Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Patenty - spis, wykaz i portfel patentów - list of patents Kramarz Poland 

transfer technologii - technology transfer - made in poland

Patenty Kramarz Polska

Patenty i Prawa Ochronne na wynalazki - KRAMARZ POLSKA

Wybrane przykłady dokumentów z zakresu praw własności przemysłowej
wydawane w procedurze krajowej, europejskiej i zagranicznej, UPRP, EPO, PCT

Opublikowane opisy patentowe
ustalające stan techniki w obszarach
z zakresu i działu A, B, C, D, E, F, G i H
powstałe w ramach systematycznych prac B+R

Zobacz także …

Najnowsze Patenty i Prawa Ochronne z 2020 roku na rzecz KRAMARZ POLSKA

Polskie patenty, wynalazki i opisy patentowe - wybrane jako przykład z prac B+R

PATENT PL 235376 ... więcej

Patent PL 235376 na wynalazek

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła


zgłoszony do UPRP w dniu 21.05.2018r.
za numerem zgłoszenia P.425645 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

pod angielskim tytułem:

Method for reception of drop heat by means
of the cascade heat absorber and the cascade heat absorber


jeden z wielu wynalazków z całej naszej serii absorberów ciepła
do odbioru, odzysku i absorpcji ciepła z/i/do instalacji użytkowych budynku

PATENT NR 235373 ... więcej


Patent PL 235373 na wynalazek

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie

zgłoszony do UPRP w dniu 30.04.2018r.
za numerem zgłoszenia P.425433 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

pod angielskim tytułem:

Multipurpose panel horizontally and vertically mobile

jeden z wielu wynalazków z całej naszej serii
paneli energetycznych w obszarze energetyka słoneczna
stworzonych na potrzeby energetyki i wykorzystania zielonej energii

PATENT NR 235375 na Panel absorbujący grzewczo-kumulujący ... więcej


Patent PL 235375 na wynalazek

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący

zgłoszony do UPRP w dniu 16.05.2018r.
za numerem zgłoszenia P.425564 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

pod angielskim tytułem:

Storage-heating absorption panel

jeden z wielu wynalazków z całej naszej serii
paneli energetycznych w obszarze energetyka słoneczna
stworzonych na potrzeby energetyki i wykorzystania zielonej energii

Patent 234841 na Sposób łączenia paneli  za pomocą łoży nośnych sprzęgających ... więcej szczegóły


Patent PL 234841 na wynalazek

Sposób łączenia paneli
za pomocą łoży nośnych sprzęgających


zgłoszony do UPRP w dniu 26.03.2018r.
za numerem zgłoszenia P.425026 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

pod angielskim tytułem:

Method for joining panels by means of the
carrying and coupling bed and the carrying and coupling bed
Patent 193961 - Termiczna listwa panelowa ... więcej


Patent PL 193961 na wynalazek

Termiczna listwa panelowa

zgłoszony do UPRP w dniu 14.10.1999r.
za numerem zgłoszenia P.336019 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 193961

Opis Patentowy PL 193961 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent 196379 - Ściekowy absorber ciepła ... więcej


Patent PL 196379 na wynalazek

Ściekowy absorber ciepła

zgłoszony do UPRP w dniu 25.07.2000r.
za numerem zgłoszenia P.341715 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 196379

Opis Patentowy PL 196379 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent 196383 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy ... więcej


Patent PL 196383 na wynalazek

Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy

zgłoszony do UPRP w dniu 07.08.2000r.
za numerem zgłoszenia P.341914 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 196383

Opis Patentowy PL 196383 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła ... wiecej


Patent PL 195174 na wynalazek

Spalinowy absorber ciepła

zgłoszony do UPRP w dniu 19.09.2000r.
za numerem zgłoszenia P.342677 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 195174

Opis Patentowy PL 196383 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 190199 - Dokólna gasienica samochodowa ... więcej


Patent PL 190199 na wynalazek

Dokólna gąsienica samochodowa

zgłoszony do UPRP w dniu 24.10.2000r.
za numerem zgłoszenia P.343498 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 190199

Opis Patentowy PL 190199 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 199683 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu ... więcej


Patent PL 199683 na wynalazek

Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego

zgłoszony do UPRP w dniu 08.11.2000r.
za numerem zgłoszenia P.343785 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 199683

Opis Patentowy PL 193961 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 198134 - Sposób i urzadzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego scieków ... wiecej


Patent PL 198134 na wynalazek

Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków

zgłoszony do UPRP w dniu 24.01.2001r.
za numerem zgłoszenia P.345442 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 198134

Opis Patentowy PL 198134 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 198814 - Helistacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy ... więcej


Patent PL 198814 na wynalazek

Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy

zgłoszony do UPRP w dniu 07.12.2000r.
za numerem zgłoszenia P.344417 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 198814

Opis Patentowy PL 198814 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 199684 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań ... wiecej

Patent PL 199684 na wynalazek

Metoda i urządzenie do przeformowywania
jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza,
formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań


zgłoszony do UPRP w dniu 16.01.2001r. za numerem
zgłoszenia P.345226 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 199684

Opis Patentowy PL 199684 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 200284 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia ... więcej


Patent PL 200284 na wynalazek

Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia

zgłoszony do UPRP w dniu 30.07.2007r.
za numerem zgłoszenia P.383039 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 200284

Opis Patentowy PL 200284 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych ... więcej

Patent PL 200318 na wynalazek

Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła
za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych
oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych


zgłoszony do UPRP w dniu 26.09.2003r. za numerem
zgłoszenia P.362447 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 200318

Opis Patentowy PL 200318 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 200319 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem ... więcej

Patent PL 200319 na wynalazek

System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem


zgłoszony do UPRP w dniu 12.03.2001r.
za numerem zgłoszenia P.346435 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 200319

Opis Patentowy PL 200319 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205160 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa ... więcej


Patent PL 205160 na wynalazek

Powietrzno-termiczna listwa panelowa

zgłoszony do UPRP w dniu 09.07.2007r.
za numerem zgłoszenia P.382880 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205160

Opis Patentowy PL 205160 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205162 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej ... więcej Projekt X


Patent PL 205162 na wynalazek

Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu
w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej


zgłoszony do UPRP w dniu 04.02.2004r.
za numerem zgłoszenia P.364785 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 205162

Opis Patentowy PL 205162 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205163 - Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu ... więcej


Patent PL 205163 na wynalazek

Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu

zgłoszony do UPRP w dniu 18.02.2004r.
za numerem zgłoszenia P.365352 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205163 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 205163 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205164 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej ... więcej Projekt X


Patent PL 205164 na wynalazek

Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza
do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej


zgłoszony do UPRP w dniu 09.02.2004r.za numerem
zgłoszenia P.364951 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205163 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 205164 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205165 - Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu ... więcej Projekt X


Patent PL 205165 na wynalazek

Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu

zgłoszony do UPRP w dniu 18.02.2004r.
za numerem zgłoszenia P.365351 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205163 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 205165 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 207154 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów ... więcej


Patent PL 207154 na wynalazek

Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i
urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów


zgłoszony do UPRP w dniu 05.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383489 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 207154

Opis Patentowy PL 207154 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208542 - Sposób budowy przedziału bejowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X


Patent PL 208542 na wynalazek

Sposób budowy przedziału bejowego załogi dla celu
uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 02.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383785 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208542 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208542 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208546 - Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X


Patent PL 208546 na wynalazek

Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym
bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 22.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383584 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208546 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208546 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208547 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X

Patent PL 208547 na wynalazek

Sposób budowy przedziału bojowego załogi
w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla
celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 02.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383786 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208547 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208547 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208545 - Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X


Patent PL 208545 na wynalazek

Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami
budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 22.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383583 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208545 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208545 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 215966 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów ... więcej


Patent PL 215966 na wynalazek

Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni
płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów


zgłoszony do UPRP w dniu 02.06.2008r.za numerem
zgłoszenia P.385342 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef PolskaDokument Patent 215966

Opis Patentowy PL 215966 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw