Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Absorber ciepła odpadowego spalin i początek prac nad absorberami 

PATENT PL195174 - EXHAUST GAS HEAT ABSORBER

Urządzenie wraz z trzema innymi urządzeniami oraz
dwoma sposobami stanowi najnowszą technologię odzysku
ciepła z wnętrz budynków - traconego zawsze w procesie wentylacji i spalania ...


Początek naszych prac nad tego typu absorberami ciepła
datowany był i jest już w latach 2000 pierwszymi zgłoszeniami
patentowymi do UPRP tego rodzaju urządzeń oraz samych sposobów odzysku ...


Generalnie opartych na zdolnościach absorpcji i
przewodnictwa ciepła przez aluminium oraz jego właściwości
procesowych obróbki i wytwarzania dla potrzeb grzewczo-chłodzących


SYSTEM KOMINOWY HCA

System kominowy z odzyskiem ciepła (sposób budowy) - zobacz najnowszy wynalazek

Spalinowy absorber ciepła - i początek prac nad naszymi absorberami ciepła HCA

Transfer technologii ... oferta


SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA

OPIS WYNALAZKU PL342677 - z daty 19.09.2000r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 195174

OPIS PATENTOWY PL 195174 B1

KRAMARZ JÓZEF, Świeradów-Zdrój, POLSKAPrzedmiotem wynalazku jest spalinowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru ciepła odpadowego, odprowadzanego wraz z dymem i spalinami do komina dla powszechnego użytku, zastosowania w budownictwie indywidualnym i wielkomiejskim.

Znane jest powszechne zjawisko towarzyszące spalaniu węgla, drewna, olejów i gazów w postaci dymu i spalin odprowadzanych bez wyjątku do kominów spalinowych budynków czy kotłowni. Tradycyjne, stosowane i budowane kominy spalinowe budynków wiejskich i miejskich nie posiadają możliwości odbioru tego ciepła usuwanego wraz z dymem czy spalinami do atmosfery.

Ogromne ilości tego ciepła niewykorzystane do końca jako produkt uboczny procesu spalania w postaci dymu i spalin poza ogrzewaniem komina są tracone i nieodzyskiwalne przez przeciętnego użytkownika wszelkich pieców, kominków i innych urządzeń grzewczych w których następuje proces spalania.

Istota wynalazku polega na tym, że duża część tego ciepła zawarta w dymie i spalinach a kierowana kominem do atmosfery jest odebrana przez absorber i ponownie wykorzystana przez użytkownika bez zużywania dla jego wytworzenia energii.

Cel wynalazku został osiągnięty w konstrukcji absorbera w którym dym i spaliny przechodzą bezpośrednio przez wnętrze zespolonego i skończonego absorbera umieszczonego w kominie spalinowym budynku i w którym to odbywa się proces absorbcji ciepła ze środowiska gorącego dymu i spalin do środowiska zimnego medium, które przepływa w sposób ciągły przez wnętrze zespolonego, skończonego i zamkniętego absorbera, który jest wkładem i częścią wymienną typowego komina spalinowego.

Absorber w zależności od potrzeb i podłączeń użytkownika może być włączony w obieg centralnego ogrzewania na powrocie czynnika grzewczego - do źródła ogrzewania w tym przypadku gazowego, olejowego, węglowego i innych stałych lub służyć jako wstępny podgrzewacz wody ciepłej użytkowej.

Absorber w postaci gotowej kształtki kominowej dla uzyskania największej sprawności powinien być instalowany bezpośrednio za wlotem spalin z urządzenia grzewczego do przewodu kominowego i łączony szeregowo z dalszymi kształtkami jako elementy tworzące przewód kominowy i cały połączony absorber w zależności od jego wymaganej wydajności i zapotrzebowań.

Absorber w postaci kształtki kominowej posiada wewnątrz komorę absorbcyjną o podwójnych ściankach tworzących dwa niezależne współśrodkowe tunele przenoszące gorące spaliny z których wewnętrzny odpowiadający wymiarom i przekrojowi komina po rozgrzaniu go i uzyskaniu wystarczającego ciągu zamykany jest zasuwą kopertową tak aby spaliny były tylko przenoszone zewnętrznym tunelem zapewniającym prawidłowy i efektywny proces absorbcji ciepła z tych spalin.

Absorber znamienny tym, że gotowa szamotowa, skończona i przygotowana do montażu kształtka kominowa posiada na swym obwodzie wewnątrz szamotowej struktury ścian spiralną rurową wężownicę przylegającą ściśle połową swego przewodu do zewnętrznej ścianki zewnętrznego tunela spalinowego a drugą połową do struktury szamotowej tworzącej otulinę dla tego przewodu i którego końcówki są wyprowadzone na zewnątrz tej kształtki i pozwalają łączyć się szeregowo z następnymi kształtkami tworząc w całości połączony i gotowy do pracy spalinowy absorber ciepła.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli absorber posiada wewnętrzny niezależny tunel spalinowy, który może być przez użytkownika zamykany zasuwą kopertową lub inną pozwalającą sterować pożądanym przepływem spalin czy dymu dla uzyskania zamierzonego efektu prawidłowej pracy spalinowego absorbera. Szeregowy sposób połączeń kolejnych kształtek w całość absorbera pozwala na jednoczesne sterowanie przepływem spalin w całości połączonych ze sobą kształtek kominowych tworzących spalinowy absorber ciepła. Rozwiązanie takie pozwala na mechaniczne sterowanie pracą absorbera lub na całkowite jego wyłączenie w przypadku awarii.

Spalinowy kształtkowy absorber ciepła do systemu HCA

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym Fig.1 przedstawia absorber w przekroju pionowym, Fig.2 przekrój absorbera według lini AA a Fig.3 i 4 przykłady absorbera w przekroju według lini AA.

Absorber którym w przewodzie rurowym 1, przepływa zimne medium poprzez ścianki obudowy 2, zewnętrznego tunela spalinowego 3, oraz otuliny szamotowej kumulującej ciepło 4, z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami tego przewodu 5, odbiera ciepło z przepływających zewnętrznym tunelem spalin 3, które po zamknięciu tunela wewnętrznego 6, zasuwą 7, kierowane są zewnętrznym tunelem 3, do dalszej części przewodu kominowego. Absorber posiada na całym swoim zewnętrznym obwodzie izolację 8, która skutecznie eliminuje straty cieplne całego urządzenia.

Spalinowy absorber ciepła może mieć powszechne zastosowanie w domach, budynkach użyteczności publicznej, kotłowniach i ciepłowniach jako urządzenie wspomagające instalację centralnego ogrzewania oraz wytwarzające ciepła wodę użytkową.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Spalinowy absorber ciepła znamienny tym, że wewnątrz absorbera na całym jego obwodzie znajduje się spiralny rurowy przewód (1) umieszczony ściśle pomiędzy warstwą przewodzącą w postaci ścianki obudowy (2) zewnętrznego tunela spalinowego (3) , którym płyną spaliny a warstwą kumulującą ciepło w postaci otuliny szamotowej (4) , którym przepływa zimne medium poprzez końcówki (5) odbierające ciepło ze środowiska gorących spalin i przenoszące je dalej do instalacji.

2. Spalinowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że posiada wewnętrzny i niezależny tunel spalinowy (6) wyposażony w ruchomą zasuwę (7) regulującą przepływ i kierunek spalin w całości absorbera umieszczonego w przekroju komina.

3. Spalinowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że jego modułowa budowa pozwala na szeregowe łączenie ze sobą kolejnych odcinków absorbera w jedną skończoną i zamkniętą w obiegu całość, jako absorber i przewód kominowy izolowany dodatkowo zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej cienkościennej odbijającej promieniowanie cieplne do wnętrza absorbera i komina (8) .

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

OPIS PATENTOWY PL w wersji pdf. ...

PATENT NR 195174


Inne nasze absorbery ciepła z różnych środowisk w postaci wynalazków i systemów

Heliostacjosferyczny absorber ciepła ...


ABSORBER

to znane urządzenie do
pochłaniania gazów lub jego
składników przez ciecz, w naszych
najnowszych rozwiązaniach służy ono do
pochłaniania i absorpcji ciepła z bardzo różnych
środowisk, najczęściej takich które mają dodatni oraz
zgubny wpływ na podnoszenie efektu cieplarnianego globu.


Absorber ciepła i energii ze słońca na drodze
do panela słonecznego i łat absorbujących ciepło z poszycia fasad i dachów.
Panel absorbujący grzewczo-kumulujący (wynalazek z 2018 roku) do tworzonego systemu HCAPANEL WIELOFUNKCYJNY

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący
z grupy wielofunkcyjnych paneli aluminiowych
grzewczo-chłodzących jako panelowy absorber ciepła
objęty tak wraz z innymi też znakiem towarowym "Absorber ciepła"

Dedykowany wraz z innymi wynalazkami,
wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi
do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby
odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia
i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.Znak towarowy słowny "Absorber ciepła"ZNAK TOWAROWY "Absorber ciepła"

między innymi: spalinowy, ściekowy,
heliostacjosferyczny, biologiczny, kaskadowy
oraz wielu innych za pomocą których możliwy jest
odzysk ciepła lub jego pochłanianie poprzez absorpcję
ciepła traconego, słonecznego, gruntu i innych do czynnika
odbierającego i przenoszącego to ciepło do ponownego wykorzystania

w większości naszych sposobów i urządzeń opartych na dodatkowej kumulacji
ciepła w tych rozwiązaniach oraz panelach grzewczo-chłodzących-absorbujących.
Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy w 8 odmianach)WZÓR PRZEMYSŁOWY

Rezultat i efekt
prac badawczo-rozwojowych
oraz zgromadzonego know-how w
długoletnim procesie tworzenia innowacji
technologicznej, procesowej i wieloproduktowej ...

Kompozytowy panel grzewczy ... w różnych wersjach i
opcjach został stworzony między innymi do połączeń z
innymi wzorami oraz ich konfiguracji w najnowszych wynalazkach
związanych z całością systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA ...


Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcej zgłoszenie i opis wynalazku

WYNALAZEK

Sposób odbioru ciepła
z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących
ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach


Kolejny z naszych absorberów ciepła tym
razem w postaci absorbera dachowego, sumujący
doświadczenia z zastosowania i stosowania absorbera
powietrznego podpołaciowego od 2011 roku - prosty w montażu
oraz znacznie efektywniejszy i co istotne tani w kosztach inwestycyjnych.

Powstał i uczestniczy w ramach projektu i systemu HCA
jako wyodrębniony podpowierzchniowy system odbioru ciepła z dachu


Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - więcej zgłoszenie i dane wynalazku

WYNALAZEK

Kolejny z absorberów ściekowych
do odbioru ciepła zrzutowego ścieków.

Sposób odbioru ciepła
zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego
absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła


Wynalazki z 2018 roku,
zgłoszone do UPRP w dniu 21.05.2018r.
dedykowane tak do polskiego systemu HCA
(grzewczo-chłodzącego i absorbująco-akumulującego)Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - więcej zgłoszenie i dane wynalazku

WYNALAZEK

Łata dachowa łamana do odbioru
ciepła z pod poszycia dachu i fasad


jeden z kilku wynalazków
stworzonych do systemu i samego

Sposobu odbioru ciepła z dachu za pomocą łat
absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach.

Realizacja kompleksowa rozwiązań służących absorbcji płaszczyznowej
ciepła z powierzchni dachów i fasad budynków, prowadząca do redukcji i
obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych tych
budynków oraz znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa - więcej zgłoszenie i dane wynalazku

WYNALAZEK

Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego
za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa


jeden z kilku wynalazków
stworzonych do systemu i samego
sposobu odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych
ciągów spalinowo-wentylacyjnych, opatentowanego w 2003 roku.

Z zastosowaniem opatentowanych urządzeń w postaci kilku spalinowych
absorberów ciepła do montażu wewnątrz i na zewnątrz kominów tego typu i systemu.

SYSTEM KOMINOWY HCA z odzyskiem ciepła i jego recyklingiem zwrotnym
stanowi część polskiego systemu HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)

Absorber ciepła - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej zgłoszenie i dane znaku

ZNAK TOWAROWY

Znak towarowy
słowny-graficzny na produkty myśli technicznej i prac B+R

Absorber ciepła

między innymi: spalinowy, ściekowy,
heliostacjosferyczny, biologiczny, dachowy,
kaskadowy i inne za pomocą których możliwy jest
odzysk ciepła lub jego pochłanianie poprzez absorpcję
ciepła traconego, słonecznego, gruntu i innych do czynnika
odbierającego i przenoszącego to ciepło do ponownego wykorzystania
w większości naszych sposobów i urządzeń opartych na dodatkowej kumulacji
ciepła w tych rozwiązaniach i samych panelach grzewczo-chłodzących-absorbujących.

Najnowsze nasze wynalazki oraz absorbery ciepła dedykowane do systemu HCA

Słoneczny energetyczny absorber ciepła dedykowany do systemu HCA ... zobacz więcejDachowy podpowierzchniowy absorber ciepła dedykowany do systemu HCA ... zobacz więcejŚciekowy kakadowy absorber ciepła dedykowany do systemu HCA ... zobacz więcej

Gromadzenie energii cieplnej w akumulatorach ciepła - wyciąg z wynalazków i HCA

Do zastosowań w systemach HCA, które nadwyżki odebranego czy pozyskanego ciepła za pomocą naszych absorberów, paneli czy też łat lub innych będących w opracowaniu, odprowadzane będą do dodatkowych akumulatorów ciepła i wymienników zlokalizowanych w gruncie w sąsiedztwie lub bezpośrednio pod samym budynkiem.

Przykłady z wynalazków, np.

P.403497 - Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych

Wynalazki realizują i rozwiązują problem (akumulacji ciepła) zmasowanego gromadzenia energii cieplnej z dwóch dostępnych powszechnie żródeł energii odnawialnej, naśladując technicznie sposoby i wzorce stworzone przez naturę. Innymi słowy obiekt wzniesiony przez człowieka, pozyskuje, gromadzi, oddaje a następnie wykorzystuje ciepło skumulowane w dwóch różnego przeznaczenia, akumulatorach gruntowych ciepła z których jeden może pozyskiwać, kumulować i oddawać czynnik grzewczy o stałej temperaturze 20 stopni Celsjusza w ciągu całego roku i w przekroju jego poszczególnych pór. Sposób pozwala wznosić budynki samowystarczalne i o pełnej autonomi oraz realizować wszelkie możliwe systemy budownictwa pasywnego. Generalnie został opracowany do wykorzystania celowego i kompleksowego oraz przemysłowego, naszych rodzimych rozwiązań w postaci różnego rodzaju systemów paneli grzewczo-chłodzących a także wszelkiego typu absorberów ciepła służących do pozyskiwania energii cieplnej z natury czy też jej odzysku ze zrzutu odpadowego. Zastosowany sposób trzywarstwowego obiegu czynnika termodynamicznego w obiekcie wybiega daleko w przyszłość pogłębiając nim znaną ogólnie więdzę z zakresu termiki i nauk pokrewnych.

więcej ... technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

...

Recykling ciepła odpadowego ... więcej

...

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Wybrane przykłady Licencji Kramarz Polska udzielonych w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zarówno te dobre jak i nietrafione, którymi podmioty trzecie posłużyły się w celach pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej - Certyfikaty i Licencja wyłączne, niewyłączne, ograniczone i obiektowe na konkretne przedmioty prawa przemysłowego

Licencje Kramarz Polska ... więcej


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Zobacz też ... Najnowsze wzory przemysłowe odnośne naszych absorberów ciepła

zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego na całym terytorium RP, stanowiące efekt i rezultat długoletnich prac badawczo-rozwojowych w zakresie pozyskiwania energii cieplnej odpadowej ze zrzutu ścieków oraz spalin kominowych i wentylacji pomieszczeń a także absorpcji płaszczyznowej ciepła słonecznego z nagrzanych części dachów, fasad czy elewacji domów i budynków

Kaskadowy spiralny absorber ciepła do systemu HCA KRAMARZ POLSKA ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło do systemu HCA KRAMARZ POLSKA ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła do systemu HCA KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R


łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R


Zobacz też - Prawa Ochronne na zarejestrowane i używane znaki towarowe Kramarz

R - zarejestrowany znak towarowy

Zarejestrowane i wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i 27 krajów w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA oraz wskazanych z nazwy i adresów siedziby podmiotów, które mają licencję i zgodę na posługiwanie się znakiem

Znak towarowy "POLPANEL" R.223927 - PRAWO OCHRONNE NR 223927

Znak towarowy "ALU-Therm PANEL" R.293895 - PRAWO OCHRONNE NR 293895

Znak towarowy "Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący" R.294226 - PRAWO OCHRONNE NR 294226

Znak towarowy "ALU-PANEL" R.294800 - PRAWO OCHRONNE NR 294800

Znak towarowy "ALU-Bed PANEL" R.294801 - PRAWO OCHRONNE NR 294801

Znak towarowy "ART-RAM" R.312970 - PRAWO OCHRONNE NR 312970

Znak towarowy "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" R.314081 - PRAWO OCHRONNE NR 314081

Znak towarowy "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" R.318602 - PRAWO OCHRONNE NR 318602

Znak towarowy "Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term" R.318603 - PRAWO OCHRONNE NR 318603

Znak towarowy UE "wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący" R.016455404 - PRAWO OCHRONNE 016455404

Znak towarowy "ALU-Solar PANEL" R.319404 - PRAWO OCHRONNE NR 319404

Znak towarowy "ALU-Profil PANEL" R.319405 - PRAWO OCHRONNE NR 319405

Znak towarowy "POLPANEL ALU system" R.319406 - PRAWO OCHRONNE NR 319406

Zobacz też - Wynalazki Kramarz Polska w kolejności ich powstania oraz ich historię

Wynalazki Kramarz Polska ... więcej

Wynalazki i Wzory POWSTAŁE w latach 1992-2019

Spis i wykaz praw w kolejności
zgłoszeń do UPRP i EPO przez twórcę
i uprawnionego KRAMARZ Józef POLSKA
w okresie i na przełomie 20 i 21 wieku obrazujące
zakres prowadzonych przez lata prac badawczo-rozwojowych.

W obszarach i zakresie paneli wielofunkcyjnych
do ogrzewania i chłodzenia wnętrz mocowanych nie tylko na
przegrodach, zasilanych z trzech źródeł (woda, prąd, powietrze)
wykorzystanych także do absorpcji płaszczyznowej ciepła z wnętrz
i z zewnątrz oraz samych absorberów ciepła traconego, zrzutowego a
także wielu innych w różnych dziedzinach techniki i zastosowań ogólnych
i przemysłowych oraz militarnych i zbrojeniowych co do nowych koncepcji broni

Znaki towarowe graficzne na produkty prac B+R nad panelami systemu POLPANEL

Znak towarowy słowno-graficzny "ALU-Profil PANEL" w klasach 6, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA ... więcejZnak towarowy słowno-graficzny "ALU-Solar PANEL" w klasach 6, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA ... więcejZnak towarowy słowno-graficzny "POLPANEL ALU system" w klasach 6, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA ... więcej

...