Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Znaki towarowe do ochrony prac B+R wynalazków wzorów - spis i wykaz 

Trademark Kramarz ... więcej

Znaki towarowe z okresu 2008-2018 - spis i wykaz praw

w kolejności zgłoszeń do UPRP i EUIPO przez ich autora,
twórcę i uprawnionego KRAMARZ Józef POLSKA chroniące
prace badawczo-rozwojowe, projekty, wynalazki i wzory oraz
prawa autorskie w zakresie szeregu innowacji, ich wdrożeń i testów.

W obszarze i zakresie paneli wielofunkcyjnych
do ogrzewania i chłodzenia wnętrz mocowanych nie tylko na
przegrodach, zasilanych z trzech źródeł (woda, prąd, powietrze),
wykorzystywanych także do absorpcji płaszczyznowej ciepła z wnętrz
i z zewnątrz oraz samych absorberów ciepła traconego, zrzutowego a
także wielu innych w różnych dziedzinach techniki i zastosowań ogólnych,
opisanych w realizowanych Projektach nie tylko technicznych ale i organizacyjnych.


100 z paruset, częściowo ujawnionych prac i praw do wynalazków, znaków i wzorów

Trademarks Kramarz Poland ... więcej

Trademarks Kramarz Poland

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA w ich kolejności wraz z numerem i nazwą

POLPANELR.223927(001) słowno-graficzny w klasie 6, 42 i 45

ALU-PANELR.294800(002) słowno-graficzny w kasie 6, 42 i 45

ALU-Therm PANELR.293895(003) słowno-graficzny w klasie 6, 42 i 45

ALU-Bed PANELR.294801(004) słowno-graficzny w klasie 6, 42 i 45

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzącyR.294226(005) słowno-graficzny w klasie 6, 42 i 45

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - Multifunctional aluminum heating and cooling panel016455404(006) słowny UE w klasie 45

Grupa innowacyjnych paneli Alu-ThermZ.469357(007) słowny w klasie 6, 42 i 45

ART-RAMR.312970(008) słowno-graficzny w klasie 16, 20 i 45

ALU-Profil PANELR.319405(009) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

ALU-Solar PANELR.319404(010) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

POLPANEL ALU systemR.319406(011) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

LICENCJA KRAMARZ POLSKAR.314081(012) słowno-graficzny w kasie 6, 11, 42 i 45

POLPANELZ.483569(013) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

LICENCJA KRAMARZ POLSKAZ.483568(014) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKAR.318602(015) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

absorber ciepłaZ.486129(016) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

system grzewczo-chłodzącyZ.488543(017) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

łata absorbująca ciepłoZ.488541(018) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU TermR.318603(019) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

Projekt HCA systemZ.489425(020) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

Projekt POLPANELZ.489426(021) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

Projekt ART-RAMZ.489424(022) słowno-graficzny w klasie 6, 16, 20, 42 i 45

HCA to czyste powietrzeZ.489658(023) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

Kramary KRAMARZ POLSKAZ.489664(024) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

Projekt czyste POWIETRZEZ.490445(025) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 36, 42 i 45

Projekt ALU system cassette-composite PANELZ.490446(026) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 36, 42 i 45

Projekt ALTERPANELZ.490444(027) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 36, 42 i 45

sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANELR.329002(028) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANELR.329003(029) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANELR.329001(030) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

Magdalena ….. Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKAR.325511(031) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 36, 42 i 45

Absorber ciepłaR.329862(032) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

HCA to recykling ciepłaZ.492890(033) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 36, 42 i 45

LISTWY ALU ART-RAMZ.492888(034) słowno-graficzny w klasie 6, 16, 20, 42 i 45

RAMY i OBRAZY ART-RAMZ.492889(035) słowno-graficzny w klasie 6, 16, 20, 42 i 45

Krosno malarskie ART-RAMR.329861(036) słowno-graficzny w klasie 6, 16, 20, 42 i 45

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICHZ.493412(037) słowny w klasie 43

APARTAMENTY W GÓRACH IZERSKICHZ.493411(038) słowny w klasie 43

DOMKI W GÓRACH IZERSKICHZ.493414(039) słowny w klasie 43

POKOJE W GÓRACH IZERSKICHZ.493413(040) słowny w klasie 43

Magdalena ….. Apartamenty w Górach IzerskichR.324730(041) słowno-graficzny w klasie 43

Magdalena ….. Domki w Górach IzerskichR.322585(042) słowno-graficzny w klasie 43

Magdalena ….. Noclegi w Górach IzerskichR.322586(043) słowno-graficzny w klasie 43

Magdalena ….. Pokoje w Górach IzerskichR.324729(044) słowno-graficzny w klasie 43

Grupa innowacyjnych paneli Alu-ThermR.326106(045) słowny w klasie 42 i 45

System absorbująco-akumulujący ciepłoZ.501543(046) słowny w klasie 6, 11, 42 i 45

HCA system grzewczo-chłodzącyR.329289(047) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

HCA system absorbująco-akumulującyR.329288(048) słowno-graficzny w klasie 6, 11, 42 i 45

Akumulator ciepłaZ.505609(049) słowno-graficzny) w klasie 6, 11, 42 i 45

Zobacz też ... ujawnione w części projektów wynalazki w sposobach i urządzeniach

Inventions Kramarz Poland ... więcej spis i wykaz wynalazków

Inventions Kramarz Poland

Zobacz też ... wzornictwo przemysłowe związane z wynalazkami Kramarz Polska

Designs Kramarz Poland ... więcej spis i wykaz wzorów przemysłowych

Designs Kramarz Poland

Zobacz też ... Certyfikaty Licencji oznakowane znakiem R.314081 wydane do umów

Licencja z Patentu PL 195174 na rzecz Elektrociepłownia Bartos Sp. z o.o.Licencja z Patentu PL 195174 na rzecz OZE 11 Sp. z o.o.Licencja z Patentu PL 190199 na rzecz KAMARI SJ

...

Zobacz też ... wynalazki i wzory oznakowane znakami towarowymi w zakresie panel

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - wynalazek do systemu HCAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek do systemu HCAPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek do systemu HCASprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy do systemu HCAPanel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - wzór przemysłowy do systemu HCASprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy do systemu HCA

...

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R


łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R


Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła przez wynalazcę i twórcę tego rodzaju absorberów ciepła w których czynnikiem odbierającym ciepło jest powietrze oraz ciekłe medium

Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcejKaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła ... więcej

...

Zobacz też ... Projekty autorskie Kramarz Polska realizowane obecnie i poprzednio

Projekty Kramarz Polska ... więcej

Projekty Kramarz Polska
autorskie realizowane przez autora i koordynatora
na przestrzeni lat od roku 2008 do chwili obecnej i w
nazwach i oznaczeniach nadanych przez twórcę i autora

między innymi:

POLPANEL, HCA system, ART-RAM,
ALU system cassette-composite PANEL,
Izery TOP oraz wielu innych systematycznych
w ramach prac badawczo-rozwojowych wynalazcy
absorberów ciepła i paneli grzewczych, chłodzących,
absorbujących i akumulujących ciepło tworzących moduł
podstawowy do budowy systemów grzewczych, chłodzących i
akumulujących ciepło na potrzeby podstawowe człowieka oraz kraju

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych Kramarz Polska ... wiecejTechnologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych Kramarz Polska ... więcejTechnologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też … wynalazki do zastosowania w systemie kominowym HCA Kramarz PL

Wynalazek - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa ... więcej

Wynalazek P.427640 z 2018 roku

Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego
za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa


jeden z kilku wynalazków
stworzonych do systemu i samego
sposobu odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych
ciągów spalinowo-wentylacyjnych, opatentowanego w 2003 roku.

Z zastosowaniem opatentowanych w 2000 roku urządzeń i kilku absorberów
spalinowych ciepła do montażu wewnątrz i na zewnątrz kominów tego typu i systemu.

SYSTEM KOMINOWY HCA z odzyskiem ciepła i jego recyklingiem zwrotnym
stanowi część polskiego systemu HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)

Inne - Dedykowane do systemu HCA wynalazki i wzory w zakresie akumulacji ciepła

Wynalazek - Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcej


Najnowsze wynalazki z 2019 roku

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła


Najnowsze rozwiązanie i akumulator ciepła do
przychwytywania ciepła ścieków oraz akumulacji
fazowej i stopniowej ciepła w masie akumulacyjnej X
poszczególnych bloków akumulatora płaszczyznowego

Akumulacja ciepła i akumulator ciepła
do zastosowań w polskim systemie HCAZobacz też - Patenty i prawa wyłączne własności przemysłowej wydane przez UPRP

Patenty Kramarz Polska ... więcej


na rzecz

KRAMARZ Józef POLSKA z zakresu i działu

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe i transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo, górnictwo, konstrukcje zespolone
F - Mechanika, oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie i technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika

według wykazu międzynarodowego

...