urządzenia do pozyskiwania i odbioru ciepła stanowiącego akumulator ciepła w wersji przepływowej lub nie, polega na tym, że składa się z wewnętrznego tunela do transportu spalin lub zużytego powietrza i zbiornika o funkcji akumulatora ciepła umieszczonego tak w całości w tunelu zewnętrznym za pomocą przelotowych kratek nośnych, którym to i przez które to kratki transportowane jest czyste powietrze lub inny gaz do wnętrza pomieszczenia.

Korzystnie dla urządzenia w wersji nieprzepływowej jest, że zbiornik jako akumulator wypełniony jest materiałem płynnym lub stałym albo mieszanym i posiada w swym wnętrzu wężownicę rurową wypełnioną ciekłym medium.

Korzystnie dla urządzenia w wersji przepływowej jest, że zbiornik i akumulator wypełniony materiałem płynnym lub stałym albo mieszanym mieszczący w swym wnętrzu wężownicę rurową, posiada wyprowadzone na zewnątrz z niej i niego końcówki do łączenia i przenoszenia dalej czynnika i ciekłego medium.

Korzystnie dla urządzenia jest, że tunel zewnętrzny został celowo rozdzielony kratkami nośnymi na cztery wzdłużne i niezależne komory o funkcji różnej. Korzystnie dla urządzenia jest, że tworzy skończony moduł dający się łączyć tak z kolejnymi modułami dla budowy nimi płaszcza tunela wewnętrznego.

Spalinowy liniowy absorber ciepła - wynalazek dedykowany do systemu HCA

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku w którym Fig.1, przedstawia układ wzajemny sposobu i konstrukcji kominów w przekroju pionowym całego budynku, Fig.2 - wycięty fragment komina wraz z urządzeniem w wersji nieprzepłwowej, zamontowanym w jego wnętrzu w którym wektorowo zaznaczono kierunki przepływu przez dwa odrębne tunele czynnika termodynamicznego a Fig.3 - przekrój poprzeczny komina i urządzenia w jego wnętrzu, zaś Fig.4 - przekrój pionowy przez urządzenie przepływowe z wyznaczeniem kierunku przepływu czynnika w postaci wody.

P r z y k ł a d : I

Ciepło zużytego powietrza usuwane ciągiem (11) komina (2) przez przewód i tunel wewnętrzny (7) lub spalin usuwanych ciągiem (11) komina (5) przez przewód i tunel wewnętrzny (7) w kierunku od podstawy komina do jego wylotu, zostaje poprzez żebra (15) dwojakiego rodzaju, wewnętrzne (15 a) lub zewnętrznie (15 b), odebrane i oddane do czynnika termodynamicznego w postaci powietrza przemieszczanego tak ciągiem (12) tunela zewnętrznego (8) w kierunku odwrotnym do ciągu naturalnego (11) kominów a następnie zwrócone wraz z nim poprzez kratki nawiewowe (6) komina (5) lub kratki (3) komina (2) do wnętrza obiektu przy udziale lub nie urządzeń (x) , (y) , (z) i (w).

P r z y k ł a d : II

Komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych składa się z dwóch odrębnie wznoszonych tuneli z których centralny i wewnętrzny (7) dla ciągu naturalnego (11) umieszczony jest wewnątrz tunela zewnętrznego (8) który za pomocą stateczników (25) łączy oba te tunele (7) i (8) i rozdziela zewnętrzny (8) na cztery niezależne komory (16) , (17) , (18) i (19) dla wymuszenia w nim ciągu (12) który przemieszcza czynnik termodynamiczny w kierunku od wylotu komina do jego spodu, wlotu i podstawy za pomocą dodanych lub nie w strefie wyjścia i wylotu komina urządzeń (x) , (y) , (z) i (w) o różnym przeznaczeniu. Tunel wewnętrzny (7) ciągu wentylacyjnego (11) posiada kratki wentylacyjne wywiewowe (1) umieszczone w strefie sufitu, zaś tunel wewnętrzny (7) ciągu spalinowego (11) czopuch (4) natomiast tunel zewnętrzny (8) dla ciągu (12) w przypadku komina wentylacyjnego (2) kratki nawiewowe (3) a w przypadku komina spalinowego (5) kratki nawiewowe (6) umieszczone w strefie podłogi.

P r z y k ł a d : III

Ciepło zużytego powietrza lub spalin usuwane ciągiem (11) komina (2) lub (5) poprzez tunel (7) zamontowanego w nich urządzenia w wersji (9) lub (10) o charakterze akumulatora przejściowego, zostaje nim i poprzez nie odebrane i oddane do czynnika termodynamicznego w postaci czystego powietrza, które przemieszczane jest tunelem zewnętrznym (8) i ciągiem (12) urządzenia (9) lub (10) w kierunku odwrotnym do ciągu (11) tunela wewnętrznego (7) i zwrócone wraz z nim poprzez kratki nawiewowe (6) komina (5) lub kratki nawiewowe (3) komina (2) do wnętrza tego budynku przy udziale lub nie urządzeń dodatkowych (x) , (y) , (z) i (w).

P r z y k ł a d : IV

Urządzenie do pozyskiwania i odbioru ciepła składa się z tunela wewnętrznego (7) na którym otokowo zamocowano zbiornik kumulacyjny w postaci modułów (20) w wersji nieprzepływowej (9) wypełniony materiałem płynnym lub stałym albo mieszanym (14) otaczającym ściśle wężownicę (21) wypełnioną ciekłym medium tak aby całość za pomocą przelotowych kratek nośnych (13) umieścić centralnie w tunelu zewnętrznym (8) urządzenia (9) albo komina (2) lub (5) dla ich połączenia i budowy modułowej w kominie tak aby z ich połączenia uzyskać komin lub jego część w której tunel zewnętrzny (8) został rozdzielony statecznikami (25) na cztery niezależne komory (16) , (17) , (18) i (19) o ciągu w nich wymuszonym (12) oraz naturalnym (11) tak złączonego w całość tunela wewnętrznego (7).

P r z y k ł a d : V

Urządzenie do pozyskiwania i odbioru ciepła składa się z tunela wewnętrznego (7) na którym otokowo zamocowano zbiornik kumulacyjny w postaci modułów (20) w wersji przepływowej (10) wypełniony materiałem płynnym lub stałym albo mieszanym (14) otaczającym ściśle wężownicę (21) której końcówki (22) oraz odrębne (23) ze zbiornika (10) wyprowadzono na zewnątrz środowiska (14) i modułu (20) tak aby połączyć je z ujęciem zewnętrznym wody (26) oraz zewnętrzną wymiennikownią ciepła (24) zaś całość za pomocą przelotowych kratek nośnych (13) umieścić centralnie w tunelu zewnętrznym (8) urządzenia (10) albo komina (2) lub (5) dla ich połączenia i budowy modułowej w kominie tak aby z ich połączenia uzyskać komin lub jego część w której tunel zewnętrzny (8) został rozdzielony statecznikami (25) na cztery samoistne i niezależne komory (16) , (17) , (18) i (19) o ciągu w nich wymuszonym (12) oraz naturalnym (11) tak złączonego w całość tunela wewnętrznego (7).

Sposoby i urządzenia według wynalazków mogą mieć powszechne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i ogrzewnictwie dla potrzeb oszczędności energii i ogrzewania, recyklingu ciepła raz wytworzonego jego kumulacji i zamknięcia w obiegu zamkniętym, oczyszczania, uzdatniania i wzbogacania powietrza oraz pożarnictwie dla bezinwazyjnego tłumienia pożarów w zarodku w pomieszczeniach specjalnych bez udziału ludzi a także innych niejawnych wynikających z konstrukcji dwutunelowej tych kominów.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE

1. Sposób odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych, znamienny tym, że ciepło zużytego powietrza oraz spalin usuwane z budynku kratkami wentylacyjnymi (1) lub czopuchem (4) przez wewnętrzny tunel (7) o ciągu naturalnym (11) odbiera się za pomocą ukształtowanych żeber (15) i oddaje bezpośrednio nimi do czynnika termodynamicznego przemieszczanego tak tunelem zewnętrznym (8) o ciągu odwrotnym (12) a następnie zwraca się w czystym i ogrzanym już powietrzu kratkami nawiewowymi (3) komina (2) lub kratkami (6) komina (5) do wnętrza obiektu przy udziale lub nie urządzeń tak dodanych (x) , (y) , (z) i (w).

2. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że proces ten jest stosowny w każdym z dowolnych przekrojów kominów lub przewodów spalinowych w których zachowano stosunek objętościowy tunela wewnętrznego (7) do tunela zewnętrznego (8) jak 1 : 4 oraz kominów lub przewodów wentylacyjnych w których zachowano stosunek objętościowy tunela wewnętrznego (7) do tunela zewnętrznego (8) jak 1 : 2 w złączonych i dwutunelowych ciągach (11) i (12).

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces ten jest stosowany i wspomagany także przez urządzenie (x) które czerpie nowe, świeże powietrze z zewnątrz obiektu transportując je z/i od góry w dół ciągiem (12) i tunelem (8).

4. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że proces ten jest stosowany i wspomagany także przez urządzenie (y) które oczyszcza, wzbogaca i uzdatnia transportowane powietrze lub zmienia jego skład na czynnik gazowy jak azot.

5. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że proces ten jest stosowany i wspomagany także przez urządzenie (z) które steruje i koordynuje procesem nawiewu każdych z pomieszczeń przez każdą z kratek nawiewowych (3) i (6).

6. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że proces ten jest stosowany i wspomagany także przez urządzenie (w) które przy udziale lub nie ciągu (11) tunela (7) dogrzewa lub ogrzewa powietrze transportowane do wnętrza obiektu uprzednio oczyszczone, wzbogacone i uzdatnione lub zmienione na inny gaz.

7. Komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych, znamienny tym, że składa się z dwóch odrębnych tuneli (7) i (8) z których wewnętrzny (7) dla ciągu naturalnego (11) umieszczony jest wewnątrz tunela zewnętrznego (8) rozdzielonego statecznikami (25) na cztery niezależne i samoistne lub nie komory (16) , (17) , (19) i (19) dla wymuszonego w nim ciągu (12) którym przemieszczany jest czynnik termodynamiczny w postaci powietrza lub gazu.

8. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że stosunek objętościowy dla ciągu (11) spalin i tunela wewnętrznego (7) komina (5) do ciągu (12) i tunela zewnętrznego (8) komina (5) wynosi jak 1 : 4 a ciągi są wzajemnie odwrotne.

9. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że stosunek objętościowy dla ciągu (11) powietrza i tunela wewnętrznego (7) komina (2) do ciągu (12) i tunela zewnętrznego (8) komina (2) wynosi jak 1 : 2 a ciągi te są odwrócone.

10. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że wykonany jest w dowolnym kształcie i przekroju obu tuneli (7) i (8) z dowolnego materiału ceramicznego, stali, betonu i innych znanych lub nie stosowanych w tego typu konstrukcjach.

11. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że współpracuje z/w/i na nim zamontowanym urządzeniu (x) które czerpie i tłoczy świeże i nowe powietrze z zewnątrz obiektu transportując je dalej do wnętrz pomieszczeń tego obiektu.

12. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że współpracuje z/w/i na nim zamontowanym urządzeniu (y) które oczyszcza i wzbogaca zaczerpnięte już powietrze lub zmienia jego skład na inny pożądany czynnik gazowy jak azot.

13. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że współpracuje z/w/i na nim zamontowanym urządzeniu (z) które steruje i zawiaduje prędkością, ilością i przepływem danej masy powietrza lub innego gazu do pomieszczeń budynku.

14. Komin według zastrz.7, znamienny tym, że współpracuje z/w/i na nim zamontowanym urządzeniu (w) które dogrzewa lub podgrzewa powietrze transportowane z zewnątrz obiektu do wnętrz poszczególnych tego obiektu.

15. Sposób odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych przy udziale dwóch wersji urządzenia do pozyskiwania i odbioru ciepła, znamienny tym, że ciepło zużytego powietrza oraz spalin usuwane z budynku kratkami wentylacyjnymi (1) lub czopuchem (4) przez wewnętrzny tunel (7) urządzenia o ciągu naturalnym (11) odbiera się za pomocą tegoż urządzenia w dwóch możliwych wersjach (9) i (10) o funkcji akumulatora a następnie oddaje do czynnika termodynamicznego w postaci powietrza, przemieszczanego tak tunelem zewnętrznym (8) urządzenia o ciągu odwrotnym i wymuszonym (12) a następnie zwraca się w czystym i ogrzanym powietrzu kratkami nawiewowymi (3) lub (6) do wnętrza obiektu przy udziale lub nie urządzeń tak dodatkowo korzystnie dodanych (x) , (y) , (z) i (w).

16. Sposób według zastrz.15, znamienny tym, że proces ten jest stosowany w każdym z możliwych i dowolnych przekrojów urządzenia w których stosunek objętościowy tunela wewnętrznego (7) do tunela zewnętrznego (8) dla spalin wynosi jak 1 : 4 a dla zużytego powietrza stosunek tunela (7) do (8) jak 1 : 2.

17. Urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych w wersji nieprzepływowej o funkcji akumulatora ciepła, znamienne tym, że składa się z wewnętrznego tunela (7) na którym otokowo zamocowano złożony z modułów (20) zbiornik kumulacyjny nieprzepływowy (9) wypełniony materiałem stałym lub płynnym albo mieszanym (14) otaczającym ściśle umieszczoną w jego wnętrzu wężownicę (21), umieszczonego tak w tej całości za pomocą nośnych i przelotowych kratek (13) w tunelu zewnętrznym (8) który za pomocą stateczników (25) został rozdzielony na cztery komory (16) , (17) , (18) i (19).

18. Urządzenie według zastrz.17, znamienne tym, że tunel (7) służy do transportu spalin i zużytego powietrza a tunel (8) czystego i ogrzanego gazu w postaci najczęściej powietrza w kierunku odwrotnym i przepływu w tunelu (7).

19. Urządzenie według zastrz.17, znamienne tym, że może współpracować i być montowane na typowych kominach spalinowych i wentylacyjnych oraz zwłaszcza na kominach dwutunelowych dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych.

20. Urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych w wersji przepływowej o funkcji akumulatora ciepła, znamienne tym, że składa się z wewnętrznego tunela (7) na którym otokowo zamocowano złożony z modułów (20) zbiornik kumulacyjny (10) wypełniony materiałem stałym lub płynnym albo mieszanym (14) otaczającym ściśle umieszczoną w jego wnętrzu wężownicę (21) której końcówki (22) oraz odrębne (23) zbiornika (10) wyprowadzono na zewnątrz środowiska (14) i modułu (20) tak aby połączyć je z ujęciem zewnętrznym wody (26) i zewnętrzną wymiennikownią ciepła (24) oraz nośnych i przelotowych kratek (13) za pomocą których tak złożony tunel (7) osadzono i zamocowano centralnie w tunelu zewnętrznym (8) urządzenia.

21. Urządzenie według zastrz.20, znamienne tym, że tunel zewnętrzny (8) został rozdzielony statecznikami (25) na cztery komory (16) , (17) , (18) i (19).

22. Urządzenie według zastrz.20, znamienne tym, że tunel (7) służy do transportu spalin i zużytego powietrza a tunel (8) czystego i ogrzanego gazu w postaci najczęściej powietrza w kierunku odwrotnym i przepływu w tunelu (7) co czyni z niego moduł do łączenia i wstawiania odcinkowego w komin typowy lub budowy nim odcinkowej lub całościowej nowych kominów dwutunelowych.


POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

... PATENT NR 200318

Prawa autorskie do całości systemów odbioru ciepła i samych absorberów ciepła

Ustalone zostały pierwszymi opracowaniami i zgłoszeniami wynalazków do UPRP już w roku 2000 oraz pierwszymi publikacjami Patentów twórcy tego typu rozwiązań w nadanych nazwach handlowych „absorber ciepła” np.. spalinowy czy też ściekowy.

Wszystkie systemy absorpcji i odbioru ciepła wewnętrznego czy też zewnętrznego oraz jego pochłaniania i kumulacji przez dużą grupę projektowanych absorberów ciepła lub paneli absorbujących w obu przypadkach opartych na wysokim współczynniku przewodnictwa aluminium oraz masie kumulującej ciepło „x” to wysoce zaawansowana innowacja technologiczna oraz produktowa, rozwijana i udoskonalana wciąż i do chwili obecnej w wyniku i efekcie prowadzonych na bieżąco prac badawczo-rozwojowych oraz testowych w budowanym od podstaw Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich.

... więcej w opisie znaku towarowego Ośrodka

więcej ... technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Absorbery ciepła z różnych środowisk w postaci wynalazków do systemów HCA

Ściekowy kaskadowy absorber ciepła - wynalazek do wdrożenia i konfiguracji w systemie HCADachowy podpowierzchniowy absorber ciepła - wynalazek do wdrożenia i konfiguracji w systemie HCASłoneczny energetyczny absorber ciepła - wynalazek do wdrożenia i konfiguracji w systemie HCA

Znaki towarowe słowne dla prac B+R, paneli wielofunkcyjnych i absorberów ciepła

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń, TRL i innych zwiazanych z naszymi wynalazkamiZnak towarowy UE (słowny) - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - do oznaczenia pochodzenia, praw wyłącznych i licencji na wszystkie nasze panele wielofunkcyjne alu na terenie 28 krajów UEZnak towarowy słowny - Absorber ciepła - do oznaczenia wszystkich naszych absorberów ciepła

Zobacz ... technologie i opracowania B+R w zakresie prac - polska myśl techniczna

Odzysk ciepła traconego i zrzutowego z wentylacji, spalin i ścieków - Patenty i wynalazki na odzysk i pozyskiwanie ciepła Kramarz PL

Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz użytkowych i spalin kominowych Kramarz Polska ... więcejTechnologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych Kramarz Polska ... więcejTechnologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... Znak towarowy i harmonogram prac B+R do - HCA to czyste powietrze

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń praw, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych i licencji

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

...zobacz też ... opracowanie w zakresie systemów HCA w PDF