Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

TRADEMARKS - Znaki towarowe słowne i graficzne Kramarz Józef Polska 

Trademark Kramarz Polska ... więcej spis

Marka Tademark i znaki towarowe

Świadectwa Ochronne i
Prawa Ochronne na zarejestrowane
znaki towarowe na rzecz Kramarz Józef Polska

Kompletne skany dokumentów
wydane prze UPRP i EUIPO w okresie
od 2008 roku do chwili obecnej, głównie
na produkty prac badawczo-rozwojowych i
myśli technicznej oraz własności intelektualnej

Zobacz też ... inne dokumenty

Zobacz też ... Profil i miejsce w Google

Prawa Ochronne na zarejestrowane i używane znaki towarowe - Kramarz Polska ®

Świadectwo i Prawo Ochronne ... więcej

Trademarks Kramarz Polska

PRAWO OCHRONNE NR 325511

Na znak towarowy i prawo wyłączne, używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium RP w klasach towarowych 06, 11, 36, 42 i 45 w odniesieniu do B+R, paneli, absorberów, technologii, praw autorskich i całej pozostałej własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze innowacji technologicznych, procesowych i produktowych powstałych w Ośrodku Innowacji KRAMARZ POLSKA

Magdalena ….. Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 24.09.2018r.

Kompletny skan świadectwa ochronnego i prawa
ochronnego NR 325511 w wydaniu UPRP na znak towarowy

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ®

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 326106

Na słowny znak towarowy i prawo wyłączne, używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium RP w zakresie całości frazy oraz pojedyńczych słów w klasach towarowych 42 i 45 w odniesieniu do B+R, paneli, technologii, praw autorskich i całej pozostałej własności przemysłowej w tym obszarze

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.03.2017r.

Kompletny skan świadectwa ochronnego i prawa
ochronnego NR 326106 w wydaniu UPRP na znak towarowy


Magdalena ….. Pokoje w Górach Izerskich ®

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 324730

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Apartamenty w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 324730
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 324729

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Pokoje w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 324729
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Znak Towarowy R.322586

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 322586

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Noclegi w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 322586
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Znak towarowy R.322585

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 322585

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Domki w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 322585
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

zobacz ... Grupa znaków towarowych Magdalena

R w kółku oznacza zarejestrowany znak towarowy ... więcej spis

Zarejestrowane i wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i 27 krajów w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA oraz wskazanych z nazwy i adresów siedziby podmiotów, które mają licencję i zgodę na posługiwanie się znakiem

POLPANEL ALU system ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319406

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

POLPANEL ALU system ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319406
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.319406

ALU Profil PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319405

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Profil PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319405
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.319405

ALU Solar PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Solar PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319404
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.319404

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE No 016455404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®

Prawo ochronne trwa od dnia 09.03.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 016455404
w wydaniu EUIPO na znak towarowy

Baza TMwiew - Dane bibliograficzne : R.016455404

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318603

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.07.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318603
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.318603

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318602

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 15.03.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318602
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.318602

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 314081

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 14.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 314081
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.314081

ART RAM ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 312970

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ART-RAM ®

Prawo ochronne trwa od dnia 10.07.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 312970
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.312970

ALU Bed PANEL ... więcej opis i przezaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294801

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Bed PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294801
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.294801

ALU PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294800

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294800
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.294800

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ... wiecej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294226

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ®

Prawo ochronne trwa od dnia 25.07.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294226
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.294226

ALU Therm PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 293895

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Therm PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 293895
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.293895

POLPANEL ... wiecej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 223927

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

POLPANEL

Prawo ochronne trwa od dnia 13.03.2008r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 223927
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.223927

zobacz też ... wszystkie używane i zgłoszone znaki towarowe

Zobacz też ... Projekt koncepcyjny oraz Patenty na polski czołg nowej generacji X

Systemy uzbrojenia i konstrukcji zespolonych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Polski czołg nowej generacji

Projekt koncepcyjny budowy czołgu
nowej generacji oparty na nowatorskim podejściu,
uwzględniającym dotychczasowy stan wiedzy, zgromadzonej
przez lata budowy czołgów pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.

Odbiegający od ustalonego w nich trwale modelu budowy kadłuba, wieży i
zespołu trakcyjnego - lżejszy, szybszy, bezpieczniejszy dla załogi i trudno wykrywalny.

Zainicjowany przez autora już w 2004 roku pierwszymi zgłoszeniami do UPRP wynalazków ustalających stan techniki i wiedzy w tym okresie w obszarze czołgów i wynalazków wojskowych na przestrzeni kolejnych lat budowy i działań.

Wzbogacony obecnie o nowe rozwiązania z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki …

Zobacz też - Patenty i prawa wyłączne własności przemysłowej wydane przez UPRP

Patenty Kramarz Polska ... więcej


na rzecz

KRAMARZ Józef POLSKA z zakresu i działu

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe i transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo, górnictwo, konstrukcje zespolone
F - Mechanika, oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie i technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika

według wykazu międzynarodowego

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Licencje Kramarz Polska ... wiecej

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa
na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Licencje projektowe i licencje na zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R

łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R

Zobacz też ... Projekty autorskie Kramarz Polska realizowane obecnie i poprzednio

Projekty Kramarz Polska ... więcej

Projekty Kramarz Polska
autorskie realizowane przez autora i koordynatora
na przestrzeni lat od roku 2008 do chwili obecnej i w
nazwach i oznaczeniach nadanych przez twórcę i autora

między innymi:

POLPANEL, HCA system, ART-RAM,
ALU system cassette-composite PANEL,
Izery TOP oraz wielu innych systematycznych
w ramach prac badawczo-rozwojowych wynalazcy
absorberów ciepła i paneli grzewczych, chłodzących,
absorbujących i akumulujących ciepło tworzących moduł
podstawowy do budowy systemów grzewczych, chłodzących i
akumulujących ciepło na potrzeby podstawowe człowieka oraz kraju

Zobacz też ... inne Świadectwa i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych do B+R

C - Copyrygiht - prawa autorskie

Ustalone, utrwalone i uzyskane przez KRAMARZ Józef POLSKA w zakresie ochrony praw autorskich i przemysłowych tworzących systemy HCA czy inne w ramach realizowanych i koordynowanych przez autora Projektów w tym ART-RAM w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa z rejestracji na terytorium RP do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego z wzoru przemysłowego KRAMARZ Józef POLSKA

Krosno malarskie - PRAWO z REJESTRACJI NR 23187 KRAMARZ POLSKA

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - PRAWO z REJESTRACJI NR 23222 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 24759 KRAMARZ POLSKA

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 24815 KRAMARZ POLSKA

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25045 KRAMARZ POLSKA

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - PRAWO z REJESTRACJI NR 25046 KRAMARZ POLSKA

Łata absorbująca ciepło - PRAWO z REJESTRACJI NR 25052 KRAMARZ POLSKA

Krosno malarskie ART-RAM - PRAWO z REJESTRACJI NR 25213 KRAMARZ POLSKA

Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - PRAWO z REJESTRACJI NR 25214 KRAMARZ POLSKA

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Spalinowy liniowy absorber ciepła do systemu HCA ... więcejKaskadowy spiralny absorber ciepła do systemu HCA ... wiecejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło do systemu HCA ... więcej

...

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw

......