Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Patenty - spis, wykaz i portfel patentów - list of patents Kramarz Poland 

transfer technologii - technology transfer - made in poland

Patenty Kramarz Polska

Patenty i Prawa Ochronne na wynalazki - KRAMARZ POLSKA

Wybrane przykłady dokumentów z zakresu praw własności przemysłowej
wydawane w procedurze krajowej, europejskiej i zagranicznej, UPRP, EPO, PCT

Opublikowane opisy patentowe
ustalające stan techniki w obszarach
z zakresu i działu A, B, C, D, E, F, G i H
powstałe w ramach systematycznych prac B+R

Zobacz także …

Najnowsze Patenty i Prawa Ochronne z 2020 roku na rzecz KRAMARZ POLSKA

Polskie patenty, wynalazki i opisy patentowe - wybrane jako przykład z prac B+R

Patent 234841 ... więcej szczegóły


Patent PL 234841 na wynalazek

Sposób łączenia paneli
za pomocą łoży nośnych sprzęgających


zgłoszony do UPRP w dniu 26.03.2018r.
za numerem zgłoszenia P.425026 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

pod angielskim tytułem:

Method for joining panels by means of the
carrying and coupling bed and the carrying and coupling bed
Patent 193961 - Termiczna listwa panelowa ... więcej


Patent PL 193961 na wynalazek

Termiczna listwa panelowa

zgłoszony do UPRP w dniu 14.10.1999r.
za numerem zgłoszenia P.336019 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 193961

Opis Patentowy PL 193961 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent 196379 - Ściekowy absorber ciepła ... więcej


Patent PL 196379 na wynalazek

Ściekowy absorber ciepła

zgłoszony do UPRP w dniu 25.07.2000r.
za numerem zgłoszenia P.341715 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 196379

Opis Patentowy PL 196379 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent 196383 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy ... więcej


Patent PL 196383 na wynalazek

Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy

zgłoszony do UPRP w dniu 07.08.2000r.
za numerem zgłoszenia P.341914 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 196383

Opis Patentowy PL 196383 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła ... wiecej


Patent PL 195174 na wynalazek

Spalinowy absorber ciepła

zgłoszony do UPRP w dniu 19.09.2000r.
za numerem zgłoszenia P.342677 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 195174

Opis Patentowy PL 196383 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 190199 - Dokólna gasienica samochodowa ... więcej


Patent PL 190199 na wynalazek

Dokólna gąsienica samochodowa

zgłoszony do UPRP w dniu 24.10.2000r.
za numerem zgłoszenia P.343498 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 190199

Opis Patentowy PL 190199 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 199683 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu ... więcej


Patent PL 199683 na wynalazek

Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego

zgłoszony do UPRP w dniu 08.11.2000r.
za numerem zgłoszenia P.343785 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 199683

Opis Patentowy PL 193961 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 198134 - Sposób i urzadzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego scieków ... wiecej


Patent PL 198134 na wynalazek

Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków

zgłoszony do UPRP w dniu 24.01.2001r.
za numerem zgłoszenia P.345442 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 198134

Opis Patentowy PL 198134 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 198814 - Helistacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy ... więcej


Patent PL 198814 na wynalazek

Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy

zgłoszony do UPRP w dniu 07.12.2000r.
za numerem zgłoszenia P.344417 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 198814

Opis Patentowy PL 198814 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 199684 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań ... wiecej

Patent PL 199684 na wynalazek

Metoda i urządzenie do przeformowywania
jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza,
formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań


zgłoszony do UPRP w dniu 16.01.2001r. za numerem
zgłoszenia P.345226 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 199684

Opis Patentowy PL 199684 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 200284 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia ... więcej


Patent PL 200284 na wynalazek

Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia

zgłoszony do UPRP w dniu 30.07.2007r.
za numerem zgłoszenia P.383039 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 200284

Opis Patentowy PL 200284 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych ... więcej

Patent PL 200318 na wynalazek

Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła
za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych
oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych


zgłoszony do UPRP w dniu 26.09.2003r. za numerem
zgłoszenia P.362447 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 200318

Opis Patentowy PL 200318 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 200319 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem ... więcej

Patent PL 200319 na wynalazek

System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem


zgłoszony do UPRP w dniu 12.03.2001r.
za numerem zgłoszenia P.346435 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 200319

Opis Patentowy PL 200319 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205160 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa ... więcej


Patent PL 205160 na wynalazek

Powietrzno-termiczna listwa panelowa

zgłoszony do UPRP w dniu 09.07.2007r.
za numerem zgłoszenia P.382880 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205160

Opis Patentowy PL 205160 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205162 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej ... więcej Projekt X


Patent PL 205162 na wynalazek

Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu
w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej


zgłoszony do UPRP w dniu 04.02.2004r.
za numerem zgłoszenia P.364785 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 205162

Opis Patentowy PL 205162 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205163 - Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu ... więcej


Patent PL 205163 na wynalazek

Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu

zgłoszony do UPRP w dniu 18.02.2004r.
za numerem zgłoszenia P.365352 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205163 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 205163 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205164 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej ... więcej Projekt X


Patent PL 205164 na wynalazek

Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza
do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej


zgłoszony do UPRP w dniu 09.02.2004r.za numerem
zgłoszenia P.364951 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205163 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 205164 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 205165 - Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu ... więcej Projekt X


Patent PL 205165 na wynalazek

Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu

zgłoszony do UPRP w dniu 18.02.2004r.
za numerem zgłoszenia P.365351 przez
twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 205163 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 205165 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 207154 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów ... więcej


Patent PL 207154 na wynalazek

Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i
urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów


zgłoszony do UPRP w dniu 05.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383489 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Opis wynalazku

Dokument Patent 207154

Opis Patentowy PL 207154 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208542 - Sposób budowy przedziału bejowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X


Patent PL 208542 na wynalazek

Sposób budowy przedziału bejowego załogi dla celu
uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 02.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383785 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208542 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208542 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208546 - Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X


Patent PL 208546 na wynalazek

Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym
bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 22.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383584 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208546 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208546 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208547 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X

Patent PL 208547 na wynalazek

Sposób budowy przedziału bojowego załogi
w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla
celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 02.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383786 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208547 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208547 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 208545 - Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji ... więcej Projekt X


Patent PL 208545 na wynalazek

Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami
budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji


zgłoszony do UPRP w dniu 22.10.2007r.za numerem
zgłoszenia P.383583 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef Polska

Projekt X

Dokument Patent 208545 ... wkrótce

Opis Patentowy PL 208545 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Patent PL 215966 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów ... więcej


Patent PL 215966 na wynalazek

Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni
płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów


zgłoszony do UPRP w dniu 02.06.2008r.za numerem
zgłoszenia P.385342 przez twórcę i uprawnionego Kramarz Józef PolskaDokument Patent 215966

Opis Patentowy PL 215966 B1 w PDF

Historia i losy, inspiracji i celu wynalazku, który przyświecał twórcy

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw