Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Absorber ciepła i energii ze słońca na drodze do panela słonecznego i łat 

PATENT PL198184 -ABSORBER

to znane urządzenie do
pochłaniania gazów lub jego
składników przez ciecz, w naszych
najnowszych rozwiązaniach służy ono do
pochłaniania i absorpcji ciepła z bardzo różnych
środowisk, najczęściej takich które mają dodatni oraz
zgubny wpływ na podnoszenie efektu cieplarnianego globu.

Zaś efektem ich działania mają być oszczędności w zużyciu energii.
Słoneczny absorber ciepła - i początek prac nad naszymi absorberami ciepła HCA

Transfer technologii ... oferta


HELIOSTACJOSFERYCZNY ABSORBER
CIEPŁA, URZĄDZENIE MAŁEJ i DUŻEJ MOCYOPIS WYNALAZKU PL344417- z daty 07.12.2000r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 198814

OPIS PATENTOWY PL 198814 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku:
KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA


Przedmiotem wynalazku jest heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego przeznaczony zwłaszcza do pozyskiwania i kumulowania energii cieplnej promieniowania słonecznego widzialnego i podczerwonego, cieplnego do dalszego wykorzystania, magazynowania i przetwarzania na potrzeby powszechnego użytku domowego i przemysłowego zwany w skrócie absorber heliostacjosferyczny małej mocy i absorber heliostacjosferyczny dużej mocy do wytwarzania pary wodnej ich budowa oraz sposób pozyskiwania i kumulowania energii słońca za ich pomocą na tle ujawnionych rozwiązań z tej dziedziny.

Znany jest w tej dziedzinie przykład kolektora energii słonecznej zawarty w opisie patentowym PL 167388 oraz intensywny kolektor ciepła słonecznego zawarty w opisie patentowym JP58092752 gdzie w pierwszym z nich w połączonym układzie płasko-rurowym następuje proces absorpcji tego ciepła do zbiornika rurowego wypełnionego cieczą natomiast w drugim proces absorpcji tego ciepła słonecznego jest poprzez zbiornik kulisty oddawany do zbiornika zewnętrznego - oba te przykłady tworzą znane dziś powszechnie kolektory słoneczne płaskie, rurowe i kuliste - stacjonarne mogące uzyskać moc niskiego rzędu oraz opłacalności z uwagi na brak mobilności oraz samych możliwości zwielokrotnienia i koncentracji wiązki cieplnej na powierzchni roboczej kolektora słonecznego.

Kolektory te z zasady mocowane są na dachach domów, obiektów i wymagają dla uzyskania swej sprawności dużych powierzchni roboczych a nadto odpowiedniej lokalizacji względem słońca co nie zawsze jest możliwe w przypadku budynków wcześniej wybudowanych.

Ponadto kolektory te a szczególnie płaskie pochłaniają i absorbują energię słońca tylko jedną stroną absorbera, którą w tym przypadku jest płyta płaska pochłaniająca wraz z przewodami rurowymi cieczowymi małej objętości, oświetlana i ogrzewana jednostronnie przez promieniowanie słoneczne co stanowi, że tylko ta część powierzchni absorbera jest częścią roboczą przyjmującą i pochłaniającą stałą, określoną tą powierzchnią ilość promieniowania wykorzystywaną efektywnie pod warunkiem, że promienie słoneczne padają w sposób ciągły i prostopadle na powierzchnię kolektora w ciągu całego dnia od wschodu do zachodu słońca i przez cały okrągły rok w przekroju poszczególnych pór roku.

Niestety rozwiązania te z uwagi na swe duże powierzchnie robocze są z reguły pozbawione możliwości sterownych a tym samym możliwości efektywnego ich wykorzystania w okresie poszczególnych a różnych od siebie pór roku w których gęstość i siła promieniowania słonecznego jest zróżnicowana. Ponadto generalnie jako urządzenia przepływowe pozbawione są możliwości kumulowania w sobie pozyskanego ciepła, które bezpośrednio odprowadzane jest i gromadzone w wymiennikowi.

Natomiast w rozwiązaniach przemysłowych znanych jako elektrownie słoneczne czy piece słoneczne pozyskiwanie energii słonecznej przebiega na ogromnych płaszczyznowo obszarach gdzie wiązka promieni słonecznych za pomocą płaskich luster koncentrowana jest z tego obszaru na wieży heliotermicznej czy na wklęsłym zwierciadle skupiającym te promienie na stosie, piecu słonecznym.

Oba te rozwiązania wymagają ogromnych powierzchni przemysłowych i potężnych środków dla ich realizacji a sam proces pozyskiwania jest procesem otwartym na wolnej przestrzeni bez osłon termicznych, izolujących ruch cząsteczek powietrza w tym obszarze.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wszystkich wad dotychczasowych rozwiązań i budowa absorbera jako jednostki podstawowej, pozyskującej i kumulującej w swoim wnętrzu energię słoneczną w wariancie małej mocy o minimum dwukrotnie większej sprawności od dotychczasowych kolektorów słonecznych przy jego zwartej i małej budowie sterowalnej na i za słońcem w sposób ciągły oraz w wariancie dużej mocy o minimum czterokrotnie większej sprawności od jednostki podstawowej przy zastosowaniu dodatkowych zewnętrznych i stałych z konstrukcją ruchomą absorbera, luster koncentrujących energię słoneczną na powierzchni absorbera i pozwalającej na szeregowe łączenie ze sobą w zależności od potrzeb, kolejnych urządzeń w miejscu dowolnego ich sytuowania w całe bloki energetyczne sterowane na i za słońcem jedną aparaturą i jedną wspólną siłownią, zapewniającą zgodny ruch absorberów.

Istotą wynalazku jest jego skorupowa sferyczna budowa z poszczególnych części różnego przeznaczenia, w których znamienna dla obu wersji wynalazku jest komora absorpcyjna z umieszczonym w jej wnętrzu zbiornikiem kulistym pochłaniającym i kumulującym energię słoneczną, która w połączeniu z resztą w całość tworzy wysokosprawny i efektywny w ciągu całego roku absorber heliostacjosferyczny pochłaniający promieniowanie cieplne słońca powierzchnią kulistego zbiornika absorpcyjnego, dodatkowo skoncentrowanego w stopniu różnym dla absorberów dużej mocy przy swej zwartej budowie i działający dodatkowo jako akumulator ciepła gromadzonego na okres braków i przerw w nasłonecznieniu powierzchni roboczych całego absorbera w obu wariantach wynalazku.

Znak towarowy - ALU-Solar PANEL ... więcej znaków towarowych

Absorber heliostacjosferyczny znamienny tym, że składa się z dwóch szklanych kloszy z których każdy posiada podwójne ścianki wypełnione wewnątrz stałą mieszaniną odpowiednich gazów na bazie dwutlenku węgla, które po hermetycznym zespoleniu tworzą korzystnie dla obu wersji absorbera, sferyczną, pełnostronnie, zamkniętą komorę absorpcyjną w której w środowisku odpowiednich gazów lub próżni technicznej centralnie umieszczony jest zbiornik kulisty z czarnego stopu aluminium o odpowiedniej zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kształtu ostrosłupoidalnego wypełnionego wewnątrz w obu wersjach cieczą dużej gęstości z materiałem stałym o odpowiednim składzie na bazie piasku kwarcu otaczającej wewnętrzny spiralny przewód rurowy, którego końcówki wyprowadzone są na zewnątrz absorbera i którym w wersji małej mocy przepływa czynnik zewnętrzny odbierający ciepło pochłonięte i zgromadzone w absorberze przenosząc do zewnętrznej wymiennikowi ciepła a w wersji dużej mocy gdzie czynnikiem tym jest woda, która po przejściu przez zbiornik i w efekcie końcowym pracy całego absorbera połączonego szeregowo z innymi absorberami w postaci pary wodnej kierowana jest kolektorem zbiorczym do kotła parowego a następnie do turbin parowych napędzających generatory prądu. Korzystnie dla obu wersji absorbera jest, jeżeli absorber posiada

dodatkową sferyczną szklaną obudowę powstałą z dwóch połączonych hermetycznie kloszy o podwójnych ściankach pomiędzy którymi została wytworzona stała próżnia która dla całego właściwego absorbera i zbiornika kulistego tworzy techniczną termoizolację i pozwalająca na dodatkowe zastosowanie pomiędzy kloszem wewnętrznym a zewnętrznym koniecznego odpowiedniego środowiska gazowego na bazie dwutlenku węgla. Korzystnie dla obu wersji wynalazku jest, jeżeli absorber umieszczony jest w konstrukcji dwuchwytowej umożliwiającej automatyczne sterowanie całością absorbera za pseudo „ruchem słońca”, stałe śledzenie za pomocą aparatury jego miejsca i wysokości na nieboskłonie i ustawiczne celowanie powierzchni roboczych absorbera na słońce, stacjonowanie ciągłe w każdej porze dnia i roku na nim.

Korzystnie dla obu wersji wynalazku jest, jeżeli absorber na swej dolnej części na całości zewnętrznego dolnego klosza posiada osłonę odporną na uszkodzenia mechaniczne, chroniącą tę niewystawioną na działanie promieni słońca część. Korzystnie dla obu wersji wynalazku jest, jeżeli zbiornik kulisty posiada dwa dodatkowe wyprowadzone na zewnątrz absorbera przewody rurowe z których górny służy do uzupełniania płynu kumulacyjnego, wypełniającego zbiornik a dolny do jego usuwania, wymiany. Korzystnie dla wersji wynalazku małej mocy jest, jeżeli część wewnętrzna, wewnętrznego dolnego sferycznego klosza otaczającego zbiornik kulisty pokryta jest materiałem lustrzanym tworząc powierzchnię wklęsłego lustra odbijającego promieniowanie słoneczne omijające zbiornik do jego zacienionej części co powoduje, że zbiornik ogrzewany jest równomiernie.

Korzystnie dla wersji wynalazku dużej mocy jest, jeżeli część wewnętrzna, zewnętrznego dolnego sferycznego klosza otaczająca absorber właściwy pokryta jest materiałem lustrzanym tworząc większą powierzchnię wklęsłego lustra skutecznie odbijającego promieniowanie słoneczne omijające zbiornik do jego zacienionej części co powoduje, że zbiornik ogrzewany jest równomiernie dodatkowo skoncentrowaną wiązką światła widzialnego i promieniowania podczerwonego, cieplnego.

Korzystnie dla wersji wynalazku dużej mocy jest, jeżeli absorber posiada dodatkowe sferyczne zewnętrzne lustro koncentrujące z całej swojej powierzchni promieniowanie słoneczne na powierzchni zbiornika kulistego w sposób zwielokrotniony i ciągły biorąc pod uwagę ciągły ruch całości konstrukcji absorbera „za słońcem” i ciągłe prostopadłe padanie promieni na powierzchnie robocze, sferyczne absorbera gdzie powierzchnia tego lustra jest wielkością zmienną, rosnącą.

Korzystnie dla wersji wynalazku dużej mocy jest, jeżeli absorbery łączone są szeregowo w jeden blok i sterowane za pomocą jednej siłowni sterowanej jedną aparaturą tak aby pracowały jednakowo i maxymalnie dla wytworzenia odpowiedniej ilości pary dla działania całego połączonego bloku energetycznego.

Korzystnie dla wersji wynalazku dużej mocy jest, jeżeli przewody rurowe zasilające i odprowadzające wodę i parę umieszczone są w izolacji w przekroju wewnętrznym ramienia konstrukcji dwuchwytowej absorbera.

Korzystnie dla wersji wynalazku dużej mocy jest, jeżeli absorber wyposażony w dodatkowe zewnętrzne sferyczne lustro posiada rozpiętą na jego górnej krawędzi siatkę nylonową, której zadaniem jest ochrona powierzchni roboczych absorbera wraz z lustrem przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stabilizowanie i napinanie po równym okręgu górnej krawędzi sferycznego zewnętrznego lustra zwłaszcza o dużej powierzchni.

Przedstawione w wynalazku rozwiązanie pozwala umieścić na bardzo małej powierzchni dużej liczby absorberów, które pojedynczo lub w sumie pochłoną pietnastokrotną ilość promieniowania słonecznego padającego alternatywnie na taką samą powierzchnię płaskich kolektorów czy wszelkich innych rozwiązań płaszczyznowych co oznacza, ze wydajność absorbera została zwiększona w sposób znaczący i daleko odbiegający od rozwiązań obecnie stosowanych, proponowanych oraz projektowanych biorąc przy tym pod uwagę jego ciągłą pracę ograniczoną jedynie ilością napromieniowywania dotyczącą wszystkich tych rozwiązań, które ponadto nie rozwiązują problemu kumulacji ciepła, które w tym rozwiązaniu kumulowane jest wstępnie w zbiorniku dużej objętości, który wystawiony jest całą swoją powierzchnią kuli na bezpośrednie wielokrotnie skoncentrowane działanie promieni słonecznych o objętości wewnętrznej płynu kumulacyjnego wypełniającego jej całe wnętrze zamknięte sferycznymi powłokami z których wewnętrzna wypełniona stałą mieszaniną gazów posiada zdolności jednostronnego przepuszczania promieniowania cieplnego słońca i zatrzymywania tego promieniowania wewnątrz właściwego absorbera co stanowi, że wprowadzona i pozyskana energia słoneczna przez właściwy absorber jest wielokrotnie potęgowana i kumulowana co oznacza, że urządzenie według obu wersji wynalazku jest urządzeniem do nowego sposobu pozyskiwania energii cieplnej słońca oraz urządzeniem do nowego sposobu kumulowania tej energii. Nadto, przedstawione rozwiązanie poza możliwością działania stacjonarnego dzięki swej zwartej i małej budowie może być transportowane i przewożone ze sobą w dowolne miejsce i instalowane na potrzeby wytwarzania minimum ciepłej wody użytkowej na poligonach, obozach, biwakach i innych, podobnie jak telefon satelitarny, bez dostępu do energii elektrycznej i sieci wodociągowej co dodatkowo zwiększa jego uniwersalność na tle innych stacjonarnych rozwiązań tego typu.

Znak towarowy "Absorber ciepła" graficzny dla wszystkich absorberów ciepła... zobacz


Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym fig.1, przedstawia rzut absorbera w obu wersjach z góry a fig.2 przekrój absorbera w obu wersjach według lini AA.

Absorber w wersji małej mocy składa się z dwóch szklanych sferycznych kloszy, górnego (2) i dolnego (3) o podwójnych ściankach wypełnionych gazem (4), które po hermetycznym zespoleniu tworzą właściwą, sferyczną komorę absorpcyjną dla zbiornika kulistego (1) wypełnionego płynem kumulacyjnym (5) otaczającym ściśle wewnętrzny spiralny przewód rurowy (6), którym przez wyprowadzone na zewnątrz absorbera końcówki (7) przepływa czynnik zewnętrzny odbierający ciepło zgromadzone w absorberze i transportując je do zewnętrznej wymiennikowi ciepła. Dla zwiększenia wydajności absorbera klosz dolny (3) pokryty jest od wewnątrz materiałem lustrzanym (8) tworzącym z klosza (3) wklęsłe lustro odbijające promienie słońca omijające zbiornik kulisty (1) do części zacienionej tego zbiornika kulistego (1) który posiada dodatkowe wyprowadzone na zewnątrz absorbera końcówki przewodu rurowego (13) służące do wymiany i uzupełniania płynu kumulacyjnego (5). Tak powstała całość zamknięta jest dwoma zewnętrznymi, sferycznymi kloszami z których górny (9) i dolny (10) posiada podwójne ścianki pomiędzy którymi zostało wytworzone środowisko próżni (11) a po hermetycznym zespoleniu obu połówek (9) i (10) pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym kloszem powstaje dodatkowa hermetyczna komora dla zastosowania zadanego środowiska gazowego. Tak skończona całość absorbera umieszczona jest końcówkami (7) w ramionach kabłąkowej dwuchwytowej konstrukcji (12), która siłownikiem przy pomocy aparatury śledzącej sterowana jest we wszystkich kierunkach za pseudo „ruchem słońca”. Absorber w wersji dużej mocy składa się z dwóch szklanych sferycznych kloszy, górnego (2) i dolnego (3) o podwójnych ściankach wypełnionych gazem (4) które po hermetycznym zespoleniu tworzą właściwą, sferyczną komorę absorpcyjną dla zbiornika kulistego (1) wypełnionego płynem kumulacyjnym (5) otaczającym ściśle wewnętrzny spiralny przewód rurowy (6), którym poprzez wyprowadzone na zewnątrz absorbera końcówki (7) umieszczone w przekroju wewnętrznym kabłąkowej konstrukcji (12) wpływa woda a wychodzi para wodna kierowana kolektorem zbiorczym do kotła parowego i dalej do turbiny parowej napędzającej generator prądu elektrycznego. Dla wydatnego zwiększenia mocy absorbera klosz dolny zewnętrzny o większej powierzchni (10) pokryty jest od wewnątrz materiałem lustrzanym (17) tworzącym z klosza wklęsłe lustro odbijające skutecznie promienie słoneczne omijające zbiornik kulisty (1), do części zacienionej tego zbiornika kulistego (1), który posiada dodatkowe wyprowadzone na zewnątrz absorbera końcówki przewodu rurowego (13) do wymiany i uzupełniania płynu kumulacyjnego (5). Całość wewnętrznego właściwego absorbera zamknięta jest dwoma zewnętrznymi sferycznymi kloszami z których górny (9) i dolny (10), posiada podwójne ścianki pomiędzy którymi jest środowisko próżni (11) a które po hermetycznym zespoleniu ze sobą tworzą pomiędzy właściwym absorberem a nimi dodatkową hermetyczną komorę dla zastosowania określonego i zadanego środowiska gazowego a dla ochrony i zwiększenia izolacyjności absorbera klosz zewnętrzny dolny (10) posiada dodatkową izolację w postaci osłony (15). Połączona całość umieszczona jest poprzez końcówki (7) wprowadzone do kabłąkowej konstrukcji (12) w tej dwuchwytowej konstrukcji (12), sterowanej przy pomocy aparatury śledzącej jedną wspólną siłownią dla wszystkich połączonych ze sobą absorberów jednakowo we wszystkich kierunkach za pseudo „ruchem słońca” po nieboskłonie. Absorber w tej wersji wyposażony jest w dodatkowe zewnętrzne sferyczne lustro (14), koncentrujące ze swej powierzchni promieniowanie słoneczne widzialne i cieplne na powierzchni zbiornika kulistego (1) w stopniu zwielokrotnionym zależnym od stosunku średnicy zbiornika kulistego (1) do średnicy zewnętrznej, krawędziowej lustra sferycznego (14) gdzie przy wzroście tej średnicy lustra (14), która może być wielkością regulowaną wzrasta wydajność absorbera w wersji zamierzonej, dużej mocy a dla osłony wszystkich powierzchni roboczych tej wersji absorbera zastosowana jest nylonowa siatka (16) napięta i stabilizujaca górną krawędź lustra sferycznego (14), które dolną krawędzią osadzone jest krzyżowo na końcówkach przewodów rurowych (7) i (13) co zapewnia zgodny ruch wszystkich tak połączonych powierzchni roboczych absorbera „za słońcem”.

Absorber małej mocy może mieć powszechne zastosowanie dla pozyskiwania i kumulowania energii cieplnej słońca na wewnętrzne potrzeby dla wytwarzania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania budynków oraz służyć jako przenośne urządzenie do nagrzewania wody do wysokich temperatur w wszelkich warunkach polowych pozbawionych energii elektrycznej i innej oraz sieci wodociągowych. Absorber dużej mocy poza zastosowaniami wymienionym wyżej może mieć zastosowanie przemysłowe dla wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze stałego, odnawialnego źródła energii jakim jest powszechnie dostępna energia słoneczna.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENT CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy, składający się ze zbiornika kulistego, umieszczonego centralnie w sferycznej przezroczystej kuli, znamienny tym, że zbiornik kulisty o powierzchni ostrosłupoidalnej (1) został umieszczony pomiędzy sferycznymi, szklanymi o podwójnych ściankach, hermetycznie połączonymi kloszami, górnym (2) i dolnym (3) z których każdy wypełniony jest gazem na bazie dwutlenku węgla (4) zalany płynem kumulacyjnym na bazie piasku kwarcu (5) otaczającym ściśle spiralny przewód rurowy (6) którego końcówki (7) wyprowadzono na zewnątrz absorbera, tworząc tak dla absorbera sferyczną pełnostronnie szklaną, przepuszczającą całą swoją górną i dolną powierzchnią promieniowanie świetlne i cieplne do całej kulistej powierzchni zbiornika, komorę absorpcyjną.

2. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.1, znamienny tym, że posiada dodatkową sferyczną, szklaną o podwójnych ściankach obudowę powstałą z hermetycznie połączonych kloszy górnego (9) i dolnego (10) z których każdy posiada wytworzoną pomiędzy ściankami próżnię techniczną (11) tworzącą techniczną termoizolację co pozwala na zastosowanie między kloszami (2) i (3) a (9) i (10) zadanego środowiska gazowego.

3. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.1, znamienny tym, że umieszczony jest końcówkami (7) w kabłąkowej, dwuchwytowej konstrukcji (12) pozwalającej sterować przy pomocy aparatury śledzącej całością absorbera we wszystkich kierunkach za pseudo ruchem słońca co czyni absorber mobilnym i stojącym, wycelowanym zawsze na słońce.

4. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.1, znamienny tym, że zbiornik kulisty (1) posiada dwa dodatkowe wyprowadzone na zewnątrz absorbera przewody rurowe (13) do wymiany, uzupełniania płynu kumulacyjnego (5)

5. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.2, znamienny tym, że klosz zewnętrzny dolny (10) wyłożony jest lub nie od wewnątrz materiałem lustrzanym (17) tworzącym z klosza (10) wklęsłe lustro odbijające promieniowanie świetlne i cieplne omijające zbiornik kulisty (1) do części zacienionej tego zbiornika kulistego (1).

6. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.2, znamienny tym, że klosz zewnętrzny dolny (10) posiada zewnętrzną osłonę termo-mechaniczną (15) bez względu na to czy wyłożony jest materiałem lustrzanym (17).

7. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.2, znamienny tym, że posiada zewnętrzne sferyczne lustro (14) o zmiennej średnicy koncentrujące promieniowanie świetlne i cieplne z całej swojej powierzchni na powierzchni ostrosłupoidalnej zbiornika kulistego (1).

8. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.7, znamienny tym, że sferyczne lustro (14) osadzone i zamocowane jest krzyżowo na końcówkach rurowych przewodów (7) i (13) swą dolną obwodową krawędzią.

9. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.7, znamienny tym, że posiada rozpiętą na górnej krawędzi sferycznego lustra (14) nylonową siatkę (16) kryjącą i chroniącą całość powierzchni roboczych absorbera.

10. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.3, znamienny tym, że może być poza uzyskaną mobilnością za słońcem, przewożony i instalowany w dowolnych miejscach jako niezależna i samoistna jednostka polowa.

11. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.1, znamienny tym, że tworzy tak jednostkę małej mocy do pozyskania i kumulowania energii cieplnej.

12. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.2, znamienny tym, że tworzy tak jednostkę dużej mocy do pozyskania, kumulowania i retransportu energii cieplnej do jej dalszej obróbki i wykorzystania w kotłach parowych lub turbinach parowych albo innych urządzeniach dla wymiany tej energii.

13. Heliostacjosferyczny absorber ciepła, według zastrz.1, znamienny tym, że absorbery w wersji tak mniejszej jak i większej mocy mogą po połączeniu w szereg tworzyć kompletny blok energetyczny sterowany jedną siłownią.

opis patentowy w PDF

Najnowszy wynalazki i wzory w zakresie odzysku i pozyskiwania enegii cieplnej ...

Zasadniczo związane i w kolejności prac nad ich powstaniem

1/ Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - wzór przemysłowy ... więcej

2/ Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek ... więcej

3/ Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazki ... więcej

4/ Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek ... więcej

5/ Panel absorbujący grzewczo-chłodzący - wynalazek

6/ Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło ... - wynalazki ... więcej

7/ Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - wzór przemysłowy ... więcej

8/ Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy ... więcej

9/ Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - wynalazek ... więcej

Gromadzenie energii cieplnej w akumulatorach ciepła - wyciąg z wynalazków i HCA

Do zastosowań w systemach HCA, które nadwyżki odebranego czy pozyskanego ciepła za pomocą naszych absorberów, paneli czy też łat lub innych będących w opracowaniu, odprowadzane będą do dodatkowych akumulatorów ciepła i wymienników zlokalizowanych w gruncie w sąsiedztwie lub bezpośrednio pod samym budynkiem.

Przykłady z wynalazków, np.

P.403497 - Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych

Wynalazki realizują i rozwiązują problem (akumulacji ciepła) zmasowanego gromadzenia energii cieplnej z dwóch dostępnych powszechnie żródeł energii odnawialnej, naśladując technicznie sposoby i wzorce stworzone przez naturę. Innymi słowy obiekt wzniesiony przez człowieka, pozyskuje, gromadzi, oddaje a następnie wykorzystuje ciepło skumulowane w dwóch różnego przeznaczenia, akumulatorach gruntowych ciepła z których jeden może pozyskiwać, kumulować i oddawać czynnik grzewczy o stałej temperaturze 20 stopni Celsjusza w ciągu całego roku i w przekroju jego poszczególnych pór. Sposób pozwala wznosić budynki samowystarczalne i o pełnej autonomi oraz realizować wszelkie możliwe systemy budownictwa pasywnego. Generalnie został opracowany do wykorzystania celowego i kompleksowego oraz przemysłowego, naszych rodzimych rozwiązań w postaci różnego rodzaju systemów paneli grzewczo-chłodzących a także wszelkiego typu absorberów ciepła służących do pozyskiwania energii cieplnej z natury czy też jej odzysku ze zrzutu odpadowego. Zastosowany sposób trzywarstwowego obiegu czynnika termodynamicznego w obiekcie wybiega daleko w przyszłość pogłębiając nim znaną ogólnie więdzę z zakresu termiki i nauk pokrewnych.

więcej ... technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Inne prawa ochronne w zakresie tych wynalazków i prac badawczo-rozwojowych

Znaki towarowe słowne

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - Znak towarowy słowny - Absorber ciepła -Znak towarowy słowny UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący -


... więcej

Wyciąg z opisu znaku towarowego - Absorber ciepła -

Opis znaku i przeznaczenie: Znak towarowy słowny składa się z nazwy absorber ciepła i dotyczy sposobów oraz urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich, będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego - oddający syntetycznie nazwę fantazyjną i skrótową dla takich, między innymi absorberów ciepła jak: ściekowy absorber ciepła, spalinowy absorber ciepła, heliostacjosferyczny absorber ciepła, kaskadowy absorber ciepła, biologiczny absorber ciepła, słoneczny absorber ciepła, fasadowy absorber ciepła, dachowy absorber ciepła, płaszczyznowy absorber ciepła, kinetyczny absorber ciepła oraz autorskich sposobów wytwarzania, odbioru i odzysku ciepła traconego w których absorbery te zostały wykorzystane a także dalszych systemowych, projektowych i opracowanych czy też zgłaszanych, systemów i rozwiązań wielofunkcyjnych grzewczo-chłodzących oraz absorbujących i kumulujących ciepło, starych i istniejących jak i nowych w tym takich jak np.. Panel absorbujący grzewczo-chłodzący, Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny, Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie, Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach oraz wielu innych będących w opracowaniu zgłaszającego na potrzeby tzw. przez autora i zgłaszającego - recyklingu ciepła ...

... więcej

Absorbery ciepła traconego, słonecznego i inne dedykowane do system HCA

Fasadowy nawierzchniowy absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCASłoneczny energetyczny absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCAPanelowy kumulacyjny absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCA

...

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R


łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R


Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Licencje Kramarz Polska ... zobacz certyfikaty licencji udzielonych podmiotom gospodarczym


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcej

...

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych Kramarz Polska ... więcejTechnologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych Kramarz Polska ... więcejTechnologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych Kramarz Polska ... więcej

...

technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

technologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska