Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Panelowe ogrzewanie ścienne 

PATENT PL193961 - PANEL-LIKE SKIRTING-TYPE ELECTRIC ROOM HEATER

Listwa jako moduł tworzy panel grzewczy zwłaszcza
ścienny do zastosowań użytkowych jako alternatywa ogrzewania
płaszczyznowego, niskotemperaturowego, czynnikiem grzewczym o temp.
od 20 do 30 stopni C co powoduje oszczędności w zużyciu energii na poziomie 50 %

Wynalazek wraz z innymi tworzy nowy rodzaj strefowego ogrzewania nadtynkowego
oraz moduł powtarzalny do budowy fasad aluminiowych odbierających ciepło z otoczenia


ogrzewanie podłogowe - panele

patent na sekwencyjne ogrzewanie ścian

inne >>>

TERMICZNA LISTWA PANELOWA

OPIS WYNALAZKU PL336019 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 193961

OPIS PATENTOWY PL 193961 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest termiczna listwa panelowa przeznaczona do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.

Znane są na przykład z polskiego opisu patentowego numer 147 126 oraz z polskiego opisu wzoru użytkowego numer 53 039 elementy grzejne w postaci listwy i płyty, posiadające umieszczone wewnątrz elektryczne oporniki grzewcze połączone ze źródłem napięcia. Elementy takie nie dają możliwości chłodzenia pomieszczeń i nie spełniają swej roli w przypadku zaniku napięcia.

Istota wynalazku polega na tym, że wewnątrz listwy znajduje się kształtka rurowa przez którą przepływa medium, ogrzewane lub chłodzone za pomocą zewnętrznego źródła energii cieplnej.

Korzystnie jest jeżeli listwę stanowią dwie płyty, z których jedna jest płytą termicznie izolacyjną a druga przewodzącą ciepło, a kształtka rurowa styka się bezpośrednio z przewodzącą ciepło płytą.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w zależności od temperatury przepływającego medium, listwa stanowi płytę grzewczą lub chłodniczą.

Fakt zastosowania płyty izolacyjnej termicznie ogranicza przepływ ciepła zarówno z pomieszczenia na zewnątrz jak i z zewnątrz do pomieszczenia, natomiast bezpośredni kontakt kształtki z płytą przewodzącą ciepło, umożliwia łatwą wymianę ciepła między przepływającym medium a płytą przewodzącą ciepło.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniony jest na rysunku, na którym Fig.1 przedstawia listwę w przekroju pionowym, Fig.2 - przekrój listwy według lini AA, Fig.3, 4, 5, 6 - przykłady wykonania kształtek, a Fig.7 - zestaw umocowanych na ścianie trzech listew których kształtki rurowe połączone są ze sobą oraz z pompą i zewnętrznym źródłem energii cieplnej.

Kształtka 1, w której płynie grzewcze lub chłodzące medium 2, umieszczona jest w płycie 3 i styka się bezpośrednio z przewodzącą ciepło płytą 4. Końcówki 5 kształtek 1 połączone są poprzez pompę 7 ze źródłem energii cieplnej 8 za pośrednictwem rurowych przewodów zasilających 9. W przypadku zastosowania większej ilości listew, część końcówek 5 połączona jest między sobą - tak jak pokazano na Fig.7. Listwę mocuje się płytą izolacyjną do ściany przez co płyta przewodząca ciepło usytuowana jest od strony pomieszczenia. Energia cieplna może być przekazywana do medium 2 na przykład z pieca węglowego, gazowego, lub elektrycznego albo agregatu chłodniczego. Zasilające przewody 9 mogą być również podłączone, z pominięciem lub nie, źródła energii cieplnej 8, do ujęcia gorącej lub zimnej wody.

Listwami według wynalazku można wykładać całe powierzchnie ścian lub ich części, w zależności od wymogów cieplnych stawianych przez użytkowników pomieszczeń.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Termiczna listwa panelowa, znamienna tym, że wewnątrz listwy znajduje się rurowa kształtka (1) przez którą przepływa medium (2) ogrzewane lub chłodzone za pomocą zewnętrznego źródła energii cieplnej.

2. Termiczna listwa według zastrz.1, znamienna tym, że stanowią ją dwie płyty, z których płyta (3) jest płytą termicznie izolacyjną, a płyta (4) jest płytą przewodzącą ciepło, a kształtka rurowa (1) styka się bezpośrednio z przewodzącą ciepło płytą (4).

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

OPIS PATENTOWY PL w wersji pdf. ...

... PATENT NR 193961


aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej